Vložil lake, 8. Červen 2013 - 18:02

Pro srovnání cituji v překladu příslušnou část z legislativy USA, která se týká společenství vlastníků: The Statutes of Florida, Section 718.116 Asses­sments; liability; lien and priority; interest; collection.

  • "Vlastník jednotky, bez ohledu na způsob, jakým získal vlastnické právo (…), odpovídá za veškeré závazky, které se staly splatnými v době kdy jednotku vlastnil. Navíc odpovídá společně a nerozdílně s předchozím vlastníkem jednotky za veškeré neuhrazené závazky, jejichž splatnost nastala do okamžiku přechodu vlastnického práva.
    Právo navyvatele jednotky vymáhat takto zaplacené částky na předchozím vlastníkovi jednotky zůstává nedotčeno.

Copak z toho plyne? Inu – když dva dělají totéž, není to totéž. Právní úprava státu Florida stanoví neomezenou společnou odpovědnost předchozího vlastníka i nabyvatele jednotky za dluhy původního vlastníka vůči SVJ. Společenství tedy má vždy v dosahu osobu, která vlastní nemovitý majetek (jednotku) a na které lze dluh vymáhat.

Česká právní úprava v § 1189 NOZ stanoví společnou odpovědnost předchozího vlastníka i nabyvatele jednotky pouze za dluhy, které „přecházejí na nabyvatele jednotky“. Jaksi při tom plzeňští experti zapomněli, že na nabyvatele žádné dluhy automaticky nepřecházejí! Takže jde o nevymahatelnou právní normu, která se uplatní pouze pokud prodávající DOBROVOLNĚ oznámí kupujícímu výši svého dluhu a kupující DOBROVOLNĚ převezme tento dluh.

Závěr: Americká právní úprava je promyšlená a funkční. Česká právní úprava je nepromyšlená a nefunkční. Samozřejmě napíšu na MMR a MS, ať si to zde přečtou.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.