Žaloba přehlasovaného vlastníka -> výbor dává znovu hlasovat o témže bodu, pro který nyní běží soud

Vložil Bali (bez ověření), 14. Duben 2017 - 19:39 ::

Podala jsem žalobu přehlasovaného vlastníka o vyslovení neplatnosti usnesení shromáždění, kdy napadám schválení stanov, jednak pro procedurální vady svolání schůze, jako pozdě doručená pozvánka, neposkytnutí podkladů spolu s pozvánkou apod., neusnášeníschopnost a jiné formální vady, ale rovněž pro nicotnost některých ustanovení stanov, které jsou v rozporu s kogentními ustanoveními občanského zákoníku a namítala jsem, že u tak důležitého hlasování, jako je schválení kompletně nových stanov by měl být návrh zaslán dopředu všem vlastníkům, aby si je mohli dopředu přečíst a nehlasovali „naslepo“ bez jejich znalosti. Již se konalo první jednání soudu, kdy soudkyně prohlásila koncentraci. Moje advokátka mj. namítla, že nebylo při hlasování dodrženo kvórum. Advokát SVJ si dělal poznámky a prakticky se nevyjadřoval, nikdo z výboru se na jednání soudu nedostavil. Další jednání soudu má být v červnu, kdy soud vyzval SVJ, aby dodalo důkazy (zápis, prezenční listinu), jelikož já jsem důkazy nedisponovala (výbor mi odmítl umožnit pořídit kopii prezenční listiny a zápis patrně vůbec nebyl vyhotoven, resp. mi ho odmítli ukázat). Nyní jsem obdržela pozvánku na výroční shromáždění a je v něm bod programu „opakované schválení stanov“. Pozvánka již byla zaslána včas, podklady opět nejsou připojeny, pouze je na pozvánce informace, že „s podklady se lze seznámit u výboru“. Nicméně evidentně advokát SVJ informoval výbor o námitkách mé advokátky, jak je přednesla soudu a výbor se „poučil“ v tom smyslu, že pozvánku poslal včas a nejspíš si dá i pozor na formální průběh schůze. Nyní řeším, co podniknout, moje advokátka navrhuje podat návrh na předběžné opatření, resp. zákaz hlasovat o stanovách, jenže je nutno složit jistotu 10.000 Kč a ty aktuálně nemám. Nebo to nechat běžet, jenže pokud budou stanovy „opětovně“ schváleny a i kdyby mi soud v této žalobě vyhověl, tak je vlastně takové rozhodnutí soudu k ničemu, neboť stejné stanovy budou platné díky tomuto pozdějšímu hlasování. Setkali jste se s podobnou situací?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Paragraf (bez ověření), 17. Červen 2017 - 10:11

  Jen budu opakovat jiný příspěvek: „Jinými slovy požadujete, aby soud zakázal, aby SVJ postupovalo podle zákona a řádně schválilo stanovy. Spolu se svou advokátkou jste mimoni, kteří nemají šanci vyhrát.“

  Vložil Antonie Veselá (bez ověření), 17. Červen 2017 - 9:35

  Neschválené stanovy ignorujte. Problém vyřešen.

  Vložil Paragraf (bez ověření), 17. Červen 2017 - 10:14

  Paní Veselá, na to se Bali neptá. Ona chce zabránit členům SVJ, aby postupovali podle zákona. Její advokátka jí v tom podporuje, protože chce palmáre.

  Vložil tak nějak (bez ověření), 18. Duben 2017 - 7:36

  Ba ne, Bali není žádný kverulant. Potvrzuji, že tak to ve společenstvích, kde je nějaký pověřený vlastník, cizák, chodí. Bohužel obrana proti tomu je téměř v nedohlednu. Chce to pevné nervy a ještě lepšího advokáta. Chcete prosadit pravdu? Tak plaťte, právo na pravdu mají jenom bohatí a tím pádem mocní. Chudý plebs se musí spokojit se vším, tedy i s podvodem. To je právní stát Česká republika.

  Vložil Paragraf (bez ověření), 17. Červen 2017 - 10:15

  tak nějak, o jakém podvodu blouzníte?

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 16. Duben 2017 - 3:09

  „…návrh na předběžné opatření…“

  příloha k zák.549/1991 položka č.5:
  Za návrh na nařízení předběžného opatření 1000 Kč

  Odkud jste tedy vzala osobo, těch 10.000 ???

  Vložil Tbone (bez ověření), 3. Prosinec 2019 - 11:56

  V nasem SVJ je taktez kverulant co nechce vytah, byt bydli ve tretim patre a je mu 83 let. Podal zalobu s zadosti o predbezne opatreni a skutecne jistotu musel slozit 10.000,– kc. Tedy „Osoba“ ma pravdu s vysi jostoty.

  Vložil Špehoun (bez ověření), 16. Duben 2017 - 11:29

  Čmuchale, Čmuchale! Že ty jsi v lavici na procesním právu nedával pozor! 1000 Kč je soudní poplatek, 10 000 Kč se skládá jako jistota pro zajištění náhrady škody a soud může požadovat i jistotu vyšší, byť v případě SVJ to neočekávám.

  Vzpomeňte na Zdeňka Altnera, který chtěl, aby soud zablokoval ČSSD účty. Podal návrh na nařízení předběžného opatření, soud jeho žádost odmítl, protože nesložil jistotu.

  Vložil Špehoun (bez ověření), 16. Duben 2017 - 11:36

  § 75b o.s.ř.

  Jistota za návrh na nařízení předběžného opatření byla do o.s.ř. zavedena už v r. 2005.

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 18. Duben 2017 - 5:01

  Díky. To jsem nevěděl.

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 15. Duben 2017 - 19:50
  1. pokud stanovy minule odhlasované již máte, pak asi nebudou jiné než ty nové
  2. nebudou li při druhém hlasování PROCESNÍ nedostatky, kterými trpělo minulé hlasování, není proti čemu brojit (pokud tedy nemáte podklady – postupujete opětovně žalobou)
  3. máte nějaké MERITORNÍ nedostatky přijatých stanov? Jestli ano, postupujete opětovně žalobou. Bez MERITORNÍCH „bolavých míst“ v přijatých stanovách, neuspějete
  Vložil Smraďoch (bez ověření), 15. Duben 2017 - 20:41

  Čmuchale, naznač meritorní nedostatky stanov. Copak nevíš, že žalobou přehlasovaného vlastníka nelze napadat obsah stanov, ale pouze proces přijetí stanov?

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 18. Duben 2017 - 4:59

  Smraďochu – hodný toho jména, jestli vono to nebude právě o tom, že jo? Pokud SVJ v následující session nedopusí jiných PROCESNÍCH chyb, je třeba mít pro další boj zjistěno, zda stanovy obsahují taková ustanovení, která jsou v rozporu s §9 ZVB (tzn. že o nich vůbec může SVJ rozhodovat).

  A tazatelka uvádí, že „některé nedostatky“ (MERITORNÍ) jí vadí pro jejich „nicotnost“, či neurčitost.
  Takže tak, Smraďochu.

  Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 15. Duben 2017 - 6:36

  Jinými slovy požadujete, aby soud zakázal, aby SVJ postupovalo podle zákona a řádně schválilo stanovy. Spolu se svou advokátkou jste mimoni, kteří nemají šanci vyhrát.

  Vložil ik (bez ověření), 15. Duben 2017 - 8:16

  Jestli došlo při prvním schvalování k chybám, tak máte právo to soudně napadnout, to Vám nikdo neupírá. Ovšem jestliže Váš výbor předloží schválení stanov na dalším shromáždění (stanovy měly být ze zákona již schváleny a uloženy do sbírky listin u soudu), a vše bude procedurálně v pořádku, tak je vše o.k. Nebude-li se Vám to opět líbit, musíte podat novou, samostatnou žalobu. Výbor nemůže čekat na rozhodnutí soudu, které se může, jak je u nás zvykem táhnout.

  Vložil TN. (bez ověření), 15. Duben 2017 - 9:46

  ik, nerozumím, jak jste přišla na to, že stanovy musely být ze zákona schváleny a založeny do sbírky listin. Je to nesmysl a nebezpečná lež, která šíří různá SBD a některé správcovské firmy a advokátní kanceláře, které na „nových“ vzorech stanov vydělávají.

  Zákon nic takového neříká. Zákon pouze říká, že dosavadní stanovy mají být přizpůsobeny kogentním ustanovením zákona a ty části stanov, které jsou v rozporu se zákonem od 1.1.2014 neplatí a přednost má zákon.

  Spousta SVJ stanovy neměnila, některá SVJ stanovy mění jen kosmeticky (přizpůsobují je NOZ). Bohužel různá SBD a některé zmatené výbory předkládají stanovy, které zásadně zasahují do vlastnických práv a jsou v rozporu s kogentními ustanoveními zákona – např. stanovy, které připravil SČMBD. Já sám podal žalobu proti stanovám SVJ, které předávají kompetenci schvalování výše DZO výboru, zakazují pořizování kopií a závadějí různé nesmysly,jako zákaz zastupování. Podle vás jsem asi kverulant a podle Kolemjdoucího mimoň, že?

  Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 15. Duben 2017 - 15:17

  Ano TN, jste mimoň. Já jsem psal pouze o procesu v SVJ tazatelky. Pokud SVJ udělalo chybu v procesu a chce pochybení napravit, tak mu v tom bránit návrhem na předběžné opatření může jen mimoň. Jestli je něco špatně věcně, to jsem nekomentoval, protože o tom nic konkrétního tazatelka nepsala. Ale když chce zabránit nápravě v procesu tak asi i to její nekonkrétní blouznění o nicotných ustanoveních stanov bude jen zbožné přání.

  Vložil TN. (bez ověření), 15. Duben 2017 - 15:43

  Já to vidím opačně.

  V normálním SVJ se lidé domluví. Pokud se mění stanovy, a to zejména pokud se mění kompletně tak, že se celé nahrazují novým zněním, sejde se neformální schůzka nebo několik schůzek, kde se předjedná, jak by si vlastníci obsah stanov představovali. Pak se v dostatečném předstihu dá návrh stanov k dispozici k připomínkám. Tak jsme to udělali u nás, kde výboruju, měli jsme komisi pro stanovy, která se několikrát sešla a kdokoli se mohl zapojit. Na schůzky přicházelo asi 10–20 lidí a opravdu se diskutovalo.

  Pokud ale pověřený vlastník (SBD) nebo zmatený výbor násilně protlačí stanovy, které jim dala nějaká správcovská firma nebo SČMBD, které ani nedá dopředu k dispozici, takže lidé nevědí, o čem hlasují, protože stanovy dopředu neměli, schvaluji a doporučuji, aby přehlasovaný vlastník žalobu podal.

  Jen bdělým náležejí práva a každý si svá práva musí střežit sám.

  Pokud SBD považují SVJ za svůj odštěpný závod a popírají jejich samostatnost, nemáte jinou možnost, než se pokusit o soudní ochranu svých práv.

  Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 18. Duben 2017 - 7:23

  TN, každý píšeme o něčem jiné. Tazatelka chce soudně zabránit tomu, aby SVJ napravilo svůj procesní omyl. O věcných vadách stanov nic nepíše. Vy píšete jak jste stanovy projednávali u vás. Proti tomu nelze nic namítat. Pouze to, že se to netýká úmyslu tazatelky a její „právničky“ zabránit řádnému schválení stanov.

  Vložil TN. (bez ověření), 18. Duben 2017 - 8:17

  Nemyslím, že by šlo jenom o procedurální chyby a že by v nich byl zakopaný pes.

  Bali píše, že nebyly poskytnuty podklady a vyslovuje názor, že u tak důležitého hlasování, jako nové stanovy, by měly být zaslány dopředu všem vlastníkům.

  Já s ní na 100 % souhlasím. Tohle není normální, aby výbor nedal stanovy přečíst.....

  Otázka je, co s tím udělá soud, protože náležitosti pozvánky §249, §1207 (asi) nejsou kogentní. Výbor může říct, že jeden výtisk stanov byl u předsedy a že každý mohl zaklepat a půjčit si je. Trochu se obávám, že soud se s takovou odpovědí spokojí.

  Bali také uvedla, že část stanov je podle ní nicotných. Důkážu si představit, co asi má na mysli, protože dost stanov se zde na portálu už analyzovalo.

  Opět je otázka, co s tím udělá soud.

  Já např. s napětím čekám, jak se soud postaví k mému žalobnímu návrhu, prohlásit z aneplatnou část stanov z pera SČMBD, která zakazuje vlastníkům pořizovat kopie dokladů SVJ.

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 15. Duben 2017 - 20:14

  „…Jen bdělým náležejí práva a každý si svá práva musí střežit sám…“

  TN, jsi fakt blbý rádio, nebo se mi to jen zdá? Pokud jsi zaparkoval v SVJ, rozluč se vlastním názorem, vlastní svobodou, neb hromada soudních nedouků stále tleje v dobách kdy shůry spadla „dualistická koncepce“. Tito nedouci též trpí syndromem vlastní jedinečnosti a nedoktnutelnosti (skoro oprávněně – viz. soudkyně Brambora i soudce Alex :) :) ). Proto je sice zábavné nastudovat nějaké zákony, ale bez pomoci advokátního trotla nedokážete svoji „bdělost“ uplatnit, tedy pokud trotla dokážete vůbec přesvědčit, že není pouze od dělání „právních úkonů“.

  Pokuste napříště přinést návod. Návod realizovatelný. A ne plky, plky, plky, plky, …

  Vložil ik (bez ověření), 15. Duben 2017 - 13:30

  A co nový občanský zákoník (do tří let od nabytí NOZ povinnost přizpůsobit své stanovy donucujícím ustanovením, a samozřejmě lze provést i další změny, to snad není zakázáno)? Tak mě zde nenapadejte. NOZ je platná právní norma, nebo se mýlím? A netahejte sem členství ve výboru, jsem ve výboru necelé 2 roky /nikdo to nechtěl dělat, tak jsem to zkusila a při příští volbě už ani náhodou, ať to klidně dělá někdo cizí, když se nenajde nikdo v domě/ předtím jsem byla léta mimo. Vždy jsem se dokázala ozvat, když se mi něco nelíbilo, dokonce jsem se před vstupem do výboru vyhrála soudní spor s SVJ. A zase naopak, ve výboru se snažím pracovat tak, aby SVJ řádně fungovalo, dodržuji s ostatními platné předpisy, na rozdíl od minulého výboru každému, kdo má zájem sdělíme současný stav hospodaření, není to žádný problém (správce měsíčně zasílá přehledy stavů účtů a bankovní výpis chodí taky každý měsíc). Jestli Vy a další zde diskutující mají ve svém SVJ problémy, tak se holt musí snažit něco změnit, a ne jen napadat zde na portálu ty, co se snaží sem ještě občas napsat svůj názor. Určitě jste si všiml, že tento portál pomalu a jistě zkomírá.

  Vložil Vostrý (bez ověření), 15. Duben 2017 - 13:15

  TN. píšete:

  „Zákon pouze říká, že dosavadní stanovy mají být přizpůsobeny kogentním ustanovením zákona“.

  O tom přece „ik“ píše, že mají být přizpůsobeny, tzn. mají být upraveny a nové znění založeno do sbírky listin. Čemu na tom nerozumíte? O žádnou lež nejde.

  Že spousta SVJ stanovy nezměnila a nepřizpůsobila kogentním ustanovením NOZ, jak vyžaduje zákon, je jejich problém, že porušují zákon.

  Demagogicky obviňujete „ik“ z toho, že vaše stanovy jsou v rozporu s kogentními ustanoveními NOZ. Proboha co si to vymýšlíte? S tím „ik“ nemá nic společného.
  Vložil Jar (bez ověření), 17. Duben 2017 - 15:13

  Vostrý,

  mimochodem, víme, která znění NOZu jsou kogentní? Můžete napsat , která?

  Vložil tep (bez ověření), 17. Duben 2017 - 17:01

  Tvůrci NOZ nedomysleli vše. Ustanovení, že stanovy musí být přizpůsobeny znění NOZ, je kogentní, ale které §§ NOZ jsou kogentní, to bez judikátů neví dosud nikdo jistě. Já si myslím, že nyní je čas změnit ve stanovách jen to, co je v nich zjevně proti dobrým mravům. Půjde nejčastěji o aplikaci § 1180 odst. 2, pokud doposud v domě musel někdo přispívat v neúměrné výši na společné části domu, které jsou ve výlučném užívání někoho jiného. Jinými slovy je nutné podle NOZ při financování oprav a modernizací společných částí domu ve výlučném užívání pouze některých vlastníků bytů přihlédnout k tomu, zda příspěvky na tyto části jsou ve stanovách stanoveny v souladu s uvedeným paragrafem.

  Vložil Vostrý (bez ověření), 18. Duben 2017 - 9:11

  Je pravda, že u některých ustanovení není z výkladů jasné, zda jsou kogentní. Nicméně u řady ustanovení není sporu, že jsou kogentní. Ty jsou nezpochybnitelným důvodem, proč je třeba podle NOZ přizpůsobit stanovy těmto donucujícím ustanovením zákona. To prostě nikdo z vás neokecá a u soudu byste s vašimi důvody neuspěli.

  Uvádím takové ustanovení, u kterých není sporu že jsou kogentní, kvůli kterým je třeba přizpůsobit stanovy podle NOZ:

  "SVJ již nebude vykonávat správu jednotek, které jsou ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek a není již oprávněno sjednávat smlouvy o nájmu jednotek, které jsou ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek;

  rozhodování o změnách prohlášení, pokud se dotýkají změny práv a povinností vlastníků jednotek, musí být přizpůsobeno ustanovením § 1169 odst.2 a § 1208 NOZ;

  v případě statutárního orgánu je nutné stanovy přizpůsobit ustanovení § 1205 odst.1 NOZ. Musí být jednoznačně uvedeno, zda se volí výbor, nebo zda se volí předseda společenství vlastníků jednotek;

  u každého voleného orgánu musí být ve stanovách uvedeno (kromě jeho názvu) působnost, počet členů, délka funkčního období, způsob svolávání, jednání a usnášení;

  kontrolní orgán lze v SVJ volit jedině v případě, že je výslovně ve stanovách uveden jako orgán a musí být uvedeny náležitosti předepsané pro náležitosti stanov (viz předchozí odstavec, tj. název, působnost, počet členů, délka funkčního období, způsob svolávání, jednání a usnášení);

  společná ustanovení o volených orgánech SVJ je nutné přizpůsobit § 1205 NOZ a obecným ustanovením NOZ o orgánech právnických osob (zejména podle obecného ustanovení § 154 NOZ o orgánech právnických osob v případě člena SVJ-právnické osoby se volí přímo právnická osoba za člena orgánu, nikoliv její zástupce, jak bylo dosud uvedeno ve vzhorových stanovách SVJ), dále NOZ stanoví předpoklady pro způsobilost být zvolen členem voleného orgánu SVJ (§ 1205 , § 153 – § 155);

  nelze zakázat členovi voleného orgánu, aby se na konkrétní schůzi tohoto orgánu nechal zastoupit jiným členem téhož voleného orgánu, jak zcela nově umožňuje § 159 odst.2 NOZ;

  již nepřichází v úvahu v případě, že není zvolen výbor, aby „náhradním způsobem“ jeho funkci vykonávali vlastníci jednotek, kteří se stali členy SVJ dnem jeho vzniku – toto ustanovení (dosud § 9 odst.9 a § 9 odst.10 zákona o vlastnictví bytů) nebylo do nové úpravy převzato a nově se postupuje způsobem podle NOZ (kromě toho, lze využít také kooptace nepoklesne-li počet člen ů voleného orgánu pod jednu polovinu – podle § 246 odst.2 ve spojení s § 1221 NOZ);

  možnost, aby vlastníci jednotek svolali shromáždění (neučiní-li to na jejich výzvu statutární orgán), musí být přizpůsobeno § 1207 NOZ (vyžaduje se více než jedna čtvrtina hlasů);

  možnost vlastníka jednotky obrátit se na soud v záležitosti usnesení shromáždění je novým způsobem upraveno v § 1209 NOZ;

  ustanovení o jednání výboru SVJ jménem SVJ navenek je potřebné přizpůsobit ustanovením § 163 a § 164 NOZ o statutárním orgánu a o zastupování právnické osoby členy statutárního orgánu;

  nově musí stanovy obsahovat některé náležitosti, které dosud nebyly povinnými náležitostmi, jako např. pravidla pro správu domu a pozemku, pravidla pro užívání společných částí, pravidla pro tvorbu rozpočtu SVJ, pravidla pro příspěvky na správu domu a pozemku a úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek, dále ve stanovách musí být uvedena např. nejen členská práva a povinnosti vlastníků jednotek, ale také způsob jejich uplatňování."

  Pokud nesouhlasíte, uveďte prosím která z těchto ustanovení podle vás nebo jiných odborných výkladů nejsou kogentní.

  Vložil tep (bez ověření), 18. Duben 2017 - 16:36

  U nás první shromáždění vlastníků je až po účetní závěrce a po rozúčtování nákladů na služby, takže je až v květnu. Schvaloval by se rozpočet vlastně na půl roku. V návrhu stanov proto máme, že za rozpočet SVJ se považuje skutečnost minulého roku, pokud shromáždění vlastníků nerozhodne jinak. Na druhou stranu jsme tam dali povinnost, aby výbor před schvalováním finančně náročných akcí sestavil jejich rozpočty a návrh jejich financování.

  Vložil tak nějak (bez ověření), 18. Duben 2017 - 9:28

  jsou pouze tři. 1. zákon o veřejných rejstřících §9, § 25 odst. 1 písem. g) odst. 1 zákona č. 304/2013 23; §1205 odst. 1; 3. § 3041 NOZ. To je čerstvý požadavek jednoho Krajského soudu. Vše ostatní, pane Vostrý, jsou vaše kecy plácy. Samozřejmě si je do vašich stanov můžete dát. Nevnucujte to ale ostatním, nemáte pravdu.

  Vložil Vostrý (bez ověření), 18. Duben 2017 - 9:59

  Když se odvoláváte na nějaký požadavek Krajského soudu, tak laskavě citujte. Jinak takový argument nemá žádný význam. Jsem přesvědčen, že jste jen vyvodil pomýlený názor.

  Vložil tak nějak (bez ověření), 18. Duben 2017 - 10:12

  Tak pane Vostrý, laskavě jej citovat nebudu. Týká se to našeho společentví a do toho vás ani laskavě nic není. Jak jsem napsal, dejte si do stanov co unáte za vhodné, neblbnete ale lidem hlavy. Nevnucujte ostaním to, co někdo natloukl do hlavy vám.

  Vložil TN. (bez ověření), 18. Duben 2017 - 10:51

  Pokud nechcete sdílet zkušenosti a informace, tak pak raději vůbec nediskutujte.

  Vložil tak nějak (bez ověření), 18. Duben 2017 - 10:54

  Já nediskutuju, jenom jsem sdělil aktuální informaci od Krajského soud. Když nechcete, nemusíte jí číst a vůbec jí nemusíte akceptovat. Já vám jí přece nevnucuji. To je vše.

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 21. Duben 2017 - 1:13

  no jo, jenomže my tu nečteme Vám podanou „aktuální informaci od Krajského soud“ ale osobní informaci od „inteligenta“, který si pro oslovění zvolil nick:„tak nějak“, a která (informace od KS) vůbec nemusí být shodná s informací, která snad možná je v nějaké listině od nějakého KS.

  Takže když nechcete uvést informaci v podobě scanu (klidně anonymizovanou), tak klidně DISKUTUJTE, ale jinde. O pitominy jednoho sraba, který se hned bojí co bychom tak asi vyzjistili o tvojem společenství nebo snad bychom tě přímo identifikovali, tady jistě nikdo nestojí. Nestojí ti, li tedy za to, nám podat „něco jedlého“, nech si své „aktuální informace“ ve skříni mezi jinými zatuchlými „informacemi“.

  Howgh.

  Vložil AnonymousekFousek (bez ověření), 15. Duben 2017 - 10:22

  TN,

  kverulant jste pouze pro členy výboru, ik, etc…, prostě pro jedince a SČMBD, kteří chtějí mít moc nad cizím majetkem, a vlastně to šikovně zaonačují, tak, aby vlastník nesměl ani pípnout.

  Vložil Vostrý (bez ověření), 15. Duben 2017 - 13:19

  Další hlupák, který obviňuje „ik“, že je pro ni TN. kverulant, i když o ničem takovém „ik“ nepsala.

  Vložil MartinII, 19. Duben 2017 - 9:08

  Pokud jsem něco nepřehlédl, tak Bali se již neozvala.

  A/ Co to je „soudkyně prohlásila koncentraci“ ?

  B/ Pokud není nikde stanoveno (třeba i mimo NOZ), že to co se má schvalovat, je nutno mít možnost si přečíst, tak doufám, že soud by to uznal. Stanovy jsou smlouva mezi jednotlivými členy společenství (třeba i neplatiči) a mezi výborem a těmi ostatními (zejména povinnosti výboru a práva ostatních). Takže proč bych mělo výboru projít, že se ti ostatní neměli možnost se smlouvou předem seznámit.

  C/ Další otázka je, zda mají stanovy závady. Ty je možné doufám napadnout dodatečně ve lhůtě, i když má výbor zřejmě možnost, nechat znovu o stanovách hlasovat a napravit procedurální nedostatky (bod pozvánky, účast vč. PM).

  Jinak by mi snad nevadilo, když spolek (zde společenství) přijme něco i když není možné sehnat dostatečný počet vlastníků (hlasů) k účasti na schůzi.

  My jsme dostali (včas !) zoufalý návrh stanov z dílny advokáta, a přesto nikdo neměl předem připomínky, že je jasné že je (stanovy) nikdo nečetl. Takže ono je někdy (nebo dost často) fuk, zda „ovce“ dostanou stanovy předem či nikoli.

  Kolik členů společenství

  • ví, kde má aktuální stanovy k porovnání ?
  • vůbec kdy aktuální stanovy četlo ?
  • si vyhledalo na internetu vzory stanov ?
  • si vyhledalo v NOZ povinné náležitosti stanov ?

  Krom toho, kolik členů společenství

  • se kdy zajímalo o Prohlášení vlastníka ?
  • archivuje zápisy a sleduje, jak se plní usnesení ?

  To se týká i jiných otázek (výběrová řízení, zájem o dluhy sousedů), které také vlastně by mohly/měly ve stanovách být, krom těch kogentních ustanovení, o kterých není zcela jasné, která to jsou. Guru NOZ, prof. Eliáš vysvětloval, že to jsou ta, kde je je uvedeno (zhruba parafrázováno) „zapovídá se“, „nařizuje se“, a kde je přesně určena třeba lhůta „do kdy“.

  Kolik členů společenství četlo NOZ aspoň od § 1158. To se týká nejen bytového spoluvlastnictví, ale i dalších kapitol NOZ (spořebitelské smlouvy) ?

  Nechť si tazatelka vyhledá diskusi ke kogentním ustanovením, např.

  http://www.portalsvj.cz/…0–2-kogentni

  http://www.portalsvj.cz/…-v-noz-a-zok

  http://www.bulletin-advokacie.cz/…kem-zakoniku

  vč. fotografie prof. Eliáše

  Vložil TN. (bez ověření), 19. Duben 2017 - 9:15

  Často stačí jeden bdělý vlastník, který podklady přečte a na schůzi reprodukuje jejich obsah. Problém je, pokud na něj předsedající začne útočit. Ostatní vlastníci se nejspíše buď přidají na stranu autority (SBD, výbor) nebo znechuceně začnou odcházet, o což manipulátorovi jde, aby bdělého vlastníka zadupal do země.

  Pokud jsou vlastníci rozumní a chápou, že podkladům nerozumí, nechtějí je číst, nezajímá je to,… ale chtějí dům spravovat dobře, nechtějí vyhazovat zbytečné peníze, nechtějí být ovečkami,… tak si argumenty bdělého vlastníka přinejmenším vyslechnou a udělají vlastní názor. A pak se přikročí k hlasování.

  Pravda bohužel je, že v mnoha SVJ předsedající protlačí hlasování silou, nic nevysvětlí, diskusi nepřipustí („jedeme dál“, „to si vyřešte potom“, „nezdržujte“, „nerejpejte“). Pak je takový bdělý vlastník ve smutném postavení outsidera, který dojde k závěru, že asi nejlepší bude se odstěhovat, nebo nechodit na schůze.

  Často slýchám stesky, že na schůze chodí sotva polovina lidí. Podle mě je to často způsobeno i tím, že někteří rozumní vlastníci, kteří si váží svého času, prostě na schůze přestanou chodit, protože pochopí, že proti mase hlupáků, kteří sebou nechají manipulovat, stejně nic neovlivní.

  Vložil AnonymousekFousek (bez ověření), 19. Duben 2017 - 10:17

  Popsal jste situaci v našem SVJ.

  U nás to došlo ještě dál. Když soused znalý zákonů upozornil výbor, že překračuje své kompetenci, tak na něj předseda začal řvát, ať jde se zákony do ...........

  Vložil JaVa, 19. Duben 2017 - 9:42

  Pro „TN“.Plně s Vámi souhlasím.Po určitém čase,„bdělý vlastník“ zjistí,že je škoda „perly sviním házeti“.

  JaVa

  Vložil MartinII, 12. Červen 2017 - 16:21

  Pokud podá nespokojený, ovčany přehlasovaný člen SVJ civilní žalobu na společenství, zjistí, že je asi snazší podat stejnou žalobu na souseda v domě. V případě SVJ chce soud vědět, v čem vidí stěžovatel důležitost žalované věci a rozpor se zákonem, stanovami, dobrými mravy. Jinak soud dle OSŘ návrh odmítne. Přitom se oprávněně domnívám, že jsem většinu toho v žalobě uvedl. Soud se asi chystá ohánět se důležitosti schváleného bodu. To je asi zaklínadlo při rozhodování o civilní žalobě na společenství.

  Vložil Dobrý soused (bez ověření), 13. Červen 2017 - 14:52

  Problém je v tom, že místo společenství není možné žalovat vlastníky (a naopak). Jinak souhlas, proti vlatníkovi je spor jednodušší.

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 12. Červen 2017 - 16:57

  „..Přitom se oprávněně domnívám, že jsem většinu toho v žalobě uvedl…“

  No, my Vám nepotvrdíme zda ano či ne, pokud nám tady tu Vaši žalobu nevystřihnete. Protože jste jistě použil nějaký kladivo (právníka) ale s mizerným topůrkem (spor Vám nevyhrál a jeho „umně“ volená argumentace navedla soudce „ohánět se důležitosti schváleného bodu“), nic neztratíte, pokud to zde zveřejníte a třeba se najde někdo kdo navrhne něco lepčího.

  Budete se odvolávat?

  Vložil MartinII, 17. Červen 2017 - 7:39

  V občanském zákoníku je důležitý důvod či příčina, okolnost, zájem párkrát zmíněn. Třeba § 1023 (1) „Vlastník pozemku musí snášet …“, § 1119 „Vyúčtování se lze domáhat … anebo z jiných důležitých důvodů“, § 1192 (1) „… Na návrh některého vlastníka jednotky … pokud je pro to důležitý důvod“

  Pro společenství může být důležitý důvod třeba i odměna ve výši měsíčních příspěvků správy domu za celý dům, i když jde o odměnu za práci, která ve svém důsledku přinesla společenství úspory. Dotyčný dělal tu činnost ale i pro sebe, coby člena společenství. Do jiného sféry spadá to, že jednak výše odměny nebyla schválena předem a dále nebyl „proveden“ výběr mezi členy, kdo by onu činnost provedl za odměnu nižší. Pochopitelně, že nelze důležité důvody specifikovat pro každý paragraf NOZ extra. Pojem důležitý důvod (zájem) je v NOZ i v jiných oddílech než spoluvlastnictví, a je použit i v paragrafu „jméno člověka“, „název právnické osoby“, „opatrovnictví“, „zmocnění pro vstup do manželství“, „osvojení“ atd.

  Důležitý důvod a mravnost by nemělo být pro soud zaklínadlo aby žalobu vůbec nechtěl přijmout, zvláště když jsou i jiné důvody pro napadení zápisu. Lze se bránit proti případnému odmítnutí soudu žalobou se vůbec zabývat, když se člen společenství domnívá, že by byl zkrácen na svých právech třeba jen proto, že soudce chce využít šíře pojmu pojmu „důležitý důvod“ §1209 a „mravnost“ §245 ?

  Vložil Paragraf (bez ověření), 17. Červen 2017 - 8:35

  Popsaný případ není důležitý důvod, ale prostá závist. Soud to odmítne na 99%.

  Vložil wilda99, 17. Červen 2017 - 10:59

  paragrafe, nevíme o co přesně jde (jak náročná ta činnost byla, jaká úspora pro dům), ale odměna ve výši měsíčního příspěvku správy domu za celý dům je také dost. Takhle se totiž přihrávají kšefty (nejen takovéto ale i jiné) a ne každý si to chce nechat líbit, ne každý je ovce. Takže jakápak závist ! „Důležitý důvod“ je dost široký pojem. Nevíš, jak náročná ta odměněná činnost byla a vynášíš soudy.

  Vložil Paragraf (bez ověření), 17. Červen 2017 - 12:02

  wildo99, nahlédněte do judikatury ohledně „důležitého důvodu“ u SVJ. Vycházím z této judikatury a bez ohledu na to, co si myslím o těchto judikátech, předpokládám, že soud žalobu odmítne.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".