Rozdělení SVJ

Vložil Johny (bez ověření), 5. Duben 2019 - 22:17 ::

Dobrý den, mám dotaz ohledně SVJ, naše SVJ tvoří společně dva vchody do domu, takže máme 2 čísla popisné, bohužel pokud dáme návrh na vznik samostatného SVJ dostaneme odpověď, že SVJ je pro dva vchody protože máme společnou střechu a kotelnu v jednom vchodu(domě) společnou pro oba dva vchody. Zajímalo by mne jestli je možné rozdělit SVJ resp. osamostatnit náš vchod s číslem popisným a vytvořit smaostatné SVJ pouze pro náš vchod i přes tyto skutečnosti. Bohužel nejsme spokojeni s prací SVJ kdy většina financí příspěvků do fondu oprav jde právě do vedlejšího vchodu, rekonstrukce balkonu, stavba výtahu, plastová okna..takže vlastně naše peníze investujeme do vedlejšího vchodu, jedná se blok činžovního domu který tvoří a 20 společných domů a skoro každý vchdo má samostané SVJ konstatování, že nejde vytvořit samostatné SVJ z důvodu společné střechy mi přijde hloupost když celý blok domů má společnou střechu.Děkuji za odpověď

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil hdghds (bez ověření), 8. Duben 2019 - 12:38

  se nedivím když máte fond oprav

  Vložil qq (bez ověření), 8. Duben 2019 - 13:35

  Mají fond oprav a 3 předsedy SVJ. To se jen tak nevidí.

  Vložil Werewolf, 7. Duben 2019 - 13:05

  Komu jste ten návrh předkládali a od koho tedy máte ono sdělení, že to nejde?

  Vložil Jan77 (bez ověření), 7. Duben 2019 - 8:23

  Na existenci více SVJ pro jednolivé sekce domu, které mohly samostatně plnit základní funkci budovy, do určité míry pamatoval Zákon o vlastnictví bytů (§ 2 a )

  V novém občanském zákoníku platném od roku 2014 již taková možnost zmíněna není.

  Hypoteticky možný postup by mohl být : dle § 1217 NOZ rozpuštění vlastnictví jednotek v budově a přechod na podílové vlastnictví budovy (se souhlasem všech vlastníků), následně vytvoření a vklad dvou prohlášení vlastníků jednotek (opět souhlas všech), a následně série majetkových převodů, tak aby nakonec každý vlastnil „svůj“ byt.

  Radši se nepokouším představit si složitost toho všeho, náklady s tím spojené a případnou nemožnost realizace pokud např. jsou některé byty zatíženy zástavami apod.

  Kotelna a střecha je jen další věc, kterou byste vyřešit dohodou jednotlivých SVJ a ošetřit rovněž v Prohlášeních.

  Doporučení : zapomeňte na to.

  Vložil VN (bez ověření), 7. Duben 2019 - 9:14

  Navíc zde ještě nezaznělo , že by místo jednoho listu vlastnictví musely vzniknout dva listy vlastnictví. Že by ta dnešní budova musel být ještě rozdělena legislativně na dvě nové budovy , což dle mého názoru musí schválit stavební úřad. A ten to schválí pouze pokud k tomu nějaký důvod. Tím důvodem určitě není skutečnost , že se spolu vlastníci bytů nedokážou domluvit..

  Vložil Pavel II (bez ověření), 8. Duben 2019 - 21:54

  pak by každý měl být na samostatném LV.

  Vložil VN (bez ověření), 9. Duben 2019 - 8:03

  Náš blok má 18 vchodů , 18 čísel popisných , legislativně jde o 4 listy vlastnictví , tudíž 4 domy. 4 domy to jsou proto , protože byl stavěn na etapy. V první etapě už bydleli lidi a druhá ještě nebyla zkolaudovaná.

  Vložil tep (bez ověření), 6. Duben 2019 - 7:29

  Dům má společné části pro oba vchody a jejich opravy se financují ze společných prostředků obou vchodů. Dále má dům společné části ve výlučném užívání skupiny vlastníků z daného vchodu a ty se financujé pouze z na to určenách příspěvků, jak si je stanoví tato skupina vlastníků bytů v daném vchodu. O použití těchto prostředků nerozhoduje celé SVJ, ale jen ti, co si tyto prostředky nashromáždili.

  Zatím to máte tak, že kdo ovládá SVJ, ten si hrabe pro svúj vchod, což je nemravné. Probuďte se a nastudujte si § 1180 NOZ, kde je pasáž o financování společných částí domu ve výlučném užívání vlastníka bytu, ale platí to i pro výlučné užívání společných částí domu skupinou vlastníků bytů – jinak se spravedlnosti nedoberete.

  Dejte si do pořádku stanovy SVJ a do nich si dejte pasáž o financování společných částí domu ve výlučném užívání skupinou vlastníků bytů.

  Vložil AsiTak, 9. Duben 2019 - 11:35

  Při zadání jednotky do KN se zadává vazba jednotky na budovu a ne na část budovy. I majetkový podíl se vztahuje na budovu. Jednotku SVJ tvoří budova. Při založení našeho SVJ v domě s více vchody bylo potřeba dokladovat že dům tvoří jedna budova.
  Jsem toho názoru že “výlučné užívání“ je forma pouze pro jednoho člověka nikoliv pro skupinu. Pro takovou skupinu nejsou stanoveny pro členy žádná pravidla interakce jako právní vztahy, hospodářské vztahy a nejsou vytvořena pravidla rozhodovací, chybí orgán reprezentující takovou skupinu. Výlučně užívat může víc členů SVJ ale každý člen jinou společnou část.
  SVJ provozující vlastní kotelnu může dodávat teplo pouze vlastním členům. Vzniká-li potřeba dodávat teplo dalším subjektům, pak musí kotelnu pronajmout provozovateli s oprávněním vyrábět s dodávat teplo dle pravidel ERU a ten pak bude všem odběratelům dodávat teplo obdobně jako dodavatelé CZT.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 9. Duben 2019 - 18:27

  Napsal jste:

  Jsem toho názoru že “výlučné užívání“ je forma pouze pro jednoho člověka nikoliv pro skupinu.

  Pane AsiTak, vysvětlete mi, prosím, jak byste uvedl do prohlášení vlastníka, kdo má ve výlučném užívání některé dále vyjmenované společné části, jsou-li v domě dva druhy jednotek – byty a garáže, přičemž bytů je 3 x více, než garáží.

  Jde např. o balkony přístupné pouze z bytů, radiátory a jiná otopná tělesa, systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí apod.

  I u nás se bude muset měnit prohlášení. Já bych do něj normálně napsala, že ve výlučném užívání pouze vlastníků bytů jsou.....

  Čili uvedla bych celou skupinu vlastníků bytů a ne jednotlivce.

  Podle mého názoru není nikde zakázáno uvést skupiny vlastníků, které mají něco ve výlučném užívání. Přitom to tu čtu už podruhé.

  Nebo jsem nějaký paragraf přehlédla?

  Trochu se obávám, že mohou nastat problémy s vyjmenováním všech technických zařízení, které jsou ve výlučném užívání jedné skupiny vlastníků.

  Pokud se na něco zapomene, bude se muset prohlášení změnit a to asi bude náročné časově i finančně.

  Podle mého názoru měla místo novinky, že výlučné užívání musí být v prohlášení, zůstat v platnosti dohoda podepsaná všemi, která byla obsažena v § 15 ZoVB. Přece jen je jednodušší a levnější aktulizovat dohodu než prohlášení. Mrzí mne, že jsem si na to nevzpomněla v rámci připomínkování návrhu novely OZ.

  Vložil AsiTak, 9. Duben 2019 - 23:04

  Vyjmenované věci máme uvedené v PV jako součást nebo příslušenství bytové jednotky.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 10. Duben 2019 - 7:34

  Pane AsiTak, vy to máte jako příslušenství bytu, Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. to má jinak viz § 5.

  Balkony, lodžie – jsou-li přístupné pouze z bytu, stejně jako radiátory…, jsou společné části ve výlučném užívání vlastníka jednotky. A stejně to má řada jiných SVJ.

  Logicky jsou tyto společné části ve výlučném užívání těch vlastníků jednotek, kteří je mohou užívat. A to jsou někdy všichni vlastníci bytů, někdy jejich část (někteří ty balkony přístupné z bytů nemají)- většinou ale skupina vlastníků.

  Doufám, že souhlasíte, že je nesmysl vyjmenovávat v prohlášení jednotlivé vlastníky a že debatu na téma, že skupina výlučných uživatelů je nepřípustná, můžeme ukončit.

  Vložil AsiTak, 10. Duben 2019 - 7:51

  Paše PV vzniklo před existenci nařízení.
  V organizované struktuře SVJ nemůže existovat neorganizovaná skupina vlastníků „skupinové výlučné užívání“ (např „vchody“). Když někdo chce vymalovat chodbu na žlutou jiný člen na zelenou a shromáždění stanoví na bílou v celém domě kdo a jak vznikne rozhodnutí o výsledku. Nemáte v zákonech žádnou oporu na řešení rozporů. Je to organizační nesmysl.

  Vložil tep (bez ověření), 10. Duben 2019 - 9:02

  Skupina vlastníků bydlí ve stejném vchodě, kde bývá i nástěnka. Je-li třeba něco řešit, stačí na ni napsat o co jde. Když se chce, není problém o něm i demokraticky hlasovat – třeba per rollam. Pokud nikoho v chodě nic nezajímá a nikdo se nechce o nic starat, pak vchod bude chátrat, protože vlastnictví bytu je závazek a hodnota bytu klesá, když společné prostory jsou zanedbané.

  Vložil JaVa, 9. Duben 2019 - 18:52

  „I u nás se bude muset měnit prohlášení. Já bych do něj normálně napsala, že ve výlučném užívání pouze vlastníků bytů jsou.....“

  Souhlasím,ale mohou být i taková PV,ve kterých je uvedeno,že balkony přístupné ze společné chodby/popř. mezi podlaží, jsou ve výlučném užívání pouze těch vlastníků bytových jednotek,které se nacházejí na příslušném podlaží bytového domu.

  Přeji hezký večer.JaVa

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 9. Duben 2019 - 19:03

  Naprosto souhlasím. V různých domech mohou být nejrůznější možné kombinace výlučného užívání jednotlivců i skupin. Někde jsou v domech třeba vedle bytů provozovny, zdravotní střediska apod. Potom může nastat případ, že něco bude ve výlučném užívání jednotlivých vlastníků, něco ve skupinovém užívání. Pořád jsem zvědavá na konkrétní ustanovení, které skupinové výlučné užívání některých společných částí zakazuje.

  Vložil tep (bez ověření), 9. Duben 2019 - 17:51

  Pominul jste fakt, že dům tazatele má více vchodů – majitelé bytů daného vchodu by měli mít možnost volit si např. jaká bude podlahová krytina na schodištích či podestách, kdy se bude vyměňovat, jaké budou barvy na chodbách a kdy se bude malovat chodby, případně i místnosti spol. prostor, které výlučně užívají. To jsou příklady jednodušších procesů. Z toho se odvine i to, že si budou moci stanovit výši příspěvku na tyto a jim podobné záležitoti daného vchodu.

  Písemnou dohodu vlastníků bytů v daném vchodě vyžaduje případná vestavba výtahu do daného vchodu, ve které bude uveden způsob financování pořízení a vestavby výtahu, způsob financování jeho následného provozu a oprav, za jakých podmínek se budou moci připojit k provozovatelům výtahu další vlastníci bytů, kteří zatím nemají zájem zúčastnit se na vestavbě a provozování výtahu a způsob rozhodování o dalším fungování výtahu (na čem závisí síla hlasu a velikost potřebného kvóra pro změny v uvedené dohodě). V srpnu bude výtah začínat 6. rok provozu a zatím nebyla potřeba svolat provozovatele výtahu.

  Mohu jen doporučit, aby ve výboru SVJ měl každý vchod svého zástupce, ale dá se to řešit i neformálním mluvčím daného vchodu, který v případě potřeby bude kontaktovat výbor SVJ,

  Vložil Zvídavý (bez ověření), 10. Duben 2019 - 9:27

  Tepe,

  zřízení nového výtahu vč. jeho zahrnutí do prohlášení (tj. změna prohlášení) nebude po velké novevele bytového spoluvlastnictví už od příštího roku vyžadovat souhlas všech, nýbrž bude stačit souhlas většiny. Tím bude problém se zřízením nového výtahu vyřešen.

  Vložil tep (bez ověření), 10. Duben 2019 - 20:22

  Výtah v příštím roce už bude mít 6 let provozu za sebou a skončí mu záruka. Tady je vidět, jak legislativa zaostává za životem. Navíc vestavbou výtahu jsme neměnili vlastnické podíly, takže nemáme povinnost tuto vestavbu zapisovat do prohlášení vlastníka.

  Vložil JaVa, 7. Duben 2019 - 9:42

  „Dejte si do pořádku stanovy SVJ a do nich si dejte pasáž o financování společných částí domu ve výlučném užívání skupinou vlastníků bytů.“

  Do vašich stanov, si to můžete dát až poté, kdy ty společné části ve výlučném užívání pouze některých vlastníků jednotek, budete mít řádně vymezeny v PV a to včetně způsobu přispívání na jejich provoz a údržbu.K tomuto kroku,ke změně v PV,(DLE § 1169 ODST.2),ale potřebujete souhlas všech dotčených vlastníků v domě.Pouhá změna stanov, je naprosto zbytečná a vůči vlastníkům jednotek právně nezávazná!Stanovy právnické osoby SVJ, nikdy nemohou změnit PV,to mohou učinit pouze dotčení spoluvlastníci jednotek v domě.

  Přeji Vám hezkou neděli.JaVa

  Vložil tep (bez ověření), 7. Duben 2019 - 13:18
  1. Výlučné užívání společných prostor skupinou vlastníků není explicitně definováno v NOZ,to musí dát do pořádku parlament a až pak se lze bavit o změnách v PV. Bez toho se spravedlnosti v domech nelze domoci?
  2. Výlučné užívání společných prostor skupinou vlastníků stačí vymezit ve stanovách – to pochopí pak každý normální absolvent ZŠ – a o to jde.
  3. Změnu v PV nyní může zablokovat nesouhlas jediného vlastníka a co pak? Trpět dále bezpráví?

  4.Vlastníci bytů v diskriminovaném vchodě mají morální právo čerpat na zvelebení svého vchodu adekvátní částky za stejných podmínek, jak se to dělo v preferovaném vchodě – neexistují vlastníci 2. kategorie, kteří jsou povinni snášet obohacování jiných na svůj úkor.

  Vložil JaVa, 7. Duben 2019 - 15:37

  „Obsah Prohlášení je pro vlastníky jednotek závazný nadále i v době po zrušení ZoVB; viz § 3028 NOZ. To platí i pro přispívání na správu společných částí, nestanoví-li dohoda něco jiného.“

  „Tato dohoda se pochopitelně uplatní pouze v případě, že Prohlášení obsahuje „určení společných částí budovy, které budou společné vlastníkům jen některých jednotek“ podle § 4 odst. 2 ZoVB písm.c.“

  M.j.,i v NOZ je výlučné užívání zcela jasně definováno:

  Prohlášení

  § 1166

  (1) Při rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám se uvedou alespoň

  2. určení a popis společných částí se zřetelem k jejich stavební, technické nebo uživatelské povaze a s případným určením, které z nich jsou vyhrazeny k výlučnému užívání vlastníku určité jednotky,

  konec citace § 1166 NOZ

  Kdo chce, ten to pochopí.Ovšem od člověka, pro něhož je nejdůležitější listina právnické osoby SVJ,pouhým „cárem papíru“,to očekávat opravdu nelze.

  Něco o tom,co platí i po zrušení „ZOVB“ píše např, i „zdešený člen SVJ“.Viz.:

  Vložil zdeseny clen SVJ, 26. Březen 2016 – 7:07

  §3028/89/2012 Sb.,

  (2) Není-li dále stanoveno jinak, řídí se ustanoveními tohoto zákona i právní poměry týkající se práv osobních, rodinných a věcných;

  říká, že se spoluvlastnictví řídí NOZem.

  A k tomu pak následuje věta druhá, protože samotná věta první by byla onou zakázanou pravou retroaktivitou zákona.

  (2) …; jejich vznik, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů.

  a věta druhá říká, že pouze vznik spoluvlastnictví před 1.1.2014 a sekundární povinnosti ze spoluvlastnictví vzniklé před 1.1.2014 se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

  konec citace

  Mezi ty „sekundární“ povinnosti,dle mého soudu, patří i PV k budově!

  Přeji hezký zbytek dne.JaVa

  Vložil tep (bez ověření), 7. Duben 2019 - 20:51

  Zažil jsem, že obsah PV nešlo změnit pro nesouhlas menšiny vlastníků bytů. Je-li obsah PV v rozporu z dobrými mravy, tak nemůže být závazný. Jednání výboru SVJ zadavatele dotazu je beze sporu v rozporu s dobrými mravy, i když se jejich výbor řídí platným PV. K čemu je pak rada:(2) …; jejich vznik, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů? Tedy podle ZoVB, zrušeného i pro jeho rozpor s dobrými mravy, když neznal výlučné užívání. .

  Až najdete v platné legislativě něco o výlučném užívání společné části domu skupinou vlastníků, pak budu Vaše rady brát vážně. Jinak je NOZ ve většině § dispozitivní a je třeba hledat řešení, které není v rozporu s dobrými mravy. O to se snažím, zatím co Vaše řešení vede do slepé uličky, kterou jsem již prozkoumal – viz začátek mé repliky.

  Vložil tep (bez ověření), 8. Duben 2019 - 6:12

  Diskuzí s JaVa jsem si uvědomil, že když NOZ nezná výlučné užívání společné části domu skupinou vlastníků, pak i všechna SVJ nového typu (vzniklá po r. 2014, čili za platnosti NOZ) u domů s více vchody budou mít v PV stejné vady, jako stará SVJ. Bude v nich dle PV přípustné tunelovat sousední vchody, jak to popsal autor dotazu. Nad NOZ je ale ústava a listina občanských práv, takže co je v rozporu s dobrými mravy, byť by to bylo v souladu s NOZ, je neplatné, i když si to dá někdo do stanov či dokonce do PV! Tím jsem snad definitivně legalizoval amatétské úpravy stanov SVJ, za které jsem byl zde často mínusován. Jinou zcela schůdnou cestu zde na portálu SVJ nikdo nepopsal. Vzpomněl jsem si teď na to, co zpívá jeden populární zpěvák: „Jaký si to uděláš, takový Tomáš!“ No a mz to máme ošetřené ve stanovách, když cesta v PV je kvúli kvóru pro nás zarůbaná.

  Vložil VN (bez ověření), 8. Duben 2019 - 14:48

  Například náš právník je stejného názoru jako JaVa. A řešit takové věci stanovami je o ničem. Jaké je kvórum pro změnu stanov ? 50 % ? S instalací nového takto drahého zařízení by měli souhlasit všichni. 50 % je málo… Jinak pokládám za rozpor s dobrými mravy i to, když jsem nucen platit za něco , co nevyužívám , resp. u hodně případů ani využívat nemohu.

  Vložil tep (bez ověření), 8. Duben 2019 - 20:11

  Já jsem reagoval na zadání tazatele – cituji z něj:

  Bohužel nejsme spokojeni s prací SVJ kdy většina financí příspěvků do fondu oprav jde právě do vedlejšího vchodu, rekonstrukce balkonu, stavba výtahu, plastová okna..takže vlastně naše peníze investujeme do vedlejšího vchodu,

  Konec citátu. O čem píšete Vy? Na čem se neshodnou právníci?

  Vložil kverulantka (bez ověření), 8. Duben 2019 - 14:38

  " No a my to máme ošetřené ve stanovách, když cesta v PV je kvůli kvóru pro nás zarůbaná."

  Někde jsem se dočetl,že k odstranění vady v PV není nutný souhlas všech ale pouze těch „potrefených“.

  Co to takhle zkusit a nejenom tu pořád bečáť.

  Vložil tep (bez ověření), 8. Duben 2019 - 20:40

  Děr v hlavě mám několik a je dobře, že je mám nezabedněné. My jsme nebečeli, ale jednali. NOZ popisuje, jak sestavit PV po 1.1.2014 – definuje jednotky jinak. My máme jednotky definované dle ZoVB. NOZ| nemá žádná přechodná ustanovení pro stará SVJ, takže to, co cituje s oblibou JaVa o PV se táká jen a jen SVJ vzniklých po 1.1.2014. Co je to za informaci – cituji Vás:

  Někde jsem se dočetl,že k odstranění vady v PV není nutný souhlas všech ale pouze těch „potrefených“.

  Co si z toho může vzít potrefenáý tazatel? Naše SVJ je v pohodě, nikdo si na nic nestěžuje, toky peněz máme zceela průhledné. Osobně je mi líto, že to tak někdo jiný nemá a proto se snažím předávat naše zkušenosti, jak jsme se k tomu dopracovali. Nešlo to snadno, nebylo to naráz a někdo to musel poctivě odpracovat.

  A díra v NOZ existuje, bez definování jak financovat společné částí domu ve výlučném užívání skupiny vlastníků se SVJ s více vchodz nepohnou vpřed a ač mají PV v souladu s platnou legislativou, její dodržování vede k nemravnému tunelování dotčených vlastníků. A teď mudrujte k věci.

  Vložil JOHNY (bez ověření), 6. Duben 2019 - 20:27

  Dobrý den, bohužel jsem nedostal odpověď jestli je možné rozdělit SVJ pokud máme společnou kotelnu pro oba vchody.

  Vložil 25Malý (bez ověření), 7. Duben 2019 - 16:22

  Dnes kotelna spravovaná SVJ dodává teplo (službu) koncovým odběratelům – členům téhož SVJ.

  Po rozdělení bude kotelna spravovaná SVJ1 dodávat teplo (službu) svým členům SVJ1, jakožto koncovým odbětatelům, a zároveň bude SVJ1 dodavatelem tepla odběrateli SVJ2 a toto SVJ2 bude dodavatelem tepla (služby) pro konečné odběratele – členy SVJ2.

  Aby SVJ1 dodávalo teplo pro SVJ2, musí existovat smlouva o dodávce. Nejlépe i jako břemeno váznoucí na SVJ1 ve prospěch SVJ2. Pokud ale SVJ1 nebude ochotno po rozdělení teplo pro SVJ2 dodávat, lze se soudit o toto břemeno soudit na základě dlouhodobého pokojného stavu. Ach, zase ty soudy…

  O cenu tepla pro SVJ2 bych se nestrachoval, neboť cena tepla je regulovanou komoditou a je závislá na předepsaném technickém výpočtu (protokol o stanovení ceny). I dobrý mrav nutí SVJ1 dodávat teplo za v podstatě stejnou cenu jako svým členům, pokud ale přenos tepla do domu SVJ2 nebude zatížen nějakými dalšími náklady. Vycházím taky z toho, že SVJ není podnikající subjekt a proto nemůže na dodávce tepla příliš vydělávat. Ovšem, abyste se stali dodavatelem tepla pro cizí subjekt je rovněž pěkná byrokratická procházka.

  Ápropos: kotelna je v objektu tazatele, nebo v tom druhém?

  Vložil Oldfox (bez ověření), 14. Duben 2019 - 14:08

  SVJ1 by muselo být padlé na hlavu, aby dodávalo teplo za stejnou cenu SVJ2 a přitom podnikat nesmí a pochybuji, že by prošlo aby SVJ2 platilo navíc do fondu dlouhodobé zálohy SVJ1 (účetně), nebo jiná forma hrazení revizí a případných oprav kotelny SVJ1. Ono rozdělení takového domu je šílenost – rekolaudace atd. – v praxi běh na několik let a stavební úřad rovnou řekne, že tohle ne. Stalo se nám, že jsme měli každý vchod svůj pozemek a KÚ jej sám od sebe sloučil v jeden. Ale řešení je, ale pro tohle SVJ určitě ne. (v jejich vchodě se nenajde nikdo, kdo by chtěl dělat předsedu – vždyť to snad ani nejde zapsat do rejstříku ) Nevím jaké mají oni qvorum – u nás 75% všech – teda dle podílů, ale kotelna jde prosadit. U nás má každý vchod kotelnu a aby nedocházelo právě k tomu, že si všechno bude dělat jen jeden vchod a druhý ne, tak je to jednoduché. Každý přispívá dle svého podílu a každý byt má svoje konto. (Ano dokonce při prodeji dodáme do potvrzení o bezdlužnosti i částku na DZ – u nás FO co na tom, že neexistuje, ale každý ví co znamená.) A pak se s tím dá operovat. Opravy společných částí – všichni – opravy ve vchodě třeba malování společných prostor – ten vchod co to dělá. Už když jsme dělali kotelny tak se to udělalo po vchodech a každý vchod si vybral typ kotlů a zaplatil je, to samé osvětlení, zvonky. A jestli má tazatel obavy z vyúčtování, tak nemusí – faktury na plyn, faktura na vodu – je-li i ohřev TUV – nic víc. (Mimo kotelníka – u nás 999,– Kč za rok netto.) Prostě jde rozdělit SVJ, i když zůstane jedno – teda do doby než se do toho naveze nějaký právník, co bude chtít abych zaplatil v jeho vchodě podíl na prasklé žárovce. P.s.: Každý vchod má svá odběrní místa, svoje měřidla jen podružný elektroměr na společnou anténu, takže i vyúčtování je po vchodech.

  Vložil JOHNY (bez ověření), 7. Duben 2019 - 21:10

  Dobrý den, kotelna je ve vchodu tazatele, a jedná se o plynovou kotelnu která je v majetku MČ Praha a provoz asi zajišťuje teplárna. Každopdáně nyní se hlasuje o zřízení nové kotelny na náklady SVJ, takže stávající kotelna bude zrušena(město si kotle odveze a strojní vybavení) a SVJ vybuduje novou kotelnu. Celkové cena asi 2 miliony a nyní se hlasuje právě o zřízení nové kotelny a já hlasoval proti a myslím, že halsování o nové kotelně musí souhlasit 100% vlastníků? protože se jedná o zásah do stavby? Jinak na shromáždění bylo řečeno, že kotle jsou za hranicí životnosti, ale nikdo nepředložil žádný odborný posudek a zdá se mi to nesmysl, protože ty kotle jsou jak nové a nikdy se na nich nic neopravovalo a jsou plně provozuschopné, déle mi přijde divné, že už je zvolený dodavatel i když neporběhlo žádné výběrové řízení, slyšel jsem, že firma je známá právě od jednoho předsedy SVJ. Myslím, že předsedové mimochodem všichni 3 předsedové jsou z vedlejšího vchodu v našem vchodu to nechce nikdo dělat, myslím, že stávající SVJ si tak chce zvýšit zálohy na bankovním účtě aby jim chodilo víc peněz a oni si pak mohou neúměrně zvyšovat poplatky za své služby a to nemluvím ani o čachrování s provozovatelama teplárny si tam budou vybírat a myslím, ačkoliv SVJ ředsedové konstují, že právě zřízením nové kotelny v majetku SVJ dojde ke snížení nákladů na teplo a tedy i záloh, tak si myslím, že je to stejně nesmyls, inflace a náklady na provoz kotelny, firma zodpovědná za provoz kotelny myslím, že náklady určitě nebudou výrazně nižší, ale v našem vchodě jsou důchodci kteří slyší na každou korunu, že to bude levnější a hned se nechají zmanipulovat ačkoliv neznají podrobnosti…dále stávající SVJ jejich předsedové si odhlasovali na shromáždění, že dojde k vyklizení prostor sušárny a schválili si co všechno se může skladovat v těchto prostorách a došlo k vypnutí otopných těles v sušárně kam si jako jediný z celého domu chodím věšet prádlo a když jsem řekl, že bych rád aby byl zapnuto topení, tak mi bylo řečeno, že tam chodím jenom já a že si to budu muset platit na své náklady!!! i přesto, že se jedná o společné prostory domu! za které jsem si jako vlastník bytové jednotky zaplatil! SVJ předsedové dávají neustále jen příkazy a zákazy, ale nedělají nic ve prospěch našeho vchodu, jedná se o 3 lidi v důchodovém věku, kteří si myslí, že když před 50 lety pomáhali stavět tento dům, tak že to je vlastně jejich majetek, takže těžká komunikace, pomluvy z jejich starny. Ovšem lidi z našeho vchodu by byly pro aby se vytvořilo samostatné SVJ, ale oni předsedové konstují, že to nelze právě z důvodu společné střechy a kotelny.

  Vložil aaaa (bez ověření), 7. Duben 2019 - 22:57

  Takže, sám chodíte sušit prádlo a chcete, aby to platili všichni? A divíte se tomu? Takového souseda bych chtěl mít, vysvětlil bych mu to.

  Vložil Člen SVJ (bez ověření), 8. Duben 2019 - 8:09

  „Takového souseda bych chtěl mít, vysvětlil bych mu to.“

  Společné části domu, jsou kolaudačním řízením určeny k přesně specifikovanému účelu a pokud je v domě sušárna, tak je naprosto jedno, zda ji využívá pouze jeden vlastník jednotky/popř­.nájemník nebo všichni.Člověk,kte­rý si neuvědomuje,že jeho práva končí tam ,kde začínají práva ostatních vlastníků jednotek v domě,by se měl nejprve se svými právy a povinnostmi řádně seznámit a teprve poté,někomu něco „vysvětlovat“!

  § 1175

  (1) Vlastník jednotky má právo svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj byt jakož i užívat společné části, nesmí však ztížit jinému vlastníku jednotky výkon stejných práv ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části.

  Vložil BSAD (bez ověření), 8. Duben 2019 - 0:45

  Sušárna je určena k sušení prádla. S tím souvisí funkční topení.

  V domě jsou důchodci, časem se může nastěhovat nejedna rodina. To, že sušárnu v současnosti využívá jeden člověk neznamená, že za čas ji nevyužije x dalších. A co se změní? To jako pokud tam nebude sušit 100% vlastníků tak se topit nebude? I kdyby sušila většina, tak ostatní budou stále doplácet a tak dokola.

  Předseda rozhazuje miliony a na topení v sušárně předvádí jaký je hospodář. U nás máme podobného pokrytce.

  Vložil JOHNY (bez ověření), 8. Duben 2019 - 9:06

  Autor témat: Děkuji za podporu, a samozřejmě máte pravdu, já osobně myslím, že stejně poměrové měřiče tepla umístěné na radiátorech jsou jen „atrapy“ já třeba v bytě za celou zimu zapnu pouze občas jeden radiátor a na jaře dalšího roku mi přijde nedoplatek skoro 6000,– takže absolutní nesmysl. Samozřejmě i kdyby do sušárny chodila většina vlastníků bytových jednotek sušit prádlo, tak se třeba naopak může stát, že náklady na teplo budou jen o trochu vyšší nebo minimální, je to vymyšlené tak, aby se teplo které vyprodukuje teplárna odebíralo v nějaké míře a pokud soused nademnou bude mít neustále zapnuté všechny radiátory a já ani jeden, tak budu doplácet víc peněz, než kdybych měl zapnuté všechny radiátory a střední hodnotu, je to začarovaný kruh ta spotřeba tepla. Ale přijde mi naprosto hloupé, vypínat radiátory v sušárně která je odvozena od slova sušit a k tomuto účelu je i kolaudována, že se předpokládá, že tam budou zapnuty radiátory, já když si tam pověsím prádlo v zimě, tak po 3 týdnech je pořád vlhké. Nehledě na to, pokud v sušárně jsou nefunkční otopná tělesa, tak se už podle mě ani nejedná o sušárnu, ale třeba do skladiště? protože k tomuto účelu se druhá sušárna využívala…

  Vložil Aa (bez ověření), 6. Duben 2019 - 22:37

  Ano rozdělit svj jde pokud se jedna v dvě čísla popisné. Rozdělení bude zaviset na prohlášení vlastníka. Rozdělit se to da tak, že vzniknou dvě svj, a každé svj bude mít vlastní prohlášení. Nebo může být zachováno jedno svj, kde za každý vchod bude veden účetně odděleně. Společné části pak dle dohodnutých poměrů. Přeměna však může uvíznout na podmínce 100%

  Vložil tep (bez ověření), 7. Duben 2019 - 6:06

  Rozdělením domu by se změnily majetkové podíly na domě u jednotlivých vlastníků. Za každou změnu se platí na KN 2000 Kč, takže se rozdělení i prodraží. Nejlevněji vyjde férová dohoda v domě – stanovit pravidla tak, aby nikdo nedoplácel na jiného vlastníka.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".