Vložil JaVa, 7. Duben 2019 - 15:37

„Obsah Prohlášení je pro vlastníky jednotek závazný nadále i v době po zrušení ZoVB; viz § 3028 NOZ. To platí i pro přispívání na správu společných částí, nestanoví-li dohoda něco jiného.“

„Tato dohoda se pochopitelně uplatní pouze v případě, že Prohlášení obsahuje „určení společných částí budovy, které budou společné vlastníkům jen některých jednotek“ podle § 4 odst. 2 ZoVB písm.c.“

M.j.,i v NOZ je výlučné užívání zcela jasně definováno:

Prohlášení

§ 1166

(1) Při rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám se uvedou alespoň

2. určení a popis společných částí se zřetelem k jejich stavební, technické nebo uživatelské povaze a s případným určením, které z nich jsou vyhrazeny k výlučnému užívání vlastníku určité jednotky,

konec citace § 1166 NOZ

Kdo chce, ten to pochopí.Ovšem od člověka, pro něhož je nejdůležitější listina právnické osoby SVJ,pouhým „cárem papíru“,to očekávat opravdu nelze.

Něco o tom,co platí i po zrušení „ZOVB“ píše např, i „zdešený člen SVJ“.Viz.:

Vložil zdeseny clen SVJ, 26. Březen 2016 – 7:07

§3028/89/2012 Sb.,

(2) Není-li dále stanoveno jinak, řídí se ustanoveními tohoto zákona i právní poměry týkající se práv osobních, rodinných a věcných;

říká, že se spoluvlastnictví řídí NOZem.

A k tomu pak následuje věta druhá, protože samotná věta první by byla onou zakázanou pravou retroaktivitou zákona.

(2) …; jejich vznik, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů.

a věta druhá říká, že pouze vznik spoluvlastnictví před 1.1.2014 a sekundární povinnosti ze spoluvlastnictví vzniklé před 1.1.2014 se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

konec citace

Mezi ty „sekundární“ povinnosti,dle mého soudu, patří i PV k budově!

Přeji hezký zbytek dne.JaVa

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.