Vložil MartinII, 18. Únor 2024 - 9:27

Pátrejte v NOZ.

Jinak např.

www.bezplatnapravniporadna.cz/…-branit.html

Přesah okapu souseda nad můj pozemek – jak se bránit?

www.bezplatnapravniporadna.cz/29083

Zveřejněno: 13. říjen 2016 – Soused si s naším souhlasem postavil svůj dům přímo na hranici našeho pozemku. Souhlasili jsme s tím, že …

Na náš pozemek výrazně přesahují i kolena okapů a gaigry – máme právo požádat souseda o jejich odstranění z našeho pozemku? Soused chce navíc tuto stranu zateplit – předpokládáme, že toto není bez našeho souhlasu možné a ani stavební úřad nás k tomu nemůže donutit.

ODPOVĚĎ:

Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:

1/ Dodatečné povolení stavby

Je skutečně možné, aby stavební úřad dodatečně povolil určitou odchylku od původně schválené projektové dokumentace (v takovém případě postupoval stavební úřad, jak předpokládám, dle § 129 stavebního zákona).

Dle § 25/6 vyhlášky o obecných požadavcích … je možné umístit až na hranici pozemku rodinný dům, garáž a další stavby a zařízení související … V tom případě nesmí být ve stěně na hranici pozemku žádné stavební otvory (okna, větrací otvory; musí být zamezeno stékání dešťových vod nebo spadu sněhu ze stavby na sousední pozemek; stavba ani její část nesmí přesahovat na sousední pozemek.

Z těchto pravidel však může být stavebním úřadem udělena výjimka (a to dle § 26 vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území ve spojení s § 169 staveb. zák.).

2/ Požadavek na odstranění přesahujících částí sousedova domu: Dle § 506/1 (N)OZ je součástí pozemku mimo jiné i prostor nad povrchem. Pokud tedy část sousedova domu zasahuje do prostoru nad Vaším pozemkem, je tím de facto zasahováno do Vašeho pozemku (resp. dochází k rušení výkonu Vašeho vlastnického práva k tomuto pozemku).

Pokud jste sousedovi nedali v minulosti (např. v rámci územního či stavebního řízení) souhlas s přesahem částí domu nad váš pozemek, můžete se nyní skutečně domáhat (a to i soudní cestou), aby soused odstranil ty části svého domu, které zasahují do prostoru nad Vaším pozemkem.

… je však nutné doplnit, že požadavku by mohl soused čelit s poukazem na § 1023/1 občanského zákoníku, dle něhož platí, že vlastník pozemku (zde vy) musí snášet užívání prostoru nad pozemkem, je-li pro to důležitý důvod a děje-li se to takovým způsobem, že vlastník nemůže mít rozumný důvod tomu bránit. … toto ustanovení občanského zákoníku není na případ použitelné (tzn. že zájem na nerušeném výkonu vašeho vlastnického práva převáží sousedův zájem na přesahu některých částí jeho domu nad Váš pozemek).

3/ Zateplení pláště sousedova domu: Ve smyslu § 2/4 a 5 písm. c) stavebního zákona se zateplení pláště stavby považuje za změnu dokončené stavby, přičemž pro změnu dokončené stavby platí stejná pravidla, jaká stavební zákon stanoví pro stavby. I pro zateplení pláště stavby je tedy zapotřebí příslušné přivolení stavebního úřadu, přičemž přesah zateplovací vrstvy nad Váš pozemek je bez Vašeho souhlasu v zásadě nepřípustný.

Právní předpisy zmiňované v odpovědi: zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vyhláška č. 501/2006 Sb. , o obecných požadavcích na využívání území zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete: https://portal.gov.cz/app/zakony/

/Uložil(a): Mgr. Lukáš Mohyla (právník)/

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.