Vložil JaVa, 3. Březen 2019 - 11:00

Nesprávně zde píšete,že:

„Odměny členů orgánů společenství jsou nákladem na správu domu, který v souladu s ustanovením § 1180 odst. 2 NOZ nesou jednotliví vlastníci dle počtu jednotek.“

" Dle současného výkladu tohoto ustanovení se nelze od této skutečnosti odklonit."

Vaše tvrzení je v rozporu se výkladem zákonodárce.

cituji z aktuálně platné DZ k novele o.z.:

Stávající § 1180 odst. 2, který upravuje další část příspěvku, se také zachovává. Pravidlo pro stanovení této části příspěvku je také dispozitivní a napříště bude možné se od něho odchýlit pouze v prohlášení.

konec citace

Dovoluji si upozornit i na původní DZ,kde se m.j. dokonce uvažovalo o úplném zrušení tohoto odstavce, neboť jeho rozdílný výklad přinášel výkladové potíže:

cituji

Stávající § 1180 odst. 2, který upravuje další část příspěvku, se navrhuje zrušit, neboť přinesl v praxi spíše výkladové obtíže. Bylo diskutováno, zda jde o ustanovení kogentní nebo dispozitivní, což nebylo dosud vyjasněno. Část veřejnosti tak začala podle tohoto ustanovení postupovat bez dalšího, a to ode dne účinnosti občanského zákoníku, část veřejnosti přijala k tomuto postupu rozhodnutí shromáždění, avšak schválené pouze většinovým hlasováním, a část veřejnosti je názoru, že k postupu podle odstavce 2 je třeba souhlas všech vlastníků jednotek, neboť jde o zásah do jednoho ze základních práv vlastníka.

konec citace

Pokud tedy čtu správně,pak zde zákonodárce jednoznačně uvádí ,že se od znění § 1180 odst.2) odchýlit lze a dle mého soudu, pokud toto odchýlení již PV obsahuje,tak je pro vlastníky jednotek stále závazné!

Přeji Vám hezký den.JaVa

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.