Vložil lake, 30. Září 2010 - 0:16

Pane Samsungu, zde jsou odpovědi na Vaše otázky:

Není zákonná lhůta na zapsání nově zvoleného výboru do OR 6O dnů od ustavující schůze?
Ne, takováto lhůta stanovena není - ani pro OR, ani pro rejstřík SVJ. Podle § 32 odst. 3 ObchZ platí, že "návrh na zápis zapisovaných údajů musí být podán bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti".

Když je porušena tato zákonná lhůta, je způsob jak je k zápisu přinutit a nebo to není poviností?
Podle § 31 odst. 2 ObchZ platí, že "nesplní-li osoba podle odstavce 1 povinnost podat návrh na zápis do patnácti dnů ode dne, kdy jí tato povinnost vznikla, může návrh na zápis podat osoba, která na něm doloží právní zájem a k návrhu přiloží předepsané listiny (přílohy)".
Kdokoliv, kdo osvědčí právní zájem, se může obrátit na rejstříkový soud a namítat neplatnost záznamu v rejstříku. Viz § 29 odst. 6 ObchZ. Jestliže například již skončilo funkční období výboru, může kterýkoliv člen SVJ učinit podání; RS porovná datum vzniku funkce členů výboru s délkou funkčního období výboru (ta má povinně být uvedena ve stanovách). Pak vyzve předsedu, aby doložil novou volbu výboru.

Má to vliv na členy, kteří jsou stále zapsáni v OR?
Ano i ne. Věc je složitá. Jestliže nemáte konkrétní problém a chcete pouze obecnou informaci, přečtěte si § 29 a § 30 ObchZ.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.