Lustrace vlastního SVJ

Vložil mostecak (bez ověření), 8. Červenec 2014 - 12:33 ::

Dovoluji si požádat zkušené diskutující s řešením následující otázky. Do nedávné doby jsem žil v nájemním bytě, nyní jsem koupil vlastní byt a začal se zajímat o problematiku SVJ. Chci prověřit hospodaření SVJ, stav správy domu a vše, co s naším domem souvisí cca 5 let zpátky (nebo bych měl kopat ještě hlouběji?), tedy provést due diligence. Trochu napovídá § 1179 NOZ, ale není mi jasné, jaké konkrétní dokumenty mám vyžádat. Přemýšlel jsem a napadly mě tyto, jdu na to selským rozumem, prosím tedy o shovívavost a uvítám korekci:

- stanovy SVJ
- pravidla rozúčtování
- zápisy ze shromáždění
- zápisy z jednání výboru, v mém případě nelze, protože SVJ řídí pověřený vlastník, ale mohl bych vyžádat rozhodnutí pověřeného vlastníka ? (předpokládám, že jde tak trochu o analogii rozhodnutí jednatele v eseróčku)
- smlouva se správcem (můžu vůbec smlouvu z pozice vlastníka požadovat? Smlouva je mezi SVJ a správcem, já nejsem smluvní strana.)
- vyúčtování energií společných prostor (chtěl bych ověřit, jaké náklady dává správce do nákladů)
- doklady na rekonstrukce a běžné opravy (faktury, smlouvy s dodavateli) (opět si nejsem jistý, zda jsem oprávněn požadovat, neboť nejsem smluvní stranou) - cílem je prověřit možné nevýhodné útraty, klientelistické zakázky
- vnitřní předpisy, směrnice (předpokládám, že jde tak trochu o analogii vnitřních směrnic v eseróčku)
- navím, jaké podklady k účetnictví žádat, zda by mi správce vyjel z účetního programu komplet účetnictví např. za léta 2010-2013 (příjmy, výdaje, majetek, tedy po položkách?)
- účetní závěrky (ve Sbírce listin bohužel chybí)
- úvěrové smlouvy s bankami
- smlouva o pojištění nemovitosti a odpovědnosti (chci prověřit, zda není zastaralá, zda je dostačující pojistná částka atd.)

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Josef 45aaad Dvořák (bez ověření), 28. Říjen 2019 - 0:54

  Já si myslím, že seznamsvj ty informace o SVJ odněkud stahuje...

  Vložil Josef Soukup, 14. Červenec 2014 - 17:26

  Je to rozumné, i když obtížné. Jak na to? Požádej o:

  1. vyúčtování služeb a provozních nákladů za r. 2013.
  2. výpisy z běžného účtu v bance za 12/2013 až 3/2014.
  3. pohyb na účtech (dokladově) od 1.1. do 31.3.2014
  4. rozvahu analyticky k 31.3.2014
  5. výsledovku analyticky k 31.3.014

  Studiem těchto podkladů zjistíš, které další podklady potřebuješ. Z největší pravděpodobností to bude požadavek na rozklíčování zkratek pro došlé faktury, studium podmínek a způsobů zálohování a úhrad plateb za ústřední topení, studenou vodu, teplou vodu, společnou elektřinu, odvoz komunálního odpadu, pojištění domu atd. V dokladu 3) se podívej hlavně na účet 955 – dlouhodobé zálohy a 518 – ostatní služby. Tam se dozvíš, kolik a za co jste utráceli (investovali), kolik vám zbývá na utrácení do příštího období a kolik si ukládáte měsíčně na další útratu. Zajímavý asi také bude účet 321 – dodavatelé. Až tyto doklady prostuduješ a pochopíš vazby mezi nimi, požádej o stejné podklady za druhé, potom třetí a nakonec čtvrté čtvrtletí letošního roku. Na konci roku, až pochopíš, jak byla provedena účetní závěrka, pokračuj již jako kvalifikovaný (zaučený) lustrátor a sleduj další vývoj podle měsíčních výpisů z běžného účtu v bance a podle nových podkladů pro rok 2015.

  Po druhé lustrační linii potom požádej ještě o podklady 1) až 5) za předchozí rok 2013 a po jejich prostudování o podklady za další předchozí roky.

  Se zápisy, stanovami apod. si zatím nedělej starosti, ale studuj NOZ a další obecně platné zákony a předpisy. Pokud v podkladech SVJ narazíš na něco, co by odporovalo zvyklostem nebo zákonu, statutární orgán SVJ bude ve vlastním zájmu sám vyhledávat zápisy ze shromáždění a argumentovat tím, že většina vlastníků si to tak přála.

  Když toto zvládneš, budeš mít SVJ jako na dlani. Držím pěsti, hodně odvahy a štěstí!

  Vložil Pub (bez ověření), 14. Červenec 2014 - 18:17

  a muzete pane Soukupe odkazat na nejakou konkretni stranku kde jsou takove podobne sestavy vyobrazeny? Pro uspesne studium je třeba mít nějaké srovnání…

  Vložil Josef Soukup, 14. Červenec 2014 - 20:39

  Zkuste hledat v Google. Mnohem jednodušší je ale požádat výbor (nebo správce a potažmo účetní) Vašeho SVJ, aby vám zapůjčili k nahlédnutí pět podkladů, které uvádím v předchozí diskusi. Máte na to jako vlastník jednotky právo a předseda tyto podklady dostává čtvrtletně nebo pololetně.

  http://www.vedeni-ucetnictvi-svj.cz/ http://www.danarionline.cz/…lastniku-byt

  Vložil mostecak, 13. Červenec 2014 - 10:46

  Pověřený vlastník, resp. správce, účtuje za kopie dokladů nebo potvrzení platnosti dokladů 121 Kč. Má-li např. účetní závěrka nejméně 5 stran (za rok 2012 a 2013 ještě není ve sbírce listin), pověření vlastníka 10 stran, úvěrové smlouvy 10 stran, zaplatí nahlížející osoba (zájemce o koupi bytu nebo vlastník) tisíce až desetitisíce korun. V diskusi pan Pavel odkazoval na § 8 o.z., myslíte, že lze ceník předkládající osoby považovat za šikanózní? Své sazebníky na úhradu nákladů při poskytování informací mají obecní a státní úřady, ale v nich bývá cena kopií okolo 1,50 Kč plus hodinová náhrada za vyhledání informací obvykle okolo 150 Kč.

  Vložil mostecak, 11. Červenec 2014 - 20:16

  Ve sbírce listin jsou zveřejněny tyto zápisy ze shromáždění: http://leteckaposta.cz/937777295 (minulé zápisy vypadají všechny stejně).

  Zápis je předtištěn, jedná se vlastně o formulář. Nejdříve jsem si myslel, že ve sbírce listin je jen tento přehledový protokol a samotný zápis ze shromáždění není ve sbírce listin založen, ale není tomu tak, tento dokument je zápisem. (Má úvaha směřovala k plánu vyžádat si od SVJ zápisy ze shromáždění, ty jsou ale v této podobě založeny do sbírky listin. Není tedy nutné o zápisy žádat, neboť jsou volně dostupné na justice.cz. Nicméně bohužel z obsahu zápisů se toho moc nedočtu, tedy ani o mých povinnostech minulými shromážděními schválených.)

  Všimněte si na str. 2 předtištěného usnesení „Shromáždění vlastníků volí pověřeného vlastníka Stavební bytové družstvo Krušnohor“ – zápis ani nepočítá s možností alternativní volby. Ale tato zajímavost není přímo předmětem mého dotazu.

  Zajímalo by mě, pokud některý z vlastníků na shromáždění přednese návrh, upozornění, nesouhlas, dotaz, apod., a trvá na zaprotokolování, do jaké části zápisu byste zapsali? Protože připravený protokol-formulář s možnou aktivitou vlastníků příliš nepočítá.

  Na str. 2 dole vidím možnost „Přílohy k protokolu: další dokumenty“, pravděpodobně by daný návrh byl formulován/zapsán na samostatné listině, přiložen k protokolu a zde by příloha byla uvedena?

  Vložil Pavel, 9. Červenec 2014 - 12:04

  1)„due diligence“ se většinou dělá PŘED akvizící, nikoliv až PO. Jedná se o činnost pro tým právníků, ekonomů, účetnich etc. nikoliv pro jednu osobu

  2)nerozumím tomu, proč jste si z veřejných zdrojů či od prodávajícího neopatřil PŘED nákupem alespoň

  • prohlášení vlastníka
  • stanovy
  • poslední účetní závěrku

  3)pokud by se na mne někdo obrátil s Vaším seznamem požadavků za 5 a více let nazpět, bylo by vhodné projudikovat, zda takový široký záběr nenaplňuje § 8 NOZ. Nerozumím tomu, k čemu Vám budou dokumenty na záležitosti, které pokud by byly pochybné, jsou již promlčeny. U nás většinu věcí rozhodujeme na shromáždění předem a schvalujeme na shromáždění po uplynutí roku. Nyní by se zjevil poslední spravedlivý, který by nás poučoval o tom, že před 5 lety jsme si měli vybrat jiného dodavatele? Ale jak říkám, judikát k § 1179 by byl potřebný

  4)pokud jste si z neznámého důvodu neopatřil prohlášení vlastníka, stanovy, poslední účetní závěrku předem, nemám problém ji poskytnout v elektronické podobě po nákupu.

  5)z dalších věcí by Vás měla zajímat zejména Pravidla pro rozúčtování služeb a Předpis záloh na daný rok.

  6)nejvíce informací je v účetnictví. Ale chce to trochu v účetnictví umět číst. Pro začátek by stačilo vědět kolik je peněz v pokladně a na účtu. Jaké jsou závazky, případně jaké jsou po termínu splatnosti a proč. Mnoho špatného se ukrývá v pohledávkách po splatnosti. Jak výbor postupuje ve vymáhání a kolik činí pohledávky po splatnosti?

  7)pokud přijdete na výbor s tím, že máte absolutní právo na informace a budete výbor šikanovat nesmyslnými požadavky, nebude to nejlepší úvod Vašeho života v SVJ. Pokud byste přišel s nabídkou, že chcete SVJ pomoci např. ve výboru nebo v KK, máte zcela jinou pozici. Těch, kteří chtějí pomoci je ale minimum.

  8)určitě bych se zaměřil na současnost a budoucnost (např. plán oprav). Konat historické výzkumy mnoho nepřinese, mimo vyvolání averze.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil lake, 9. Červenec 2014 - 14:06

  K rozsahu informačních povinností SVJ podotýkám:

  Vlastník jednotky má časově neomezené právo požadovat kdykoliv doklady a dokumenty, které ná SVJ ve svém držení a nejsou přístupné ve veřejné sbírce listin. Že jde o právo časově neohraničené judikoval již Ústavní soud.

  Může například požadovat nahlédnutí do všech zápisů ze shromáždění od vzniku SVJ. Jeho práva a povinnosti jsou sice rámcově uvedeny v zákonu, v prohlášení vlastníka či ve stanovách, ale v jednotlivých hlasováních docházelo mnohokrát postupně k upřesnění (konkretizaci) těchto vlastníkových povinností. Navíc na shromáždění dochází k rozhodování mezi vlastníky jednotek o společném majetku; obsah těchto rozhodnutí není zachycen nikde jinde, pouze v zápisu ze shromáždění.

  Tato dříve přijatá rozhodnutí nejvyššího orgánu nepodléhají žádnému promlčení a jak vlastníci,tak SVJ se jimi řídí. Proto nelze právo vlastníka na nahlížení nijak časově omezit. To je jako kdyby stát zakázal občanům nahlížet do Sbírky zákonů a zároveň by striktně vyžadoval dodržování všech právních předpisů.

  Vlastník má tedy časově neomezené právo na kompletní informace o tom co bylo kdy v minulosti odhlasováno, schváleno či neschváleno. Tuto informaci může získat jedině ze zápisů ze shromáždění. A ty je povinno mu předložit SVJ. Je-li mu odmítnuto nahlížení do všech zápisů, pak se může obrátit na SVj s dopisem, že jemu nepřístupná rozhodnutí shromáždění jsou vůči němu právně neúčinná. Mohl by se z důvodu opatrnosti obrátit na soud, aby tuto skutečnost konstatoval.

  Obdobně to platí pro hospodaření. Pokud si SVJ vzalo úvěr před deseti lety, dopady a účinky na vlastníky jednotek (včetně pana mostecaka) budou trvat po celou dobu splácení, tedy např. do roku 2035. A po celou tuto dobu potrvá i ručitelský závazerk každého vlastníka jednotky za dluhy společenství.

  Neexistuje tedy právní důvod proč vlastníkovi odepřít nahlížení do VŠECH existujících dokumentů a dokladů společenství. Hranice tohoto práva bych popsal takto:

  • Vlastník není oprávněn požadovat přehledy, tabulky či souhrny, které se běžně při činnosti SVJ nevyhotovují a SVJ je při své běžné činnosti nesestavuje.
  • Je samozřejmě obecně zakázáno uplatňovat práva šikanózním způsobem (to je termín použitý Ústavním soudem). Šikanózním výkonem práva se rozumí takový výkon práva, který má za cíl omezovat a zatěžovat jiného nad míru, potřebnou pro uplatnění vlastních práv.

  SVJ je právnická osoba s omezenou svéprávností. Je to sluha se vším všudy. Sluha, který spravuje cizí majetek ve výši desítek milionů. Podle toho by se také měli členové výboru chovat.

  lake

  Vložil mostecak (bez ověření), 9. Červenec 2014 - 14:19

  Věděl byste prosím spisovou značku Vámi uváděného judikátu Ústavního soudu?

  Vložil mostecak (bez ověření), 9. Červenec 2014 - 14:18

  Pane lake, děkuji za podrobné vysvětlení. Ještě bych se chtěl zeptat – své povinnosti vedle stanov, pravidel rozúčtování a prohlášení vlastníka vyčtu také ze zápisů ze shromáždění, jak uvádíte.

  Mám si ale od pověřeného vlastníka také vyžádat případná jeho rozhodnutí? (Nejsem si jistý, zda pověřený vlastník vydává rozhodnutí, ale u eseróčka jednatel rozhodnutí vydává.) Mohou tato rozhodnutí (nevím, zda to nazývám správně) také obsahovat pro mě důležité informace?

  Vložil mostecak (bez ověření), 9. Červenec 2014 - 12:46

  Děkuji za obsáhlou odpověď, zařídím se podle vašich rad. Jak vidíte tápu, je to můj první byt.

  Nemusím prověřovat VŠECHNY dokumenty za posledních 5 let, ale předpokládám, že zápisy ze shromáždění bych měl pročíst i do minulosti, vyčtu z nich budoucí záměry, a které dosud nebyly realizovány, mohu se poptat proč se od záměru ustoupilo, jestli vlastníci už nemají zájem o realizaci, nebo se našlo jiné řešení apod. Uvedu konkrétní příklad: od souseda vím, že se v minulosti diskutovalo o výměně starých schránek, soused ale podrobnosti nezná. Předpokládám tedy, že tuto konkrétní informaci vyčtu ze zápisů ze shromáždění (nebo ne?), a tak podobně.

  Naše SVJ, tak jako většina v Mostě, vnitřním životem nežije. Dvojroli statutárního orgánu a správce vykonává cizí subjekt, vlastníci jen jednou za rok formálně schvalují, co je jim předkládáno. Tato pasivita se opravdu týká většiny domů v Mostě. Já bych chtěl k otázce přistupovat aktivněji a právě, jak píšete, se do řízení i zapojit. Než se ale rozhodnu, chci prověřit, v jakém stavu SVJ je.

  Vložil mostecak (bez ověření), 9. Červenec 2014 - 11:08

  Jsou všechny splácené úvěry SVJ uvedeny v příloze k účetní závěrce, nebo je nutné po úvěrovém zatížení SVJ pátrat ještě jinou cestou?

  Vložil AsiTak, 8. Červenec 2014 - 21:55

  Právo kontrolovat má člen orgánu Kontrolní komise. Vstupte do KK! Aby jste byl úspěšným „lustrátorem“ potřebujete znalosti o SVJ, tj. přečíst literaturu z předcházejícího příspěvku p. Pavla. Laické nadšení (a třídní nenávist v srdci) nestačí (známe jak to dopadlo)! Je naivní představa, že pomocí příspěvků a zdejších rad Vás lze „vyškolit“ na kontrolora, který objeví „podvod století“ u Vašeho správce. Úniky peněz se realizují předraženými zakázkami přes dodavatele. To ovšem téměž nepostižitelný ve světě smluvních cen, pokud zakázky správce neorganizuje přes výběrové řízení. Rozhodně bych neřešil minulost ale budoucnost, cílem ohlídat vlastní peníze.

  Vložil mostecak (bez ověření), 8. Červenec 2014 - 22:40

  Nevím, čím jsem vyvolal zdejší reakce, že mám snad v úmyslu zjistit podvod století, že se chystám kohokoli prudit, třídně nenávidět a snad se i soudit. Nic z toho. Jsem mírně šokován, že právě na tomto portálu schytám poznámky, že když tomu nerozumím, tak ať tiše sedím doma u televize a nevystrkuju nos. Ledaže byste mě z dobré vůle školili a připravili na reakci správce, až dorazím s žádostí o nahlédnutí do příslušných dokumentů SVJ.

  Jen jsem se dotázal, na jaké dokumenty SVJ mám jako vlastník nárok, ale místo odpovědí se mezi řádkami dočítám, že jsem vůl :) Jediným cílem mého úsilí je zjistit právní stav mého SVJ, nic víc.

  Děkuji za věcné odpovědi.

  Vložil Pub (bez ověření), 9. Červenec 2014 - 1:01

  věcná odpověď: pan AsiTak je AsiBlb

  Já věřím, že máte nárok na veškeré dokumenty vyprodukované SVJ za dobu její existence. Především pak proto, že koupí bytu jste převzal ručitelský závazek. A jedině hloubkovou kontrolou veškeré smluvní dokumentace může zjistit jaké máte skutečné závazky. Je zcela jedno že tomu nyní nerozumíte nebo se v tom neoriaentujete. Cesta na kterou jste se dal je ale dost zdlouhavá a bez kvalitního právníka nebo právních vědomostí nezvládnutelná.

  Důležitější než mít seznam toho, co po SVJ chcete, je najít JAK realizovat způsob resp. jak SVJ donutit vydat RELEVANTNÍ dokumenty a jak zjistit, že to jsou VŠECHNY dokumenty. Já jsem se tady nedávno dověděl že VĚROHODNOST a STÁLOST dokumentů v čase pojišťuje podpis spoluvlastníka. Udělejte si názor o kvalitě takové rady sám.

  Vložil AsiBlb (bez ověření), 9. Červenec 2014 - 8:21

  Informovat se o ekonomické situaci SVJ má kupující před pořízením bytu. Na to má oporu v zákoně § 1186 odst. 2 NOZ. Jinak nechápu jaký má smysl NESYSTÉMOVÁ hloubková kontrola iniciovaná řadovým členem SVJ. Lepší je průběžná kontrola docílená tím, že každý dokument je zvěřejněn v čase vzniku, případně před záměrem schvalování jako návrh. Na fungování SVJ se má podílet a zodpovídá každý vlastník, postoj „ostaní chce klidně žít“ pro samosprávné řízení je nepřijatelný. Takový přístup je akceptovatelný u bydlení v majetku jiného vlastníka (družstvo, obec, pronajímatel). Nefunguje-li orgán SVJ vůbec nebo dobře za to jsou zodpovědní všichni vlastníci a nápravu by měli hledat a najít u sebe. Řešit „vadu orgánu“ přenesením problému soudu (často doporučené řešení) nebo vlastní laickou aktivitou „lustrace“ je nesystémové řešení a projevem toho, že pro takový kolektiv tato forma vlastnictví je neaplikovatelná (to co funguje jinde nemusí fungovat i u nás). Řešit vlastní neschopnost soudem, nebo neschopnost dohodnout se (případy poslanců požadující schvalovat zákony US) pak enormně zatěžuje justici případy, které by řešit vůbec neměly.

  Vložil mostecak (bez ověření), 9. Červenec 2014 - 8:45

  Pane AsiBlb, popisujete utopickou společnost, ale vaše představa o ideální politické společnosti je nerealizovatelná. Myslím, že předtím, než se rozhodnu k aktivnějšímu angažmá v řízení a správě domu musím učinit první krok a prostudovat dosavadní dokumentaci mého SVJ. Možná jsem zvolil nevhodný název tématu („lustrace“), proto znovu opakuji, mým současným zájmem není provést kontrolu, audit, revizi nebo prověrku, ale prostudovat historické a aktuální dokumenty, a pokud najdu chyby, tak na ně upozorním a pokusím se sjednat nápravu (mohu např. zjistit neaktuální pojištění domu s nedostatečnými limity…), ale to pro mě v tuto chvíli není prioritní. Situace v Mostě se historicky vyvinula tak, že většinu zdejších bytových domů řídí jeden subjekt, zdejším lidem to takto vyhovuje (nemusí se o nic starat, mohou bydlet a žít), já s tím mohu udělat jen málo. Na zdejším portálu bych od diskutujících spíše čekal podporu ve svém usilí a ne odrazování :-) Děkuji Pub za věcnou odpověď.

  Vložil Honzajk (bez ověření), 16. Září 2014 - 13:16

  chování tohoto nabubřelého subjektu, vychází právě z toho, co jste „mostečák“ napsal.. pokud půjdete na zmíněné SBD jako vlastník v pondělí a nebo ve středu v úřední dny pro vyřízení ohledně vlastnictví -SVJ, sdělí Vám bez skrupulí, že tyto dny jako né, že mají mnoho práce a máte přijit v úterý, čtvrtek a nebo pátek, pokud zvolíte úterý vymluví se , že nejste předsedou SVJ a ti chodí v úterý, že s vámi nebudou jednat, a doporučí Vám přijít ale předem telefonicky se dohodnout, dohodnete se telefonicky a dorazíte na smluvený den do SBD Krušnohor, ovšem opět narazíte: všichni mají plno práce a Ta náhoda, paní se kterou jste dohodl termín k vyřizování je na dovolený, u lékaře, školení a jiné pitominy si narychlo vymyslí.. dokonce aby se Vás zbavili, sdělí Vám do telefonu, že nevyřizují Vaše ať už žádosti, stížnosti či e-maily proto, že jim někdo vyhrožuje bombovými útoky.. značí to jednoznačně nechuť něco řešit a být v roli mrtvého brouka- ideální se něco dozvědět. Závěrky ročního vyučtování jsme v bloku 541, Růžová ulice si zajistili přes podání na PČR, jinak bychom do dnešního dne neměli ani ten základní přehled o finančních tocích našeho společného SV 248. Mlžení ,lhaní a zastíráním pověřeného správce, jak s oblibou píší i s dodatkem, že jsou vlastníci SBD Krušnohor, a toto sdělení každého mystyfikuje, že jsou vlastníky i právě toho vašeho vlastnictví v podobě podílů k bytu a domu.. mnoho lidí a vlastníků jsou i tím zmateni.. Mohu každému zde sdělit ,že zakouším-me (je nás více) ůtoky od SBD Krušnohor za projevenohu snahu dozvědět se více o svém majetku ve správě SBD Krušnohor. Ti, co se nesmíři jen s tím, co mu řekne soused, že úřední správce povidal-a, a dožadují se svých práv na informace, musí počítat s touto nechutnou reakcí tohoto molochu SBD Krušnohor. Čím více Vás bude držet v nevědomosti, tím více z Vás bude ždímat peníze pro sebe samu (SBD K), vždyť pololetně musí zajistit více jak 100.000Kč na odměnách představenstvu.. Mostečákovi držím palce v domáhání se jeho práv, stojí to zato!!! postupně zjištujeme, jak nás správce bral na hůl, a nedělal vůbec řádného hospodáře. Zjištěn stav, kdy si vyplácel odměny bez nás, telefony a pokud bychom dostaly doklady hlouběji, nalezly bychom vycházeje z tohoto stavu i horší kostlivce !!! proto pro záporného pisatele, co útočí na „mostečáka“ vzkaz: věřím tomu, že jste z SBD Krušnohor a potřebujete negaci pořádně promlžit !!! držím palce a jsem rád, že nás je více, komu vadí, jak si SBD Krušnohor chrochtá za naše peníze a přitom dělá jak se stará o druhé (stará se jen o své kapsy).

  Vložil anon (bez ověření), 8. Červenec 2014 - 20:57

  Zapoměl jste na seznam vlastníků bytů, seznam nájemníků, návštěvníku, domovní řád, kamery a sledování osob pohybujících se v domě, historii minulého stoleží, kdo jsk často suší prádlo a zda si platí spotřebované teplo. Dále by vás měly zajímat názory drben v domě (ty ví všechno), kdo má kolik psů, koček a jiné havědě a jak často jezdí výtahem. Důležité je taky vědět, kolik vody spotřebuje vaše sousedka vpravo, kdo je domovní drbna a jak často se kouká z okna. A co fond oprav, máte nebo nemáte. Patní vodoměr měří správně nebo ne. Proč jste se o tohle vše proboha nezajímal, když jste dostal nápad koupit si v tom vašem společenství byt. Nezapomeňte napsat, jak jste dopadl. Troufám si vyslovit názor, že s vámi ve většině požadavků vyrazí dveře.

  Vložil mostecak (bez ověření), 8. Červenec 2014 - 21:11

  Proč myslíte, že se mnou ve většině požadavků vyrazí dveře? Který z mých požadavků je neoprávněný? Ptám se zde, protože nevím a naději se na věcnou odpověď.

  Vložil mostecak (bez ověření), 8. Červenec 2014 - 21:12

  P.S. Domnívám se, že jako nevlastník se k většině interních dokumentů nedostanu.

  Vložil tazatel jaryn, 8. Červenec 2014 - 17:45

  Ke všem dokumentům o kterých píšeš , máš právo k přístupu… ale pokud jsou řádně odsouhlaseny – a je tam něco co se ti nezdá – tak se obrať na soud, nebo ještě lepší staň se členem výboru nebo pověřeným vlastníkem…

  Vložil mostecak (bez ověření), 8. Červenec 2014 - 18:20

  V žádosti o umožnění nahlédnutí do dokumentů musím vyjmenovat (specifikovat), o jaké konkrétní dokumenty mám zájem. O jaké požádám, takové dostanu. Zapomněl jsem ještě na nějaký další důležitý dokument?

  Vložil JAR (bez ověření), 8. Červenec 2014 - 21:59

  Teď jste si koupil byt a chcete dokumenty 5 let zpět? K čemu Vám mají posloužit? Měl byste dostat předpis záloh, ten podrobit pečlivému rozboru a zajímat se o současnou situaci. Myslím, že na dokumenty 5 let zpět nárok nemáte, ale např. můžete žádat současný stav závazků a pohledávek SVJ. Ale možná jste se o tyto údaje měl zajímat, než jste byt koupil. Za „prudiče“ budete každopádně, ale na to se vykašlete, můj názor je, pište jim, to tedy zásadně na adresu SVJ podle rejstříku. Žádné povídání na chodbě domu, tykání apod. Pěkně si držte odstup. Jar

  Vložil mostecak (bez ověření), 8. Červenec 2014 - 22:29

  Táži se znovu, jak se jako nevlastník dostanu k interním dokumentům SVJ?

  Vložil alias (bez ověření), 9. Červenec 2014 - 7:14

  Proč najednou píšete, že jste nevlastník? Na začátku píšete, že jste byt již koupil a tak jste snad už vlastník. Nějak se v tom ztrácíte a sám evidentně nevíte co chcete a co jste.

  Vložil Pavel, 9. Červenec 2014 - 6:45

  Mostečáku,

  prosím dávejte svým příspěvkům rozumné nadpisy, děkuji.

  Dostat se k dokumentům SVJ jako nečlen lze prostřednictvím prodávajícího, který je zatím člen. Chce prodat, měl by mít zájem ukázat Vám dokumenty SVJ. Pokud nebude chtít, tak raději od koupě pryč, asi ví proč Vám o SVJ, ze kterého odchází, nechce nic vyjevit.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil jjjjs (bez ověření), 9. Červenec 2014 - 8:42

  máte představu kolik za tuto lustraci zaplatíte ?? v našem SVJ vyšlo dodání dokumentů za jeden rok (vyhledání a zkopírování) na cca 70 tis. (1,5,– Kč za stránku plus 350Kč/hod práce) – nevím jak velké je vaše SVJ, ale to by se vám ten byt mohl trochu prodražit.

  Vložil mostecak (bez ověření), 9. Červenec 2014 - 8:49

  Pokud máte zkušenost, které dokumenty považujete za relevantní, aby mi umožnili se seznámit s fungováním SVJ a učinit si základní představu o stavu domu?

  Vložil Miroušek (bez ověření), 9. Červenec 2014 - 11:41

  Kámo, nejlépe bude nechat se zvolit do výboru a tak se snadno dostanete ke všem dokumentům co potřebujete. Asi žádný z výboru by nebyl nadšen z toho, že musí někomu chystat pět let zpátky dokumenty. To se na mě nezlobte, to je opravdu prudičství a ne zájem o fungování SVJ. U nás se také někteří zajímají o vše, ale rozhodně nejsou tak nároční jako Vy. Nehledě na to, že lecco vám bude k ničemu. Mirek

  Vložil mostecak (bez ověření), 9. Červenec 2014 - 13:04

  Čtete nepozorně. Už jsem psal, že SVJ žádný výbor nemá. Dvojroli pověřeného vlastníka a správce pro cca 200 mosteckých SVJ vykonává SBD Krušnohor, tedy cizí subjekt. Pokud se na tuto roli budu cítit, je možné, že do budoucna navrhnu, aby si naše SVJ výbor zvolilo, nejprve ale musím problematiku nastudovat. Podle zdejších diskutérů bych ale udělal nejlépe, kdybych splynul s davem a do ničeho se nemotal…

  Vložil emilie (bez ověření), 10. Červenec 2014 - 17:21

  Nemohu uvěřit , že cca 200 SVJ nemá zájem mít své vedení a veškeré rozhodování svěří SBD Krušnohor. Já bych postupovala takto:

  1. u několika SVJ bych si zjistila, jak to u nich funguje a zda jsou spokojeni
  2. pokud u nich převládá podobný názor s vašim, bylo by dobré iniciovat u těch nespokojených SVJ mít vlastní výbor nebo alespoň pověřeného vlastníka.
  3. pak bude muset SBD poskytovat veškeré informace vám
  4. v prvém roce se zapracujete, porozumíte toku peněz a seznámíte se s právními normami
  5. pak nebude problém přesně formulovat požadavky na SBD, které dokumenty chcete vidět, delší období než 2 roky bych považovala už za ztrátu času
  Vložil mostecak (bez ověření), 10. Červenec 2014 - 17:53

  Chápu-li správně váš návrh – 1. odvolat SBD Krušnohor z funkce pověřeného vlastníka, 2. změnit stanovy dle NOZ, 3. zvolit vlastní výbor (nebo předsedu) a 4. SBD Krušnohor ponechat jako správce?

  Vložil Honzajk (bez ověření), 16. Září 2014 - 13:34

  odvolat úředního správce tím, že zvolíte svůj domovní výbor, ale pozor !! tuhle jednoduchou variantu jsme zkusili v Růžové ulici, blok 541 a narazili jsme, dokázali po volbě Domovního výboru SV248 naprudit nekteré neznalé lidi- vlastníky, že bude špatně, že je vyházíte z bytů a skoupíte to a uděláte z toho ubytovnu pro bezdomovce, tak takhle přikuříjí z SBD Krušnohoru nám po zvolení DV SV248.. neuznávají Domovní výbor a stále jako by se nechumelilo vedou úřední správu za poplatek 100Kč měsíčně z bytu, bez výkonu práce !! po třech měsících se dozvídáme, že ztratili podklady pro Shromáždění kde bylo zvoleno Nejvyšším shromážděním vlastníků Domovní výbor,který by mohl od nich chtít více než doposud- tedy finanční toky!!a že schůze nebyla ??? a o to jde, vědět zaco platíš, to a za co toto.. nyní jsme ve fázi obviňování, že někdo něco poničil, že sprostě nadával a tlačí vše k tomu, aby nás otrávili dokázat a prosadit si větší nezávislost a dohled nad našemi korunkami. Buďte všichni připraveni na tuto hnusnou hru od SBD Krušnohor, která se přeci stará jen o blaho, jen zapomněli o čí blaho se stará více !!! takže postarat se nejprve o svolání vlastníků a tam s bodem volby Domovního výboru a pak už by to mělo se pomalu usadit a pevné vzdory od SBD povolit !!! my se o to snžíme již 6měsíc !!

  Vložil Honzajk (bez ověření), 16. Září 2014 - 13:47

  dodáme ještě, že za nekvalitní placenou práci úředního správce byl správce od SBD Krušnohoru povýšen a byla mu svěřena další práce mrtvého brouka jak sme se dozvěděli od známého v bloku 717 v Mostě, tyto vlastníky ovšem litujeme, budou zřejmě s tímto správcem dělat zateplení celého domu a počítáme i.. ,(stalo se pravidlem) že si budou muset vzít nadměrný úvěr, který je zabukuje na 30 let jako povětšinou v Mostě, kde se dělá úřední správa SBD ! a vesele bude pobírat 16000,– za úřední správu měsíčně, nikomu nebude dávat informace a pokud by se někdo kdy zeptal, tak ho uštěká a nebo bude bez reakce … velice je lituji, ty vlastiky, co bydlí v bloku 717 v Mostě.. ale je to vše na vlastnících a jejich ochotě vůbec se zajímat kam strkají a kolik svých těžce vydělaných peněz dají za nic nedělání.

  Vložil mija (bez ověření), 9. Červenec 2014 - 9:28

  pane mostecak, nenechte se prosím odradit těmi „jednoduchými“ negativními příspěvky.Mně konkrétně by tohle také zajímalo.Manžel zdědil byt po rodičích.Takže do té doby byli svéprávní majitelé práv a povinností v BD a dělali co uznali za vhodné. Nyní teprve je to na nás a my se musíme začít starat o finance.Ty co se nestarají pak tady brečí, že předseda ve své fin. tíži použil společné peníze ve vlastní prospěch.Kdyby věděl,že tam nemá jen ty co leží na gaučim,ale co se starají o své i o společné,jistě by si to několikrát rozmyslel než by to udělal.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".