Zrušení placení zálih na společné části v domě

Vložil Anonymous, 15. Leden 2008 - 21:45 ::

Dobrý den,nemám příspěvek do diskuse k danému tématu,ale potřeboval bych poradit s tímto problémem.Jeden člen našeho SVJ se přestěhoval na jinou adresu,byt opustil ,ale nadále zůstal jeho vlastníkem.Nahlásil na matriku změnu údajů a na jejich základě požádal výbor SVJ o zrušení placení záloh na osvětlení společných prostor,používání výtahu,septiku a STA a zároveň o snížení záloh na spotřebu vody a tepla.Z mého pohledu nemá tento vlastník právo na zrušení placení záloh, i když se z bytu odstěhoval, to protože zůstal i nadále členem SVJ (vlastníkem bytu).Nevím jestli mám správný názor ,nebo na to existuje nějaký zákon,který by toto upravoval. Děkuji za odpověď SVJ KnO

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Matějka Jaroslav, 25. Leden 2008 - 20:24

  Vážený KnO. Opět chyba na začítku ve stanovách SVJ v části hospodaření či v pravidlech na rozúčtování. U všech služeb mohl být uveden text: „minimálně však 1 osoba“; např.:

  Při absenci obecně závazných předpisů se rozúčtování provede takto:

  Bytové jednotky a nebytové komerční jednotky

  • a) Náklady za vodné a stočné se rozúčtují dle faktury vodárenské společnosti na jednotlivé jednotky

  v poměru dle naměřených hodnot poměrových vodoměrů studené a teplé vody v jednotce. Součástí oprávněných nákladů vodného a stočného jsou provozní náklady zařízení na změkčování vody na vstupu do domu. Pravidla rozúčtování vodného a stočného jsou uvedena v příloze č.2 těchto stanov.

  • b) Úhrada nákladů dešťovného, bude-li účtováno, se rozúčtuje v poměru dle velikosti spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech domu a parkovací ploše.
  • c) Náklady tepla na otop se dělí na složku základní a spotřební. Základní složka činí 40% nákladů na otop a rozúčtuje se na jednotlivé jednotky v poměru podle velikosti vytápěné plochy jednotky. Spotřební složka činí 60% nákladů na otop a rozúčtuje se na jednotlivé jednotky podle naměřených hodnot poměrových měřičů tepla.

  Pravidla rozúčtování otopu jsou uvedena v příloze č.3 těchto stanov.

  • d) Náklady tepla na ohřev TUV se dělí na složku základní a spotřební. Základní složka činí 30% nákladů na ohřev TUV a rozúčtuje se na jednotlivé jednotky v poměru podle velikosti plochy jednotky. Spotřební složka činí 70% nákladů na ohřev TUV a rozúčtuje se na jednotlivé jednotky podle naměřených hodnot poměrových měřičů – vodoměrů TUV.

  Pravidla rozúčtování ohřevu TUV jsou uvedena v příloze č.3 těchto stanov.

  • e) Náklady za provoz výtahu se rozdělí na bytové jednotky a nebytové komerční jednotky v poměru dle velikosti spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech domu, dále se rozúčtují:
  • na jednotlivé bytové jednotky v poměru dle počtu osob v jednotkách, přitom platí, že členem domácnosti v jednotce jsou osoby, které tvoří společnou domácnost a jiné osoby, které byt nebo část bytu užívají po dobu, která v součtu činí nejméně 3 měsíce v kalendářním roce, minimálně však 1 osoba;
  • na nebytové komerční jednotky v poměru podle velikosti plochy jednotky,
  • u nebytové komerční jednotky v 1.NP se neúčtují.

  Do nákladů se zahrnují provozní náklady za elektrickou energii, náklady za komplexní servis výtahu, dozorce výtahu, poplatky za telefon a běžné opravy výtahu včetně vandalismu.

  • f) Náklady za likvidaci TKO, budou-li hrazeny společenstvím, se rozdělí:
  • na jednotlivé bytové jednotky v poměru dle počtu osob v jednotkách, přitom platí, že členem domácnosti v jednotce jsou osoby, které tvoří společnou domácnost a jiné osoby, které byt nebo část bytu užívají po dobu, která v součtu činí nejméně 3 měsíce v kalendářním roce, minimálně však 1 osoba,
  • na nebytové komerční jednotky, pokud nebudou mít uzavřeny samostatné smlouvy na likvidaci TKO, dle počtu velikosti podlahové plochy jednotky.
  • g) Náklady za elektřinu na osvětlení společných prostor a provoz společných zařízení v domě, mimo elektrické energie výtahu a autoplošiny, se rozdělí na bytové jednotky a nebytové komerční jednotky a garážová stání a parkovací plochu v poměru takto:
  • na jednotlivé bytové jednotky v poměru dle počtu osob v jednotkách, přitom platí, že členem domácnosti v jednotce jsou osoby, které tvoří společnou domácnost a jiné osoby, které byt nebo část bytu užívají po dobu, která v součtu činí nejméně 3 měsíce v kalendářním roce, minimálně však 1 osoba;
  • na nebytové komerční jednotky a na jednotlivé nebytové jednotky–garážové stání a parkovací stání se neúčtuje.

  Do nákladů se zahrnují především náklady na elektrickou energii, výměny žárovek, opravy či výměny schodišťových automatů a osvětlovacích těles. Rovněž jsou zahrnuty opravy venkovních zvonků a ovládání domovních dveří.

  • h) Náklady za úklid společných prostor v domě, mimo garážových stání a parkovacích ploch, budou-li účtovány, se rozdělí na bytové jednotky a nebytové komerční jednotky v poměru dle velikosti spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech domu;
  • na jednotlivé bytové jednotky v poměru dle počtu osob v jednotkách, přitom platí, že členem domácnosti v jednotce jsou osoby, které tvoří společnou domácnost a jiné osoby, které byt nebo část bytu užívají po dobu, která v součtu činí nejméně 3 měsíce v kalendářním roce, minimálně však 1 osoba;
  • na nebytové komerční jednotky se neúčtuje.

  Matějka

  Vložil Anonymous, 25. Leden 2008 - 17:24

  Nahlásit na matriku mohl co chtěl, rozhodující je zda je vlastníkem uvedené nemovitosti tedy b.j. (včetně společného podílu na budově a případném pozemku). Na požádání mu snížit zálohy na služby můžete, o to menší budou jeho případné přeplatky při vyúčtování služeb. Ale na chodu domu se bude muset i nadále podílet jedna osoba minimum (vlastník – on), to že se tam nezdržuje je jeho problém né váš. Pronajme-li v budoucnu svůj byt např. vícečlenné rodině, pak mu budete účtovat za skutečné osoby v bytě žijící, pokud by si zálohy opět nezvedl bude silně doplácet při ročním vyúčtování.

  Vložil Anonymous, 16. Leden 2008 - 9:19

  Dobrý den, co se týká zproštění plateb, tak vlastník, byť i neužívající byt (pouze jeho problém) nemá žádný nárok na zproštění plateb a je irelevantní, kde je trvale hlášen) – zálohy lze upravit s předpokládanou spotřebou, tak, aby však SVJ neúvěrovalo jeho případnou vyšší spotřebu. Ukazatelem pro výpočet záloh pro období budoucí je spotřeba z období minulého, zohlednění cen v období budoucím a cca 10% rezerva. s pozdravem, Petr Vávra

  Vložil Pavel, 15. Leden 2008 - 22:57

  Já se domnívám, že takový člen má PRÁVO podat žádost o zrušení plateb a výbor má POVINNOST postupovat podle § 15/1 ZoVB, který říká, že vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku. Pokud dohoda neurčuje jinak, nesou náklady poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu.

  Pochybuji, že dohodu (podle mne 100% souhlas všech vlastníků) aby neplatil, získáte.

  O snížení záloh na teplo a vodu by ale šlo uvažovat.

  Hezký den! PavelSVJ@centrum­.cz

  Vložil Anonymous, 16. Leden 2008 - 7:26

  Podle mě je většinou způsob účtování ve stanovách a na změnu stanov není potřeba 100%. Jinak souhlasím – ten člověk nemá nárok na nějaké sproštění placení, zálohy mu klidně snížit můžete.

  P.L.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".