Vložil lake, 8. Červen 2015 - 23:37

Pane X,

neznám takový právní předpis, který by požadoval vyúčtování služeb s podpisem, či s razítkem, či s otiskem palce. Mělo by ale být z dokumentu zřejmé, že jde o vyúčtování či výzvu k úhradě od poskytovatele služeb. Zákon č. 67/2013 Sb. hovoří jednoznačně o tom s kým je příjemce služeb v právním vztahu a od koho má dostat své vyúčtování:

67/2013 Sb. § 7
(1) Není-li jiným právním předpisem stanoveno jinak, skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby vyúčtuje poskytovatel služeb příjemci služeb vždy za zúčtovací období a vyúčtování doručí příjemci služeb nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období.
(2) Poskytovatel služeb ve vyúčtování musí uvést skutečnou výši nákladů na služby v členění podle poskytovaných služeb se všemi potřebnými náležitostmi, včetně uvedení celkové výše přijatých měsíčních záloh za služby tak, aby výše případných rozdílů ve vyúčtování byla zřejmá a kontrolovatelná z hlediska způsobů a pravidel sjednaných pro rozúčtování.
(3) Finanční vyrovnání provedou poskytovatel a příjemce služeb v dohodnuté lhůtě, nejpozději však ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb.

Není žádný problém, jestliže si SVJ nechává zpracovat vyúčtování od jiné osoby. Ale na vyúčtování by mělo být uvedeno, že jde o vyúčtování a výzvu k úhradě nedoplatku od poskytovatele služeb, tedy od SVJ. Nebo má být uvedeno, že autor dokumentu jedná jako zástupce SVJ.

Proto jsem se ptal tazatelky, zda ve stanovách mají schválená nějaká pravidla pro vyúčtování.

Řekněme, že stanovy uvádějí, že ve všech věcech spojených s rozúčtováním a vyúčtováním služeb jedná za SVJ společnost Bytospráva s.r.o.. Pak je to jasné: každý vlastník jednotky je povinen se podle toho zařídit a vyúčtování přímo od Bytosprávy je pro něj závazné. Při soudním vymáhání použije SVJ stanovy jako důkaz.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.