§ 1180/2 kogentní?

Vložil xyz (bez ověření), 7. Prosinec 2016 - 20:08 ::

Pan Zdenek 22 dne 7.11.2016 uvádí,že odstavec 2 § 1180 je kogentní. Výklad Ministerstva pro místní rozvoj k § 1180/2 je takový, že návětí obsažené v odstavci 1 téhož paragrafu „Nebylo-li jinak určeno“ se vztahuje i na odstavec druhý, tj. uvedený odstavec 2 považujeme za dispozitivní. Z komentářů k občanskému zákoníku pak také vyplývá, že v případě sporu, zda jde o kogentní či dispozitivní ustanovení, je třeba dát přednost dispozitivnosti. Tolik citace z MMR. Můj dotaz pro Zdenka 22: Pokud je pravda na vaší straně, znamená to, že prohlášení vlastníka, kde je uvedeno rozúčtování nákladů na správu dle velikosti spoluvlastnického podílu je neplatné a takové prohlášení vlastníka se musí změnit?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Matěj. (bez ověření), 8. Prosinec 2016 - 14:39

  Píšete o výkladu MMR, můžete prosim uvést odkaz na uvedený výklad?

  Vložil xyz (bez ověření), 8. Prosinec 2016 - 19:15

  Uvedená citace je z mailové korespondence s MMR. Podejte si dotaz a vyčkejte odpověď.

  Vložil Matěj. (bez ověření), 11. Prosinec 2016 - 12:20

  xyz, jste divný patron. Uvádíte, že argumentujete citací, aniž konkrétně citujete. Přece na odborné korespondenci s MMR není nic tajného. Začínám se domnívat, že jste vyvodil z utajované korespondence něco jiného, než je v ní uvedeno.

  Vložil xyz (bez ověření), 11. Prosinec 2016 - 18:05

  Matěji, Matěji…
  Dále si dovoluji sdělit, že výklad Ministerstva pro místní rozvoj k § 1180 odst. 2 o.z. je takový, že návětí obsažené v odstavci 1 téhož paragrafu „Nebylo-li jinak určeno“ se vztahuje i na odstavec druhý, tj. uvedený odstavec 2 považujeme za dispozitivní. Z komentářů k občanskému zákoníku pak také vyplývá, že v případě sporu, zda jde o kogentní či dispozitivní ustanovení, je třeba dát přednost dispozitivnosti.

  Přejeme Vám příjemný den Informační centrum MMR

  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 tel.: +420 224 861 282, +420 224 861 138 e-mail: info@mmr.cz www.mmr.cz

  Vložil Zdenek 22, 7. Prosinec 2016 - 23:16

  Jsem tohoto názoru:

  Nevidím žádný důvod k tomu, aby se návětí odst. 1 § 1180, a tedy i jakákoliv jiná návětí jiných odstavců, týkalo odstavce(ů) následujícího, byť téhož §, pokud jazykový výklad tomu nesvědčí.

  Přednost dispozitivnosti lze dát v těch případech, kdy tomu nevadí žádné jiné ustanovení. V této souvislosti se domnívám, že § 978 je blokačním § k tomuto postupu.

  Pokud prohlášení vlastníka vzniklo před platností NOZ, nemohlo předjímat § 1180/2, a tedy tohoto ustanovení se nemůže týkat. Pokud prohlášení vlastníka vzniklo po platnosti NOZ a je v některých částech v rozporu s kogentními ustanoveními NOZ, pak platí tato kogentní ustanovení.

  Vložil Dudekk (bez ověření), 13. Prosinec 2016 - 18:21

  § 1 odst. 1 OZ: „Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.“

  Ptám se, kde je v § 1180 uveden výslovný zákaz? Doložte to.

  Vložil Dufek (bez ověření), 15. Prosinec 2016 - 14:17

  To chcete tvrdit, že i taková ustanovení jako jsou ustanovení o shromáždění § 1206 a 1207 nebo § 1208, který určuje, co patří do působnosti shromáždění jsou dispozitivní, protože neobsahují výslovný zákaz? To chcete sutečně tvrdit, že si mohou členové SVJ ujednat, že vše, co je uvedeno v § 1208 bude v působnosti statutárního orgánu?

  Vložil Dudekk (bez ověření), 13. Prosinec 2016 - 18:22

  Pardon, jde o odst. 2, nikoliv 1.

  Vložil Noname (bez ověření), 8. Prosinec 2016 - 7:46

  Zdenku22 už jenom chybí návod, jak změnit prohlášení vlastníka. Pokud věříte tomu, že se jedná o kogentní ustanovení, tak určitě znáte fígl, jak onu kogentnost uplatnit v souladu s NOZ.

  Vložil Zdenek 22, 8. Prosinec 2016 - 9:11

  Pane Noname,

  sdělil jsem zde jen svůj názor, každý se může zachovat podle svého uvážení a pak za to nést odpovědnost.

  Proto nebudu s vámi polemizovat. Jen si dovolím položit řečnickou otázku: Je možné soukromoprávním ujednáním změnit (kogentní) ustanovení zákona?

  Vložil Noname (bez ověření), 8. Prosinec 2016 - 12:32

  Vážený pane, tady nejde o polemiku, ale radu, jakým způsobem provést změnu prohlášení vlastníka. Pokud ve znění zákona vidíte kogentnost, tak jste předpokládám hledal cestu jak ji uplatnit. Ale jenom tak prohlásit „to je kogentní“ a po dotazu, jak dále postupovat, odpovídat ve stylu"já nic, já muzikant" mi přijde poněkud zvláštní.

  Vložil Zdenek 22, 8. Prosinec 2016 - 14:28

  Nějak vám nerozumím, o jaké změně prohlášení vlastníka (PV) píšete. PV do doby platnosti zákona nemohlo vědět o specifickém způsobu přispívání na vlastní správní činnost (VSČ), nemohlo tak ani tento způsob přispívání jakkoliv stanovit a tedy není v něm co měnit. Pokud toto PV stanoví přispívání na správu domu a pozemku v poměru SVP, týká to se všech nákladů s výjimkou nákladů na VSČ, které stanoví nově zákon jinak.

  Pokud PV po platnosti zákona stanovilo specificky přispívání na VSĆ v poměru SVP, je v tomto bodě neplatné.

  Znovu opakuji, je to můj názor, můžete se jím řídit i nemusíte. Pokud ale o tom budete rozhodovat ponesete za toto rozhodování odpovědnost.

  Vložil TN (bez ověření), 7. Prosinec 2016 - 20:36

  Většinové výklady jsou takové, že pokud Prohlášení vlastníka vzniklo od roku 2014, má odpovídat nařízení vlády 366/2013 Sb. a pokud neodpovídá, tato část platná není. O tomto nařízení nepanuje většinová shoda, dle mých poznatků zhruba polovina právnických autorit, lektorů, odborníků na bytové právo a autorů komentářové literatury říká, že NV 366/2013 Sb. je kogentní, zhruba polovina kogentnost popírá.

  Pokud Prohlášení vlastníka vzniklo do 2013, platí ovšem Prohlášení vlastníka a měnit jej netřeba, resp. nikdo nemůže vlastníkovi odebírat jeho vlastnictví, nebo mu do jeho vlastnictví cokoli vnucovat, ke změně by bylo třeba získat souhlas 100 % vlastníků

  Vložil Vostrý (bez ověření), 8. Prosinec 2016 - 15:12

  Pane TN,

  Napsal jste, že „nikdo nemůže vlastníkovi odebírat jeho vlastnictví, nebo mu do jeho vlastnictví cokoli vnucovat“

  Nepleťte si změnu způsobu stanovení části příspěvků na správu s vlastnictvím. Takovou změnou se nikterak nemění vlastnictví vymezené v prohlášení vlastníka. Pokud zákon kogentně změní způsob stanovení části příspěvků na správu, tak tím pozbývá platnost dotčené ustanovení prohlášení vlastníka. Podobně jako když je v původním prohlášení vlastníka ustanovení o správci nebo pravidla správy, které pozbývájí platnosti po vzniku SVJ, kdy jsou přijaty stanovy s novými pravidly správy a zvolen statutární orgán.

  Vložil xyz (bez ověření), 8. Prosinec 2016 - 19:36

  Pane Vostrý máte pravdu v tom, že nedochází ke změně vlastnictví, ale určitě dochází ke změně v rozúčtování tzn. pro zastánce „kogentní“ rozúčtování neprobíhá podle PV, pro zastánce „dispozitivní“(a těch je více)probíhá v souladu s PV. Otázkou zůstává, jakou váhu má tento dokument(PV)? Jestli z toho jde tak jednoduše „vybruslit“ – „tak tím pozbývá platnost dotčené ustanovení prohlášení vlastníka“.

  Vložil xyz (bez ověření), 7. Prosinec 2016 - 21:18

  Souhlasím s tím, že prohlášení vlastníka po 31.12.2013 by mělo být v souladu s nařízením vlády 366/2013 Sb. Tam je to jasné. NV 366/2013 Sb. se ale nevztahuje na SVJ vzniklá do 31.12.2013. Pan Zdenek 22 ale tvrdí, že odstavec 2 § 1180 je kogentní a vztahuje se na všechna SVJ a proto mě zajímá, jakým způsobem by chtěl změnit prohlášení vlastníka SVJ 2000.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".