Odměny výboru - výbor nechce mít ve svém vyúčtování

Vložil novi (bez ověření), 28. Únor 2019 - 0:32 ::

Dobrý den všem,

setkala jsem se u jednoho SVJ s tím, že odměny za činnost výboru nejsou zahrnuty ve vyúčtování vlastníkům, kteří jsou ve výboru. Na odměny výboru se tedy složí pouze ostatní vlastníci, kteří „nesedí“ ve výboru. Ve stanovách je pouze upraveno, že se odměny rozpočítají dle skutečné hodnoty (stejně jako třeba voda). Jaké vás napadnou argumenty pro vysvětlení, že je to blbost?

Všem děkuji předem za reakci.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Werewolf, 4. Březen 2019 - 22:02
  1. Na odměnu se přispívá, neskládájí se zálohy.
  2. Vyúčtování z logiky věci je souhrn přijatých záloh porovnaný s výši skutečně vynaložených nákladů a vyhodnocen přeplatek/nedo­platek. Příspěvky tedy nemají ve vyúčtování tedy co dělat.
  3. Jestli odměny Statutárnímu orgánu SVJ, což jsou náklady vlastní správní činnosti, platí společenství z účtu dlouhodobých záloh (fo), což jsou prostředky vlastníků, určené na budoucí opravu a údržbu domu, jedná se o tunelování peněz!
  4. Statutárním orgánem může být kdokoli, klidně i prodavačka květin na konci ulice. Na tento orgán mají povinnost přispívat všichni členové SVJ. Pokud je SO někdo z bydlících, má stejně tak povinnost tento příspěvek skládat, byť z logiky věci, jej platí sám sobě.
  5. Příspěvek se samozřejmě rozpočítá „podle skutečné hodnoty“, pokud má SO být vyplaceno 100Kč a členů svj je 10, každý tak zaplatí 10Kč, to je snad jasné, už ze zde citovaného zákona. Ale s tou vodou je to nesmysl, voda se platí úplně jinak, na ní skládáte zálohy, které se vám pak vyúčtují.
  Vložil ik (bez ověření), 28. Únor 2019 - 19:32

  Proč to neúčtujete jako běžnou správní činnost a nehradíte z účtu dlouhodobých záloh? Odměna výboru je zdaňována, odvádí se z ní daň FÚ a platí se zdravotní pojištění. Ještě jsem nikde neslyšela, že by to kterékoliv SVJ dělalo jako Vy. Co vím, tak všude to účtují do správní činnosti SVJ. Jestli Vám vede účetnictví firma, tak po skončení roku vydá členům výboru Potvrzení o zdanitelných příjmech, které si má člen výboru možnost dát do ročního vyúčtování. To samé by mělo vydat i SVJ, které si vede účetnictví samo.Jinak výše odměn výboru se schvaluje na shromáždění, vlastníci odhlasují na shromáždění výši odměn pro výbor, který je zastupuje.

  Vložil Anonym2 (bez ověření), 28. Únor 2019 - 22:08

  Tady se neresi vyse odmeny, zdaneni, potvrzeni o zdanitelnych prijmech ale zpusob rozuctovani nakladu na odmeny mezi vlastniky. Mimochodem netusim, co myslite „hradit z uctu dlouhodobych zaloh“? To jako z fondu oprav???To by teda byl jeste vetsi nesmysl…

  Vložil ik (bez ověření), 3. Březen 2019 - 10:10

  No asi to nesmysl není – Otázka: SV si na shromáždění odhlasovalo, že chtějí vyplatit odměnu na základě DOPP za údržbářské práce, a to z dlouhodobých záloh, kde jsou všechny náklady rozúčtovány dle spoluvlastnických podílů. Zároveň schválilo odměnu za výkon funkce ve stat. orgánu předsedkyni výboru s tím, že rovněž tuto odměnu chtějí zúčtovat z dlouhodobých záloh. Mohu tuto odměnu zúčtovat z dl. Záloh a rozpočítat dle spol. podílů, když si takto SV rozhodlo a uvedlo to v zápise ze shromáždění? Není rozúčtování této odměny dle spol. podílů v rozporu s NOZ §1180 odst. 2? Odpověď: Odměny členů orgánů společenství jsou nákladem na správu domu, který v souladu s ustanovením § 1180 odst. 2 NOZ nesou jednotliví vlastníci dle počtu jednotek. Dle současného výkladu tohoto ustanovení se nelze od této skutečnosti odklonit. Z tohoto důvodu je předmětné rozhodnutí společenství vlastníků zcela irelevantní. Z odpovědi tedy plyne že ano, hradí se z dlouhodobých záloh, ale ne podle podílů, ale shodně na všechny jednotky. Tak nevím, proč je to podle Vás nesmysl.
  viz odkaz ttps://www.svjak­tualne.cz/33/uc­tovani-odmen-uniqueidgOkE4NvrWuN­VegLPP0DQ2×RXVAk­kdHq6jAfKtmfKBkk/

  Vložil ik (bez ověření), 3. Březen 2019 - 13:43

  Někdy když vidím + či – u jednotlivých příspěvků, tak mi přijde, že to není o tom, co je správné, ale o tom jaký má kdo na určitou věc-diskusní příspěvek) svůj osobní názor. Já si trvám na tom, že odměny výboru (případně revizní komise) je hrazen z dlouhodobých záloh a jedná se o náklad na správu domu. Vím že to takto účtují firmy které znám, a které vedou účetnictví společenstvím vlastníků. Takže mě, které dostávám vůbec nevadí, protože ti, kdo mě mínusují vůbec neví „vo co gou“. Jen by mě potom ale zajímalo, z čeho by se tyto mzdy+ odvody měli hradit.

  Vložil JaVa, 3. Březen 2019 - 11:00

  Nesprávně zde píšete,že:

  „Odměny členů orgánů společenství jsou nákladem na správu domu, který v souladu s ustanovením § 1180 odst. 2 NOZ nesou jednotliví vlastníci dle počtu jednotek.“

  " Dle současného výkladu tohoto ustanovení se nelze od této skutečnosti odklonit."

  Vaše tvrzení je v rozporu se výkladem zákonodárce.

  cituji z aktuálně platné DZ k novele o.z.:

  Stávající § 1180 odst. 2, který upravuje další část příspěvku, se také zachovává. Pravidlo pro stanovení této části příspěvku je také dispozitivní a napříště bude možné se od něho odchýlit pouze v prohlášení.

  konec citace

  Dovoluji si upozornit i na původní DZ,kde se m.j. dokonce uvažovalo o úplném zrušení tohoto odstavce, neboť jeho rozdílný výklad přinášel výkladové potíže:

  cituji

  Stávající § 1180 odst. 2, který upravuje další část příspěvku, se navrhuje zrušit, neboť přinesl v praxi spíše výkladové obtíže. Bylo diskutováno, zda jde o ustanovení kogentní nebo dispozitivní, což nebylo dosud vyjasněno. Část veřejnosti tak začala podle tohoto ustanovení postupovat bez dalšího, a to ode dne účinnosti občanského zákoníku, část veřejnosti přijala k tomuto postupu rozhodnutí shromáždění, avšak schválené pouze většinovým hlasováním, a část veřejnosti je názoru, že k postupu podle odstavce 2 je třeba souhlas všech vlastníků jednotek, neboť jde o zásah do jednoho ze základních práv vlastníka.

  konec citace

  Pokud tedy čtu správně,pak zde zákonodárce jednoznačně uvádí ,že se od znění § 1180 odst.2) odchýlit lze a dle mého soudu, pokud toto odchýlení již PV obsahuje,tak je pro vlastníky jednotek stále závazné!

  Přeji Vám hezký den.JaVa

  Vložil Radim. (bez ověření), 3. Březen 2019 - 12:09

  Napsal jste:

  „Pokud tedy čtu správně,pak zde zákonodárce jednoznačně uvádí ,že se od znění § 1180 odst.2) odchýlit lze a dle mého soudu, pokud toto odchýlení již PV obsahuje,tak je pro vlastníky jednotek stále závazné!“

  No ale co tedy s tím, když SVJ na základě uvedených nejasných výkladů postupovalo tak, že se ustanovením § 1180/2 řídí od účinnosti NOZ, aniž by prohlášení změnilo? Některá automaticky protože považovala ustanovení § 1180/2 za kogentní, některá změnou stanov (jako že stanovila jinak), některé jen usnesením shromáždění (také považovala za kogentní či stanovila jinak)?

  Když rozúčtovávají podle předchozího ustanovení náklady na vlastní správu na každou jednotku stejně už 5 let bez změny prohlášení, a nikdo z vlastníků se soudně nebránil, co s tím? A jak postupovat dál?

  A kdoví, jaký bude v souvisloti s § 1180/2 výklad předného ustanovení novely:

  „Jestliže se vlastníci jednotek odchýlili ujednáním stanov upravujícím poměr výše příspěvku na správu domu a pozemku od § 1180 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje se toto ujednání ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona za součást prohlášení“

  Vložil Marcela58 (bez ověření), 3. Březen 2019 - 7:37

  v našem SVJ se hradí odměny s fondu oprav,tomu rozumím,ale nevím proč platíme odvody z těchto odměn my všichni.Odměny jsou účtovány 69 tis.a ještě je odečteno přes 11 tis.soc.a zdrav.pojiště­ní.Nevím jestli si může výbor navýšit téměř třikrát tolik kolik bylo odhlasováno.Ve výboru jsou tři lidé.

  Vložil pojištění (bez ověření), 3. Březen 2019 - 9:09

  V drtivé většině SVJ odsouhlasí shromáždění hrubou odměnu. Je potom pochopitelné, alespoň pro většinu lidí, že odvody hradí ten, komu to ukládá zákon. Tj. část SVJ a část člen výboru. Je to úplně stejné jako v zaměstnání u mzdy. Nebo v zaměstnání, pokud jste někdy pracovala, platíte odvody za zaměstnavatele sa­ma?

  Vložil abc (bez ověření), 28. Únor 2019 - 19:41

  ik, výbor nezastupuje vlastníky, jak jste na to přišla? Kde by je měl zastupovat a proč?

  Vložil vn (bez ověření), 28. Únor 2019 - 10:06

  Všichni vlastníci mají povinnost přispívat na vše, na co se v svj přispívá. Je to v zákoně, je to ve stanovách, možná to někdo má o v Prohlášení vlastníka. žádná výjimka pro členy výboru neexistuje. Nevím, proč jsou odměny výboru ve vyúčtování, ale asi si v svj schválili taková pravidla.

  Vložil Benedikt (bez ověření), 28. Únor 2019 - 20:11

  Takže kdo si co usmyslí,přesvědčí ovce,tak ostatní budou platit?To si snad děláte kozy,ne?

  Vložil anonymouk (bez ověření), 28. Únor 2019 - 8:45

  A když s tou blbostí souhlasí vlastníci? Napadá mne, proč to vadí vám.

  Vložil Novi (bez ověření), 28. Únor 2019 - 9:29

  Protoze to nebi nikde upravene…rozpo­citani odmen dle skutecbe hodnoty nedava smysl…

  Vložil abc (bez ověření), 28. Únor 2019 - 7:36

  Na co se vlastně ptáte?

  Vložil Novi (bez ověření), 28. Únor 2019 - 9:36

  23 vlastniku v SVJ, 3 jsou ve vyboru. Odmena za rok celemu vyboru ve vysi X se rozpocita pouze 20 vlastnikum, 3 budou mit ve vyuctovani u nakladu odmeny vyboru 0 Kc. Jedina veta hovorici o zpusobu rozuctovani odmen je ve stanovach a ta rika, ze se rozpocitaji dle skutecne hodnoty. Jde mi o podlozeni teto skutecnosti. Logicky to samozrejme nedava smysl.

  Vložil Bořek (bez ověření), 1. Březen 2019 - 11:38

  Členové výboru zajišťují správu a služby nejen ostatním vlastníkům, ale také sami sobě. Proč by měli ostatní vlastníci platit v odměně členům výboru zato, že spravují také svou část společných prostor (podle podílů) a zajišťování jejich služeb.

  Termín ve stanovách „rozpočítají podle skutečné hodnoty“ na uvedeném nic nemění, vůbec z toho textu neplyne, že by členům výboru neměly být účtován jejich podíl na odměně.

  Vložil Dvořák (bez ověření), 28. Únor 2019 - 17:20

  Svůj smysl to mít může, protože z určitého úhlu pohledu je nelogické, aby si člověk sám přispíval na svoji vlastní odměnu. Navíc si člověk sám sobě přispěje třeba 100 Kč, ale díky odvodům dostane méně. Takže pak může dávat smysl tu 100 Kč nepřispívat.

  Tím to neobhajuji, jen nabízím možné vysvětlení.

  Vložil JaVa, 1. Březen 2019 - 11:52

  „Svůj smysl to mít může, protože z určitého úhlu pohledu je nelogické, aby si člověk sám přispíval na svoji vlastní odměnu.“

  Přesně tak se to dělá a někde i trochu jinak.Znám jedno SVJ, kterému dělá na základě příkazní smlouvy jeho vlastní správu jedno velké SBD,které vlastní v domě 14 bytových jednotek a také účtuje sobě jinak než vlastníkům jednotek.Jednotky patřící SBD hradí „správci“ 130 kč na jednotku a ostatní vlastníci „jen“ 155 kč.na jednotku.

  „tak to má být,tak je to správně“ :)

  Hezký den.JaVa

  Vložil DPH (bez ověření), 1. Březen 2019 - 12:06

  Rozdíl je v DPH. Pro své členy SBD účtuje bez DPH, pro vlastníky účtuje s DPH. Tak to má být, tak je to správně.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 1. Březen 2019 - 13:15

  cena musí být konečná a stejná. jestli je to plátce nebo ne je jen jejich problém.

  Vložil JaVa, 1. Březen 2019 - 12:59

  Já bláhový jsem si myslel,že SBD je v tomto konkrétním případě členem SVJ a ono je to naopak.Můžete mi prosím sdělit, podle kterého zákona,jsou někteří vlastníci jednotek v domě povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku, na účet právnické osoby SVJ, dle Vašeho "návodu.

  SBD přece účtuje právnické osobě SVJ.Nebo se snad mýlím.Co se děje mezi pronajímatelem(SBD) a nájemníky=druž­stevníky, se samostatného účetnictví právnické osoby SVJ, vůbec netýká.

  Děkuji.JaVa

  Vložil VN (bez ověření), 28. Únor 2019 - 15:18

  nicméně zde se bavíme úplně o nepodstatných částkách. Jestli Vám dům jinak funguje , tak bych vůbec neřešil výši odměn , ani tento špatný způsob rozúčtování…

  Vložil AsiTak, 28. Únor 2019 - 22:39

  Jedná se o započítání závazku člena výboru výdaje příspěvku na odměny proti pohledávce příjmu odměny. Zápočet ve výši hrubých nároků je nepřípustný před uspokojením nároků státu na odvody daňové a případné odvody na sociální a zdravotní pojištění (zákaz kompenzace nákladů a výnosů).

  Vložil VN (bez ověření), 1. Březen 2019 - 8:12

  My například odměny vyplácíme v symbolické výši formou nezdanitelných paušálů, které zákon o dani z příjmu umožňuje. Když to u nich funguje podobně , je váš příspěvek irelevantní..

  Vložil AsiTak, 1. Březen 2019 - 9:12

  Slovo „paušál“ v zákoně DPFO (586/1992 Sb) se vyskytuje u „§ 7a Daň stanovená paušální částkou“, kde se jedná o placení daně paušálem nikoliv o neplacení. Ale funkční odměna člena výboru do toho nepatří. Čtu zákon jako laik, nejsem ani právník ani daňový poradce!

  Vložil VN (bez ověření), 1. Březen 2019 - 9:27

  Pokud bude člověk zaměstnancem , zpravidla mu zaměstnavatel poskytne prostředky , které potřebuje pro svoji práci… jako telefon , PC , internet , různé nářadí atd. Jenže může to fungovat také tak , že zaměstnavatel se se zaměstnancem dohodne o tom , že si to zajistí zaměstnanec sám a zaměstnavatel mu poskytne paušál na zajištění tohoto všeho. Tento paušál se nedaní . Samozřejmě ten paušál musí odpovídat nákladům. Nemůže být 10.000 Kč/měsíc…

  Vložil radka2222 (bez ověření), 1. Březen 2019 - 10:07

  a ten „paušál“ bez dokladů, to vidíte kde v zákoně? a výbor má tedy evidentně uzavřenu smlouvu pracovně právní, jinak byste nepsal voloviny o paušálu zaměstnancům, a v té je odměna jak?

  Vložil radka2222 (bez ověření), 1. Březen 2019 - 10:03

  takže obcházení zákona jak vyšitý. ale pokud doloží SVJ prokazatelné doklady o úhradě prostředků (což samozřejmě musí, jinak to svj nemůže proplatit), tak to není žádná odměna, ale proplacení nákladů.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 1. Březen 2019 - 8:48

  nezdanitelný paušál?

  Vložil Jan77 (bez ověření), 28. Únor 2019 - 6:46

  NOZ § 1180

  (2) Příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů, na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti se rozvrhnou na každou jednotku stejně.

  PS: nerozumím formulaci „se odměny rozpočítají dle skutečné hodnoty (stejně jako třeba voda)“

  Vložil Novi (bez ověření), 28. Únor 2019 - 9:32

  Ano, tomu tez nerozumim. Ve stanovach je u vody zpusob rozpocitani dle skutecne hodnoty. To dava smysl-naklad dle skutecne spotrebovaneho mnozstvi, meri se vodomerem. U odmen stanovy uvadeji taktez zpusob rozpocitani dle skutecne hodnoty. Z meho pohledu to nedava smysl.

  Vložil Benedikt (bez ověření), 28. Únor 2019 - 15:51

  Já bych si dovolil uvést,že tu jde o nesmyslné přirovnání. Tedy správně,jak je to zde uvedené s odkazem na §1183. Je rovněž skutečnost,že by odměny se měly nahlašovat na DÚ,i když se zde s určitostí nebudou odvádět daně pro výši odměn.Přesto si myslím,že by tyto finance měl „někde“ procházet, byť v ročním vyúčtování VJ,když se na nich podílí právě každý VJ. Nebo tu má někdo jiný názor na věc? V případě neevidování to jsou pro mě „černé peníze“…

  Vložil radka2222 (bez ověření), 28. Únor 2019 - 16:54

  Z odměn se s určitostí neplatí daně? To je snad osvobozený příjem?

  Vložil Hubert (bez ověření), 3. Březen 2019 - 13:54

  Z odmen se odvadi dane na FU a zdravotni pojisteni( odvadi organizace – SVJ ).

  Uvedena castka by se nemela hradit z FO ( je urceny na něco jiného ), u nas se uctuje při vyuctovani v kolonce služby a rozuctovava se na bytovou jednotku.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".