Vyúčtováíní z SW-WINDOMY...

Vložil HajdyHou (bez ověření), 7. Září 2016 - 3:43 ::

Zdravím, zajímalo by mne

zda máte někdo zkušenost s aplikací WinDomy od fy OK-soft.
Resp: neměli byste její SQL verzi k vyzkoušení? (přes uloz.to :))

Díval jsem se na sestavičky té appky: ZDE je příklad jejich sestavy používané u nás ještě v r.2010 (nyní je již OPTICKY poněkud jiná, ale údaje jiné neobsahuje). Takže zajímalo by mne konkrétně zda se domníváte že TOTO vyúčtování odpovídá požadavkům vyhlášky 269/2015 …konkrétně (NIKOLI však pouze !!) §6 písm. f ?? (případně zda odpovídalo §7 odst. 2 písm. f vyhl.372/2001)

Na písmeno f) se ptám proto, že v našem vyúčtování máme v části u vytápění pod textem „Náklad na byt dle podlahové plochy m2“ tzv. „spotřební číslo bytu“ a „spotřební číslo po korekci dle vyhl. 372/2001“. Já sice zhruba vím jak se mezi sebou přepočítají, nicméně bez „spotřebních čísel ostatních bytů“ a bez metody přepočtu jej nejsem schopen přepočítat (podotýkám, že NIC jiného než toto se u nás nepředkládá, a žádost o podklady vyřídí tím, že co protopili sousedé jsou podle výboru a HLAVNĚ správce osobní údaje a zdůrazňuji, že si algoritmus nehodlám domýšlet (správce zavile tvrdí, že jde o jeho know-how a že ho nikomu nedá (podle mne ho ani nemá,má ho výrobce SW-WinDomy)) ale kdybych znal algoritmus, tak nevím jak se vyrovnat s nedodanými „spotřebními čísly ostatních bytů“ ).
A ještě dotaz, domníváte se že požadavek na dodání podkladů zahrnující požadavek na dodání kopií faktur např. za výtah (zde v ceně 9345 Kč) je absurdní nebo zcela oprávněný?

HajdyHou

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil páčko (bez ověření), 7. Září 2016 - 12:32

  §6 písmeno f) Vyhlášky 269/2015 Sb. pojednává vo teplý vodě a všechny požadovaný čísla i podklady k nim ve vyúčtování jsou. Celkově bych šablonu hodnotil jako jednu z lepších, který jsem měl možnost vidět.

  Vo váma zmiňovaným teple pojednává §3 a v šabloně posoudit nejde, páč tam je rozúčtováno čistě podle plochy. Pro posouzení by bylo nutný vidět vyúčtování s náměrama, třeba anonymizovaný.

  Kopii faktur by vám SVJ mělo dodat ke všem položkám, pro váš příklad s výtahem teda X faktur se součtem fakturovanejch částek 9345 Kč, stejně tak pro všechny ostatní služby. Nemyslim ale že by tady někdo fixloval.

  Ovšem kopírování by bylo na váš náklad a můžou si započíst nejenom cifru za kopie, ale i za čas co na tom kopírování stráví. Vono neni prdka vytáhnout ze šanonu 50–100 faktur, okopčit a zase zařadit na správný místo.

  Podle §8 zákona 67/2013 Sb. má SVJ povinnost nejpozději do 5 měsíců po skončení zúčtovacího období doložit vám náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování podle tohoto zákona a umožnit vám služeb pořízení kopie podkladů, a to na základě písemné žádosti.

  Bohužel jsem se už setkal i s gramaticky doslovným výkladem, že po 31.5. už vám nemusí dokládat vůbec nic. A máme září, že.

  Vložil páčko (bez ověření), 7. Září 2016 - 12:42

  Sorry, s §6 jsem se překouk, je to pro obojí. Ale pro teplou vodu tam požadovaný údaje jsou a pro teplo bejt nemůžou, páč to je celý podle plochy a tudíž není žádná základní ani spotřební složka.

  Vložil HajdyHou (bez ověření), 7. Září 2016 - 20:54
  no jak jsem již napsal – jde o šablonu, ale já takový vyúčtování dostával od r.2006 do r.2010 a od r.2005 máme instalované IRTN, které jsou pravidelně odečítány a také rozúčtovávány – asi bláhově jsem si myslel že na to přijdete z toho, že jsem napsal
  …„spotřební číslo bytu“ a „spotřební číslo po korekci dle vyhl. 372/2001“ …
  a toho plyne, že – tedy podle mne – že tam asi? něco chybí, konkrétně ty odečty mých sousedů (plýtváků).

  U faktur: tedy u nás se navyšují jak faktury (samozřejmě podle rčení „nemusí pršet, hlavně když kape: co je navýšení 10% pokud to nikdo nekontroluje, ne?“) tak se „vyvoleným“ nerozúčtovávají.

  A pokud jde o náklad na pořízení kopií: já jsem srozuměn s tím že si zfotím 500–600 faktur, ale tipoval bych, že vyjde levněji, pokud mi správce vydá skeny faktur (protože prokazatelně vím, že je pořizuje a listinnou formu zakládá někam do „uranového úložiště“). Jenže u nás nejde o to něco vydat ale něco NEVYDAT, tzn. správce tvrdí že neskenuje, že čas pracovníka je 1000Kč/30min …a jiný sviňárny co jsem tady už jinde napsal.

  Dle Vaší reakce byste byl za to abych si to zaplatil když to chci. Vy někde v zákone o službách vidíte, že by zpřístupnění a kopírování bylo možné brutálně a obstrukčně zpoplatnit. JÁ TEDA NE.


  „…po 31.5. už vám nemusí dokládat vůbec nic…“

  Aha, …no nemusí :) :) :) to máte „svatou“ pravdu. Pokud ale povinnost splněna nebyla, pak ho to po 31.5. stojí 100Kč/den až dokud nebude povinnost splněna

  Vložil páčko (bez ověření), 8. Září 2016 - 9:28

  Hele HajdyHou, já se snažil pomoct, a samozřejmě jsem přišel na to, že nejde o vaše vyúčtování. Je to zřejmý z mojí věty „Pro posouzení by bylo nutný vidět vyúčtování s náměrama, třeba anonymizovaný“.

  Páč když chcete vědět, jestli vaše auto projde technickou, taky do servisu nepřivezete kámošovo auto s tim, že to vaše je zhruba ve stejnym stavu akorát je to diesel. Kapišto?

  Ale hlavně – ve vyhlášce vidím napsaný, že ve vyúčtování má bejt u všeho hodnota za celou zúčtovací jednotku v zúčtovacím období a pak podíl konkrétního spotřebitele viz např. §6 g). Nic o tom, že tam maji bejt náměry nebo cokoli jinýho vod všech ostatních položkově.

  Položkový náměry a jednotlivý korekce jsou součástí podkladů pro vyúčtování, vod kterých vám musí SVJ umožnit pořízení kopie. Zase tam nejni nic o tom, že by vám to mělo kopírovat nebo skenovat, natož zdarma.

  Nic z toho nejni důvodem k tomu, abyste byl naštvanej na mě. Já tu vyhlášku nepsal. U nás nejni problém vyjet seznam vyúčtovanejch faktur s číslama a částkama a vrazit vlastníkovi šanon, ať si vokoukne a porovná originály faktur. Cifry z vodečtů a korekce mu klidně vofotíme taky.

  Vohledně placení jsem toho názoru, že nahlížet a umožnit vofocení třeba mobilem by mělo SVJ zdarma, páč je to jeho povinnost. Jestli ale vlastník trvá na tom že si někdo stoupne na dvě hodiny ke kopírce a vyhotoví kopie, měl by si to zaplatit. Holt do toho zas vidim i z tý druhý strany.

  Jestli jste do 30 dnů od doručení vyúčtování podal písemnou žádost o doložení nákladů i způsobu jejich rozúčtování a umožnění pořízení kopií, a SVJ do 31.5. nereagovalo, tak máte nárok na pokutu. Tipuju ale že by se aplikovala pajcka podle novýho, zpoždění nastalo letos.

  Vložil HajdyHou (bez ověření), 9. Září 2016 - 2:26

  páčko já kvituji že jste odpověděl :) :). Mýlíte se myslíte li, že chci nějakou konfrontaci, s Vámi. OK? Jen prostě nechci aby se odbíhalo od MÉHO tématu tzn. zda je VYÚČTOVÁNÍ generované aplikací WinDomy firmy OKSoft souladné s vyhláškou nebo není resp. zda z pohledu práva JE nebo NENÍ správné.

  Takže tak, bez ohledu na to zda jsem správně aplikoval procesní tanečky na základě kterých by mne kdokoli mohl odmítat oprávněně, chci posoudit řádnost OKSoft-vyúčtování, které NEPOCHYBNĚ bylo/je předáváno tisícům vlastníkům a nájemcům, kteří jako já mají nějakého správce využívající produkt firmy OKSoft.


  „…Pro posouzení by bylo nutný vidět vyúčtování s náměrama, třeba anonymizovaný…“

  páčko, vyhláška (269/2015, 372/2001) uvádí,
  …Ve vyúčtování poskytovatel služeb, kromě náležitostí stanovených zákonem, uvede… f) podíly nákladů připadající na příjemce služeb s uvedením základních složek, spotřebních složek a …
  páčko, podle mne by závěr „znalce v oboru“ s TĚMI podklady, které mu byly některou ze stan sporu PŘEDLOŽENY (a já předem přiznávám, že nejsem odborník a přezkoumání přenechám tomu, kdo se za odborníka vydává stejně jako by to snad udělal příslušný soud, který by na návrh strany doufejme pověřil soudního znalce) – např. nedávno zde zmiňovaný ing. Skuhra ministerský to šimlík. Tzn. jeli „odborníkovi“ předáno POUZE OKSoft-vyúčtování, které bylo příjemci služeb předáno poskytovatelem služeb asi by měl „odborný závěr“ takového odborníka znít třeba takto:
  • buď,
   předložená listina zřejmě je „nějakým“ vyúčtováním, nikoli však dle zák.67/2013 neboť neobsahuje náležitosti dle vyhl.372/2001. Ke dni vyhotovení [znaleckého] posuzování 1-srpen, pak mým [znaleckým] stanoviskem je, že nebyla splněna povinnost poskytovatele uložená mu v §7/1 vyhl.372/2001 [účinné pro vyhotovení předmětného vyúčtování-2015] výslovně pak že „…vyúčtování doručí příjemci služeb nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období…“.
   Tato skutečnost sama o sobě postačuje k vyslovení závěru, že poskytovatelem došlo k porušení zákona 67/2013 a to tím, že v termínu do 4-kalendářních měsíců po skončení zúčtovacího období (vzhledem k nezjištění skutečností svědčících, že by účetní období bylo méně než 12-cti měsíční či se nekrylo s kalenřním rokem) nepředložil listinu, kterou by bylo možné označit za „vyúčtování“ ve smyslu §7/1 zákona o službách.
  • nebo,
   jeli předložená listina vyúčtováním o které předkladatel tvrdí [svojí signaturou umístěnou na zkoumané listině], že JE vyúčtováním dle zákona 67/2013, pak tato listina neobsahuje, v souladu s §7/2/f zákonu podřízené vyhlášky 372/2001 [účinné pro vyhotovení předmětného vyúčtování-2015] hodnoty zákonem předjímané výslovně pak že „…podíly nákladů připadající na konečné spotřebitele s uvedením základních složek, spotřebních složek a …“.
   Tato skutečnost sama o sobě postačuje k vyslovení formálního závěru, že poskytovatelem došlo k porušení zákona 67/2013 tím, že jím předložené vyúčtování neobsahuje náležitosti (§7/2/f vyhlášky) předepsané zákonem (§7/2 zák.67/2013).

  Páčko, možná máte jiný názor co by takový znalec mohl sdělit v situaci kdy jako odborník obdrží pouze OKSoft-vyúčtování bez ohledu na to zda dostal či nedostal i podklady. Já osobně ale jiné závěry, než výše uvedené nespatřuji, a nedomnívám se dále, že by vadné vyúčtování (chybějící hodnoty) měl příjemce hledat v podkladech. Vyhláška uvádí, že „podíly nákladů…“ MAJÍ být VE VYÚČTOVÁNÍ, nikoli že MOHOU či MUSÍ být až v PODKLADECH.

  „Podklady“ předjímané v §8/2 (podle mne) musí minimálně prokazovat celkové rozúčtovávané náklady za jednotlivé služby, musí obsahovat způsob rozúčtování …atd.jak tepla (iterační algoritmus), jak studené vody (v případě že např. 3% z celkového množství je použito na zalévání společného záhonu květin a 2% na provoz prádelny a …mimořádně např. 10% na uhašení žížně hasičů…) …
  tak maximálně prokazovat náklad za roznos pizzy, zajištění holiče, použití fittneska ve sklepě, apod…

  „Vyúčtování“ předjímané v §7/1 zákona ale (podle mne) musí obsahovat POUZE služby stacionární nebo ujednané (§3 zákona) tzn. nemůže již obsahovat ani „roznos pizzy“ ani „domělý dluh z minulých let“ (v OKSoft-vyúčtování zřejmě položka „Přeúčtované náklady“)


  Páčko, máte poznámky vedoucí k doměnce, že chci podklady „zadarmo“. Já taky vyhlášku NEPSAL, neskromě se však domnívám, že číst umím: §8/1 cit. „…umožnit příjemci služeb pořízení kopie podkladů…“. To je zákonem uložená POVINNOST, jejíž nedodržení je zákonem sankcionováno.

  Z formulace je celkem jednoduše ROSLIŠITELNÉ kdo a jakou má povinnost/právo a KOMU jde k tíži: příjemce má PRÁVO na POŘÍZENÍ kopie a toto POŘIZOVÁNÍ mu jde k tíži (náklady MATERIÁLNÍ a ČASOVÉ), a POVINNOSTí poskytovatele je PRÁVO UMOŽNIT a toto UMOŽŇOVÁNÍ mu jde k tíži (náklady ČASOVÉ).

  Kdyby chtěl zákonodárce uvalit veškeré náklady na pořízení kopíí na příjemce služeb, asi by uvedl „…umožnit na náklad příjemce, příjemci služeb pořízení kopie podkladů…“. Pak by zřejmě byl požadavek (cit. „…čas pracovníka je 1000Kč/30min …“) zákonný, ale zákon (ke smůle všech poskytovatelů) takto nezní, že :) :)


  „…Tipuju ale že by se aplikovala pajcka podle novýho, zpoždění nastalo letos…“

  Lepší než „tipovat“ je, podívat se do vyhlášky: viz. §7/1 vyhl.269/2015
  tzn. vyúčtování-2015 započalo PŘED platností vyhl.269/2015 a řídí se tedy vyhl.372/2001 tzn. pro vyúčtování-2014,2015 ne pajcka ale kilčo…

  Vložil páčko (bez ověření), 9. Září 2016 - 9:19

  Oukej, HajdyHou, pokusím se to nějak rozmotat.

  K odbíhání od tématu – na otázku zda je VYÚČTOVÁNÍ generované aplikací WinDomy firmy OKSoft souladné s vyhláškou nebo není jsem odpověděl hned ve svým prvním příspěvku větou „Celkově bych šablonu hodnotil jako jednu z lepších, který jsem měl možnost vidět“.

  Čili, ještě jednou, ANO, já považuju takovéto vyúčtování za vyúčtování v souladu se zákonem 67/2013 Sb. a 372/2001 Sb. ovšem s připomínkou, že pro teplo rozúčtovaný podle náměrů se nemůžu vyjádřit, páč nemám co posoudit.

  Respektive pokud je na vyúčtování uvedenej náměr vašeho bytu a náměry všech bytů celkem, tak to asi je v cajku, protože (na rozdíl od předchozích odstavců) nejni v odstavci f) na konci uvedeno „za celou zúčtovací jednotku“.

  Že se jedná o povinnost uvést podíly jenom pro konkrétní jednotku mi vyplývá i z toho, že na náměrech, počtech osob, ploše ostatních bytů apod. je závislý celý vyúčtování a nikde v 67/2013 nejni napsaný, že by měl vlastník dostat seznamy těchhle hodnot pro celej barák.

  Nevidim proto důvod proč by se třeba m2 podlahový plochy uváděly jenom v součtu za celej barák a v konkrétní jednotce, a náměry topení by každej vlastník dostal za třeba stovky vlastníků. To by z jednostránkovýho vyúčtování dělalo pro každýho pakl zbytečnejch papírů.

  Což byl podle mě důvod drobný změny ve formulaci odstavce f), kterej říká, že dostanete svoje podíly (čili celková suma za barák a vaše hodnota) a na ostatní máte právo se juknout a pořídit si kopii, když vás to bude zajímat do hloubky.

  Eště jinak řečeno, když bude spotřeba elektriky 1000 Kč rozúčtovaná podle osob na 10 lidí po stovce, tak na vyúčtování taky nebudete mít položkově kolik osob nahlásil Pepa Vopršálek z dvojky, na to si musíte vyžádat podklady. U tepla a TUV to vidim stejně.

  Závěr znalce by teda podle mýho byl: Vyúčtování odpovídá všem parametrům požadovaným zákony a prováděcími předpisy. Z vyúčtování jsou zřejmé jak náklady na zúčtovací jednotku, tak podíly nákladů připadající na konkrétního spotřebitele a jak se k nim došlo.


  Nemám poznámky vedoucí k domněnce, že chcete podklady zadarmo. Jenom říkám že „umožnit příjemci služeb pořízení kopie podkladů“ NENÍ „vyhotovit příjemci služeb kopie podkladů“. Pokud si pozorně přečtete co jsem napsal tak zjistíte že píšu to samý co vy.

  Se sazbou vašeho poskytovatele nesouhlasím, ale to je všechno co s tím můžu dělat. Podle mýho by vás měli nechat zdarma nahlídnout a ofotit doklady foťákem nebo mobilem, protože „umožnit“ je jejich povinnost.

  Jestliže žádáte kopie vyhotovit, tak podle mě to jejich povinnost nejni a tudíž je to služba pro vás a smluvní cena typu chceš-nechceš. Jo, cena je obstrukční, ale pokud je samoofocení nabízeno zadáčo, tak na výběr je.


  Přechodná ustanovení zákona č. 104/2015 Sb. říkaj:

  Právo na zaplacení pokuty nebo poplatku z prodlení vzniklé porušením povinnosti stanovené zákonem č. 67/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, k němuž došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí podle zákona č. 67/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

  Dle mýho k porušení povinnosti předat vyúčtování do 4 měsíců došlo 30.4.2016 čili PO účinnosti zákona. Takže dle mýho pajcka. Stovka by byla třeba za nenahlášení změny počtu osob od srpna 2015. Ale to my dva nerozseknem.


  Celkově vám ale moc šancí na úspěch s reklamací chybnosti šablony nedávám. S nepředložením podkladů a sankcí naopak vidim šanci velkou.

  Vložil HajdyHou (bez ověření), 12. Září 2016 - 3:54

  „…Nemám poznámky vedoucí k domněnce, že …“

  Páčko, já napsal že cit. „…jsem srozuměn s tím že si zfotím 500–600 faktur…“ takže PRÁCI SI UDĚLÁM SÁM. Jenže abych ji mohl dělat, musí mne hlídat nějaký „pejsek“, který mi ty doklady bude předkládat a který mi na konci stvrdí taxativní seznam dokladů umožněných zkopírovat (ve vlastním i v mém zájmu). Jenomže to stojí „pejska“ ČAS. A ČAS je drahý (1000Kč/30min).

  Páčko, doufám že nyní chápete, že NEŽÁDÁM aby za mne nějaký „pejsek“ něco kopíroval ale aby mi bylo umožněno si kopie provést s tím, že náklad na ČAS pejska na mé hlídání při mém focení, půjde k tíži pejskova páníčka.

  Vložil páčko (bez ověření), 14. Září 2016 - 10:07

  HajdyHou, zase – já nejsem váš správce tak se nerozčilujte na mě. U nás se buď pošlou už oskenovaný kopie, nebo (pokud jim paranoidní vlastník nevěří) tak si pracovník správce posadí vlastníka do svýho zornýho pole a vrazí mu šanon s tim, že kontroluje jenom to aby vlastník ňákej doklad neztopil, a dělá si svoje.

  Jediný co nedovolíme kopírovat jsou originály vodečtovejch archů s podpisama vlastníků, tam nakuk dostane počítačovej opis jenom s hodnotama a může si ho podle odečťáků vodškrtat. Poskytovat někomu podpisový vzory celýho baráku nám přijde zneužitelný a vošajslich.

  Na cenu 1000Kč/30min mám názor že je obstrukční a de facto pořízení kopie dokladů znemožňuje, když je aplikovaná i na samovobsluhu. Ale vosobu správce jste si vybrali shromážděním včetně podmínek a ceníku, s tim vám nikdo jinej než zase vlastníci z baráku nepomůže (změna správce).

  Vložil HajdyHou (bez ověření), 25. Září 2016 - 21:58

  Zde (na PortalSVJ) se neptají ti kdo mají většinu a mohou případný debilní „výbor“ zamést pod koberec. Stejně tak se zde neptají relevantně ani žádní členové výborů.

  Zde (na PortalSVJ) se ptají ti kdo nemají většinu, a musí po vyčerpání oslovení tupých-ovcí co chtějí být do ma na TV namísto poslouchání keců od rebelantů, se obracet na právní ignoranty (kteří chtějí jen palmáre) a rozhodují o nich soudní taláry (o problematice, houby vědící ale umějící žádat o zaplacení soudního poplatku)


  „…Jediný co nedovolíme …“

  Mně jsou samozřejmě Vaše podpisy ukradený, ale dobře je vědět, že jste to byli pr8v2 Vy ve výboru, kdo jediný je mohl zneužít. :) Je dobře vědět, jak dobří jste „ochránci“.

  Vložil TN (bez ověření), 25. Září 2016 - 22:27

  Ta reportáž je síla. Ví někdo, jak žaloba z r. 2005 nakonec dopadla?

  Vložil HajdyHou (bez ověření), 12. Září 2016 - 3:46

  A jak vidí odstavec f) Páčko a jak HajdyHou:

  tento text vidí v §6/f vyhl.269/2015
  resp. §7/2/f vyhl.372/2001
  „…podíly nákladů připadající na příjemce služeb
  s uvedením základních složek, spotřebních složek …“
  HajdyHou
  „..,podíl nákladů připadající na příjemce služeb
  s uvedením základní složky, spotřební složky …“
  Páčko
  Vložil HajdyHou (bez ověření), 12. Září 2016 - 3:43

  „…To by z jednostránkovýho vyúčtování dělalo pro každýho pakl zbytečnejch papírů. Což byl podle mě důvod drobný změny ve formulaci odstavce f), kterej říká, že dostanete svoje podíly (čili celková suma za barák a vaše hodnota) …“

  Nu pár změn tam bylo, nicméně ne to, co uvádíte, že :) :)

  vyhl.269/2015 vyhl.372/2001
  podíly nákladů připadající na příjemce služeb s uvedením základních složek, spotřebních složek a celkových nákladů v Kč, a to zvlášť na vytápění, na teplo na ohřev vody a na vodu spotřebovanou na poskytování teplé vody podíly nákladů připadající na konečné spotřebitele s uvedením základních složek, spotřebních složek a celkových nákladů v Kč, a to zvlášť na tepelnou energii na vytápění, na tepelnou energii na ohřev užitkové vody a na vodu spotřebovanou na poskytování teplé užitkové vody
  Vložil páčko (bez ověření), 14. Září 2016 - 10:16

  Podle mýho

  Podíl nákladů na základní složku na vytápění + Podíl nákladů na základní složku na teplo na ohřev vody + Podíl nákladů na základní složku na vodu spotřebovanou na poskytování teplé vody + Podíl nákladů na spotřební složku na vytápění + Podíl nákladů na spotřební složku na teplo na ohřev vody + Podíl nákladů na spotřební složku na vodu spotřebovanou na poskytování teplé vody + Celkový náklad v Kč na vytápění + Celkový náklad v Kč na teplo na ohřev vody + Celkový náklad v Kč na vodu spotřebovanou na poskytování teplé vody

  se rovná

  podíly nákladů připadající na příjemce služeb (jednoho konkrétního) s uvedením základních složek, spotřebních složek a celkových nákladů v Kč, a to zvlášť na vytápění, na teplo na ohřev vody a na vodu spotřebovanou na poskytování teplé vody

  Vložil HajdyHou (bez ověření), 12. Září 2016 - 3:29

  Oukej, tak když to máte v hlavince tak dobře „srovnaný“ dáme si „kontrolní příklad“:

  1. máte jen své OKSoft-vyúčtování bez hodnot ostatních příjemců služeb
  2. jak Vámi najatý znalec na základě této jedné písemnosti (OKSoft-vyúčtování) ověří, že z 400 odběrných míst (ITN) nebylo 120 odběrných míst do RTN vůbec započteno a jak ověří, že při překročení intervalu –20/+80 bylo postupováno podle schválených pravidel pro RTN (pokud vůbec pravidla máte :))?
  Vložil páčko (bez ověření), 14. Září 2016 - 10:19

  HajdyHou, čistě mezi náma, i pokud byste si prosadil svůj výklad textu vyhlášky a vyrazil ze SVJ podle svýho kompletní vyúčtování teda se soupisem všech spotřebních a základních složek po všechny vlastníky tak z toho znalec váma požadovaný závěry stejně nevydumá.

  K tomu by potřeboval eště pro teplo nejmíň: plánek celý budovy po jednotlivejch patrech s vyznačeným umístěním radiátorů a rozměry jednotlivejch místností pro ověření správnosti korekce na polohu a výpočtu přepočtený podlahový plochy jednotlivejch bytů, rozměry a typy všech radiátorů pro ověření správnosti korekce na radiátor, odečty jednotlivejch radiátorů pro ověření použití správných korekcí na správný náměry

  a pro TUV nejmíň: podlahový plochy jednotlivejch bytů, odečty vodoměrů, počet osob v jednotlivejch bytech pro případný vyslovení domněnky o nefunkčnosti nebo ovlivnění vodoměru nebo manipulace s náměrem

  a pro obojí samozřejmě veškerý dodavatelský faktury pro ověření správnosti celkovejch rozúčtovávanejch nákladů. A to jsem si možná ani nevzpomněl na všechno a nemám čas to teď prohledávat a ověřovat.

  Podle mýho názoru bez nahlídnutí do dalších podkladů neověříte z klasickýho formátu vyúčtování ročně předkládanýho milionům vlastníků NIKDY ANI JEDNU POLOŽKU, bez ohledu na použitej software.

  Čili trvat na výkladu vyhlášky ve smyslu kterej akorát poškodí naše lesy a zpochybňovat vyúčtování jenom kvůli jednomu nedodanýmu papíru kterej je bez dalších padesáti stejně na houbelec mi přijde ujetý a jako ztráta času.

  Vložil HajdyHou (bez ověření), 14. Září 2016 - 18:43

  „…tak z toho znalec váma požadovaný závěry stejně nevydumá…“

  Páčko a Vy jste znalec ??? Já myslím, že s Vaším rádoby ležérním slovníkem, jistě nikoliv. Skutečný znalec co vydumá, to vydumá – vždy ale bude „dumat“ pouze nad trefně položenou otázkou. Otázka pro znalce bude znít:
  je předložená složka domumentů (ať již v listinné nebo v elektronické formě) vyúčtováním ve smyslu §7/2 zák.67/2013 a se všemi náležitostmi dle souvisejících vyhlášek (372/2001 Sb.). Ano nebo ne? A pokud ne, pak specifikujte s čím je se zákonnými požadavjy v rozporu.
  A „předloženou složkou dokumentů“ bude JEDINĚ a VÝHRADNĚ to, co prokazatelně bylo příjemci služeb předloženo. A co mu mělo být „předloženo“ – to samozřejmě příjemce „tvrdí“ a poskytovatel „dokazuje“.

  Tak tolik k Vašemu přesvědčení o tom, co má být na výúčtování ex-lege a o co si musíte říct extra. Rozhodně o náměry z ITN si říkat nemusíte, protože mají být součástí vyúčtování.

  „…Podle mýho názoru bez nahlídnutí do dalších podkladů neověříte …“

  I podle mýho. Ale já se zatím ptal pouze na OKSoft-vyúčtování které je bezpochyby předkládáno obrovskému množství konečných spotřebitelů (nově příjemců služeb)


  „…výkladu vyhlášky ve smyslu kterej akorát poškodí naše lesy …“

  Jinýmu bych za tohle řekl, vraž-si-palici-latriny-ty-bláznivej-lesníku, ale s Vámi se jen rozloučím a ponechám Vás napospas Vaši úchylné demagogií.

  Vložil páčko (bez ověření), 14. Září 2016 - 21:43

  Rozhodně o náměry z ITN si říkat nemusíte, protože mají být součástí vyúčtování. 

  Jako vtip dobrý. Paragráfek by nebyl?

  Znalec vyúčtování jsem. Soudní znalec nejsem. Hlavně ale jsem blbec, kterej už strávil pár hodin snahou vám pomoct, za což jsem dostal akorát několikrát vynadáno, protože vás nepodporuju ve vašich chorejch fantaziích.

  Takže s diskuzí s váma timto končim, když dokážete akorát klást otázky a pak si na ně stejně nejlíp odpovíte sám.

  Vložil Anonymou (bez ověření), 7. Září 2016 - 8:53
  A ještě dotaz, domníváte se že požadavek na dodání podkladů zahrnující požadavek na dodání kopií faktur např. za výtah (zde v ceně 9345 Kč) je absurdní nebo zcela oprávněný?

  A už jste požadavek podal a jak dopadl? Když vám řeknu, že je oprávněný, jak s tím naložíte, když co můžete žádat je v zákonu? Ovšem není řeč, o jakých fakturách, za co?
  Tečka píše o blbosti, ale nezdůvodní, v čem ji spatřuje. My zde za výtah zhruba 10 000 Kč za barák, prohlídky.

  Vložil HajdyHou (bez ověření), 7. Září 2016 - 20:35

  „Anonymou“ i pro Vás zvýrazním, že „jde o posouzení zda sestava z appky SW-WinDomy odpovídá požadavkům vyhlášky nebo neodpovídá“ (chybějící náměry pro RTN).

  O jakých fakturách/výdajích? No já nevím – co třeba prokazujících, že úklid stál opravdu 6545 Kč, že osvětlení skutečně stálo 1575 Kč, že STA stojí 540.90 ročně…

  O jakých dalších podkladech: třeba faktury z elektrárny, že skutečně byla spotřeba odpovídající rozúčtovávaným nákladům (minule byla zvýšena cca o 20.000 – prý chybyčka na kterou nikdo nepřišel než já – ostatním debilním ovcím to bylo putna, ale především proto že nikdo z nich rozúčtování nerozumí, což přiznávají i sami).

  O jakých dalších údajích: třeba co znamená „záloha Kč“, protože koho zajímá jaká byla záloha PŘEDEPSANÁ (mně je to buřt), příjemce (mně) zajímá jak byla zůčtována záloha PŘIJATÁ na účet SVJ – což je požadavek zákona.

  A jaké údaje mi chybí: no co třeba náklad na odměňování osoby odpovědné za správu domu, jež má být dle nařízení rozúčtována „stejně“ – což znamená zjevně změna na náklad „služby na byt“ (a to již od r.2014).


  A pokud jde přímo o mne, jo dal jsem reklamaci, jo dal jsem žádost o podklady, a jo blbečkové v SVJ budou koulet bulvama až začnu započítávat 100Kč/den za reklamaci vyřízenou až na konci července a za doposud nedodané podklady z r.2015. Jen potřebuji získat povzbuzení, protože u soudu mohu jistě „dostat na prd.l“ a ti smradi z SVJ ne. To by bylo pro mne sakra zklamání.

  Vložil páčko (bez ověření), 8. Září 2016 - 9:32

  Vo rozdílu mezi předepsanejma a uhrazenejma zálohama už jsem psal tady: http://www.portalsvj.cz/…evku-a-zaloh#…

  Jde k tomu jen dodat to, že podle § 6 odstavec 2) NOZ: Nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu. Nikdo nesmí těžit ani z protiprávního stavu, který vyvolal nebo nad kterým má kontrolu.

  Vložil HajdyHou (bez ověření), 9. Září 2016 - 3:44

  Jo, to jste tedy psal.

  1. Jenže jste nepsal pravdu… cit. „..dneska podle NOZ a 67/2013 určuje zálohy SVJ…“
   §4/1 cit. „..Výši záloh si poskytovatel služeb s příjemcem služeb ujednají, nebo o ní rozhodne družstvo, nebo společenství…“. Takže zákon uvádí, že SVJ může zálohu ujednat a nikoli ji určit a o ní rozhodnout. A opoměl jste jaksi zohlednit kdo poslouchá koho, tzn. kdo je pán a kdo je jen pes. Podle mne pán je pí.Kučerová a pes je ten správce.
  2. i kdybych měl 10× předepsáno platit měsíčně:X ale platím měsíčně:Y (či „semtam něco prsk“) tak vyúčtování dle §7/1 zák.67/2013 ukládá, že porovávat se bude výše nákladů SKUTEČNÁ a NIKOLI PŘEDEPSANÁ tzn. 12×Y a nikoli 12×X. Nelíbí se Vám to? OK, ale za to já nemůžu: tak praví zákon. Pro Vás zákon neplatí nebo se mu záměrně vzpíráte?
  3. cit. „…semtam něco prsk …“ – viz. bod-2)
  4. cit. „…doporučuju napřed přepočítat, esli je výsledek špatně…“ – myslíte příjemce namísto poskytovatele „bude přepočítávat“. Hm, dobrý. No opět: to ať rozhodne soud, kdo má za povinnost dokázat že vznášené nároky (tj. dluh z zúčtovacího rozúčtování) jsou v souladu s nějakou povinností.
  5. Lake to napsal jasně cit: „…Rozdíly mezi předepsanými a uhrazenými částkami by se uplatnily jedině při vyčíslení úroku z prodlení u plateb, o kterých není účtováno jako o zálohových…“
  6. co vytěží příjemce služeb tím, že požaduje vyúčtování DLE ZNĚNÍ ZÁKONA to mi není jasné. A ani to proč požadavek na vyúčtování s náležitosmi, se Vám zdá protiprávní…
  7. kontrolní příklad: byla big-big-zima a proto je nově předepsáno: měsíčně:5000 na topení. V zůčtovacím období ale bylo big-big-teplo tzn. jen náklad:25000. Povinný věděl, že SVJ má požadavky na výši záloh v rozporu s §3/3 vyhl.372/2001, protože mu v mulých letech pravidelně vracelo 30.000 přeplatky, proto nesmylsný předpis ignoroval a hradil zálohy POUZE v souladu s s §3/3 vyhl.372/2001 ve výši:2600
   Má tedy vlastník
   • 2600*12–25000 = 6.200 přeplatek anebo má
   • 5000*12–25000 = 25.000 nedoplatek?

  http://www.portalsvj.cz/…evku-a-zaloh#…

  Vložil páčko (bez ověření), 9. Září 2016 - 10:40

  Hele HajdyHou, mně přijde jako bychom každej četli jiný zákony. Já v 67/2013 vidim tohle:

  (1) Poskytovatel služeb má právo požadovat na příjemci služeb placení záloh na úhradu nákladů na služby poskytované s užíváním bytu. Výši záloh si poskytovatel služeb s příjemcem služeb ujednají, nebo o ní rozhodne družstvo, nebo společenství.

  (2) Nedojde-li k ujednání, nebo není-li přijato rozhodnutí družstva, nebo společenství, určí poskytovatel služeb příjemci služeb měsíční zálohy za jednotlivé služby jako měsíční podíl z předpokládaných ročních nákladů na služby z uplynulého roku, nebo podle posledního zúčtovacího období, anebo z nákladů odvozených z předpokládaných cen běžného roku.

  (3) Nedojde-li k ujednání o zálohách na dodávku vody a odvádění odpadních vod, nebo není-li přijato rozhodnutí družstva, nebo společenství, měsíční zálohy se pro každé zúčtovací období vypočítají z výše maximálně jedné dvanáctiny dodávek, a to podle skutečné spotřeby vody za předchozí roční období nebo podle směrných čísel roční potřeby vody vynásobené cenami sjednanými s dodavatelem.

  (4) Poskytovatel služeb má právo změnit v průběhu roku měsíční zálohu v míře odpovídající změně ceny služby nebo z dalších oprávněných důvodů, zejména změny rozsahu nebo kvality služby. Změněná měsíční záloha může být požadována nejdříve od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemného oznámení nové výše zálohy. Změna výše měsíční zálohy musí být v oznámení řádně odůvodněna, jinak ke zvýšení zálohy nedojde.

  Já to chápu tak, že zálohu si ujednají poskytovatel s příjemcem, kteří nejsou ani družstvem ani společenstvím, protože družstvo a společenství o ní maj právo rozhodnout bez ujednání. Že se vám to nelíbí neznamená že to tam takhle nejni napsaný.

  Takže když jste neplatil zálohy podle toho co rozhodlo společentsví na což mu zákon dává právo a způsobil situaci kdy se předepsaný zálohy nerovnaj zaplacenejm, vyvolal jste protiprávní stav a tak z něj nemůžete těžit = žádat pokutu za neřádný vyúčtování.

  Ke kontrolnímu příkladu (předepsaná záloha 5000 Kč, hrazená záloha 2600 Kč, náklady 25000 Kč) platí to co jsem napsal v odkazu teda to že to vyjde stejně, protože každý měsíc vzniká zároveň evidenční nedoplatek 2400 Kč, takže vyúčtování:

  • proti hrazenejm: 2600×12–25000 = 6.200 přeplatek
  • proti předepsanejm: 5000×12–25000–2400×12 = 6200 přeplatek

  Pokud dva postupy vedou ke stejnýmu správnýmu výsledku, je podle mýho jedno, kterej se použije. Znalost matiky základní školy lze od svéprávnýho člověka očekávat a pokud jí nemá, tak nastupuje §3 c) NOZ „nikdo však také nesmí bezdůvodně těžit z vlastní neschopnosti k újmě druhých“.

  Bez ohledu na to co říká lake soudy jsou zvyklý na vyúčtování oproti předpisům, páč tak funguje většina správcovských programů, a SVJ se pak může oprávněně dovolat §13 NOZ. Zatim jsem neviděl že by SVJ projelo spor o správně vyčíslenou částku dluhu kvůli formátu vyúčtování.

  Ale když do toho chcete jít a se SVJ se soudit i s tim že to případně projedete a zaplatíte navíc desetitisíce za právníka, je to vaše volba.

  Vložil Poznamka (bez ověření), 9. Září 2016 - 9:30

  7. kontrolní příklad: byla big-big-zima a proto je nově předepsáno: měsíčně:5000 na topení. V zůčtovacím období ale bylo big-big-teplo tzn. jen náklad:25000. Povinný věděl, že SVJ má požadavky na výši záloh v rozporu s §3/3 vyhl.372/2001, protože mu v mulých letech pravidelně vracelo 30.000 přeplatky, proto nesmylsný předpis ignoroval a hradil zálohy POUZE v souladu s s §3/3 vyhl.372/2001 ve výši:2600 Má tedy vlastník 2600×12–25000 = 6.200 přeplatek anebo má 5000×12–25000 = 25.000 nedoplatek?
  Vyúčtování proti zálohám se počítá:
  5000×12–25000=35000 (přeplatek) – dluh z úhrad měsíčních plateb (5000–2600=2400, 2400×12=28800, Výsledek 35000–28800=6200 (přeplatek) je to stejný !!!

  Vložil HajdyHou (bez ověření), 10. Září 2016 - 2:57
  1. Mea culpa: příklad měl znít takto: …
   • 2600*12–25000 = 6.200 přeplatek anebo má
   • 500012–260012 = 28.800 nedoplatek?
  2. Váš výpočet není ex-lege ale v duchu „snad to pochopí“. Především
   • (a) §7/1 ukládá cit. „Není-li jiným právním předpisem stanoveno jinak, SKUTEČNOU výši nákladů a záloh za …“. Pokud SKUTEČNOU výši záloh v OKSoft-vyúčtování vidíte, prosím nasměrujte mne na tyto hodnoty v něm (nikoli na Vaši altruistickou snahu OKSoft-vyúčtování ospravedlnit), OK?
   • (b) zda Vaše kupecké počty vedou k nějaké hodnotě „finančního vyrovnání“ není podstatné. Podstatná je výše citovaná dikce zákona a já zde jen linknu co nám zanechal Lake
  Vložil Poznamka (bez ověření), 11. Září 2016 - 19:59

  Co a jak dělá OKSoft nevím, neznám. Předložený výpočet je „ex-lege“, neboť zákon nezakazuje aby hodnota skutečné platby záloh byla nahrazena vztahem a vyjádřena jinými ekonomickými ukazateli.
  Ta substituce je odvozena z platného účetního vztahu pro účet 311, na kterém sledujeme platby měsičních záloh.
  Platí:
  předpis záloh (311MD) – skutečné platby(311DL)= -přeplatek/+ne­doplatek měsíčních záloh
  a z toho:

  skutečné platby(311DL)=př­edpis záloh (311MD) – (-přeplatek/+ne­doplatek měsíčních záloh).

  Vložil Počtář (bez ověření), 10. Září 2016 - 8:06

  Jak se liší náklady (podle účetnictví) a skutečné náklady (uvedeno v právním přepisu)?

  Vložil Poznamka (bez ověření), 11. Září 2016 - 18:42
  1. již existuje a vznikl v zúčtovacím období
  2. zúčtovací období je lhůtou minulosti
  3. náklad věcně a časově patří do zúčtovacího období
  Vložil Počtář (bez ověření), 10. Září 2016 - 7:52

  „500012–260012 = 28.800“

  Vašim počtům příliš nerozumím, pane Hou.

  Vložil HajdyHou (bez ověření), 11. Září 2016 - 20:21

  Hm, a takhle tomu již rozumíte?

  5000×12–2600×12 = 28.800

  Nemůžu za to, že blbý vokno v PortalSVJ hvězdičku z numerický klávesnice nebere a vymaže ji (co nyní vidíte je malé „x“).

  Vložil * (bez ověření), 12. Září 2016 - 3:21

  500012–260012 = 28.800

  Vložil * (bez ověření), 12. Září 2016 - 3:23

  Tohle hvězdička udělá.

  Vložil tečka (bez ověření), 7. Září 2016 - 4:32

  Těch 9345 Kč jsou náklady na celý dům nebo na jednoho vlastníka? Pokud jsou náklady na výtah na jednoho vlastníka za rok tak je to totální blbost a je to absurdní. Náklady na celý dům by ale taky neseděly, Tak tedy co to je za náklady? O účtování nákladu na vytápění si tady přečtěte příspevky pana Patočky.

  Vložil HajdyHou (bez ověření), 7. Září 2016 - 11:42

  „Náklady na výtah“ jsou jen PŘÍKLADNÉ – tj. vůbec o ně zde nejde !!!

  Tečko, proč se do toho vyúčtování nepodíváte? Přeci právě proto jsem šablonu z toho SW-WinDomy zpřístupnil. „Náklad na výtah“ je (nebo by být mělo) jasné, že je za celou zůčtovací jednotku.

  S panem Patočkou ani jeho dovednostmi, nemá můj dotaz vůbec nic společného.

  Vložil Poznamka (bez ověření), 8. Září 2016 - 4:45
  1. Toto je vzor vyúčtování pro rozpočítání spotřeby tepla dle plochy jednotky.
  2. Pokud přejdete na měřený odběr tepla např. pomocí IRTN, tak instalaci IRTN, stanovení koeficientů potřebné pro měření řeší dodavatel měřící techniky.
  3. Tento dodavatel pak obvykle zajišťuje odečty i rozúčtování nákladů tepla na jednotlivá odběrná místa, podle platných předpisů včetně zohledněním technických parametrů a (ne)provedení korekce. Výpočet se dokladuje samostatným dokumentem o rozpočítání tepla. V tomto dokumentu bude uvedeno vše, co hledáte na tomto vzoru, ale zde být nemůže.
  4. Výsledek rozpočítání (skutečný náklad za byt místo 9581,64) lze nahradit rozpočítanou hodnotou dle měření a celkové vyúčtování bude OK.
  5. Pokud bude aplikována korekce dle limitu na průměrnou spotřebu 1m2 předpokládám, že změna skutečných nákladů bude uvedena na řádku „přeúčtované náklady“.
  6. Nelze dokázat že vyúčtování je „dobře“, pouze že je „špatně“, ale proč musíte vědět/tušit a buď prokázat nebo vyvrátit.
  7. Proto nemáte-li indicie, že je špatně, je zbytečný vyžadovat jakýkoliv podklad.
  8. Můžete např. ověřit že uvedené finanční údaje ve vyúčtování pochází z účetní evidence. K tomu stačí prosincová předvaha zúčtovacího roku (nebo rozvaha dle analytických účtů /ne výkaz rozvaha!/ nebo souhrnná hlavní kniha analytických účtů – podle toho jak v účetnictví tyto výstupy jsou pojmenovány).
  9. Můžete požadovat i použít prvotní účetní doklady ale pak kontrolujete účetnictví a ne vyúčtování!
  Vložil HajdyHou (bez ověření), 9. Září 2016 - 3:04
  1. jj, je to tak. Jenže to nemá žádný vliv na POVINNOST to ve vyúčtování uvést
  2. díky za relevantní info :) :)
  3. mně je jedno komu poskytovatel (SVJ) otsourcuje rozúčtování. Podle §8/1 mi ale poskytovatel (SVJ) DOLOŽÍ cit. „…náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování podle tohoto zákona …“. Když ne, tak za to plačtivě zaplatí (§13/1).
  4. jj, možná bude, ale TEĎ není
  5. hm, já věštecké schopnosti nemám. Vy jste Výjimka. Ale kolik je takových jako Vy – věštců?
  6. žvaníte totální blbosti: přečtěte jaké jsou POVINNOSTI dle §7 a §8 zákona o službách a komu jsou uloženy.
  7. v OKSoft-vyúčtování není ani místo pro údaje dle §6/f vyhlášky. To je pro mne dostatečná „indicie“
  8. já budu věštit odkud co pochází? Nehrabe Vám? Já si nechám vše podrobně vysvětlit TAK, aby i já „bába Blažková“ tomu rozuměla. Ale máte pravdu, s takovým úchylným náhledem jsem se již setkal: na papíře byl „chumel ručně psaných čísel, ničemu rozumnému neodpovídajících“ a odpověď na to otázku co to je za podklad, bylo: že to mi vysvětlovat nebudou. OK, tak nebudou. Uvidíme co na to soud: zda shledá že „chumel“ může být srozumitelným „podkladem“ anebo nikoli.
  9. aha, jako že jeli na faktuře z vodárny částka 150.000 ale na vyúčtování je rozúčtováno 200.000 tak jako že rozúčtování uvedené na vyúčtování je „dobře“. Jestli to takto myslíte, inu pak jste mi pěkný „voříšek“.
  Vložil Poznamka (bez ověření), 9. Září 2016 - 9:01

  Jedná se o problém výkladu pojmu „doložit“ dle a §8 zákona o službách. Vidím v přístupech postojů z obou stran nespolupracovat a spatřuji projevy působení jen potíže a naschválu. Podle mně reklamace by měla být konkrétní a z takové již lze specifikovat datové zdroje které mají vliv na reklamovanou záležitost. Kontrola pak je porovnáním takového zdroje dat na data uvedena ve vyúčtování. Při kontrole je třeba z něčeho začít co považujeme za bezchybné jinak na základě vazeb účetních dat rekurzivně můžeme pokračovat v kontrole zpětně až do počátku výstavby našeho domu. Kontrola vyúčtování je o porovnání dat (protokolu odečtů, a účetní evidence) a ne o ověření skutečnosti a evidence (na vysvětlení „6. žvaníte totální blbosti..“). Už nelze zjistit, že odčitač spotřeby vody se spletl a připsal 10 m3 do spotřeby, nebo v šuplíku účetního leží zapomenutá faktura od vodáren. V tomto významu jako zástupce výboru bych specifikoval význam „doložit“ prokázat shodu uvedených technických parametrů ve vyúčtování na evidenci o jednotce a celku a prokázat shodu účetních výstupů (zejména data předvahy) s finančními údaji ve vyúčtování. Rozhodně má představa neshoduje s představou některých reklamujících, že SVJ by měl organizovat (3 týdenní internátní školení se stravou a noclehem, jinak to nelze stihnout) kurz o základech účetnictví o zpracování rozpočtů a o výpočtu vyúčtování. Je třeba především komunikovat a rozumně spolupracovat a nechovat se „nevím co chci, nedostanu-li, budete platit a dám to k soudu!“

  Vložil HajdyHou (bez ověření), 14. Září 2016 - 18:43

  „…reklamace by měla být konkrétní …“

  A jak si představujete „konkrétnost“, ve chvíli kdy ještě nemáte podklady? Uvědomte si že Vy na počátku nereklamujete „obsah podkladů“ ale obsah listiny o které někdo tvrdí, že JDE o VYÚČTOVÁNÍ podle zákona o službách. Pokud např. skutečnost, že „…z 400 odběrných míst (ITN) nebylo 120 odběrných míst do RTN vůbec započteno …“ můžete zjistit A REKLAMOVAT až poté, co jste ty podklady prostudoval, když jste si je ale vyžádal, a jen z důvodu zcela NEVINNÉ kontroly toho, zda je oprávněné dopočítat Vás na 160% když topíte zcela „normálně“.

  V ostatním žvaníte až se Vám vod huby práší. Vaše dehonestace příjemců služeb: „nevím co chci, nedostanu-li, budete platit a dám to k soudu“ je samozřejmě v rozporu s jedním již dloho známým judikátem: ten kdo podklady žádá samozřejmě nemůže dopředu vědět které poklady má žádat – jenže ono to je JEDNO, protože zákon zcela JEDNOZNAČNĚ uvádí
  je poskytovatel služeb povinen nejpozději do 5 měsíců po skončení zúčtovacího období doložit příjemci služeb náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování podle tohoto zákona 
  Já SVJ platím včas, já včas platím i za odměny těch šmejdů, co se mají postarat o moje vyúčtování. Je to pro Vás dostatečně „vstřícná“ komunikace?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".