Vložil salve, 21. Květen 2020 - 13:04

Opakuji, že člen má právo seznámit se s dokumenty týkající se správy

Ze stanov

  1. činnostmi správy domu a pozemku z hlediska správních činností se rozumí zejména:
  1. zajišťováni veškeré správní, administrativní a operativně technické činnosti, včetně vedení příslušné technické a provozní dokumentace domu, uchovávání dokumentace stavby odpovídající jejímu skutečnému provedení podle jiných právních předpisů a zajišťování dalších činností, které vyplývají pro osobu odpovědnou za správu domu a pozemku z jiných právních předpisů,
  2. stanovení a vybírání předem určených finančních prostředků od členů společenství jako záloh na příspěvky na správu domu a pozemku a na úhradu nákladů na plnění spojená s užíváním jednotek (dále jen „služby“), jejich evidence, rozúčtování, vyúčtování a vypořádání se členy společenství,
  3. vedení účetnictví, zpracování a předložení daňových přiznání, řádné hospodaření, s finančními prostředky, vedení evidence nákladů vztahujících se k nemovité věci a k činnosti společenství vlastníků, a provádění dalších souvisejících ekonomických, provozních a administrativních činností,
  4. vedení seznamu členů společenství,
  5. uplatňování a vymáhání plnění povinností vůči jednotlivým členům společenství,
  6. výkon činností vztahujících se k uplatňování ochrany práv vlastníků jednotek
  7. činnosti spojené s provozováním společných části domu a společných technických zařízení domu, která slouží I jiným osobám než vlastníkům jednotek v domě, včetně sjednávání a uzavírání s tím souvisejících smluv,
  8. činnosti spojené s nájmem společných částí, které jsou ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě, včetně vybírání nájemného a úhrad za služby, vedení jejich evidence, vymáhání, vyúčtování a vypořádání těchto plateb se členy společenství.

No a najdete nějakou oblast, ze které nemám nárok na nahlížení do dokumentů?

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.