Na jaké listiny má člen nárok?

Vložil Anonymous, 4. Květen 2020 - 18:39 ::

Pane Justitiane,

na jiném místě uvádíte, že člen SVJ má na některé listiny SVJ nárok, zatímco na jiné listiny SVJ člen SVJ nárok nemá. Prosím o shrnutí, na jaké všechny listiny SVJ má člen SVJ nárok a na jaké všechny listiny člen SVJ nárok nemá. Nedaří se mi to v právních předpisech souhrnně dohledat. Děkuji.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Vlastislava (bez ověření), 6. Květen 2020 - 18:03

  Tak se to tady začíná zaokrouhlovat následovně: SVJ musí zpřístupnit (všechny) doklady a nemusí zpřístupnit (všechny) dokumenty. Tážu se tedy: Které dokumenty nepatří současně mezi doklady?

  Vložil anonim (bez ověření), 7. Květen 2020 - 9:01

  Vladislave nemáte pravdu.

  Dokumenty musí zpřístupnit na žádost orgánu v trestním řízení z důvodu podání trestního oznámení na " Porušení povinnosti při správě cizího majetku " a " Zkreslování o stavu hospodaření a jmění ".

  anonim

  Opětně Admine nemazat

  Vložil Zdeno (bez ověření), 6. Květen 2020 - 21:06

  Tážu se tedy: Které dokumenty nepatří současně mezi doklady?

  Mezi doklady nepatří ty dokumenty, které nejsou doklady. Tak snadné…

  Znovu si přečtěte: http://www.portalsvj.cz/…a-clen-narok#… a tam bod 3.: DOKLAD je dokument, kterým se dokládá právní skutečnost (vznik, trvání či zánik práv a povinností, sjednání smlouvy, odstoupení od smlouvy, existence či neexistence nároku, závazku či pohledávky, právní postavení osoby, atd).

  Jeden příklad z mnoha: Schéma zapojení elektroinstalace. Je to dokument, ale není to doklad (právní skutečnost to žádnou nedokládá; ale popisuje to skutečný stav zapojení kabelů…).

  Pořád nechápete?

  Vložil aby bylo jasno (bez ověření), 21. Květen 2020 - 3:36

  Dlouho jsem nechápal proč máme ve vyúčtování významně vyšší spotřebu elektřiny než druhé dva vchody v domě (společenství).

  Teprve po doložení dokumentace elektroinstalace jsem zjistil, že na spol. elektřinu pro osvětlení funguje v druhém vchodě část pro výtah a ve třetím vchodě se napájí STA, UPC, mandl a že soused v nejvyšším patře (kam běžně nikdo nechodí) si udělal odbočku za svůj elektroměr.

  jeden by řekl, že Zdeno souhlasí, že bych se tuto okrádačku (přeúčtovní do spol. nákladů) neměl právo dovědět. Hlavně pak proto, že „dokumentace elektroinstalace“ je DOKUMENT ale není to DOKLAD.

  Zdeno: „Pořád nechápete?“

  ne chápu, Zdeno nemá v hlavě úplně vyhrabáno. On ví co a jak označit, aby kontrola jak SVJ hospodaří byla sofistikovaně zobstrukčněna, Filuta jeden. :)


  Zjevně právě kvůli takovým blbečkům jako je troll Justicianus, byl s účinností od 1.7.2020 nove­lizován §1179 NOZ takto: "
  U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů, a pořizovat si z nich výpisy, opisy a kopie.
  neboť to bylo doposud úhelným kamenem obstrukcí, které házela tupá mlčící většina pod nohy jednotlivcům či menšinám, aby nemohly prověřit zneužívání povinnosti podílení se na správě domu formou financí, právě těmito participanty, kteří si za účelem tohoto zvolili do orgánu SVJ osoby dostatečně morálně pokleslé nebo jinak jim zavázané.

  Zjevně právě kvůli takovým blbečkům jako je troll Justicianus, bude muset uběhnout dalších X-let, aby byl novelizován §1179 NOZ takto:
  U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do všech dokumentů produkovaných SVJ, příkladně smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů apod., a pořizovat si z nich výpisy, opisy a kopie
  Vložil Justitianus, 21. Květen 2020 - 8:46

  K příspěvku pana „aby bylo jasno“: Zase jeden zmatkař, který neví co píše. Každý máme holt jen tolik rozumu, kolik nám pánbůh nadělil, že.

  Pan „aby bylo jasno“ je totálně zmaten. Plete si nahlížení podle zákona č. 89/2012 Sb. s nahlížením do podkladů pro vyúčtování služeb podle zákona č. 67/2013 Sb.. Justitianus ani Zdeno nikomu nebrání, aby uplatnil své právo nahlížet do podkladů podle § 8 zákona č. 67/2013 Sb.. Takovým podkladem pro rozúčtování služeb je nepochybně i dokumentace zapojení společných okruhů domu do jednotlivých elektroměrů. O tom se zde ale vůbec nediskutuje. K tomu se Justitianus ani Zdeno nevyjadřovali. Jediným „blbečkem a trollem“ je tady pan „aby bylo jasno“, když neumí od sebe rozeznat dva různé případy upravené ve dvou různých zákonech a týkající se odlišných právních skutečností.

  Justitianus zde vícekrát psal, že shromáždění může jednorázově rozhodnout, aby SVJ zpřístupnilo jakýkoliv dokument (když zákon to neupravuje). Slušně vychovaný člověk by za takovou bezplatnou radu poděkoval, nebo by alespoň mlčel. Nevychovaný buran pan „aby bylo jasno“ namísto toho označuje Justitiana za „blbečka a trolla“.

  Justitianus zde vícekrát psal, že shromáždění může přijmout stanovy s právem nahlížení třebas i do všech dokumentů SVJ (když zákon to neupravuje). Slušně vychovaný člověk by za takovou bezplatnou radu poděkoval, nebo by alespoň mlčel. Nevychovaný buran pan „aby bylo jasno“ namísto toho označuje Justitiana za „blbečka a trolla“.

  Pan „aby bylo jasno“ namísto toho, aby ve svém SVJ navrhl nové stanovy, sedí si na prdeli, nedělá nic a čeká až se to jednou objeví v zákoně. A za jeho lenost a neschopnost prý nese odpovědnost zlý Justitianus, ten blbeček a troll.

  Pane „aby bylo jasno“, běžte se podívat do zrcadla v koupelně. Uvidíte tam blbečka a trolla. Ale nebude to Justitianus …

  Justitianus

  Vložil Zdeno (bez ověření), 21. Květen 2020 - 8:00

  Pozorně, ale opravdu pozorně si přečtěte můj příspěvek: http://www.portalsvj.cz/…a-clen-narok#…

  Trváte na tomto, co jste napsal:

  jeden by řekl, že Zdeno souhlasí, že bych se tuto okrádačku (přeúčtovní do spol. nákladů) neměl právo dovědět. Hlavně pak proto, že „dokumentace elektroinstalace“ je DOKUMENT ale není to DOKLAD. ne chápu, Zdeno nemá v hlavě úplně vyhrabáno. On ví co a jak označit, aby kontrola jak SVJ hospodaří byla sofistikovaně zobstrukčněna, Filuta jeden. :)

  Toto jste si vycucal dokud? Bohužel jste vedle jak ta jedle.

  V našem SVJ by jste se po dokumentaci zapojení elektroinstalace bez problémů dostal. Také ke spoustě další dokumentace. Nicméně jenom proto, že nic netajíme a chceme tyto dokumenty členům zpřístupnit. Nic nás k tomu ale nezavazuje (dokonce ani naše stanovy ne a i tak to děláme – to je ale drzost, co?) – a tom celá tato diskuse je, že neexistuje žádný zákon ani jiný právní předpis, který by statutární orgán donutil zpřístupnit každý dokument.

  Pak už záleží pouze na tom, „jaký materiál“ máte ve statutárním orgánu, obecná řešení jsou 2 – změna stanov, kde shromáždění jako nejvyšší orgán SVJ donutí statutáry zveřejnit „vše“, nebo zvolit za statutáry takové osoby, které prosazují transparenci a dokumenty Vám zpřístupní.

  Co se týče vašeho domu / SVJ – „okrádačky“ řešte s výborem nebo policií, od toho vám toto fórum opravdu nepomůže.

  Vložil Vlastislava (bez ověření), 6. Květen 2020 - 21:10

  Co je právní skutečnost?

  Vložil JarekSVJ, 5. Květen 2020 - 19:20

  V našem SVJ má nárok vlastník zdůrazňuji vlastník na jakoukoliv informaci. Justitianus – nebo jak se ten teoretik , který mě přípomíná toho dementa z milionu chvilek , klasický zmrd, který bude hájit neplatiče atd. Mě by zajímalo , Justitianusu na co mají nárok vlastníci v tvým SVJ?? Jenom na něco? Jakou funkci zastáváš v SVJ?? Pokud žádnou táhní do hajzlu nebo do TOP 09…

  Vložil jsem čtenář toho portálu (bez ověření), 5. Květen 2020 - 20:18

  JarkuSVJ, já nejsem Justitián, ani nevím kdo to je. Ale vy jste blbeček. Toho dementa z Milionu chvilek mi připomínáte pravě vy. Víc k tomu nemám co dodat. Všimul jste si, já Vám vykám.

  Vložil Hunter (bez ověření), 5. Květen 2020 - 22:25

  Připadne Vám tato věta normální?

  „SVJ však není povinno zpřístupnit vlastníkovi jednotky předběžné kalkulace variant zateplení, nabídky oslovených firem, ani záznamy o předběžném jednání s nimi. Pokud je vlastník zvědavý na tyto podružné informace, měl si to vymínit při hlasování o zateplení.“

  Vlastník nemá nárok na předběžné kalkulace variant zateplení a nabídky oslovených firem? Tyto informace jsou podružné?!

  Co se tedy ohledně zateplení projednává na shromáždění?

  Proč takto nereagujete i na toho, který uráží soudce?

  Vložil Zdeno (bez ověření), 6. Květen 2020 - 7:07

  SVJ však není povinno zpřístupnit vlastníkovi jednotky předběžné kalkulace variant…

  Nikde Justitianus neuvádí, že je SVJ zpřístupnit nesmí. Ne, to tam opravdu není. Stačí číst řádně a s porozuměním napsaného textu – celá ta pasáž je pouze o tom, že SVJ nemá tuto povinnost a vlastník jednotky / člen SVJ nemá právní nárok (na základě nějakého zákona) na zpřístupnění všech dokumentů SVJ, pouze na zpřístupnění „dokladů“, to je celé.

  A to říkám jako člen SVJ, které (na interních webovkách pro členy) zveřejňuje vše, co zveřejnit lze – ale jen proto, že chceme (a považuji to za základ transparentního SVJ), nic nás nenutí to dělat.

  Vložil Hunter (bez ověření), 6. Květen 2020 - 15:01

  Nikde Justitianus neuvádí, že je SVJ zpřístupnit nesmí. Ne, to tam opravdu není.“ je reakce na kterou větu?

  Předběžné kalkulace variant zateplení, (cenové nabídky), nabídky oslovených firem, (výběrová řízení), jsou informace, které SVJ (výbor – statutár – tedy můj soused) není povinno vlastníkovi jednotky zpřístupnit?

  Vložil Zdeno (bez ověření), 6. Květen 2020 - 15:59

  Předběžné kalkulace variant zateplení, (cenové nabídky), nabídky oslovených firem, (výběrová řízení), jsou informace, které SVJ (výbor – statutár – tedy můj soused) není povinno vlastníkovi jednotky zpřístupnit?

  Ano, přesně tak to je – SVJ opravdu není povinno vlastníkovi jednotky zpřístupnit tyto dokumenty. Nevím co je na tom k nepochopení.

  V případě větší investice, kterou musí schválit shromáždění, zase nemusí shromáždění hlasovat pro, pokud nemá dostatečné podklady k rozhodnutí… tedy je to pouze na Vás, co budete požadovat jako podklad ke schválení, a vašem výboru, co zpřístupní (pokud chce, aby investice byla schválena). A pochopitelně i na postoji dalších členů SVJ, pokud to nikoho jinak nezajímá a investici schválí bez požadování dalších informací, tak… není o čem diskutovat.

  Vložil Vlastislava (bez ověření), 6. Květen 2020 - 16:11

  Zdeno zde prosazuje tzv. cochcárnu, tj. prosazuje zde, že si výbor dělá co chce, tj. vybírá si dokumenty, které chce zpřístupnit, a dokumenty, které zpřístupnit nechce.

  To je zcela neakceptovatelné.

  Vložil Zdeno (bez ověření), 6. Květen 2020 - 16:27

  Tak to tedy neakceptujte, to je tak vše co s tím můžete, víte jak mě to trápí? :)

  A jinak, neprosazuji si zde vůbec nic, jen konstatuji realitu. Pokud by ste pozorně četla (někde výše), tak by ste se možná dozvěděla, že v našem SVJ zveřejňujeme vše (téměř, ne vše jde kvůli ochraně osobních údajů) a že by to tak mělo dělat každé SVJ. Co ale nic nemění na faktu, že to SVJ nemá ničím nařízeno.

  Pro ty méně chápavé: projděte si znovu diskuzi a odpovědi. Je zde jasně uvedeno, co SVJ/výbor zpřístupnit musí (a to, co do toho nespadá, tak nemusí = učivo o množinách, základní škola). A znovu uvádím, že pokud SVJ/výbor chce, tak může zpřístupnit i to, co jinak nemusí, ale toto si nemáte jak vynutit. Ledaže si to dáte do stanov jako povinnost, že musí zpřístupnit vše.

  Stačí tak?

  Vložil Hunter (bez ověření), 6. Květen 2020 - 16:45

  Jen Vás poopravím, nikoliv „pokud SVJ/výbor (můj soused) chce“, ale pokud vlastník chce, tak může (můj soused) zpřístupnit i … bla bla bla

  Vložil Zdeno (bez ověření), 6. Květen 2020 - 20:54

  Není to jak uvádíte, ale to je jedno. Vlastník/člen SVJ chtít „může“ – a tedy vznese požadavek na výbor o zpřístupnění. Dále (jako odpověď na daný požadavek) již platí co jsem psal: Pokud SVJ/výbor chce, tak může zpřístupnit i to, co jinak nemusí, ale toto si nemáte jak vynutit.

  Vložil Vlastislava (bez ověření), 6. Květen 2020 - 16:45

  „Je zde jasně uvedeno, co SVJ/výbor zpřístupnit musí“

  Už se opakujete. SVJ musí zpřístupnit doklady. Všechny doklady.

  Maturitu z matematiky máte?

  Vložil Zdeno (bez ověření), 6. Květen 2020 - 21:00

  Vždyť jo. Doklady zpřístupnit musí. Váš problém je, že si pořád myslíte, že každý dokument = doklad. A to neplatí (ani nikdy nebude), jen Vy si to nechcete připustit.

  Jinak děkuji za optání, maturitu z matematiky mám. Také informatiky, zajímá Vás i VŠ diplom? Vám doporučuji dostudovat množiny a výrokovou logiku, pak až to budete mít v malíčku, tak zkuste i Booleovu logiku / algebru.

  Vložil Vlastislava (bez ověření), 6. Květen 2020 - 21:08

  „zajímá Vás i VŠ diplom?“

  Ano, zajímá.

  Vložil Zdeno (bez ověření), 7. Květen 2020 - 8:15

  Číslo 152/2005, diplom číslo A 000684 , vydáno 22.6.2005, škola: „Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a Informatiky“, studijní obor „Informačné a riadiace systémy č.37998“, specializace „Aplikovaná informatika“. Podepsáni rektor prof. Ing. Ján Bujňák, CSc. a dekan doc. Ing. Vladimír Jamrich, PhD.

  Uspokojila Vás tato odpověď a byla Vám prakticky k něčemu? Např. k pochopení, že ne každý dokument je doklad?

  Vložil Vlastislava (bez ověření), 7. Květen 2020 - 8:25

  Velmi děkuji, pane Zdeno, bude se nám s Vámi jako s aplikovaným informatikem nyní o mnoho lépe diskutovat. Aplikovaná informatika je totiž ideální kvalifikace pro správu nemovitých věcí. Diplom je bakalářský, nebo dokonce magisterský?

  Ano, informace přispěla k tomu, že každý dokument je dokladem, jak zde již správě uvedl pan Justitianus, na jehož příspěvek bych si Vás dovolila odkázat. I Váš vysokoškolský diplom je dokumentem a tím i dokladem.

  Vložil Zdeno (bez ověření), 7. Květen 2020 - 9:01

  Ano, informace přispěla k tomu, že každý dokument je dokladem, jak zde již správě uvedl pan Justitianus, na jehož příspěvek bych si Vás dovolila odkázat. I Váš vysokoškolský diplom je dokumentem a tím i dokladem.

  Tady se mýlíte, resp. pořád nechápete (spíš nechcete pochopit). Justitianus nikde v příspěvku nepsal, že každý dokument je dokladem. Pokud to tam vidíte – tak to zde napište / odcitujte.

  Justitianus tam má pouze, že „DOKLAD je dokument, kterým…“ = pro méně chápavé, že každý doklad je dokumentem. Ale z tohoto výroku neplatí, že zároveň každý dokument je doklad. Opět vás pouze odkážu na dostudování si (výrokové) logiky (a k zahození nebude ani algebra / množiny).

  Jediné, co tam máte správně je to, že můj VŠ diplom je dokumentem i dokladem. Pokud si ho ale vyfotím na mobilní telefon, vyrobil jsem nový dokument (v elektronické formě, bude to nejspíš soubor ve formátu JPG), který ale už není dokladem! Zkuste si to sama prakticky, vyfoťte si svůj řidičský průkaz a pak použijte výhradně tuto fotografii (=dokument a podle vás i doklad :) při silniční kontrole… hodně štěstí pak.

  Vložil Justitianus, 6. Květen 2020 - 17:50
  Myslím, že je třeba připomenout o čem byl úvodní dotaz. Je to i v nadpisu této diskuse. Anonymous se zeptal na toto:
  • Prosím o shrnutí, na jaké všechny listiny SVJ má člen SVJ nárok a na jaké všechny listiny člen SVJ nárok nemá.

  Ptal se tedy na oprávnění jednotlivého člena SVJ. Podle toho jsem mu (rozsáhle) odpověděl.

  Zcela jinak tomu bude, pokud SVJ dostane „rozkaz“ od svého nejvyššího orgánu, kterým je shromáždění. Shromáždění může SVJ uložit, aby zpřístupnilo členům libovolné dokumenty SVJ nad rámec zákonné úpravy, a členové výboru se musí postavit do pozoru a uposlechnout (pokud tomu nebrání výslovný zákonný zákaz).

  Obdobně to bude, je-li nahlížení do některých dokumentů upraveno ve stanovách. Tato úprava může samozřejmě jít nad rámec zákona. Všichni kteří se zde vztekají nad tím, co jsem napsal, mohou ve svém SVJ navrhnout změnu stanov – a po schválení budou mít na věčné časy rozsah nahlížení jaký chtějí. Justitianus jim v tom nebrání.

  Justitianus

  Vložil Hunter (bez ověření), 6. Květen 2020 - 21:28

  Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 26 Cdo 13/2019, ze dne 5. 6. 2019

  Dotčený předpis: NOZ – § 1179

  https://iudictum.cz/…-cdo-13–2019

  Vložil Vlastislava (bez ověření), 6. Květen 2020 - 7:55

  „vlastník jednotky / člen SVJ nemá právní nárok (na základě nějakého zákona) na zpřístupnění všech dokumentů SVJ, pouze na zpřístupnění „dokladů“, to je celé.“

  Ano, to je celé. Každý dokument je současně dokladem (opačně to platit nemusí, mohou být doklady, které nejsou současně dokumentem). Shodneme se, že vlastník jednotky / člen SVJ má nárok na zpřístupnění dokladů SVJ. A to úplně stačí.

  Vložil Zdeno (bez ověření), 6. Květen 2020 - 8:51

  Každý dokument je současně dokladem (opačně to platit nemusí, mohou být doklady, které nejsou současně dokumentem).

  Ne, ani náhodou neplatí, že „každý dokument je současně dokladem“, to máte odkud? Dokument je i fotografie domu, ale nepředstavuje to žádný doklad.

  Dokumentem je i prázdný soubor (i když s nulovou informační hodnotou, na tom nezáleží), jaký doklad to představuje (jakou právní skutečnost to prokazuje) ???

  Opravdu, projděte si znovu (a s porozuměním) definice co je co.

  Vložil Zdenek 22, 5. Květen 2020 - 9:02

  Pane Anonymous,

  jak vidíte, je vcelku zbytečné se přímo se dotazovat Justitiana. Nadto se poněkud nešťastně ptáte po „listinách“, zatímco by vás měly zajímat „informace“ obsažené v dokumentech, čili dokumenty, které mohou být jak v listinné, tak elektronické podobě.

  Já tvrdím, že člen SVJ má právo na veškeré informace, které mají dokumentovanou podobu, související se správou jeho majetku, který (spolu)vlastní. Tento názor zastává spousta členů SVJ, tento názor ale nezastává spousta členů výborů SVJ, kteří naopak mají snahu informace zatajovat.

  Nárok na některé dokumenty je zjevný a přímo vyplývá ze zákona. Nárok na některé dokumenty není přímo zjevný, to ale neznamená, že byste na ně neměl nárok. Bude ale zapotřebí se k nim „prosoudit“, tak jako v mnoha případech je nutné se prosoudit už i k dokumentům, na které nárok zjevný je.

  Vložil rajo (bez ověření), 5. Květen 2020 - 9:15

  Pane Zdeňku, není důležité co tvrdíte vy a zda stejný názor jeko vy má nebo nemá většina členů společenství. Podstatné je to, co říká zákon.

  Vložil Justitianus, 5. Květen 2020 - 8:49

  V první řadě je třeba ujasnit si pojmy, abyste věděl na co se vlastně ptáte.

  1. LISTINA je dokument graficky zaznamenaný na nějakém listu (na papíru, na folii, na palmovém listu, na pergamenu, na papyru, na hedvábí, na bůvolí kůži, atd.
  2. DOKUMENT je každá písemná, obrazová, zvuková nebo jiná zaznamenaná informace, ať již v podobě analogové či digitální, která byla vytvořena původcem nebo byla původci doručena (definice viz § 2 písm. e) zákona č. 499/2004 Sb.). Pro naše účely platí původce==SVJ.
  3. DOKLAD je dokument, kterým se dokládá právní skutečnost (vznik, trvání či zánik práv a povinností, sjednání smlouvy, odstoupení od smlouvy, existence či neexistence nároku, závazku či pohledávky, právní postavení osoby, atd).

  Wikislovník definuje doklad (nesprávně) jako „papír s textem obsahujícím informace, zejména úřední povahy“. Z definice v zákoně č. 499/2004 Sb. však plyne, že se vůbec nemusí jednat o papír, ani o text. Uvádím to jen proto, abych ukázal, že mezi těmito pojmy panuje zmatek a mnozí je nerozlišují.


  Vy se ptáte na „listiny“. Odpověď je jednoduchá. Žádný celostátně platný právní předpis nestanoví, že by člen SVJ měl právo nahlížet do všech listin, které SVJ má ve své dispozici.

  Právo vlastníka jednotky na nahlížení je definováno jinak. Viz § 1179 NOZ: „Vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů.“.

  Jak vidíte, ve větě druhé nejsou výslovně zmíněny žádné „listiny“ ani „dokumenty“. Výčet je taxativní. To znamená, že podle věty druhé vlastník jednotky nemá neomezené právo nahlížet ani do listin, ani do dokumentů SVJ.

  Zajímavější je věta první, která dává vlatníkovi obecné, neomezené právo „seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje“. Jakým způsobem se má seznámit – to bude záležet na okolnostech. Pokud neexistuje sjednaná smlouva, účetní kniha, ani doklad, pak vlastník může k naplnění svého práva požadovat i nahlížení do dalších dokumentů SVJ. (Pokud ovšem takový dokument existuje, a pokud nahlížením do něj lze splnit zákonný účel – to jest seznámit se s hospodařením a s vedením správy domu.)

  Některé dokumenty může SVJ vlastníkovi rovnou odepřít, jestliže k věci existuje sjednaná smlouva, účetní kniha nebo doklad podle § 1179 věty druhé. Může také odepřít dokumenty, které nemají žádnou informační hodnotu podle věty první.

  Příklady:

  (1) SVJ je povinno poskytnout k nahlédnutí sjednanou smlouvu o zateplení domu, doklad o převzetí díla, reklamační protokol, doklad o opravě vad díla, smlouvu o bankovním úvěru pro financování zateplení, účetní knihy se záznamy vztahujícími se k této akci. SVJ však není povinno zpřístupnit vlastníkovi jednotky předběžné kalkulace variant zateplení, nabídky oslovených firem, ani záznamy o předběžném jednání s nimi. Pokud je vlastník zvědavý na tyto podružné informace, měl si to vymínit při hlasování o zateplení.

  (2) Vlastník jednotky požaduje nahlížení do anonymních dopisů, které SVJ obdrželo v souvislosti se zateplením. Anonym uváděl, že členové výboru dostali od zhotovitele „všimné“, že výběr firmy byl ovlivněný, že práce byly předražené. SVJ může odmítnout nahlížení s tvrzením, že dokumenty nemají vztah ani k hospodaření SVJ, ani ke správě domu a nejedná se ani o smlouvu, účetní knihu ani o doklad podle § 1179. 


  Seznam „všech listin“ Vám tedy neposkytnu. Jak jsem vysvětlil, na Váš dotaz nelze odpovědět konkrétně nějakým uzavřeným seznamem „všech listin“. Pokud máte problém, popište ho a já se pokusím Vám k tomu něco napsat.

  Justitianus

  Vložil aby bylo jasno (bez ověření), 21. Květen 2020 - 3:12

  V první řadě je třeba ujasnit si pojmy, abych věděl …

  1. LISTINA je …
  2. DOKUMENT je viz § 2 písm. e) zákona č. 499/2004 Sb.).
  3. DOKLAD je …
  4. PODKLAD je co? (§8/1 zák. 67/2013) – asi to bude důležité, když v novele 104/2015 proběhla změna DOKLAD na PODKLAD. Bylo tedy tou novelou právo příjemce rozšířeno nebo zkráceno? Bylo toto určení k tomu aby se příjemce služeb mohl domoci úplného ověření zda rozúčtování a vyúčtování přijatých záloh ne/byla zhotovena dle sjednaných pravidel?

  PS: „…měl si to vymínit při hlasování …“ – to je ale velmi přihlouplá rada. Jednotlivec / menšina – si samozřejmě proti většině nic „vymínit“ nemůže. Samozřejmě se zde zjevně jedná o uložení povinnosti zástupci SVJ.

  Vložil Justitianus, 21. Květen 2020 - 6:24

  Pane „aby bylo jasno“, Váš příspěvek se netýká práv vlastníka jednotky podle zákona č. 89/2012 Sb., nýbrž práv příjemce služeb podle zákona č. 67/2013 Sb.. To je odlišná problematika – proto je upravena samostatným zákonem, včetně práva nahlížení.


  Podklad podle zákona č. 67/2013 Sb. je dokument, který poskytovatel služeb použil, používá či použije při své činnosti.

  Pojem „doklad“ se do zákona č. 67/2013 Sb. dostal nejspíše omylem. Zákonodárce mínil „podklad“, což je od počátku zjevné ze znění zákona. Nakonec to bylo opraveno v novele 104/2015, jak jste napsal.

  1. Je to zřejmé již z nadpisu onoho ustanovení: § 8 Nahlížení do podkladů k vyúčtování a vypořádání námitek.
  2. Tentýž pojem „podklad“ použil zákonodárce i v textu prvního odstavce: jsou zde uvedeny doklady, které je poskytovatel služeb povinen příjemci služeb „doložit“, a k tomu se poskytovateli ukládá navíc i širší povinnost „umožnit příjemci služeb pořízení kopie podkladů“.

  Je zjevné, že při vyhotovení vyúčtování vychází poskytovatel služeb z různých dokumentů, které mohou ale nemusí být zároveň dokladem. (Například: tabulka koeficientů korekcí polohy místností, seznam započitatelných podlahových ploch místností, seznam radiátorů a jejich výkonů v místnostech domu, seznam výrobních čísel indikátorů a vnitřních korekčních činitelů, které jsou v každém z nich nich napevno nastavené, protokol o výměně vodoměrů se zapsanými stavy před výměnou a po ní, atd..)

  Na základě těchto a jiných dokumentů (podkladů) pak u poskytovatele služeb vznikají doklady rámcově vymezené v § 8 odst. 1: „náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby, provedení vyúčtování“. A na samém konci tohoto řetězce jsou doklady pro jednotlivého příjemce služeb: vyúčtování a předpis záloh.

  Příjemce služeb má ze zákona č. 67/2013 Sb. nárok nejen na nahlížení do dokladů vyjmenovaných v § 8 odst. 1, ale také na nahlížení (a kopírování) dalších zdrojových dokumentů (podkladů), které byly při vytváření těchto dokladů použity.

  Justitianus

  Vložil aby bylo jasno (bez ověření), 23. Květen 2020 - 20:29

  „…příspěvek se netýká práv vlastníka jednotky podle zákona č. 89/2012 Sb., nýbrž práv příjemce služeb podle zákona č. 67/2013 Sb.. …“

  Proč by mělo? Tazatele zajímalo „shrnutí, na jaké všechny listiny SVJ má člen SVJ nárok a na jaké všechny listiny člen SVJ nárok nemá“ nikoli zda mu jeho právo kyne jen z NOZ, jak se chybně domnívá pan J. Plynou li práva odkudkoli, má je.
  Tolik pro pana J. pohrobka pana L.


  pan J.:
  A na samém konci tohoto řetězce jsou doklady pro jednotlivého příjemce služeb: vyúčtování a předpis záloh
  Já tam vidím PODKLADY Just. zase DOKLADY. Každý tam zřejmě vidí co sám chce …
  zák. 67/2013 – doložit příjemci služeb náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování podle tohoto zákona a umožnit příjemci služeb pořízení kopie PODKLADŮ

  pan J.(5. Květen 2020 – 8:49):na žádost tazatele o „…shrnutí, na jaké všechny listiny SVJ má člen SVJ nárok…“ nám uvedl, že existuje LISTINA/DOKUMEN­T/DOKLAD aniž by zmínil PODKLAD z §8/1. Je tedy dobře, že si pan J. dal práci s vysvětlením alespoň dodatečně když napoprvé to nezvládl.


  Tazatel (4. Květen 2020 – 18:39): chtěl vědět „na jaké všechny listiny SVJ má člen SVJ nárok a na jaké všechny listiny člen SVJ nárok nemá“.
  Pakliže je SVJ právnická osoba vykonávající ze zákona správu domu se společnými částmi a jednotkami a platí li v důsledku §3028 NOZ pro SVJ(2000) stále §9/1 ZoVB, a dále dle §13/1 ZoVB „…Vlastník jednotky se podílí na správě domu v rozsahu, který odpovídá jeho spoluvlastnickému podílu na společných částech domu, …“, pak rozumem prúměrného člena SVJ platí, že SVJ nemající oprávnění činit cokoli nespadá pod „správu domu“, číní jen to co pod „správu domu“ spadá a dle §13/1 mající se na této správě podílet platí, že musí mít přístup ke všem LISTINÁM / DOKUMENTŮM / DOKLADŮM a i těm PODKLADŮM o kterých se nám pan. J. uštěpačný to pohrobek pana L., nezmínil bez zbytečného odkladu.

  Vložil Justitianus, 24. Květen 2020 - 9:43

  Diskutovat s blbem je těžká, vysilující dřina.

  V úvodním dotazu tazatel Anonymous napsal jasně: „Pane Justitiane, na jiném místě uvádíte, že člen SVJ má na některé listiny SVJ nárok, zatímco na jiné listiny SVJ člen SVJ nárok nemá.“ Jde tedy o zopakování dotazu z „jiného místa“, to jest z jiné diskuse na tomto portálu, a v té se probíral pouze nárok vlastníka jednotky podle § 1179 NOZ.

  V této diskusi jsem si dal záležet na tom, abych hned v prvním svém příspěvku (Vložil Justitianus, 5. Květen 2020 – 8:49) vymezil problematiku pouze na § 1179. Odkaz na § 1179 je v této diskusi zmíněn i v jiných příspěvcích, celkem devětkrát.

  Kdo není blb či troll, ten od počátku chápe, že úvodní dotaz se týkal rozsahu práva vlastníka jednotky nahlížet do dokladů jejichž původcem je SVJ podle § 1179 zákona č. 89/2012 Sb.. A že právě této problematiky se týkala má odpověď.

  V českém právu existují desítky či stovky různých nároků na nahlížení do různých souborů dat u různých správců dat. Pokud by toto chtěl někdo popsat zcela vyčerpávajícím způsobem, bylo by to na dvousetstránkovou disertační práci. Milý čtenáři, jsi-li blb či troll, pak předem vím, že je marné Ti toto vysvětlovat.

  Justitianus

  Vložil René (bez ověření), 5. Květen 2020 - 9:25

  „SVJ může odmítnout nahlížení s tvrzením, že dokumenty nemají vztah ani k hospodaření SVJ, ani ke správě domu a nejedná se ani o smlouvu, účetní knihu ani o doklad podle § 1179.“ (Vložil Justitianus, 5. Květen 2020 – 8:49)

  Shodneme se, že SVJ nemá povinnost poskytovat dokumenty, které nemají vztah ke správě domu. Současně platí, že činností SVJ je (výhradně) správa domu. To znamená, že veškeré dokumenty SVJ mají vztah ke správě domu a žádné dokumenty, které vztah ke správě domu nemají, SVJ nemá a mít nemůže. Takže Vaše odpověď je sice v pořádku, ale nese nulovou informaci. Národu zjevně chybí maturita z matematiky.

  Vložil Justitianus, 5. Květen 2020 - 11:39

  René, pátráte špatným směrem. Zákon neváže právo nahlížet na skutečnost zda dokument má či nemá „vztah ke správě domu“<\em>. Proč si nepřečtete ustanovení § 1179?

  Zákonodárce stanovil, že do uzavřených smluv, účetních knih a dokladů má vlastník nahlížecí právo vždy.

  Do ostatních dokumentů SVJ pouze v případě, že z nich lze nahlédnutím zjistit jak SVJ hospodaří, nebo jak SVJ spravuje společné části, a přitom tyto informace není možné získat z žádné existující uzavřené smlouvy, účetní knihy či dokladu.

  Pokud se Vám toto nelíbí, dejte si do stanov nějaký jiný režim nahlížení.

  Justitianus

  Vložil Vlastislava (bez ověření), 5. Květen 2020 - 11:39

  „Zákonodárce stanovil, že do … dokladů má vlastník nahlížecí právo vždy.“ (Vložil Justitianus, 5. Květen 2020 – 11:36)

  Co tu řešíte? Jaké ostatní dokumenty? Stačí nahlížení do dokladů.

  Vložil Zdeno (bez ověření), 5. Květen 2020 - 10:12

  To znamená, že veškeré dokumenty SVJ mají vztah ke správě domu a žádné dokumenty, které vztah ke správě domu nemají, SVJ nemá a mít nemůže.

  To je docela zásadní omyl.

  Příklad: ve výboru máme k dispozici dokument – návod k technické obsluze řídící jednotky garážových vrat. Tento dokument sám o sobě nemá vztah ke správě domu (vztah ke správě domu má leda tak samotný provoz a údržba této řídící jednotky resp. zajištění provozu samotných vrat) a nevidím žádný důvod, proč bych ho měl poskytovat komukoliv ze členů SVJ…

  Vložil uf (bez ověření), 5. Květen 2020 - 11:10

  …VŠE, i prd do větru, jeli jakýmkoli produktem zástupců SVJ. Pokud je SVJ právnickou osobou určenou ke správě společných věcí v domě, pak správou je cokoli co SVJ činí ať v prospěch či neprospěch vlastníků.

  Pokud se poškodí garážová vrata v důsledku mé chybné činnosti v důsledku neposkytnutí mi „návodu k technické obsluze řídící jednotky garážových vrat“, asi bude mít někdo problém. Že…?

  Takže tlach, že „návod k technické obsluze řídící jednotky garážových vrat“ není ke správě domu je opravdu jen TLACH.

  Vložil Zdeno (bez ověření), 5. Květen 2020 - 11:36

  Uvedený příklad je na úrovni servisního manuálu (jsou tam schémata zapojení, technická údržba atd.). Není to uživatelský manuál. Tedy poškození uživatelem v důsledku neposkytnutí manuálu jaksi nehrozí. Spíš je to naopak – pokud uživatel bude znát všechny technické aspekty (které běžně znát nemá a nemusí), tím spíš může jednotce uškodit (pokud bude chtít, ale i takové členy SVJ známe…).

  To stejné je s výtahy – také k nim existuje spousta dokumentace, ale nic z toho není určeno pro členy SVJ (u některých dodavatelů výtahů ani pro členy výboru :) ale to je jiné téma) – člen SVJ jako běžný uživatel pouze mačká tlačítka ve výtahu, k tomu opravdu nepotřebuje technickou / servisní dokumentaci, ani na ni nemá nárok.

  Je to velice podobné tomu, že např. SVJ „vlastní“ a spravuje jisté společné prostory (když jsem již zmínil výtah – např. celé výtahové šachty) a to také neznamená, že tam má člen SVJ přístup a může se ho dožadovat – nemůže… navíc z důvodu ochrany zdraví daného člena a ochrany samotného zařízení je spíš povinností provozovatele výtahu zabránit neoprávněnému vstupu do těchto prostor.

  Vložil ufuf (bez ověření), 5. Květen 2020 - 11:29

  Vlastník garáže rozhodně není oprávněný zasahovat do řídící jednotky garážových vrat

  Vložil Zdeno (bez ověření), 5. Květen 2020 - 11:43

  Nevím, koho máte na mysli pod „vlastník garáže“, ale to není tak podstatné.

  V našem případě do jednotky zasahujeme zcela běžně – sami si (ve výboru) programujeme / spravujeme databázi ovladačů, které vrata můžou otevřít. K tomu máme příslušné vybavení a dokumentaci – která, jak jsem uvedl, přímo nesouvisí pod správu domu a není důvod toto poskytovat členům SVJ. Se správou domu souvisí jen samotný provoz vrat – co je zajištěno dodavatelsky (servisní smlouva, pravidelné prohlídky…), ale nevidíme důvod volat dodavatele kvůli změně DB jednotky.

  Tato činnost ale opravdu nespadá do kompetence člena SVJ / uživatele garáže…

  Vložil ufuf (bez ověření), 5. Květen 2020 - 11:51

  Vy jste sand neandrtálec. Pokud to někdo dělá, tak zcela určitě z nějakého důvodu, např. byl pověřen, vzal si tuto povinnost dobrovolně,někdo ho zaučil, atd. Zcela běžně ale do ovládačů nemůže zasahovat kdokoliv, kdo usmyslí. Jednoduše si člen společenství usmyslí, že chce manuál a začne programovat…

  Vložil Zdeno (bez ověření), 5. Květen 2020 - 12:08

  Zcela běžně ale do ovládačů nemůže zasahovat kdokoliv, kdo usmyslí. Jednoduše si člen společenství usmyslí, že chce manuál a začne programovat…

  S tímto zcela souhlasím. Příště pište jednoznačně :) Ten neandrtálec tam byl dost zbytečný.

  Sám jste totiž napsal, že vlastník garáže není oprávněn – typicky je garáž ve spoluvlastnictví všech členů SVJ (pokud se bavíme o běžné garáži v bytovém domě, kdy jde o společný prostor nebo je garáž vyčleněna jako nebytová jednotka), kde SVJ vykonává i správu garáže jako součásti domu a pak opravdu je SVJ (prostřednictvím výboru nebo dodavatelsky) oprávněno dělat zásahy do řídící jednotky…

  Vložil Vlastislava (bez ověření), 5. Květen 2020 - 11:49

  „Tato činnost ale opravdu nespadá do kompetence člena SVJ / uživatele garáže…“ (Vložil Zdeno (bez ověření), 5. Květen 2020 – 11:43)

  Tady se nediskutuje o žádné činnosti ani kompetenci člena SVJ. Otevřete si na téma otvírání garážových vrat vlastní vlákno.

  Zde se řeší právo na informace, tj. poskytnutí informací/doku­mentů/dokladů vlastníkovi bytu ze strany správy domu (společenství vlastníků).

  Vložil Zdeno (bez ověření), 5. Květen 2020 - 12:00

  Zde se řeší právo na informace, tj. poskytnutí informací/doku­mentů/dokladů vlastníkovi bytu ze strany správy domu (společenství vlastníků).

  Proto to zde zmiňuji. Vlastník bytu se s touto argumentací bude dožadovat poskytnutí „dokumentu“ – servisního manuálu k technologickému zařízení domu. Je to „dokument SVJ“, ale na jeho poskytnutí vlastník / člen SVJ prostě právo nemá. Viz výše „argumentace“ že prý všechny dokumenty SVJ se týkají správy domu a SVJ nepracuje s žádnými jinými (a tedy podle té logiky že každý by měl mít právo na poskytnutí každého dokumentu – ne, opravdu ne).

  Vložil Vlastnice (bez ověření), 5. Květen 2020 - 9:20

  „Pokud je vlastník zvědavý na tyto podružné informace, měl si to vymínit při hlasování o zateplení.“ (Vložil Justitianus, 5. Květen 2020 – 8:49)

  Pane Justitiane, píšete, že si vlastník měl cosi vymínit při hlasování. Nerozumím. Co přesně znamená vymínit si při hlasování? Jaké takové vymínění při hlasování má právní účinky? Mám za to, že jediné, co má z hlasování právní účinky, je text přijatého rozhodnutí. O žádném vymínění si při hlasování se žádný právní předpis nezmiňuje. (Opomíjím, že jste neuvedl, kdo rozhodne o tom, které dokumenty jsou podružné. Patrně nechcete tvrdit, že podružnost dokumentů může být důvodem pro odepření jejich poskytnutí.)

  Vložil Justitianus, 5. Květen 2020 - 11:22

  Paní Vlastnice,

  pojem „vymínit si“ znamená vázat souhlas na splnění určité podmínky.

  Jestliže právnická osoba SVJ nemá povinnost ze zákona, je možné jí takovou povinnost přímo uložit rozhodnutím nejvyššího orgánu – shromáždění. To je notorieta. Není to žádná raketová věda.

  Vlastníci jednotek mohou tedy vázat souhlas se zateplením domu na podmínku, že SVJ před konečným rozhodnutím o dodavateli umožní členům SVJ nahlížení do všech dokumentů týkajících se (například) předběžných kalkulací různých druhů zateplení, výpočtu návratnosti, parametrů financování a úvěrování, a obsahu nabídek od uchazečů o zakázku.

  Justitianus

  Vložil Vlastislava (bez ověření), 5. Květen 2020 - 11:31

  Prve jste psal, že vlastník (jeden!) si může cosi vymínit. Teď píšete o rozhodnutí shromáždění, jehož prosazení v moci vlastníka (jednoho!) není a což je něco zcela jiného. Takže vlastník si nemůže vymínit nic. To jste měl napsat.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".