Vložil tep (bez ověření), 7. Duben 2019 - 20:51

Zažil jsem, že obsah PV nešlo změnit pro nesouhlas menšiny vlastníků bytů. Je-li obsah PV v rozporu z dobrými mravy, tak nemůže být závazný. Jednání výboru SVJ zadavatele dotazu je beze sporu v rozporu s dobrými mravy, i když se jejich výbor řídí platným PV. K čemu je pak rada:(2) …; jejich vznik, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů? Tedy podle ZoVB, zrušeného i pro jeho rozpor s dobrými mravy, když neznal výlučné užívání. .

Až najdete v platné legislativě něco o výlučném užívání společné části domu skupinou vlastníků, pak budu Vaše rady brát vážně. Jinak je NOZ ve většině § dispozitivní a je třeba hledat řešení, které není v rozporu s dobrými mravy. O to se snažím, zatím co Vaše řešení vede do slepé uličky, kterou jsem již prozkoumal – viz začátek mé repliky.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.