Změna stanov - je nutný notář?

Otázka

Musí být na shromáždění při změně stanov přítomný notář?

Odpověď

Záleží na vašich současných stanovách. Staré vzorové stanovy obsahovaly ustanovení, že notář přítomný být musí. Nové vzorové stanovy již toto ustanovení neobsahují.

Pokud tedy máte v současných stanovách takovéto ustanovení o přítomnosti notáře, tak notář musí být přítomný a doporučuji do nových schvalovaných stav již takové ustanovení nedávat.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek.

  Vložil milos1, 30. Červenec 2019 - 12:42

  Díval jsem se do starých vzorových stanov a u článku VII což je shromáždění odstavec b)zní že může schválit a změnit stanovy bez přítomnosti notáře já bych chtěl rozhodně přítomnost notáře jelikož většina vás lehce převálcuje a ustanoví do stanov co uzná za vhodné to se u nás událo a žádná diskuse nebyla možná

  Vložil Ludmila, 30. Červenec 2019 - 17:55

  Notář rozhodně neručí za obsah Stanov!

  Vložil Nečlen II (bez ověření), 30. Červenec 2019 - 18:15

  Ona už jen přítomnost právníka (notáře) na lidovém shromáždění, řízeném předsedou z lidu, v některých SVJ určitě není na škodu. Právě naopak.

  Vložil JaVa, 30. Červenec 2019 - 16:58

  Proč si myslíte.že by přítomnost notáře,která ve vašem konkrétním případě není nutná, něco změnila?

  Děkuji za doplnění.JaVa

  Vložil milos1, 13. Srpen 2019 - 20:29

  budete se divit ale měl jsem připomínky k některým bodům v doplňujících stanovách ale diskuse nebyla možná a byl jsem doslova slovně napadán už samotný název ,,Stanovy společenství vlastníků" když se jednalo o doplnění stávajících stanov na základě NOZ domnívám se že měli být vypracovány nové stanovy SVJ navíc stanovy byly nakonec odeslány ke krajskému soudu, na další schůzi SVJ nám bylo řečeno že došlo ke ztrátě stanov na krajském soudu a schválení těchto stanov proběhlo telefonicky tak nevím je toto vůbec možné já o tom pochybuji v přítomnosti právníka by vás nikdo nenapadal a byl by jste vyslyšen a pokud by jste neměl pravdu tak vás opraví nebo uvede vše na pravou míru
  jednalo se o rozšíření stanov 371/2004

  Vložil SVJ 11, 29. Duben 2016 - 12:56

  Dobry den, chtela bych poprosit Vsichni, kdo mi muzou pomoc s hledanim casopisu „Bulletin“ z dubna, ktery jste mozna obdrzeli postou, aby se mi ozvali, protoze potrebuji dulezitou informaci z tohoto casopisu. Dekuji mockrat predem, DA

  Vložil JD (bez ověření), 13. Říjen 2011 - 7:38

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda při rozsáhlejší změně stanov, kdy naše původní stanovy se mění za nové, zpracované dle posledních vzorových stanov, je nutné tyto stanovy na schůzi celé číst nebo zda stačí, když s nimi budou členové Společenství seznámeni s dostatečným předstihem(např. měsíc) před schůzí a to, že byli s jejich obsahem seznámeni potvrdí svým podpisem. Děkuji za odpověď

  Vložil Anonymous, 28. Leden 2007 - 23:37

  Je možné doplnit stávající stanovy o určité přesně vymezující body aniž by to sepsal notář? Stačilo by toto doplnění podepsat všemi členy společenství,nebo je zapotřebí notářského ověření podpisů? A je nutné tyto upřesňující stanovy odesílat na KS Ostrava? A je vůbec možné stanovy určitým způsobem měnit?

  Vložil admin, 29. Leden 2007 - 0:07
  1. V dřívějších dobách vzorové stanovy obsahovaly ustanovení, že při změně stav musí být přítomný notář. Pokud máte takové stanovy, pak se notáři nevyhnete a to při jakékoli úpravě stanov (i přidání nových bodů). Formulace bodů samozřejmě záleží na vás a nemusí jej provádět notář – ten musí být přítomen při hlasování o změně stanov. Doporučuji rovnou ze stanov vyjmout bod, který stanoví nutnost přítomnosti notáře – tím si ušetříte starosti a náklady při další změně stanov.
  2. Pokud nemáte takové stanovy, podle kterých je nutná přítomnost notáře při změně stanov (nové vzorové stanovy již toto ustanovení neobsahují), pak notáře nepotřebujete a můžete se měnit stanovy, jak je vám libo (pokud budou odsouhlaseny čtříčtvrtinovým podílem přítomných hlasů – viz 72/1994 Sb. §11). Notářské ověření podpisů nepotřebujete.

  Hlasovat o změně stanov můžete pouze na shromáždění vlastníků (nejedná se o výjimku Čl. XII nových vzorovžch stanov, protože ke změně stanov není potřeba souhlasu všech) a tedy nelze to provést písemnou formou bez shromáždění.

  Stanovy se měly odeslat na příslušný rejstříkový soud, kam se dávaly i předchozí stanovy (pro Vás asi KS Ostrava, když se o něm zmiňujete).

  Rovněž upozorňuji, že je nutné na pozvánku na shromáždění uvést jako jeden bod programu změnu stanov a nejlépe i přiložit k pozvánce navrhované nové stanovy nebo vypsat konkrétní navrhované změny stanov.

  Stanovy je určitě možné měnit a to v takové míře, aby neodporovaly zákonům a jiným právním předpisům.

  Vložil Anonymous, 10. Září 2007 - 8:40

  Dobrý den ! Ve svém příspšvku uvádíte, že „nové vzorové stanovy již neobsahují ustanovení, že při změně stanov musí být přítomný notář“. Chtěl bych požádat o informaci, týkající se období, ve kterém byly platné předchozí vzorové stanovy, přítomnost notáře vyžadující. Od kdy do kdy tyto předchozí Vzorové stanovy platily ? Předem děkuji za odpověď !

  Vložil Ondřej Z (bez ověření), 6. Listopad 2013 - 14:05

  Dobrý den, snad mohu odpovědět.

  „dřívější“ Vzorové stanovy jsou ve Sbírce zákonů uvedeny pod číslem 322/2000 – jsou platné a účinné od 25. 9. 2000.

  Tyto byly zrušeny a nahrazeny Vzorovými stanovami (pod č. 371/2004 ve Sbírce zákonů), jež jsou platné od 21. 6. 2004 a účinné od 1. 7. 2004.

  Vás zajímá účinnost – čili 1. 7. 2004 – to je účinnost aktuálních stanov tak, jak mi to ukazuje ASPI.

  Vložil Pavel, 29. Leden 2007 - 2:45

  Ve Vašem příspěvku uvádíte: „Hlasovat o změně stanov můžete pouze na shromáždění vlastníků (nejedná se o výjimku Čl. XII nových vzorových stanov, protože ke změně stanov není potřeba souhlasu všech) a tedy nelze to provést písemnou formou bez shromáždění.“

  Vzorové stanovy platí pouze od okamžiku vzniku SVJ do schválení konkrétních stanov SVJ. Dále mohou platit, pokud je SVJ přijme beze změny za své nebo pokud nepřijme žádné stanovy. V ostatních případech pouze mohou sloužit jako nějaká orientační pomůcka, ale nejsou právně závazné.

  Na základě jakého ustanovení zákona soudíte, že by nebylo možné provést změnu stanov písemnou formou bez shromáždění, pokud si tuto možnost dám do stanov?

  Zákon takovou změnu pouze neupravuje ale v žádném případě ji nezakazuje.

  Protože se jedná o soukromoprávní úpravu, domnívám se, že co není zakázáno je povoleno.

  Hezký den PavelSVJ@centrum­.cz

  Vložil admin, 29. Leden 2007 - 12:52

  Uvažoval jsem pouze případ, kdy současné platné stanovy zrhuba odpovídají vzorovým stanovám, jak tomu často bývá.

  Zda lze v případě upravených stanov hlasovat jiným způsobem, to se neodvažuji tvrdit. Osobně se domnívám, že zákonodárce počítal s tím, že shromáždění = schůze shromáždění. Vyplývá to podle mne z různých článků zákona, např.:

  (12) K platnosti zvolení členů výboru nebo pověřeného vlastníka je zapotřebí, aby na schůzi shromáždění byli přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů. Člen výboru nebo pověřený vlastník je zvolen, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina hlasů všech vlastníků. Při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech domu (§ 8 odst. 2).

  (1) Společenství musí alespoň jednou ročně konat shromáždění. Shromáždění se sejde z podnětu výboru nebo pověřeného vlastníka nebo vlastníků jednotek, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu hlasů.

  (2) Shromáždění je schopné usnášení, jsou-li přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů; k přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných hlasů.

  a dalších…

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".