Vložil salve, 20. Květen 2020 - 11:06

Děkuji za reakci a upřesňuji. Ze stanov Členská práva …

  1. seznámit se s hospodařením společenství a způsobem správy nemovité věci, včetně nahlížení do smluv uzavřených ve věcech správy, do účetních knih a dokladů, přičemž pro nahlíženi platí pravidla uvedená v odstavci 5),
  2. nahlížet v souladu s pravidly uvedenými v odstavci 5) do písemných podkladů pro jednání shromáždění, zápisů ze schůze shromáždění, jakož i do podkladů, z nichž vyplývá určení jeho povinnosti podílet se na nákladech na správu nemovité věci, na nákladech na služby a podílet se na úhradě ztráty společenství.

odstavec 5

  1. V souvislosti » výkonem práva nahlížet do dokumentů podle odstavce 1) plemeno e) a f) nemá člen společenství právo požadovat vydání dokumentů do jeho dispozice. Fotokopie těchto dokumentů lze vyhotovit na náklady žadatele a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Nahlížení lze realizovat v určených hodinách po předchozí domluvě se statutárním orgánem společenství. V případě, že bude člen společenství vyžadovat nahlížení do dokumentů souvisejících s hospodařením společenství a s určením jeho povinnosti podílet se na nákladech správy nemovité věci podle odstavce 1), písmeno o) a f) častěji než 2 krát ročně, jo povinen uhradit společenství zvýšené náklady na zajištění tohoto práva jednorázovým příspěvkem na správu domu a pozemku ve výši 500 Kč za každou I započatou hodinu, po kterou bude nahlížení do dokumentů trvat.

Pro nahlížení do dokumentů se musím dostavit ke správci, elektr. dokumenty můžu prohlížet doma. Jde mi o to, zda se při poskytnutí el. dokumentů jedná o nahlížení do dokumentů.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.