Kopie dokumentů a nahlížení

Vložil salve, 19. Květen 2020 - 10:53 ::

Správce má pro výbor zřízenou webovou stránku, kde jsou přístupné všechny dokumenty SVJ. Když požádám o poskytnutí el. kopie dokumentu např. přehled čerpání DZ), tak se jedná o nahlížení nebo jde pouze o poskytnutí informace o správě domu? Předseda mi tvrdí, že jde o nahlížení do dokumentů.

 • Kopie dokumentů a nahlížení

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil aby bylo jasno (bez ověření), 24. Květen 2020 - 16:03
Troll je v internetovém slangu účastník online diskusních fór, chatů či blogů, který začíná hádky, provokuje čtenáře na internetu a rozsévá neshody tím, že zveřejňuje záměrně provokativní, urážlivé nebo irelevantní (off-topic) příspěvky k citlivým tématům. Jeho cílem je vyprovokovat ostatní uživatele k emotivní odezvě[1][2] nebo jinak narušit normální, věcnou diskusi[3] a odklonit se od tématu debaty. Činnost trolla bývá v internetovém diskurzu nazývána trollingem či trollováním.
© Wikipedia

o místních blbečcích → začal urážkami „Justitianus, 20. Květen 2020 – 13:41“
cit. „Místním blbečkům nelze vysvětlit…


cit. „Pokládáte nesprávnou otázku.“ → pokračuje „Justitianus, 20. Květen 2020 – 18:13“.

 • Toto je Lake-ismus, podsouvající přispěvateli na co se ptát má a na co ne, jaké otázky má pokládat a jaké ne. Takže trollismus.

cit. „Pokud snad tvrdíte opak, pak jste Vy povinen prokazovat…“

 • opět jako by tato věta vylezla z Lake-zadku. Ale dovodit z toho že pan J. je Lake-traktem opravdu, by bylo čistě spekulativní. Ale to nikdo nedělá. Zbožně zde reagujeme na pana J. pindy, jako jsme reagovali marně i na Lake-pindy.

cit. „Diskutovat s blbem je těžká, vysilující dřina. Měl bych za to být placen.

 • stýská si „Justitianus, 20. Květen 2020 – 20:00“. A já dím, jeli to pro Vás vysilující odejdětě zpet na svůj ruský server a neobtěžujte. Trvalo to dlouho, ale dokázali tady zaBANovat debily co od 1.4.2020 tero­rizovali server zakládáním prázdných příspěvků, jistě to dokážou i s panem J.

cit. „Diskutovat s blbem je těžká, vysilující dřina. Měl bych za to být placen.

 • již po dvou dnech opakovaně skučí „Justitianus, 22. Květen 2020 – 12:32“ – nám napsal cit. „Máte problém s porozuměním psanému textu v českém jazyce.“. A co to je … no zase Lake-ismus: urážky, dehonestace, ostrakizace, zkanalizování diskuse.

Kontrolní otázka: je Justicianus přitroublá reinkarnace Lakeho nebo se vrátil Lake sám, jen nechce být poznán?
Podle mne a) je správně.

Vložil Janule (bez ověření), 24. Květen 2020 - 18:15

„je Justicianus přitroublá reinkarnace Lakeho nebo se vrátil Lake sám, jen nechce být poznán?“

Justitianus na Laka nemá! Lake tu totiž suverénně tvrdil, že pod správu domu spadá chov opic, že je třeba i na stoupačky osadit IRTN a mnoho dalších perel. Pro zájemce je ráda připomenu.

Vložil Justitianus, 20. Květen 2020 - 20:43

Pane salve, není nad to rozumět obsahu slov v českém jazyce. Píšete o pojmech „poskytnout informace“ a „nahlížet“. Vysvětlím Vám to.

 • Salve: Předsedo, jsem rád že Vás potkávám. Potřeboval bych poskytnout informaci. Prý máme v domě neplatiče?
 • Předseda: Ano.
 • Salve: A kolik dluží?
 • Předseda: Asi osmnáct tisíc. nelíbilo se mu loňské vyúčtování služeb, tak přestal platit zálohy.
 • Salve: Jejda, to je hodně peněz. A udělali jste něco?
 • Předseda: Posílali jsme upomínky. A minulý týden jsme to předali advokátovi.
 • Salve: A co bude dál?
 • Předseda: Je dohodnuto, že napíše a odešle předžalobní výzvu. Dál se uvidí.

Panu salve bylyprávě poskytnuty infoemace. Seznámil se právě s tím, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. Ale dialog pokračuje, poslechněme si:

 • Salve: Předsedo, poslyšte, chci si zkontrolovat výši toho dluhu.
 • Předseda: To bude nahlížení do účetních knih.
 • Salve: A rád bych viděl ty upomínky.
 • Předseda: Aha, nahlížení do dokladů.
 • Salve: A taky mne zajímá obsah smlouvy s advokátem, jestli to není předražené.
 • Předseda: To bude nahlížení do smlouvy uzavřené ve věcech správy.
 • Salve: Ale mně stačí když mi to pošlete elektronicky. Já nechci nahlížet.
 • Předseda: Tak chcete, nebo nechcete?!? Bude to nahlížení přesně podle stanov. Vy jste byl taky na shromáždění, když se ty stanovy schvalovaly. Nashledanou.

Pane salve, už je Vám jasný rozdíl mezi pojmem „poskytnutí informace“ a „nahlížení“?

Justitianus

Vložil salve, 25. Květen 2020 - 14:30

Stále to neřeší původní dotaz, zda zaslání el. kopie je pouze informování nebo nahlížení. NOZ Vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů.

Jsou možné dva výklady.

 1. Seznámení probíhá sdělením informace ústní, písemné atd. A jako bonus stanovil zákonodárce nahlížení do originálů dokumentů.
 2. Seznámení se s hospodařením probíhá pouze jako nahlížení do dokumentů.

Jsem zastáncem volby č.1. Je zde nějaký diskutující, který má podobné problémy s informacemi od výboru SVJ?

Vložil Poškozená vlastnice bytu (bez ověření), 25. Květen 2020 - 14:34

„Je zde nějaký diskutující, který má podobné problémy s informacemi od výboru SVJ?“

Ano, mám problém s informacemi od SVJ. SVJ neposkytuje žádné informace.

Vložil salve, 21. Květen 2020 - 17:14

Příspěvek má vadu na kráse. Neplatič se jistě dobře pamatuje, předseda všechny věci okolo zařizuje osobně a bývají to 2–3 vlastníci. Zkuste aplikovat na obecnější činnost. Např.: V loňském roce se opravovala kotelna. Kdo to prováděl a jaká byla výsledná cena? Pepovi Vomáčkovi vyměňovali uzávěry vody v bytě, kolik to stálo? Před třemi měsíci proběhla revize plynových přípojek v bytech, kdy budou závady odstraněny? Co všechno bylo za posledního půl roku hrazeno z dlouhodobých zá­loh?

Vložil Justitianus, 21. Květen 2020 - 19:28

Pane salve: ke složitějším případům, které jste uvedl, se velmi dobře hodí nahlížení do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů (podle § 1179).

Pokud byste si to informování představoval nějak jinak, nic Vám nebrání navrhnout shromáždění nové znění vašich stanov.

Justitianus

Vložil salve, 23. Květen 2020 - 14:15

Já bych spíše specifikoval nahlížení – je nabídnut papírový originál nějaké listiny, je možno ho okopírovat a ofotit, archivuje se tak, jak je vytvořený. Ztráta znamená ztrátu veškeré obsažené informace.

Poskytnutí informací – je nabídnuto slovní vysvětlení, případně elektronická kopie. Ta může a nemusí být zcela totožná s původním originálem. Ztráta neznamená ztrátu informace – vytvoří se jiná el. kopie buď z originálu nebo z dig. archivu.

Do budoucna bych byl pro to, aby měli všichni vlastníci transparentní přístup k veškeré dokumentaci činnosti SVJ, pokud je správcem zhotovován elektronický archiv. A to ze zákona.

Vložil Zákon není vše (bez ověření), 24. Květen 2020 - 7:18

Neschopný salve se dožaduje dalšího zákona, když stávajícího zákona nedokáže využít. Připomíná mi to požadavky podobných bláznů, kteří požadovali zřízení státního úřadu pro dohled nad SVJ. Holt ovce chtějí být stále regulované, to jim vyhovuje.

Vložil salve, 25. Květen 2020 - 22:51

Stačilo by v části pro bytové spoluvlastnictví stanovit pro správce nemovitosti vést elektronický archiv dokumentů pro správu nemovitosti.

Pro statutární orgán pak povinnost zpřístupnit tyto dokumenty každému členovi SVJ, který o to požádá.

Vložil Justitianus, 23. Květen 2020 - 14:37

A já Vám, pane salve, znovu opakuji radu kterou jsem Vám už dal:

Navrhněte a předložte ke schválení nové stanovy, které budou obsahovat povinnost SVJ „zhotovovat elektronický archiv“ a povinnost SVJ zajistit „aby měli všichni vlastníci transparentní přístup k veškeré dokumentační činnosti SVJ“.

Vy ale chcete sedět na zadku a čekat až to zákonodárce udělá za Vás. Nedočkáte se. Bojujete o právo na informace od roku 2013 a nezaznamenal jsem, že byste nějak výrazně pokročil.

Justitianus

Vložil × (bez ověření), 21. Květen 2020 - 21:13

„nic Vám nebrání navrhnout shromáždění nové znění vašich stanov.“

Pane Justitiane,

jste velmi zmatený. Máte sice úplnou pravdu, že vlastníkovi skutečně nic nebrání navrhnout shromáždění nové znění stanov, ale uniklo Vám přitom, že předložení návrhu nového znění stanov naprosto nic neřeší. Jedná se o hraběcí radu.

Vložil salve, 21. Květen 2020 - 13:00

Bohužel nedojde ani k první části výše uvedeného příspěvku.

Vložil Učitelka (bez ověření), 20. Květen 2020 - 20:43

Justitiane,

za slohovou práci „krátký útvar na volné téma“ Vám dávám výbornou (pokud jste ji ovšem neopsal od kolegy Laka, v našem antiplatiátorském systému jsem to neověřovala), pobavil, dobře se čte.

Odpověď na dotaz hodnotím za pět, informační hodnota je nulová.

Vložil @ (bez ověření), 20. Květen 2020 - 21:49

Odpověď na dotaz hodnotím za pět, informační hodnota je nulová. Skutečně? Já bych řekl: jak pro koho.

Vložil Zdenek 22, 20. Květen 2020 - 11:27

Pane salve,

co vlastně chcete vědět? V dotazu tvrdíte, že máte možnost seznámit se „elektronickým způsobem“ se všemi dokumenty SVJ. Gratuluji, máte osvícený výbor.

Z jakého důvodu je pro vás důležité formální pojmenování této činnosti?

Vložil salve, 20. Květen 2020 - 11:56

To jsem ale takhle nenapsal. Tuto možnost mám, jen pokud je výbor opravdu osvícený. Výbor SVJ má dokonce problém mi povolit nahlížení do dokumentů u správce, přestože by mi stačily ty kopie.

Vložil Zdeno (bez ověření), 20. Květen 2020 - 11:31

V dotazu píše „Správce má pro výbor zřízenou webovou stránku, kde jsou přístupné všechny dokumenty SVJ“. Nevidím tam „pro členy SVJ“. To je asi podstatou dotazu.

Vložil salve, 20. Květen 2020 - 11:52

Předseda má tedy dálkově přístupné všechny dokumenty SVJ a může mi jednoduše poskytnout jejich el. kopie. Buď emailem nebo přes nějaké úložiště – zaheslované, heslo mi hodí do schránky. Navíc může se správcem domluvit časově omezený login s právem prohlížení a pořizování kopie.

Vložil Zdenek 22, 20. Květen 2020 - 11:41

No, pokud je to jen pro výbor, tak je poněkud matoucí, proč se o tom salve zmiňuje. Pro výkon práva „nahlížení“ je nerozhodné, kde a v jaké formě má výbor uložené dokumenty.

Vložil Justitianus, 20. Květen 2020 - 7:44

Vlastník jednotky nemá zákonem přiznáno právo „nahlížet do dokumentů SVJ“. Má pouze právo podle § 1179 NOZ nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, do účetních knih a dokladů.

Právo nahlížet do dokumentů SVJ neplyne ani z Listiny základních práv a svobod, ani z obecného ustanovení NOZ o právnických osobách, ani z ustanovení o spolku, ani z ustanovení o bytovém vlastnictví, ani z obecných ustanovení o správě cizího majetku. Takové právo mohou členovi SVJ samozřejmě přiznat stanovy SVJ (které jsou smlouvou sui generis mezi právnickou osobou SVJ a jejím členem).

SVJ tedy může speciální požadavek pana salve klidně odmítnout, neupravují-li to stanovy.

Ostatně pan salve píše v úvodním dotazu, že existuje webová stránka, „kde jsou přístupné všechny dokumenty SVJ“. (Je-li tomu tak, pak SVJ vystavuje na webu naskenované všechny kousky popsaného papíru, které má ve své dispozici, dále všechny dopisy přijaté i odeslané, všechny záznamy o odečtech měřidel a indikátorů včetně podpisů vlastníků jednotek, všechny interní přehledy o platbách a o dlužnících, dále všechny emaily přijaté i odeslané a obecně všechny papírové dokumenty i elektronicky zaznamenané soubory v počítači/po­čítačích, atd. SVJ tím nepochybně porušuje evropské nařízení o GDPR; to zde ale teď neřešíme.)

Jsou-li všechny ty dokumenty vskutku přístupné online, jak zde tvrdí salve, pak si je může zobrazit na svém počítači a případně uložit v elektronické podobě či vytisknout. Je tedy nadbytečné, aby jako člen vyžadoval nějaké extra „poskytnutí el. kopie dokumentu“.

Zadávat SVJ zbytečné úkoly – to je šikanózní jednání vůči SVJ. Takovému zjevnému zneužití práva by soud v právním státě neměl poskytnout ochranu.

Justitianus

Vložil × (bez ověření), 20. Květen 2020 - 15:01

„Vlastník jednotky nemá zákonem přiznáno právo „nahlížet do dokumentů SVJ“. Má pouze právo podle § 1179 NOZ nahlížet do … dokladů.“ (Vložil Justitianus, 20. Květen 2020 – 7:44)

To úplně stačí. Dokument je doklad. Už se zde řešilo.

Vlastník má právo nahlížet do dokladů (podle občanského zákoníku).

Vložil Justitianus, 20. Květen 2020 - 18:31

Pane x, zase to pletete. Ne každý dokument je zároveň doklad. Existují dokumenty SVJ, které nejsou dokladem.

Pravdivé tvrzení je toto: Každý doklad je dokument.

Opačně to neplatí. V jiné diskusi už jsem to vysvětlil. Jak vidím, někteří stále nechápou …

Justitianus

Vložil Zdeno (bez ověření), 20. Květen 2020 - 19:08

Znovu si prostudujte mou odpověď zde: http://www.portalsvj.cz/…a-clen-narok#… . Domníval jsem se, že to bylo dostatečně objasněno, ale asi ne…

Ale je to marné, je to marné, je to marné. Pouze se domnívám, že uživatel „x“ = uživatel „Vlastislava“ = uživatel „Krušinová“. Tvrdí to samé, že každý dokument je dokladem, co ani náhodou neplatí.

Dále píšete „Soudy toto ustanovení již vyložily“ – opravdu? Jaké soudy a s jakým výsledkem? Odkaz na rozsudek v příspěvku http://www.portalsvj.cz/…-a-nahlizeni#… to totiž neřeší – tam šlo opravdu o doklady :)

Vložil Učitelka (bez ověření), 20. Květen 2020 - 23:48

„každý dokument je dokladem, co ani náhodou neplatí.“

Zadejte do překladače do angličtiny „doklad“ a napište zde výsledek.

Vložil Justitianus, 21. Květen 2020 - 9:12

Paní Učitelko, doučte se právnickou angličtinu.
dokument = document
doklad = record
doklad právnické osoby = record of the corporation

Viz například kanadský Ontario Condominium Act, 1998, S.O. 1998, c. 19. Hledejte ustanovení 55 „Records“ a Examination of Records".

Dá se to samozřejmě přeložit více různými způsoby, záleží na kontextu. Mimochodem, definice „dokladů“ tam uvedená je mnohem preciznější než obecný pojem uvedený v NOZ.

Justitianus

Vložil Učitelka (bez ověření), 21. Květen 2020 - 13:15

Vložte „record“ do překladače a napište zde výsledek.

Vložil Logik (bez ověření), 20. Květen 2020 - 20:05

Tvrdíte, že existuje dokument, který není dokladem.

Uveďte příklad.

Vložil Zdeno (bez ověření), 21. Květen 2020 - 7:21

Na začátek znovu definice co je dokument, aby bylo jasno:

Dokument je z hlediska českého práva definován zákonem o archivnictví a spisové službě. Je jím každá písemná, obrazová, zvuková nebo jiná zaznamenaná informace, ať již v podobě analogové či digitální, která byla vytvořena svým původcem nebo byla původci doručena.

Příklady dokumentů, které nejsou doklady:

Schéma elektroinstalace / schéma zapojení rozvaděče – opravdu není dokladem (přitom je docela důležitý).

Fotografie domu – nepředstavuje doklad.

Návod na údržbu / servisní manuál technologického zařízení – jakkoliv důležitý dokument (pro výbor/správce/ser­visní firmu) to je, není dokladem.

Zvuková nahrávka ze zasedání shromáždění – není doklad, ale je to vhodný podklad k vypracování zápisu (nebo kontrole zápisu) ze zasedání.

Obecně: Dokumentem je i list papíru s jednou tečkou – zaznamenaná informace je prakticky s nulovou informační hodnotou, ale je to dokument (a není to doklad). Dokumentem je i prázdný digitální soubor (opět vlastní informační hodnota 0, ale existují metadata jako název souboru a datum/čas – a již to představuje zaznamenanou informaci).

Dokumentem bude i pokreslený list vaším dítkem. Informační hodnota bude asi blízká 0, zato emocionální hodnota bude možná tak vysoká, že tento list papíru skončí vystaven na vaší lednici – a také to nebude doklad…

Vložil salve, 20. Květen 2020 - 11:42

Píši " Správce má pro VÝBOR" zřízenou … Webová stránka je určená pro předsedu/výbor, který se přes ni naloguje do systému správce (možná je to i nějak jinak zabezpečeno, IP adresa, HW adresa atd.). Asi jsem se špatně vyjádřil.

Vložil Láďaa (bez ověření), 24. Květen 2020 - 10:15

Takže jde o účet do systému, do aplikace.

Co přesně vy požadujete?

Nebylo by lepší podle § 8 Nahlížení do podkladů k vyúčtování a vypořádání námitek (1) Na základě písemné žádosti příjemce služeb je poskytovatel služeb povinen nejpozději do 5 měsíců po skončení zúčtovacího období doložit příjemci služeb náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování podle tohoto zákona a umožnit příjemci služeb pořízení kopie podkladů. (2) Případné námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování předloží příjemce služeb poskytovateli služeb neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování, popřípadě doložení podkladů podle odstavce 1, příjemci služeb. Vyřízení uplatněných námitek musí být poskytovatelem služeb uskutečněno nejpozději do 30 dnů od doručení námitky.

… požádat?

Právní expert justiniánus by to mohl precizně zformulovat.

Vložil salve, 25. Květen 2020 - 22:56

§ 8 Nahlížení do podkladů k vyúčtování a vypořádání námitek

Podklady získané touto cestou se týkají pouze ročního vyúčtování služeb. Pokud budete chtít např. černání dlouhodobé zálohy, nic nedostanete.

Vložil salve, 20. Květen 2020 - 11:06

Děkuji za reakci a upřesňuji. Ze stanov Členská práva …

 1. seznámit se s hospodařením společenství a způsobem správy nemovité věci, včetně nahlížení do smluv uzavřených ve věcech správy, do účetních knih a dokladů, přičemž pro nahlíženi platí pravidla uvedená v odstavci 5),
 2. nahlížet v souladu s pravidly uvedenými v odstavci 5) do písemných podkladů pro jednání shromáždění, zápisů ze schůze shromáždění, jakož i do podkladů, z nichž vyplývá určení jeho povinnosti podílet se na nákladech na správu nemovité věci, na nákladech na služby a podílet se na úhradě ztráty společenství.

odstavec 5

 1. V souvislosti » výkonem práva nahlížet do dokumentů podle odstavce 1) plemeno e) a f) nemá člen společenství právo požadovat vydání dokumentů do jeho dispozice. Fotokopie těchto dokumentů lze vyhotovit na náklady žadatele a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Nahlížení lze realizovat v určených hodinách po předchozí domluvě se statutárním orgánem společenství. V případě, že bude člen společenství vyžadovat nahlížení do dokumentů souvisejících s hospodařením společenství a s určením jeho povinnosti podílet se na nákladech správy nemovité věci podle odstavce 1), písmeno o) a f) častěji než 2 krát ročně, jo povinen uhradit společenství zvýšené náklady na zajištění tohoto práva jednorázovým příspěvkem na správu domu a pozemku ve výši 500 Kč za každou I započatou hodinu, po kterou bude nahlížení do dokumentů trvat.

Pro nahlížení do dokumentů se musím dostavit ke správci, elektr. dokumenty můžu prohlížet doma. Jde mi o to, zda se při poskytnutí el. dokumentů jedná o nahlížení do dokumentů.

Vložil JaVa, 21. Květen 2020 - 8:55

Píšete,že je Vám nahlížení do dokumentů umožněno u nějakého „správce“, ale z toho, co jste zatím zveřejnil z vašich stanov to nevyplývá.Za to stále platí,že osobou odpovědnou za správu domu a pozemku je právnická osoba SVJ/resp.její statutární orgán.

§ 1190/89/2012 Sb.,

„Osobou odpovědnou za správu domu a pozemku je společenství vlastníků. Nevzniklo-li společenství vlastníků, je osobou odpovědnou za správu domu správce.“

Tudíž by jste se měl řídit tím, co je uvedeno ve druhé větě § 1179:

„Vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje.“

„U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů.“

Nevidím tedy žádný důvod, proč by jste měl chodit/jezdit uplatňovat svá práva k nějakému „externímu správci“.Samoz­řejmě, pokud to nemáte určeno ve stanovách!

Přeji hezký den.JaVa

Vložil salve, 25. Květen 2020 - 22:57

Předseda má v příkazní smlouvě uvedený odstavec o archivaci dokumentů u ext. správce. Neskladuje je tedy doma. Ve stanovách pak je bod, že místo nahlížení určuje člen výboru. Pokud jde tedy např. o účetní doklad, vysvětlí vám to správce asi odborněji a pokud je k tomu potřeba jiný doklad, má ho k dispozici.

Z praxe v našem SVJ

Např. nahlížení do dokladu, který měl být součástí podkladů pro shromáždění bylo vyřízeno za 4 měsíce na dobu, kdy jsem byl v zahraničí. A to má předseda k dispozici vlastní kopii.

Vložil Jan77 (bez ověření), 20. Květen 2020 - 11:38

Nejprve malá kritika: vy nadhodíte dotaz vytržený z kontextu – bez uvedení podstatných informací (znění stanov) a čekáte odpověď. Nyní je zřejmé, že požadujete v diskuzním fóru interpretaci nejasně napsaných stanov.

Bohužel jsou napsané tak, že umožňují zůzný výklad, a sice, že poskytnutí el. dokumentu je forma nahlížení. Druhá je , že pouhé el. poslání není nahlížení, nezabírá (tolik) času nelze tak aplikovat poplatek. Zkuste to…

Vložil salve, 20. Květen 2020 - 12:05

Kritiku přijímám. Chtěl jsem jen od ostatních diskutujících znát jejich názor. Je známá věc, že diskutující míní a soudy mění. Zatím z příspěvků je vidět, že výbory SVJ se úporně brání vstupu do 21.století a hlavně nechtějí, aby členové SVJ měli transparentní přístup ke všem informacím, které se týkají správy jejich majetku.

Vložil Láďaa (bez ověření), 24. Květen 2020 - 10:18

V tom případě máte smůlu, když vaše stanovy praví, že oni určují nebo mohou a že ono je archivováno u … musíte se dostavit (pokud nedojdete jiné dohody) ke správci a tam nahlížet, pokud právo nevyužijete, soud prohrajete.

Vložil Zdeno (bez ověření), 20. Květen 2020 - 11:26

Pro nahlížení do dokumentů se musím dostavit ke správci, elektr. dokumenty můžu prohlížet doma. Jde mi o to, zda se při poskytnutí el. dokumentů jedná o nahlížení do dokumentů.

To je dobrý dotaz, také jsem zvědav.

Ono v elektronické formě je několik detailů „jiných“. Např. ve vámi citovaném odstavci 5 je uvedeno „…nemá člen společenství právo požadovat vydání dokumentů do jeho dispozice. Fotokopie těchto dokumentů lze vyhotovit na náklady žadatele…“.

V listinné verzi tedy existuje „originál“, obvykle založen v nějakém šanonu a jeho volné vydání žadateli není z mnoha důvodů (ochrany) možné.

V elektronické verzi se ale o „originálu“ dá mluvit málokdy (každá kopie souboru je /binárně/ shodná s tím „originálem“, leda že by tuto kopii pak někdo modifikoval), ale zase při vydání elektronického dokumentu žadateli (např. zasláním e-mailem) nedojde k nějakému „smazání“ z archivu správce/výboru, ten stejný dokument jednoduše žije svým životem v několika zcela identických kopiích a žádná tato kopie nijak neovlivňuje „originál“, což v listinné formě „nelze“.


Řeší se tu tak 2 věci – jednak komfort přístupu k údajům (prohlížení doma) a také náklady (pokud již existuje elektronická verze – naskenované doklady, na jakém základě může správce „požadovat platbu za náklady na fotokopie“ – když náklady by neměli být žádné, pokud je soubor k dispozici).

Vložil Láďaa (bez ověření), 24. Květen 2020 - 10:21

Kam tím směřujete?

Pokud vám poskytli elektronickou verzi, je na vás, jestli budete i přes to požadovat nahlédnout originál a patřičně to zdůvodníte.

Pokud nebudete výslovně trvat, s vhodným odůvodněním, pak bylo dle mého názoru nahlížení umožněno.

Vložil Vojta. (bez ověření), 20. Květen 2020 - 10:33

Justitianus napsal:

„Vlastník jednotky nemá zákonem přiznáno právo „nahlížet do dokumentů SVJ“. Má pouze právo podle § 1179 NOZ nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, do účetních knih a dokladů.“

V rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 26 Cdo 13/2019, ze dne 5. 6. 2019 to Nejvyšší soud vidí jinak:

https://iudictum.cz/…-cdo-13–2019

Vložil Zdeno (bez ověření), 20. Květen 2020 - 10:49

Vždyť to tam je, přesně to, co psal Justitianus, ten rozsudek to nijak nemění. Přečtěte si ho řádně, zejména pasáže:

Poté dospěl k závěru, že je přípustné podle § 237 o. s. ř. pro řešení otázky, zda písemnosti a/ až d/ lze – s přihlédnutím k jejich povaze – pokládat za doklady vztahující se k hospodaření osoby odpovědné za správu či týkající se správy domu a pozemku, do nichž je oprávněn vlastník jednotky ve smyslu § 1179 o. z. nahlížet; jde totiž o otázku, která dosud nebyla v rozhodování dovolacího soudu vyřešena.

S přihlédnutím k řečenému dovolací soud především zdůrazňuje, že obecná proklamace soudů obou stupňů, že písemnosti a/ až d/ se netýkají správy domu a pozemku, resp. že požadavek na jejich předložení jde nad rámec ustanovení § 1179 o. z., bez bližšího odůvodnění neobstojí, a to už také proto, že žádný ze soudů se blíže nezabýval otázkou, jak tyto písemnosti mohou vlastníku jednotky přispět k zodpovězení otázky vztahující se k hospodaření SVJ. Bez ohledu na to zastává dovolací soud názor, že písemnosti a/, b/, jde-li o podklady o platbě odměn členů orgánů SVJ, c/ a d/ lze podřadit pod doklady podle § 1179 věty druhé o. z., konkretizované v čl. 4 odst. 1 písm. e/ a f/ Stanov. Tyto písemnosti (pochopitelně ve spojení s dalšími písemnostmi) mají totiž značnou vypovídací hodnotu nejen ve vztahu k tomu, jak jsou dům a pozemek spravovány, nýbrž především také ohledně toho, jak osoba odpovědná za správu při správě domu a pozemku hospodaří. Stejnou vypovídací hodnotu by mohly mít i písemnosti b/, avšak jen za předpokladu, že na požadované smlouvě o pojištění odpovědnosti za výkon funkce statutárního orgánu SVJ nějakým způsobem participoval i žalovaný.

Jinak je to reinkarnace tématu http://www.portalsvj.cz/…a-clen-narok

Vložil Vojta. (bez ověření), 22. Květen 2020 - 10:37

Znovu pro vás oprakuji, co Justitianus napsal:

„Vlastník jednotky nemá zákonem přiznáno právo „nahlížet do dokumentů SVJ“. Má pouze právo podle § 1179 NOZ nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, do účetních knih a dokladů.

Dovolací soud uvedl, že vlastník má nárok na písemnosti a) až d). Tj. např. c/ dokumentace k soudním sporům vedeným SVJ v roce 2013 a d/ evidenční list jednotky č. 406/2 a odsouhlasený způsob všech plateb na jednotku včetně rozúčtování služeb.

To nejsou smlouvy, ani účetní knihy ani účetní doklady, které Justitianus uvedl, že jedině do nich má vlastník právo nahlížet, címž je v rozporu s rozhodnutím dovolacího soudu.

Vložil Justitianus, 22. Květen 2020 - 12:32

Diskutovat s blbem je těžká, vysilující dřina. Měl bych za to být placen.

Vojto, v této diskusi jsem nikdy a nikde výslovně nezmínil „účetní doklady“. Ani zákon ve svém § 1179 nikde výslovně nezmiňuje „účetní doklady“.

Co je „doklad“ bylo vysvětleno v jiné diskusi, odkaz na ni je zde 2× uveden.

Máte problém s porozuměním psanému textu v českém jazyce. Zařiďte se podle toho. Požádejte nějakou osobu, aby Vám předčítala a vysvětlovala obsah a smysl písemných sdělení. Mějte se pěkně.

Justitianus

Vložil Vojta. (bez ověření), 25. Květen 2020 - 10:51

V § 1179 se píše, že vlastník může nahlížet do do účetních knih a dokladů.

Pane Justitianus, to myslíte vážně, že slovo účetních se vztahuje pouze na slovo knih a nikoliv na slovo dokladů?

Vložil Čtenář (bez ověření), 22. Květen 2020 - 16:56

„Jedním druhem pomsty je připravit toho, kdo se dopustil urážky, o radost z ní. Urážka dosáhne svého cíle jen tenkrát, když jí postižený cítí a když je jí pohoršen.“ Seneca

http://www.portalsvj.cz/…a-clen-narok#…

Vložil Zdeno (bez ověření), 22. Květen 2020 - 11:04

Píše se tam:

…že žádný ze soudů se blíže nezabýval otázkou, jak tyto písemnosti mohou vlastníku jednotky přispět k zodpovězení otázky vztahující se k hospodaření SVJ. Bez ohledu na to zastává dovolací soud názor, že písemnosti a/, b/, jde-li o podklady o platbě odměn členů orgánů SVJ, c/ a d/ lze podřadit pod doklady podle § 1179 věty druhé o. z., konkretizované v čl. 4 odst. 1 písm. e/ a f/ Stanov.

A já s tím souhlasím. Soudní spor vedený SVJ bude mít vždy dopad na to, jak SVJ hospodaří (obvykle je o spory ohledně neplatičů… nebo soudy s dodavateli typicky stavebních prací ; a pokud by se SVJ soudilo kvůli „bagatelnímu sporu“, tak je možné aplikovat špatnou „péči řádného hospodáře“ a zbytečné výdaje SVJ kvůli ničemu = špatné hospodaření SVJ).

Tedy i když tam není detailně zmíněna úroveň detailu požadované „dokumentace k soudním sporům“, většina z toho dle mého bude spadat do smlouv (advokát, podklady k řízení), účetníh knih (faktury, vynaložené náklady…) nebo dokladů (obžaloba, rozsudek, …). A na ty člen nárok opravdu má.

Žádný rozpor nikde nevidím (a již se tu v minulosti zmínil, že podle mne JDE o doklady, které mají být zpřístupněny, tak není moc o čem diskutovat).

Vložil Justitianus, 20. Květen 2020 - 13:41

Pane Zdeno,

je to marný, je to marný, je to marný. Místním blbečkům nelze vysvětlit, že jen některé dokumenty SVJ jsou zároveň i smlouvou či dokladem. A že neexistuje obecné právo nahlížet do všech dokumentů SVJ.

Ostatně ani ve stanovách SVJ pana salve není takové právo zmíněno. Dokumenty, jejichž výčet je ve stanovách, jsou: „písemné podklady pro jednání shromáždění, zápisy ze schůze shromáždění, jakož i podklady, z nichž vyplývá určení jeho povinnosti podílet se na nákladech na správu nemovité věci, na nákladech na služby a podílet se na úhradě ztráty společenství“.

První položka jsou podklady pro jednání shromáždění. Jde o dokument, který není ani smlouvou ani účetní knihou ani dokladem podle § 1179. Proto je nahlížení do těchto podkladů výslovně upraveno v NOZ jinde – viz speciální ustanovení § 1207 odst. 2.

Ostatní položky jsou buď smlouvy, nebo účetní knihy, nebo jiné doklady – vše podle § 1179 NOZ. Žádné nahlížení do dokumentů nad rámec § 1207 a § 1179 zákona tedy není v těchto stanovách zmíněno. Takže vlastník takové právo nemá.

Justitianus

Vložil salve, 21. Květen 2020 - 13:04

Opakuji, že člen má právo seznámit se s dokumenty týkající se správy

Ze stanov

 1. činnostmi správy domu a pozemku z hlediska správních činností se rozumí zejména:
 1. zajišťováni veškeré správní, administrativní a operativně technické činnosti, včetně vedení příslušné technické a provozní dokumentace domu, uchovávání dokumentace stavby odpovídající jejímu skutečnému provedení podle jiných právních předpisů a zajišťování dalších činností, které vyplývají pro osobu odpovědnou za správu domu a pozemku z jiných právních předpisů,
 2. stanovení a vybírání předem určených finančních prostředků od členů společenství jako záloh na příspěvky na správu domu a pozemku a na úhradu nákladů na plnění spojená s užíváním jednotek (dále jen „služby“), jejich evidence, rozúčtování, vyúčtování a vypořádání se členy společenství,
 3. vedení účetnictví, zpracování a předložení daňových přiznání, řádné hospodaření, s finančními prostředky, vedení evidence nákladů vztahujících se k nemovité věci a k činnosti společenství vlastníků, a provádění dalších souvisejících ekonomických, provozních a administrativních činností,
 4. vedení seznamu členů společenství,
 5. uplatňování a vymáhání plnění povinností vůči jednotlivým členům společenství,
 6. výkon činností vztahujících se k uplatňování ochrany práv vlastníků jednotek
 7. činnosti spojené s provozováním společných části domu a společných technických zařízení domu, která slouží I jiným osobám než vlastníkům jednotek v domě, včetně sjednávání a uzavírání s tím souvisejících smluv,
 8. činnosti spojené s nájmem společných částí, které jsou ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě, včetně vybírání nájemného a úhrad za služby, vedení jejich evidence, vymáhání, vyúčtování a vypořádání těchto plateb se členy společenství.

No a najdete nějakou oblast, ze které nemám nárok na nahlížení do dokumentů?

Vložil × (bez ověření), 20. Květen 2020 - 15:09

„Dokumenty, jejichž výčet je ve stanovách“

Výčet dokumentů ve stanovách je zcela irelevantní, když vlastník má právo (podle zákona i judikatury) na všechny doklady. Zde se řeší, zda má právo na jejich elektronické kopie (jak plyne z logiky věci), a nebo pouze na fotografie/skeny pořízené vlastním přenosným zařízením (jak plyne z otrockého výkladu textu).

Úřad mají jasno: je-li spis veden elektronicky, má nahlížející právo na elektronickou kopii celého spisu i každé jeho části.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".