Vložil Evžen (bez ověření), 18. Prosinec 2015 - 11:42

Předpokládám, že poskytujete placené krátkodobé pronájmy. Máte živnostenský list na ubytovací služby podle § 2326 NOZ a platíte příslušnou daň z příjmu podle § 9 ZDP a zdravodní a sociální pojištění? Pokud ne, jde o neoprávněné podnikání spojené se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

Rozdíl mezi běžným nájmem a krátkodobým ubytováním je v naplnění § 1177 a § 1178 NOZ. Podle těchto ustanovení je povinnost informovat osobu odpovědnou za správu domu o změně v počtu osob bydlících v bytě alespoň po stanovenou dobu. Pro správce domu je tato informace významná pro účel změny výpočtu příslušných plateb, jejichž výše závisí na počtu osob užívajících byt. Informování o těchto osobách při opakujích se krátkodobých ubytováních může být problémem. Vlastník jednotky musí mít možnost seznámit se, kdo jsou ostatní vlastníci jednotek a kdo jsou nájemci v domě. To je odůvodněno jednak jeho právním postavením spoluvlastníka společné nemovité věci, jednak nutností umožnit mu řádnou péči o jeho vlastní majetek.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.