Údržba

Definice

Údržbou se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a odstraňují se drobnější závady.

Pro účely účetnictví – 504/2002 Sb., § 32, odst. 2, písm. a)