Vložil Vlastník bytu (bez ověření), 1. Říjen 2010 - 9:55

Nezaměňovat rejstříky.

Zápis do katastru nemovitostí má (nyní) konstitutivní účinky, právní skutečnost zápisem vzniká (konstituuje se). Je to výjimečný případ, co se obdobných evidencí týče. (Nezaměňovat s dřívější evidencí nemovitostí, podle dřívější právní úpravy, podle níž je ale stále řada nemovitostí zapsána v nynějším katastru nemovitostí.)

Zápis do rejstříku společenství vlastníků jednotek (a do obchodního rejstříku, evidence vozidel, lodní registr, ad., je to častější případ) má povahu pouze deklaratorní, žádná právní skutečnost zápisem nevzniká. V případě společenství vlastníků právní skutečnost vzniká volbou orgánu nebo jeho členů (nikoliv zápisem volby do rejstříku), v případě převodu vozidla nová právní skutečnost vzniká převodem automobilu (kupní smlouvou), nikoliv zápisem převodu do evidence vozidel.

Vlastník bytu

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.