Legislativa

Návrhy na změnu zákona

Vážení návštěvníci,
v srpnu roku 2005 vláda schválila nový zákon o vlastnictví bytů a nebytových prostor. Zákon měl začít platit od března 2006, což se nestalo, protože neprošel poslaneckou sněmovnou, která se v průběhu schvalování vyměnila.

Nyní by se mělo v této aktivitě pokračovat. Možnosti jsou v zásadě dvě. Buď použít původní návrh a lehce jej upravit. Nebo vyprocovat zcela nový zákon.

Ať již to bude jakkoli, nyní je ten pravý čas k vypracování připomínek k původnímu zákonu nebo i k neschválenému návrhu z roku 2005. Jak asi víte, současný zákon obsahuje řadu nejasných a sporných ustanovení, které komplikují všem život.

Ve stádiu přípravy zákona je největší šance, že ministerstvo bude reagovat na zaslané připomínky a zapracovávat je do návrhu zákona.

Pokud tedy víte o čemkoli, co by bylo dobré podle vás v zákoně změnit, upřesnit apod., tak to napište do tohoto diskusního fóra. Pokud se bude jednat přímo o text, který by měl přijít do zákona, je to lepší. Ale dostatečná je i pouhá idea, popis problému apod.

Právní postavení majitelů bytů a jeho důsledky

Vážení návštěvníci těchto www stránek, domníváme se, že první krok, který byste jako vlastníci bytových jednotek měli učinit, je vyjasnění si Vašeho skutečného právního postavení. Ujasněte si prosím, čeho jste vlastně členem. Existují totiž dva „typy“ Společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ) avšak s rozdílným právním postavením, a to SVJ jako sdružení bez právní subjektivity a SVJ jako právnická osoba. Bohužel zákonodárce k označení těchto dvou rozdílných subjektů použil stejný název, takže v praxi nezřídka dochází ke špatnému pochopení dané problematiky a k zaměňování těchto dvou subjektů, s nepříznivými důsledky vyplývajícími z takového přístupu pro vlastníky bytových jednotek.

Jak správně počítat čas?

V oblasti smluvních a jiných vztahů často narazíme na různé lhůty, které se např. týkají placení do fondu oprav, služeb apod. Občanský zákoník (40/1964 Sb.) definice upřesňuje, což je celkem důležité si uvědomit.

Počítání času

§ 122

(1) Lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po události,
jež je rozhodující pro její počátek. Polovinou měsíce se rozumí patnáct
 dní.

(2) Konec lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den,
který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá

Struktura společenství vlastníků jednotek

Otázka

Jaká je struktura společenství vlastníků jednotek?

Odpověď

Základní orgány jsou

  • shromáždění vlastníků jednotek
  • výbor společentví vlastníků jednotek nebo pověřený vlastník.

Vlastníci si mohou založit i jiné orgány jako je např. kontrolní komise či revizor.

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek.

Je členství v SVJ dobrovolné?

Otázka

Je členství v SVJ dobrovolné?

Odpověď

Členství je povinné, tedy automaticky vznikne všem vlastníkům ke dni vzniku společenství. Vyplývá to ze zákona 72/1994 Sb.

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek.

Daň z nemovitosti a společenství vlastníků jednotek

Daň z nemovitosti (neplést s daní z převodu nemovitosti) platí jednotliví vlastníci a nikoli společenství vlastníků jednotek (obecně ten, kdo nemovitost vlastní nebo spoluvlastní).

Rozhodující je přitom stav k 1. lednu příslušného roku a nezohledňující se změny vlastnictví v průběhu roku. Daň tedy platí za celý rok ten, kdo ji vlastní 1. ledna.

Daňové přiznání se podává do 31. ledna. V dalších letech se již daňové přiznání nepodává, pokud nedošlo k změnám.

Změna stanov - je nutný notář?

Otázka

Musí být na shromáždění při změně stanov přítomný notář?

Odpověď

Záleží na vašich současných stanovách. Staré vzorové stanovy obsahovaly ustanovení, že notář přítomný být musí. Nové vzorové stanovy již toto ustanovení neobsahují.

Pokud tedy máte v současných stanovách takovéto ustanovení o přítomnosti notáře, tak notář musí být přítomný a doporučuji do nových schvalovaných stav již takové ustanovení nedávat.

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek.

Nový zákon o vlastnictví bytů a nebytových prostor

V srpnu roku 2005 vláda schválila nový zákon o vlastnictví bytů a nebytových prostor. Zákon měl začít platit od března 2006, což se nestalo. Jak pokračuje schvalování zákona – na to se můžete podívat na stránkách Poslanecké sněmovny. Také se můžete podívat na komentář k návrhu zákona.

Syndikovat obsah