zápis do OR

Vložil Samsung, 29. Září 2010 - 12:23 ::

Dobrý den, nevím zda se již tento dotaz neopakuje, ale bohužel se mi ho nepodařilo odhalit. Otázkou je: Není zákonná lhůta na zapsání nově zvoleného výboru do OR 6O dnů od ustavující schůze? Když je porušena tato zákonná lhůta a nový výbor není zapsán na OR, je způsob jak je k zápisu přinutit a nebo to není poviností? Má to vliv na členy, kteří jsou stále zapsáni v OR? Předem děkuji za odpověď Samsung

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 30. Září 2010 - 0:16

  Pane Samsungu, zde jsou odpovědi na Vaše otázky:

  Není zákonná lhůta na zapsání nově zvoleného výboru do OR 6O dnů od ustavující schůze?
  Ne, takováto lhůta stanovena není - ani pro OR, ani pro rejstřík SVJ. Podle § 32 odst. 3 ObchZ platí, že "návrh na zápis zapisovaných údajů musí být podán bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti".

  Když je porušena tato zákonná lhůta, je způsob jak je k zápisu přinutit a nebo to není poviností?
  Podle § 31 odst. 2 ObchZ platí, že "nesplní-li osoba podle odstavce 1 povinnost podat návrh na zápis do patnácti dnů ode dne, kdy jí tato povinnost vznikla, může návrh na zápis podat osoba, která na něm doloží právní zájem a k návrhu přiloží předepsané listiny (přílohy)".
  Kdokoliv, kdo osvědčí právní zájem, se může obrátit na rejstříkový soud a namítat neplatnost záznamu v rejstříku. Viz § 29 odst. 6 ObchZ. Jestliže například již skončilo funkční období výboru, může kterýkoliv člen SVJ učinit podání; RS porovná datum vzniku funkce členů výboru s délkou funkčního období výboru (ta má povinně být uvedena ve stanovách). Pak vyzve předsedu, aby doložil novou volbu výboru.

  Má to vliv na členy, kteří jsou stále zapsáni v OR?
  Ano i ne. Věc je složitá. Jestliže nemáte konkrétní problém a chcete pouze obecnou informaci, přečtěte si § 29 a § 30 ObchZ.

  lake

  Vložil inatr, 2. Říjen 2010 - 10:05

  Dobrý den,já myslela,že když je SVJ právnická osoba,má i povinnosti jako právnická osoba dle ObchZ?!

  Vložil inatr, 1. Říjen 2010 - 14:14

  Dobrý den,připojuji se k diskuzi,mi máme problém,že výbor byl 12 měsíců nefunkční,pak byl shromážděním 15.06.2010 us­tanoven výbor a zapsán do OR 04.09.2010.Mezitím již uzavíral důležité smlouvy prostřednictvím osoby ,kterou neznáme a bez našeho souhlasu,je to v pořádku,díky za odpověd.inatr

  Vložil Samsung, 30. Září 2010 - 10:40

  Velice děkuji za odpovědi. To znamená, že § 10 odstavce 2 se používá jen v případě 1. zápisu… Citace: (2) Výbor nebo pověřený vlastník jsou povinni do 60 dnů po svém zvolení podat návrh na zápis do rejstříku. K návrhu na zápis se přikládá

  1. výpis z katastru nemovitostí pro dům s byty a nebytovými prostory,
  2. notářský zápis o průběhu první schůze shromáždění, na níž byly schváleny stanovy společenství a zvoleny orgány společenství, včetně listiny osvědčující přítomnost vlastníků jednotek na této schůzi,

  atd…

  Vložil Petr, 30. Září 2010 - 8:53

  Dle příspěvků v jiných vláknech (zvláště pan Lake), je osobou žádající o zápis dle § 34 Obch. zák., nový výbor, nikoli původní. V zákoně to není určeno, pokud jsem dobře četl.

  Vložil Pavel, 30. Září 2010 - 9:28

  SVJ se zapisují do rejstříku SVJ (§ 10/1 ZoVB) nikoliv do OR.

  O zápis se nežádá (žádost lze zamítnout), podává se návrh na zápis, který musí být proveden pokud splňuje náležitosti.

  Návrh podává pouze osoba uvedená v § 34 ObchZ, nepodává ho tedy výbor ale SVJ.

  SVJ jedná svým statutárním orgánem, což je výbor nebo PV. Statutární orgán musí být platně zvolen. Pokud je vznik funkce odložen až na termín XXX, tak návrh podává SVJ jednající statutárním orgánem, kterému končí funkční období v XXX-1. Od XXX podává návrh na zápis SVJ jednající nově zvoleným statutárním orgánem.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Petr, 29. Září 2010 - 13:49

  Např. bývalý člen výboru nemusí chtít podepisovat bankovní příkazy aby nenesl odpovědnost za např. předražené faktury. Nezapsaný nový výbor nemůže faktury proplácet.

  Vložil rivr, 2. Říjen 2010 - 2:05

  …není problém. Pokud zajde nově zvolený Výbor do banky – ta se s tím nemaže. Prostě dle dodaných dokumentů (i když je to jen návrh nestvrzený Obchodním rejstříkem aby se mohlo jednat dle §29 odst.1 ObchZ) původně oprávněné osoby vymaže a dál zapíše dle jejího názoru ty platné osoby oprávněné pro účet… =zkušenost

  Vložil Votočka, 29. Září 2010 - 15:00

  Člen výboru je oprávněn činit úkony od okamžiku zvolení. Toto oprávnění je nezávislé na zápisu v OR.

  Vložil rivr, 2. Říjen 2010 - 2:15

  pokud jde o „úkony“ ke kterým je nový Výbor oprávněn volbou: pokud tyto úkony budou spočívat např. v neoprávněné platbě za faktury, jak se takový krok vrátí pokud by se stalo, že OR zápis neprovede VŮBEC (zřejmě tedy kvůli zásadní chybě při požadavku na zápis). To by asi bylo nevratné. A jak by se aplikoval §29 odst.1 ObchZ – na neplatné zástupce nebo na nově zvolené zástupce o kterých ale „Ví“ jen zápis ze Shromáždění. děkuji za odpověď

  Vložil Petr, 29. Září 2010 - 17:54

  Místo teoretizování zkuste jít do banky podepsat příkaz a tvrdit, že jste nový předseda výboru. Případně budeme mít zápis voleb. V bance potřebují podpisy dle uložených vzorů. Ty na základě shormáždění asi těžko změní.

  Vložil Votočka, 30. Září 2010 - 10:20

  Pokud jsem po letech praxe podle Vás teoretik, tak prosím. I v bance musí umět právní předpisy, neboli se zápisem o volbě mi samozřejmě dovolí disponovat s účtem. Je pouze otázka na koho narazíte a zda jste schopen argumentovat tak, aby to bylo v souladu s právem a tohoto práva se domoci.

  Naučit lidi bránit svá práva a domáhat se jich, to už jsem vzdal, protože ne vždy jsou ochotni se „prát“. Pak se diví, když jim není vyhověno a stěžují si na byrokratickou zátěž. Ale většinou si za to mohou sami.

  Pžeji stálou duševní svěžest

  Votočka

  Vložil +Anonymous (bez ověření), 30. Září 2010 - 10:09

  V bance provede změnu podpisových práv k účtu původní předseda za účasti nového. V bance nikoho nezajímá jestli byl, nebo nebyl někdo zvolen a prostě udělají změnu podle návrhu oprávněné osoby. V tu dobu bude v rejstříku zapsán ještě původní předseda a má právo disponovat s účtem.

  Vložil AnonymousX (bez ověření), 30. Září 2010 - 10:57

  Pokud se domluví a provedou změnu, pak banka nemusí nic zkoumat, je úkon provádí zapsaná osoba, pro banku je to v pořádku.

  Pokud ale přijde nový zástupce, prokáže své oprávnění, provede banka na jeho žádost změnu podpisových vzorů a oprávněných osob a dále už funguje normálně.

  K prokázání oprávněnosti u předsedy výboru by mělo stačit předložení platných stanov a zápisu z „volebního“ shromáždění vlastníků.

  Vložil PeDuPles (bez ověření), 30. Září 2010 - 11:27

  Jé, prosím řekněte mi Vaše číslo účtu a pobočku banky, kde mi základě cáru papíru s neověřenými podpisy provedou změnu oprávněných osob. Mohu Vám zaručit, že se do zítřka o Vaše peníze postarám jako o vlastní a jak tu nulu na účtě vysvětlíte vlastníkům je Vaše věc :-)

  A teď bez legrace – není problém do pěti minut vytisknout stanovy a vyrobit zápis z „volebního“ shromáždění včetně prezenční listiny s předepsaným počtem (falešných) podpisů. Kdyby banka na základě těchto papírů měnila dispozice s účty, mohli bychom se jít oběsit.

  Stejně jako banka neprovede identifikaci vlastníka účtu podle průkazky na autobus, ale požaduje OP nebo CP (tj. doklady vydané oficiálními místy), nemůže provést identifikaci oprávněných osob na základě ničeho jiného, než výpisu z Obchodního rejstříku. V opačném případě bychom se fakt nestačili divit.

  (Pracovala jsem v bance několik let a mohu zaručit, že průměrná pracovnice na přepážce NEMÁ právní vzdělání, většinou maximálně maturitu. Proto jsou tam právníci a metodici a podle jejich pokynů se chod banky řídí. A chca nechca, u právnických osob se bez výpisu z OR nehnete.)

  Vložil rivr, 2. Říjen 2010 - 2:24

  Pobočku banky zde sice přímo nesdělím (z osobních důvodů) ale ujišťuji, že toto není problém. Banka prostě provede přepis i jen na základě návrhu na "zápis do OR"

  Vložil AnonymousX (bez ověření), 30. Září 2010 - 13:46

  Jééééé, číslo účtu vám neřeknu, ale mohu vám zaručit, že do zítřka byste se k penězům nedostala ani s výpisem z Obchodního rejstříku. (A co byste si z něho chtěla vypsat ?)

  Vložil PeDuPles (bez ověření), 30. Září 2010 - 14:29

  Nóóó, já myslím, že mechanismus zneužití údajů k neoprávněným manipulacím s účty právnických osob v případě nedodržení postupů bankou jsem v předchozím příspěvku naznačila dostatečně…

  Jde o to, že že výpis z OR (zde rejstříku společenství) je takovou „občankou“ právnické osoby. Pokud chce kdokoli za právnickou osobu jednat nejen v bankách, ale třeba i na úřadech, bez výpisu se s ním nikdo nebude bavit, protože jak už jsem psala, zápisů o volbě nových orgánů si může kdokoli vyrobit deset do hodiny.

  Je to stejné, jako by někdo chtěl prokazovat vlastnictví bytu pouze obyčejně podepsanou kupní smlouvou namísto výpisu z katastru nebo změnu příjmení svatebním oznámením. Pokud kdokoli akceptuje neoficiální doklad, je to jeho osobní riziko, a v bance by to zrovna mohlo přijít dost draho.

  Na požadavek výpisu z rejstříku je tedy nutné pohlížet nikoli jako na buzeraci, ale naopak jako na ochranu majitele účtu, tedy SVJ. Vždyť ten zápis do rejstříku netrvá dlouho a co vím z konkrétních případů, jde ho popohnat i na několik hodin smutnýma očima nebo bonboniérou. A pak nakráčet do banky s čistým svědomím.

  Vložil Petr, 30. Září 2010 - 17:23

  PeDuPles má v předchozích příspěvcích pravdu. Kdo tvrdí opak, ať to jde do své banky ověřit. Bych měl v takové bance o peníze obavy. A je jedno, že změna podpisů a odčerpání peněz (jen se zápisem voleb) by proběhla třeba za tři dny (po změně podpisových vzorů), ne zítra. Předchozí majitel účtu by se to dozvěděl až z výpisu. Nám i smlouvu vody změnili až když si ověřili oprávněné osoby interaktivně nahlédnutím do rejstříku.

  Vložil AnonymousX (bez ověření), 30. Září 2010 - 15:48

  Óóó, takže podle vás nelze zajít přímo do banky se smyšleným zápisem, ale nejdříve je potřeba odevzdat bonboniéru a udělat smutné oči. A pak lze nakráčet do banky a hned se dostanete k penězům.

  Vložil PeDuPles (bez ověření), 30. Září 2010 - 18:06

  Ale vůbec ne. Podle mě jenom nemůžete přijít do banky vybírat peníze na základě načmáraného potvrzení od Pepy a Vašíka, že jste vážně majitel účtu na jméno AnonymousX. Bez občanky nebo pasu Vám peníze nedají.

  Pokud podstoupíte to riziko, že falešné dokumenty podáte na rejstřík s ověřenými podpisy, je to podobné, jako když si necháte vyrobit falešnou občanku.

  Ten zásadní rozdíl je v tom, že pokud Vám banka vydá peníze na základě pravého výpisu z rejstříku s falešnými údaji, je banka z obliga a SVJ dostane svoje peníze zpět pouze v případě, že Vás s nimi někdo chytí.

  Pokud Vám ale banka vydá peníze na základě falešného zápisu ze schůze, bude SVJ vracet peníze banka, protože pochybení bylo na její straně, když si neověřila údaje o majiteli účtu z oficiálních zdrojů. No a banka se zahojí na té pracovnici, která takovou blbost vyvedla. Proto si to nikdo na triko nevezme.

  Vložil AnonymousX (bez ověření), 30. Září 2010 - 20:20

  Osočujete mne z něčeho, co není pravda.

  Já jsem uvedl, že lze v bance vyřídit ( spotřebnými doklady ) změnu pověřených osob i změnu podpisových vzorů bez zápisu v rejstříku.

  Vy jste tvrdila, že bez zápisu v rejsříku to žádná banka neudělá.

  Nyní se snažíte zachránit svůj názor nesmyslnými výrazy jako „…načmáraného potvrzení od Pepy a Vašíka…“, „…Bez občanky nebo pasu…“ atd.

  Přestaňte si citově ulevovat a uvěďte argumenty, nebo toho nechte.

  Pěkný večer

  Vložil PeDuPles (bez ověření), 1. Říjen 2010 - 9:01

  Nevšimla jsem si, že bych vás z něčeho osočila, a je mi líto, že mé příměry nechápete a považujete je za citové výlevy, kterými nejsou. Jenom ze zkušenosti vím, že na příkladu se problém pochopí lépe.

  Nadále trvám na tom, že bez zápisu v rejstříku to žádná solidní banka neudělá a z mého příspěvku nemůže vyplývat opak. Ocenila bych ale ponechání diskuze v konstruktivním tónu. Zkusím to tedy ještě jednou a pokusím se vysvětlit své příměry.

  Fyzická osoba se identifikuje občankou nebo pasem. To jsou základní doklady, které prokazují existenci a pomocí fota umožňují jednoznačnou identifikaci fyzické osoby. Při jakékoli zásadní manipulaci s účtem, jako je například změna podpisových vzorů a tím přístupových práv k účtu, jsou tyto doklady požadovány. Nelze je nahradit písemným čestným prohlášením dalších osob, že ten, kdo do banky s tímto prohlášením přišel, je opravdu osobou, za kterou se vydává (zmíněné „načmárané potvrzení od Pepy a Vašíka“).

  Jistě se shodneme na tom, že byste nechtěl, aby s Vaším osobním účtem manipuloval a peníze z něj vybíral každý, kdo přinese potvrzení klidně od padesáti osob, že je Vy. V případě vytunelování Vašeho účtu takovým způsobem byste byl asi první, kdo by v bance ztropil scénu, že měli chtít občanku. Požadování, aby na základě stejného papíru banka zpřístupnila účet právnické osoby, je ale totéž.

  Právnická osoba se identifikuje výpisem z rejstříku. Toto je opět doklad prokazující existenci právnické osoby a obsahuje údaje o tom, kdo je oprávněn za právnickou osobu jednat (dle ZoVB u SVJ tedy předseda+1). Nelze ho nahradit obyčejným zápisem ze schůze, tedy neoficiálními papíry s podpisy souboru bance zcela neznámých lidí, které nemá možnost identifikovat a ověřit, protože tento zápis je pouze jedním z dokladů, na základě kterých rejstřík provádí změnu. Výjimkou by snad mohl být notářský zápis ze schůze, kdy jak prezenci, tak průběh a platnost usnesení o zvolení orgánů ověřuje notář jako oficiální osoba.

  Navíc přepážková pracovnice skutečně nemá v popisu práce znát vnitřní způsoby fungování a konkrétní stanovy všech SVJ, družstev, akciovek, s.r.o. a dalších druhů právnických osob. Této pracovnici stačí vědět, že identifikačním dokladem jednotlivých právnických osob je výpis z rejstříku a v něm vždy najde, kdo je za právnickou osobu oprávněn jednat. S nikým jiným jednat nesmí, respektive požadavky jiných než zapsaných osob nesmí realizovat – viz např. Všeobecné obchodní podmínky ČSOB:

  ČSOB je povinna při poskytování všech bankovních služeb identifikovat Klienta nebo osobu jednající jeho jménem nebo na jeho účet a v případě právnické osoby identifikovat skutečného majitele této právnické osoby… V případě, že Klient (nebo osoby jednající jeho jménem nebo na jeho účet) odmítne vyhovět požadovanému rozsahu identifikace, nebude požadovaná bankovní služba provedena… S účtem je oprávněn nakládat jen Majitel účtu… Za nakládání s účtem se považují veškeré právní úkony, které směřují ke vzniku, změně nebo zániku smlouvy o účtu. 

  V podstatě se jedná o stejný problém, jako se tu řešil již několikrát – kdo je oprávněn účastnit se shromáždění, které se koná v období prodeje bytu (na KN již leží návrh na vklad, ale zapsán je původní vlastník). I zde se většina přítomných odborníků přiklonila k variantě, že na shromáždění má být vlastník, který je uveden na výpise z KN k datu konání schůze s tím, že v ideálním případě dá tento starý vlastník plnou moc novému vlastníkovi. Analogicky v bance je potom ideální, když se dostaví starý předseda+1 a udělí podpisová práva novému výboru.

  Pokud tato varianta možná není, například když starý výbor byl odvolán a hrozí zneužití, pak nastupuje jako nejpřijatelnější cesta ta, kterou jsem uvedla – donést veškeré dokumenty na rejstřík a pokusit se pracovnici urgentnost situace vysvětlit s případnou drobnou pozorností. Výpis s novými údaji je pak opravdu možno získat za několik hodin, což ovšem neznamená, že by byl odfláknut proces; jen vás prostě šoupnou na vrch kopičky.

  Vložil Vlastník bytu (bez ověření), 1. Říjen 2010 - 9:55

  Nezaměňovat rejstříky.

  Zápis do katastru nemovitostí má (nyní) konstitutivní účinky, právní skutečnost zápisem vzniká (konstituuje se). Je to výjimečný případ, co se obdobných evidencí týče. (Nezaměňovat s dřívější evidencí nemovitostí, podle dřívější právní úpravy, podle níž je ale stále řada nemovitostí zapsána v nynějším katastru nemovitostí.)

  Zápis do rejstříku společenství vlastníků jednotek (a do obchodního rejstříku, evidence vozidel, lodní registr, ad., je to častější případ) má povahu pouze deklaratorní, žádná právní skutečnost zápisem nevzniká. V případě společenství vlastníků právní skutečnost vzniká volbou orgánu nebo jeho členů (nikoliv zápisem volby do rejstříku), v případě převodu vozidla nová právní skutečnost vzniká převodem automobilu (kupní smlouvou), nikoliv zápisem převodu do evidence vozidel.

  Vlastník bytu

  Vložil PeDuPles (bez ověření), 1. Říjen 2010 - 10:35

  Nesnažila jsem se zaměňovat rejstříky; použila jsem uvedenou paralelu jako ukázku toho, že v obou případech je časová prodleva mezi vznikem funkce respektive datem právních účinků vkladu a datem zápisu, tedy že v obou případech existuje časové období, kdy (lidově řečeno) nový vlastník nebo nový orgán nemá v roce oficiální papír.

  Jak už jsem psala, v bance jsem dělala, a pokud bych pro jakoukoli transakci přijala jako podklad cokoli jiného než předepsaný výpis z rejstříku nebo výpis z katastru, letěla bych na hodinu.

  Což ovšem nikterak nesouvisí s tím, že nově zvolený výbor má opravdu práva a povinnosti datem zvolení, stejně jako pro datum vzniku povinností vlastníka bytu (například pro úhradu záloh na správu) používáme datum právních účinků vkladu.

  Čímž přiznávám, že mě Vaše věta „Zápis do katastru nemovitostí má (nyní) konstitutivní účinky, právní skutečnost zápisem vzniká (konstituuje se)“ poněkud mate. Vzbuzuje totiž dojem, že až do data zápisu by měl příspěvky na správu hradit původní vlastník. Tak jak to je?

  Vložil lake, 30. Září 2010 - 18:19

  Paní PeDuPles,
  panu AnonymousX je třeba věci vysvětlovat zvláště pomalu. Vy jste se zmínila pouze o urychlení výpisu z rejstříku pomocí drobného dárku.
  Pan AnonymousX to pochopil tak, že má do banky přinést květiny a bonboniéru a odnese si peníze.

  lake

  Vložil AnonymousX (bez ověření), 30. Září 2010 - 20:09

  Paní PeDuPles, pan lake nemůže interpretovat moje vyjádření, protože zjevně není schopen pochopit smysl mého příspěvku.

  Pro pana lake upřesňuji: Nejedná se o to, že bych do banky donesl úplatek či úsměvy, ale v mém příspěvku jsem poukázal na to, že stejně „falešné“ doklady, jaké jsem schopen předat bance, jsem schopen předat i příslušným úředníkům (nebo naopak) a dle vyjádření paní PeDuPles mi to v bance stačit nebude, ale od úředníků za úsměv získám téměř okamžitě doklad pro banku již postačující.

  Pokud, pane lake, něco nepochopíte, nebo něčemu nerozumíte, tak se normálně zeptejte. Není ostuda něco nevědět. Ale úplně nesmyslná interpretace cizího názoru, bez pochopení podstaty věci ukazuje buď na psychicky nevyrovnanou osobnost nebo na člověka méně inteligentního.

  Přeji pěkný večer

  Vložil Anonymous 1 (bez ověření), 30. Září 2010 - 18:29

  Hlavně žes to pochopil ty inteligente.

  Vložil Pavel, 30. Září 2010 - 12:41

  Pokud by přepážkové pracovnici nestačilo předložení stanov a zápisu z volebního shromáždění, tak lze jednat s jejím nadřízeným. Pokud by to nestačilo ani jemu, tak lze jednat s jinou bankou. :-))

  Je však pravdou, že banka nemá povinnost otevřít Vám účet a pokud již máte účet otevřený jistě jsou někde podepsané obchodní podmínky psané nějakým malým písmem, které někdo již „dobrovolně“ akceptoval.

  Zápis do rejstříku SVJ je pouze deklaratorní, provedením zápisu do rejstříku funkce nevzniká, jak se lze někdy dozvědět.

  Řada přispěvatelů v naprosté naznalosti právních předpisů podléhá nepřesným informacím zaměstnanců různých institucí, kteří jsou stejně právně neinformovaní a mají za sebou jen nějaké hodinové školení.

  Právo svědčí pouze tomu, kdo ho zná.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Karolína Š. (bez ověření), 29. Září 2010 - 15:35

  „Člen výboru je oprávněn činit úkony od okamžiku zvolení.“

  Člen výboru je oprávněn činit úkony od okamžiku vzniku funkce, tímto okamžikem může být okamžik zvolení, ale může být také zvolen k jinému datu, než proběhla volba (takový postup bych doporučovala).

  Karolína Š.

  Vložil Petr, 1. Říjen 2010 - 9:06

  Pokud jsem se orientoval v řazených příspěvcích, tak PeDuPles zmínila bonboniéru jen k popohnání zápisu rejstříku a že není problém do pěti minut vyrobit zápis z volebního shromáždění včetně prezence s předepsaným počtem (falešných) podpisů

  AnonymousX, že nový zástupce prokáže bance své oprávnění (by mělo stačit předložení platných stanov a smyšleného zápisu z volebního shromáždění vlastníků), banka provede na jeho žádost změnu vzorů a oprávněných osob. Předtím bonboniéru a udělat smutné oči a hned se dostanete k penězům.

  AnonymousX to může prakticky zkusit, nechť takto vyluxuje účet firmy u které zná např. z faktur účet, IČO a z Obchodního rejstříku (nebo z reg. živnopodnikání) oprávněnou osobu.

  Vložil AnonymousX (bez ověření), 1. Říjen 2010 - 11:06

  Petře sem tam plácnete nějakou hloupost, ale tento příspěvek asi vede. Vy jste to tak pomotal, do takového nesmyslu, že ani nemá smysl snažit se vám to vysvětlit.

  Přeji pěkný den

  Vložil PeDuPles (bez ověření), 1. Říjen 2010 - 10:08

  Já už jsem to chtěla nechat plavat, ale ještě bych podotkla tohle:

  Pokud připustíme, že za SVJ je oprávněn jednat s úřady, bankami a dodavateli každý, kdo pobíhá po světě se stanovami a zápisem ze shromáždění, na kterém byl údajně zvolen, pak můžeme celý rejstřík včetně on-line přístupu a podpisových vzorů zrušit, protože je na nic.

  Dále je nutné na všechny přepážky obsluhující právnické osoby osadit právníky, kteří sypou z rukávu Občanský i Obchodní zákoník a Zákon o vlastnictví bytů včetně výkladů a připravit se na několikahodinové fronty vzniklé tím, že tito pracovníci budou při každém požadavku studovat x-stránkové stanovy a zápisy ze schůzí.

  Vložil inatr, 1. Říjen 2010 - 14:44

  Souhlasím s tím,že když chce úvěr fyzická osoby,prověřují ji,tak důkladně,že se nestačíme divit.Ovšem SVJ se zápisem dostane cokoli.Nám se stalo,že úvěr,smlouvy se stavební firmou,stavební povolení atd.sjednával člověk pověřený předsedou výboru SVJ,který nebyl ve funkčním období a měl podepsanou plnou moc.Nikomu to nepřišlo podivné,všude uspěl,to máme skvěle proškolené úředníky.Na každého jiný metr!!

  Vložil AnonymousX (bez ověření), 1. Říjen 2010 - 10:57

  Už jsem to chtěl nechat plavat, ale jdete ve svých fantaziích už příliš daleko.

  Není přece nutné, aby na všech přepážkách byli více vzdělaní lidé, i když by se kolikrát hodilo aby měli alespoň středoškolské vzdělání. Stačí když se ve věci, kterou nezná, se poradí se zkušenějším kolegou či nadřízeným. Pro složitější případy má jistě banka právní oddělení.

  Pěkný den

  Vložil PeDuPles (bez ověření), 1. Říjen 2010 - 11:53

  Pane AnonymousX, nechci tu z toho dělat osobní přestřelku, ale to nejsou moje fantazie; jsou Vaše. Já jsem naopak důvěrně seznámena s krutou realitou chodu bank zevnitř.

  V okamžiku založení účtu v bance podepisujete, že se budete řídit podmínkami banky. V podmínkách banky je, že se budete identifikovat podle požadavků banky a pokud ne, banka Vám ve Vašem požadavku nevyhoví. Tečka.

  Samozřejmě můžete požádat o výjimku. Písemně, a to na osobu, která má podpisové právo tuto výjimku schválit. Většinou se jedná o ředitele krajských poboček a určené pracovníky centrály. Ti samozřejmě budou kromě žádosti požadovat závažné důvody, proč by měla být výjimka vůbec poskytnuta, ověřené podpisy na žádostech a samozřejmě si budou v průběhu schvalování vyžadovat další a další doklady, aby byli ochotni převzít osobní zodpovědnost a výjimku Vám schválit. Také se budou dotazovat, proč není možná standartní cesta a ať to doložíte. Pak to pošlou na právní oddělení ke sdělení stanoviska. Právní oddělení bank většinou řeší závažnější případy než nový výbor SVJ v nějakém zapadákově a je zvyklé prvotně zkoumat, zda se nejedná o nějakou nekalost, takže než přijdete na řadu a v lepším případě Vám výjimku schválí, budete mít výpis z rejstříku desetkrát.

  Vložil AnonymousX (bez ověření), 1. Říjen 2010 - 14:35

  Paní PeDuPles, stále se ubíráte někam jinam, tak se vám naposled pokusím vysvětlit svůj názor.

  Uvedl jsem, že pokud změnu podpisového vzoru a oprávněné osoby provádí bývalá pověřená osoba a nová pověřená osoba, provede banka změnu a vše je v pořádku. S tím snad souhlasíte, přestože jsem neupřesňoval žádné další podmínky, které banka může mít, ani lhůtu za jak dlouho tuto změnu vyřídí.

  Dále jsem uvedl, že pokud tomu tak není, může nová pověřená osoba požádat o změnu údajů a k tomu by ji měly stačit stanovy a zápis ze shromáždění. Nic jsem netvrdil o termínu, kdy se tato záležitost vyřídí (osobně se domnívám, že to rychleji než za týden banka nevyřídí), nic jsem netvrdil o způsobech ověřování v bance. Pouze jsem uvedl, že výpis z rejstříku SVJ není nutný.

  Naopak vy jste uvedla, že lze zajít na rejstříkový soud, tamním úředníkům podstrčit bonboniéru, usmát se na ně, a už máte výpis z rejstříku (klidně na základě falešných dokumentů), s tímto výpisem zajdete do banky a hned se dostanete k penězům. Pevně doufám, že tomu tak není, že i v tomto případě vyřízení změny nějakou dobu trvá a snad je upozorněn vlastník, případně bývalá pověřená osoba.

  Jestli je postup s výpisem z rejstříku o nějaký den rychlejší než bez něj, je to záležitost banky a jejích doporučených postupů, kterých se zaměstnanci pevně drží a přesvědčit je o něčem je často velmi těžké (jsou však i vyjímky). O rychlosti a procesu schvalování nebyla původně řeč. To, že to v bance trvá déle je jistě možné, pokud by však měli takových případů více, naučili by se je řešit rychleji.

  Pokud by si banka při zakládání účtu vymínila, že je klient povinen se prokazovat výpisem z rejstříku, pak by jistě byl tento výpis nutný. Předpokládám však, že banky mají spíše obecnou formulaci podobnou té, kterou jste uvedla: „…že se budete identifikovat podle požadavků banky…“

  Pěkný zbytek dne

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".