Tisíce vadných prohlášení

Vložil Justitianus, 25. Leden 2023 - 8:36 ::

V diskusi Sjednocení oken a dveří – zanesení do stanov tazatel citoval zjevně vadné prohlášení. Jde o vadu poměrně častou; týká se tisíců prohlášení (vlastníka budovy). Zde se o tom psalo už v roce 2014 !!! Viz http://www.portalsvj.cz/…rnich-oknech.

V tom dokumentu mají uvedeno, že „součástí bytu je … vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitř bytu“. Rovněž se uvádí, že „společným částmi budovy jsou … okna a dveře přímo přístupné ze společných částí“.

Prohlášení je dvakrát vadné. Napsal je hlupák, který pouze opisoval nesmysly odjinud. Vadné části prohlášení je možné objasnit výkladem.

Hlupák napsal „okna a dveře přímo přístupné ze společných částí.
Společnými částmi jsou i zdi, stropy, základy, střecha.
Hlupák tím mínil „okna a dveře přímo přístupné ze společných prostorů.
Hlupák napsal „okna nacházející se uvnitř bytu.
Taková okna však v domě nikde nejsou; v celém domě není ani jedno! Takže autor prohlášení musel mít na mysli nějaká jiná okna.
Hlupák tím snad mínil „okna přímo přístupná zevnitř bytu“.

Je tedy nakonec – po provedení výkladu nejednoznčných a nesrozumitelných částí prohlášení – možné určit, která okna jsou bezpohyby společná a která jsou ve vlastnictví vlastníka konkrétní jednotky.

Hlupák v prohlášení také zmínil vlastnictví „vnitřní strany vstupních dveří a vnějších oken“.
To je absolutně neplatný nesmysl, ať už tím mínil cokoliv.
Tato část prohlášení je tedy od počátku nulitní – nemá právní účinek pro nikoho.

K tomuto závěru dospěl i Nejvyšší soud v judikátu 26 Cdo 413/2013. Vlastnictví dvourozměrné plochy je totiž myslitelné pouze u zemského povrchu – u pozemků (u parcel zapsaných v katastru).Zbývá už pouze vysvětlit, proč desítky tisíc prohlášení jsou vadná shodným způsobem. Je tomu tak proto, že je psali (opisovali) hlupáci, a schvalovali je blbové. Psychiatr prof. Cyril Höschl pravil na samém počátku 90. let:

„Třetina obyvatel téhle země je slabá duchem. Každý sedmý občan je debilní nebo dementní nebo alkoholik a zhruba polovina obyvatel v této zemi má podprůměrný intelekt.“

Nejen že se od té doby nic nezměnilo, ale mám pocit, že je to ještě horší.

Justitianus

  • prohlášení vlastníka

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil náhodný kolemjdoucí, 1. Únor 2023 - 23:10

Usnesení NS ČR sp. zn. 26 Cdo 413/2013 ze dne 23. 7. 2014 řešilo otázku (byť ještě v poměrech předcházející právní úpravy, tedy ZVB), zda prohlášením vymezené (části) oken a dveří v BJ jsou společnou částí budovy, nebo součástí BJ – v daném případě totiž prohlášení stanovilo, že „vnitřní strana oken“ je ve vlastnictví BJ, zatímco „vnější strana oken“ je společnou částí budovy.

NS rozhodnul, že sestává-li výplň stavebního otvoru (okno) z pohyblivého okenního křídla a okenního rámu pevně spojeného s obvodovou konstrukcí budovy, k němuž je okenní křídlo připevněno, nelze uvažovat o „vnitřní“ a „vnější“ straně okna jako o samostatných věcech, které by mohly mít rozdílného vlastníka, neboť minimálně okenní rámy nesestávají z více oddělitelných vrstev a oddělením okenního rámu od stavební konstrukce, do níž je zazděn, by došlo k jeho znehodnocení. Takto vymezené vlastnictví oken nepřístupných ze společných částí domu bylo tudíž nepřípustné a kvůli této neurčitosti neplatné (v této části prohlášení), poněvadž nebylo výslovně určeno, zda okna jsou součástí BJ či budovy. Protože okna jsou vždy součástí hlavních svislých konstrukcí, jde tedy o součást společných částí domu, aniž by nějak významně záleželo na jejich (ne)přístupnosti pro jednotlivé vlastníky v domě (stejně jako u stropu, podlah apod.). Nestanoví-li tedy prohlášení jednoznačně, zda jsou okna v BJ součástí vnějšího pláště domu (vnější konstrukce obvodových zdí domu), který je společnou částí budovy, nebo ne, patří i ony ke společné části budovy (domu). Pokud v této situaci rozhodlo shromáždění vlastníků BJ zákonným způsobem o výměně oken v celém domě, tedy i v jednotlivých BJ, nelze se tomuto bránit.

Vložil prohlášení (bez ověření), 25. Leden 2023 - 10:35

No asi existoval nějaký výkladový pokyn, podle kterého se to psalo. Nám psal prohlášení právník, tedy blb. Nebyl náhodou blb ten, kdo psal výklad, jak se má to prohlášení napsat? Tohle je přece typický české, nebo ne? Blb určuje co a jak a nemá za to žádnou odpovědnost. A co s tím. Nic, vůbec nic. Proč si dělat problémy kvůli blbům bez odpovědnosti. Doba to žádá, tak to tak je.

Vložil Justitianus, 25. Leden 2023 - 11:07
  • „Prohlášení (bez ověření)“ napsal: „No asi existoval nějaký výkladový pokyn, podle kterého se to psalo.“

Ne, nikdy neexistoval žádný výkladový pokyn. Píšete o věcech kterým nerozumíte, a nic o nich nevíte.

Justitianus

Vložil prohlášení (bez ověření), 25. Leden 2023 - 11:27

Ale existoval, byla to politická objednávka. Stejně tak byla politická objednávka proměnit společné prostory v domech, jako byly kočárkárny, sušárny a prádelna na nebytové prostory. Blb politik to vymyslel a stádo politiků v parlamentu to schválilo. Kolik to lidem bydlícím v domech způsobilo problému, to bylo blbovi jedno, vždyť nemá žádnou odpovědnost. Prý si to dnes můžeme vrátit zpátky soudní cestou. My to máme platit a blb nemá žádnou odpovědnost. A já tomu nerozumím. Tak jo.

Vložil Justitianus, 25. Leden 2023 - 12:12

Probůh, co to tu žvaníš, Ty politická objednávko?
A který že to politik udělal z kočárkáren, sušáren a prádelen nebytové prostory?

Vlastník budovy se nechal naivně obrat o peníze právníkem, který (na základě NEPOLITICKÉ objednávky) zkopíroval jakési (vadné) prohlášení. Jenom v článku I. přepsal adresu domu, a nakopíroval potřebný počet (vadných) popisů jednotek. A za to vyinkasoval od hlupáka pár tisíc. Za hloupost se platí.

Justitianus

Vložil Jan II (bez ověření), 27. Leden 2023 - 13:35

není právník. Ten jen staví dům a svěřil se do rukou tzv. odborníka, právníka, který systémem ctrl-C, ctrl-V vydělává peníze. Stejně je na tom kupující, který pokud nemá právnické vzdělání nemá velkou šanci na vady přijít.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".