Větší podíl vlastnictvi BD v SVJ

Vložil Rogalo (bez ověření), 22. Září 2015 - 15:19 ::

Dobrý den, rád bych požádal o radu. U nás v domě máme 15 jednotek ze kterých je 7 jednotek převedeno do SVJ. 8.člen SVJ je družstvo. BD má teď více jak 55% podíl na domě a tudíž nelze přehlasovat – ve stanovách SVJ se hovoří:„K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných členů…“. To nám vlastníkům jednotek činí problém, protože tím má BD neomezenou moc nad námi a chce nám změnit stanovy i když to je pro vlastníky nevýhodné a tím je i poškodit. Lze nějak omezit moc družstva v porovnání s ostatními? Díky

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Kol (bez ověření), 22. Září 2015 - 21:13

  Určitě máte možnosti, třeba rozhodnutí o významné záležitosti týkající se společné věci, zejména o jejím podstatném zlepšení nebo zhoršení, změně jejího účelu či o jejím zpracování kde je třeba dvoutřetinová většina,nebo

  § 1202

  (1) Dokud má některý zakladatel společenství vlastníků většinu hlasů, je správcem domu a pozemku. Pro tento účel se na strany smlouvy o výstavbě hledí jako na jednu osobu.

  (2) Na správu se použijí pravidla určená v prohlášení a pro rozhodování ve věcech správy se obdobně použijí ustanovení o shromáždění. K rozhodnutí svolá vlastníky jednotek správce; při rozhodování se nepřihlíží k hlasům správce převyšujícím součet hlasů všech ostatních vlastníků jednotek.

  ale nejlepší je přesvědčit družstevníky o převedení do vlastnictví, protože tím pádem odeberete družstu onu nebezpečnou moc.

  Vložil Werewolf, 22. Září 2015 - 18:14

  Můžete uvést pár příkladů ze stanov, které Vás mají proti BD znevýhodňovat?

  Vložil JaVa, 22. Září 2015 - 17:46

  Pokud máte 100% jistotu,že Družstvo změnou stanov porušuje zákon,napadněte soudně usnesení shromáždění a družstvo zažalujte.Jestliže máte pouze dojem,že vám chce někdo škodit,raději si nastudujte příslušné zákony a začněte se jimi řídit.

  Vložil Rogalo (bez ověření), 22. Září 2015 - 21:10

  Dobrý den, nevím jestli BD porušuje zákon......proto jsem tady pro radu. Situace je taková, že BD má více jak 55procent a chce snížit všem podíl na společných prostorách a prodat je. Nutno říct, že i my chceme prodat, ale né za tu cenu o kterou se jedná teď. Cena je nízká, ale protože už ten obchod někdy nastartoval a skončil datem platnosti smlouvy a obě strany se dál nehly, tak BD jde stále kupci naproti a chce mu to prodat i když nemá důvod. My kupce nechceme, chceme jiného za jinou cenu – důvod proč BD chce prodat, není čistý – bylo jim přislíbeno nějaké odškodné, když nás přehlasují. To není domněnka. Jak jsem uvedl, k změně stanov stačí většina, což BD má a tak mu nebrání změnit stanovu, která říká, že ke změně podílu na společných prostorách musí být souhlas 100%, na klauzuli, že stačí pouze nadpoloviční většina. Advokát BD(tedy i SVJ) tvrdí, že to je tak proveditelné. Co tedy s tím?

  Vložil lake, 23. Září 2015 - 9:52

  Rogalo, je zřejmé, že zde rozvíjíte nesmyslné úvahy.

  Je nesmyslem tvrdit, že 7 jednotek je „v SVJ“. Je nesmyslem tvrdit, že BD má v SVJ nějaký „podíl“. Zjevně netušíte co je SVJ.

  Je také pro věc bezvýznamné co obsahují stanovy BD. Je bezvýznamné co si změní BD ve svých stanovách. To může dopadat pouze na rozhodování družstva a na majetek družstva.

  Podíl na společných částech domu nelze měnit stanovami SVJ. Společný prostor nelze ani samostatně „prodat“. Je samozřejmě možné např. vytvořit v domě novou jednotku ze společné místnosti. K tomu je ale nutná smlouva o výstavbě sjednaná mezi stavebníkem a všemi vlastníky jednotek. Stanovy SVJ s tím ovšem nemají vůbec nic společného.

  Necitujete současné znění příslušné části stanov a navržené nové znění, takže Váš dotaz je neurčitý a nesrozumitelný. Nelze Vám odpovědět více než to, že v tom máte zmatek.

  lake

  Vložil Anonymous, (bez ověření), 22. Září 2015 - 21:24

  Jste si jistý, že tomu dobře rozumíte? Podíl na společných částech domu nelze snížit jen tak a pak nějaký kus podílu prodat. A stanovy s tím nemají vůbec nic společného.

  Vložil Rogalo (bez ověření), 22. Září 2015 - 21:36

  Dobrý den, byli jsme informování pozvánkou na BD, která je první v ten den, že bude hlasování o tom, jestli chceme(BD) změnu stanov na dané znění. Jak jsem psal, je nás tam 15 a nás je jen 7. Tím bude zmocněn i předseda BD. O hodinu později je schůze SVJ, kde bude přítomna paní notářka, která změnu stanov zaznamená. Usuzuji z toho, že dneska potvrdila účast, že je to právně ok, jinak by tam asi neměla co dělat. Tam budeme přehlasování o změně stanov. Na další schůzi bude uveden bod, kdy se budou měnit podíly, když to stanovy umožní. Tohle jsem se včera dozvěděl na neoficiální schůzi nás SVJčkařů. Stanovy BD jsem si prošel a ve všech bodech se píše, že stačí minimálně nadpoloviční většina.

  Vložil HJ (bez ověření), 22. Září 2015 - 22:23

  Které stanovy jste si prošel? Jestli jste SVJ jako právnická osoba zapsaná do rejstříku SVJ, tak se Vás stanovy BD vůbec netýkají. Čtěte stanovy SVJ. Zkuste se podívat do NOZ či ZoVB (kdy jste vznikli?) na ustanovení týkající se smlouvy o výstavbě – aby se mohla část společných prostor prodat, měla by být vymezena nová jednotka. Domnívám se, že společné prostory prodat nejde, jde je asi jen pronajmout. Pokud se u Vás jedná tak, jak popisujete, asi by bylo lepší, abyste si zajistili vlastní právní pomoc a nespoléhali se na služby zajišťované družstvem.

  Vložil Anonymous, (bez ověření), 22. Září 2015 - 21:48

  Můžete klidně spát, aby vám někdo změnil jakýkoliv podíl, musíte k tomu dát souhlas. O tom nelze rozhodovat na základě nějakých pitomých nebo i smysluplných stanov. Rozumíte tomu dobře, ptám se opakovaně. Někdo vás tahá za nos.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".