zajimavý soud v Mostě

Vložil Petr2516, 17. Listopad 2018 - 11:49 ::

Dobrý den, zdravím všechny příznivce portálu SVJ. Chtěl bych touto cestou upozornit na zajímavý spor, který v těchto dnech bude vrcholit u okresního soudu v Mostě. Jedná se o spor společenství, proti dvěma jejím členům v souvislosti odpojení od CZT. Více podrobností zde http://zmena-vytapeni.cz

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil P. Paluška (bez ověření), 2. Říjen 2020 - 13:01

  V únoru tohoto roku se tu rozjela vášnivá debata v souvislosti výpovědi dodávek tepla, s následnou soudní šikanou, v které si výbor SVJ neustále nárokuje platby za údajně dodanou energii.

  Nastal tedy čas poinformovat, jakým způsobem se tato kauza vyvíjí dál. V této věci jsem podal na společenství celkem dvě trestní oznámení. Jedno v roce 2017 a druhé, hned po vynesení rozsudku v Ústí nad Labem dne 12.2.2020, které jsem rozšířil o všechny soudce, kteří v této věci rozhodovali. Někdy v květnu 2020 mě telefonicky kontaktovala Mostecká policie. Praporčík Pavel Balcar mi oznámil, že trestní oznámení ukončí jako nedůvodné. Na to jsem si s ním smluvil schůzku abych to s ním ještě probral. Schůzka proběhla ale nepřesvědčil jsem ho. Ne že bych neměl pravdu, ale jemu se do toho evidentně nechtělo. Oznámil mi že to ukončí a že si můžu podat stížnost. To by nebylo až tak zajímavé, až na to, že jsem se na schůzce dověděl, že v rámci obou trestních oznámení byl proveden pouze jeden úkon. Dne 18.9.2017 byl pozván předseda SVJ Miroslav Kuželka k podání vysvětlení. Toto vysvětlení jsem si vyžádal a ukázalo se, že se pan Kuželka dopustil křivé výpovědi. Pan Kuželka do protokolu uvedl:

  Dostavil jsem se na OOP Most 1, abych se zde vyjádřil ve věci vyúčtování služeb pro pana Pavla Palušku. Dále pan Kuželka pokračuje:
  Pan Paluška se někdy v roce 2013 údajně odpojil od centrálních dodávek tepla, které pro blok 1 zajišťuje společnost Severočeské teplárenská. Odpojení od TUV bylo panu Paluškovi schváleno ze strany SVJ. To, zda se skutečně odpojil od centrálního dodávání tepla, ale nelze prokázat, neboť pan Paluška nikdy neumožnil tuto kontrolu u něj v bytě provést a na veřejně přístupném potrubním vedení směřující do bytu pana Palušky žádné přerušení potrubí není. K tomu pan Kuželka ještě dodal: Z důvodu neumožnění odpočtu spotřebovaných jednotek tepla (neschválená demontáž poměrových měřidel na jednotlivých radiátorech) bylo ze strany SVJ přistoupeno k zákonnému postupu a to rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění dle § 1 vyhlášky čísla 372/2001 Sb.

  Máme tu tedy v jedné věci dvě protichůdná správní řízení, jedno občanskoprávní, v němž nás SVJ jako žalobce, obvinilo z protiprávního odpojení, za současného uplatnění nároku na zaplacení škody. Tuto škodu, jsme podle žalobce měli údajně způsobit odebranou a nezaplacenou dodávkou 468 Gj. tepelné energie v ceně 300000 Kč.
  Druhé řízení je pak trestní, zatím v přípravné fázi, v kterém tentýž žalobce, nyní v roli obviněného, rozporuje naše odpojení tvrzením, že prý je naše odpojení neprůkazné.

  Nyní vedu boj se státními zástupci kteří „nechápou“ příčinné souvislosti, lépe řečeno rozpory, v jednání výboru SVJ. V odpovědích dělají ze sebe blbce, že prý z listinných materiálů nevyplývá, že by se pan Kuželka dopouštěl lží, natož trestné činnosti. Nyní jsem podal stížnost pro porušení zákona k vrchnímu státnímu zastupitelství. http://zmena-vytapeni.cz/…tupitelstvi/

  Vložil Standa1979 (bez ověření), 5. Říjen 2020 - 13:43

  Dobrý den pane Paluško, předpokládám, že trestní oznámení jste podal z důvodu, abyste se pokusil zvrátit dosavadní rozhodnutí soudů ve vaší věci. Z trestního oznámení vyplývá, že se hlavně týká pana Kuželky (asi člen výboru SVJ?) a jeho výpovědi na policii. Trestní oznámení vůči soudcům byl asi zoufalý výkřik, že, když asi nemáte nějaký důkaz či tvrzení, že by byli soudci nějak SVJ ovlivněni k „přikrývání“ trestné činnosti SVJ (nad rámec předložené argumentace v rámci sporů)?

  Nerozumím ale tomu, jak by v případě, že by bylo zahájeno trestní stíhání členů výboru SVJ pro křivé obvinění, tato skutečnost mohla změnit závěry civilních soudů a ústavního soudu. Ty opakovaně váš spor uzavřely s tím, že váš byt je i nadále součástí společné zúčtovací jednotky, k ukončení vztahu vaší výpovědí služby nedošlo, když jste ji sám vypovědět tímto způsobem nemohl, a tedy že použití vyhl. 372/2001 a později 269/2015 ze strany SVJ bylo v pořádku.

  Nebo jsem přehlédl nějakou možnost, při které trestní stíhání hraje nějakou významnou roli, například zcela vyvrací závěry soudů?

  Má podle vás nějakou váhu to, jestli věc bude posouzena jako neoprávněné odpojení nebo jako černý odběr po odmontování měřících čidel?

  Sám jsem zvědavý na vaši odpověď, jelikož ta nám může ozřejmit vaše důvody pro aktuální postup, který se může zdát neefektivní.

  A ještě jeden dotaz na vás – na webu máte i podání pro ombudsamana. Odpověděl vám již nějak? Ombudsman se totiž v minulosti pohyboval v oblasti nemovitostního práva, hlavně teda nájemního, a tak mě zajímá, zda se nějak vyjádřil k postupu stavebního úřadu ve vaší věci.

  Vložil P.Paluška (bez ověření), 25. Říjen 2020 - 14:15

  Dobrý den Stando. Trestní oznámení jsem na soudy podal, protože kryjí trestnou činnost. Jestli to zvrátí rozhodnutí soudů netuším, ale rozhodně budu chtít nahradit škodu která nám těmito soudy vznikla.
  Trestní oznámení se týká celého výboru společenství, nikoliv jenom pana Kuželky. Oni zneužili svých funkcí, když nám podvodem přiřkli 468 Gj černého odběru. Křivou výpovědí se výbor SVJ z této trestné činnosti defacto usvědčil.
  S panem Kuželkou, naším předsedou, vedu rozsáhlou korespondenci. Od samého počátku jsem ho v korespondencích upozorňoval na protiprávnost kroků které proti nám výbor vede s tím, že se defacto jedná o trestnou činnost. Pan Kuželka to samozřejmě nikdy neuznal odvolávajíc se na rozsudky, které byly v této věci doposud vyneseny. V květnu 2020 jsem si vyžádal od policie protokol o padaném vysvětlení panem Kuželkou, v kterém křivě vypovídal. Od té doby jsem pana Miroslava Kuželku třikrát vyzval, aby křivou výpověď vysvětlil. No samozřejmě ji nevysvětlil, protože by musel přiznat, že nároky vznesené proti nám u soudů, jsou založeny na podvodu, který spočívá v tom, že nás účtovali jako černé odběratele.

  Dále se zmiňujete a nerozumíte tomu, jak by trestní stíhání dotčených osob mohlo změnit názory civilních soudů, které opakovaně uvedly že i po odpojení jsme stále součástí zúčtovací jednotky.
  Dobrá, podívejme se tedy do vyhlášky co se rozumí pod pojmem zúčtovací jednotka.

  §2 Pro účely této vyhlášky se rozumí

  a/ zúčtovací jednotkou dům nebo jeho část, popřípadě domy nebo jejich části, které mají jedno společné, technologicky propojené odběrné tepelné zařízení a společné měření nebo stanovení množství tepla, nákladů na teplo na vytápění a nákladů na poskytování teplé vody,

  Zúčtovací jednotkou, je tedy nějaké společné technologicky propojené odběrné tepelné zařízení napojené na společné měření. Dále z tohoto odstavce vyplývá, že na toto odběrné tepelné zařízení můžou být připojeny buď všechny jednotky v domě, nebo jen část jednotek v domě. Pokud je tedy nějaká jednotka připojena ke společnému odběrnému tepelnému zařízení, stává se tak součástí zúčtovací jednotky, pokud se odpojí, součástí zúčtovací jednotky už logicky není.
  Zúčtovací jednotkou je tedy množina bytů, bez ohledu na to, jestli je tato množina součástí celého domu, nebo vícero domů, nebo jen částí těchto domů, které jsou společným tepelným zařízením, propojené na společné měření, zúčtovací místo.
  Pokud soud uvádí že i po odpojení z tohoto zúčtovacího místa jsme i nadále součástí zúčtovací jednotky, tak je to jen proto, aby odůvodnil použití obou ustanovení vyhlášek, na základě kterých nám SVJ přiřklo podvodem 468 Gj, odebraného tepla.

  Vložil Otýlie (bez ověření), 25. Říjen 2020 - 14:56

  „Trestní oznámení jsem na soudy podal“
  „Trestní oznámení se týká celého výboru společenství“

  Pane Paluško,

  z Vašeho sdělení není příliš srozumitelné, na koho jste podal trestní oznámení:

  na soudy?
  na výbor společenství?
  na soudy i na výbor společenství?

  Rovněž není zřejmé, zda a jak Vám pomohly (v občanskoprávní věci) orgány činné v trestním řízení.

  Vložil Otýlie (bez ověření), 25. Říjen 2020 - 14:53

  „názory civilních soudů, které opakovaně uvedly že i po odpojení jsme stále součástí zúčtovací jednotky“

  Pane Paluško,

  pokud civilní soudy opakovaně uvedly, jak píšete, že i po odpojení jste stále součástí zúčtovací jednotky, tak to znamená, že i po odpojení jste stále součástí zúčtovací jednotky. Pokud byste se byl seznámil s právní úpravou, byl byste nutně musel dojít k témuž názoru.

  Čemu na tom nerozumíte?

  Sice radiátory odpojené nemám, ale dost často na nich mám nulové náměry (k vytápění stačí stoupačky a prostupy tepla z okolních bytů). Přesto jsem součástí zúčtovací jednotky.

  Vložil P.Paluška (bez ověření), 26. Říjen 2020 - 16:35

  Vážená paní Otýlie, pokud soudy opakovaně uvádí že i po odpojení je jednotka součástí zúčtovací jednotky, tak se soudy opakovaně dovolávají slov právního předpisu proti jeho smyslu (§2, OZ).

  Podmínkou být součástí zúčtovací jednotky, je pouze, být připojen do společného měření. Stupačky procházející jednotkou, na to nemají vliv. Vy snad v dotčeném ustanovení vyhlášky, vidíte poznámku o stupačkách? Nebo že i po odpojení od společného měření je jednotka stále součástí zúčtovací jednotky. Ne, já to tam nevidím. Já naopak vidím že zúčtovací jednotkou může být dům nebo jeho část, popřípadě domy nebo jejich části. Pokud může být zúčtovací jednotkou jen část domu, znamená to, že v domě může být vícero zúčtovacích jednotek. Zúčtovací jednotkou se může stát i jedna bytová jednotka, zásobovaná tepelnou energií z vlastního zdroje, do kterého dodává energii smluvní dodavatel, přímo konečnému spotřebiteli.

  Pokud bytem prochází stupačky, což není náš případ, dá se to vždy, při dobré vůli vyřešit. Například jejich odizolováním.

  Paní Otýlie, věřte mi, že s právními úpravami jsem seznámen dokonale. Dokonale jsem seznámen i s protiprávními postupy těchto civilních soudů.

  Vložil tomas 22, 2. Říjen 2020 - 16:36

  Víte pane Paluško neberte si to osobně ale přesně to děláte jenže to nejsou obří ale větrné mlýny které se jak bylo popsáno ve skvělém románu točí bez ohledu na vás.

  Tím chci říct, že bojujete „bitvu“ o níž se jen vy sám domníváte, že existuje, ale ona neexistuje.

  Pokud jste již nezbankrotoval jděte od toho šance na výhru v bitvě co neexistuje není

  Jen několik vašich omylu. Ve vašem sporu není nikdo obviněný. Je tam odsouzený tedy vy a tečka. Nikomu nebylo obvinění sděleno a vaše trestní oznámení (mimochodem zcela popravu) bylo odloženo. Prodávat trestní oznámení na soudce za právní názor nelze. Podávat trestní oznámení na SVJ je nesmysl, protože zde není trestný čin jehož by se mohlo dopustit.

  Radiátory jež jste odmontoval jsou dle stanoviska NS v majetku SVJ a vy je máte jen k užívání. Takže se modlete ať nechtějí náhradu škody.

  Vy si myslíte, že jste se odpojil demontáží radiátorů a sjednal si nového dodavatele nejspíš elektřina. To je to co mne zajímalo zda se to dá zajistit, jenže zřetelně ne tak jak jste to dělal.

  SVJ skutečně hlasovalo a umožnilo se vám odpojit? Máte zápis? Pokud ne… nestalo se to.

  Vložil P.Paluška (bez ověření), 3. Říjen 2020 - 8:05

  Pane Tomasi22 já jsem podal trestní oznámení na soudce za krytí trestné činnosti, nikoliv za právní názor. O tom že se SVJ dopouští trestné činnosti podvodu dle §209 TZ není pochyb. Myslíte si že by se pan Miroslav Kuželka dopouštěl křivé výpovědi kdyby nemusel? Jenže on musel, aby před vyšetřovatelem nevyšel najevo podvod, na základě kterého nám SVJ přiřklo „dodávku“ 468 Gj. tepelné energie.

  Já tu nebojuji s větrnými mlýny, to děláte vy. Já se bráním trestné činnosti.

  Vložil tomas 22, 3. Říjen 2020 - 9:31

  Kvůli rozsudku a to nelze.

  Já jsem milý pane soudy prošel a právě finišují podání k ESLP.

  Řekl bych, že o fungování soudu a policie vím opravdu víc než vy a to řádově.

  Vemte své peníze a spalte je, výsledek bude stejný a méně se budete nervovat.

  Policie nemůže zvrátit vaše prohry u soudu a naopak je povinna z nich přejímat právní názor o tom, že vám někdo připsal 460GJ tepla (mimochodem za kolik let?)

  Vložil P. Paluška (bez ověření), 3. Říjen 2020 - 11:07

  Pane Tomasi22, žádný soud nemá právo krýt trestnou činnost. Pokud tak činí dopouští se jí taky. Policie má takovou činnost odhalovat. Rozhodně nemá zavírat oči před trestnou činností jen proto, že se jí dopouští soudci.

  Těch 468 Gj je za pět let.

  Za co jdete k ESLP Vy? Třeba se ukáže, že jdete proti větru taky.

  Vložil tomas 22, 3. Říjen 2020 - 12:23

  http://www.portalsvj.cz/…-potvrdil-us

  Můžete se sám podívat.

  Já nešel proti větru, jednal jsem v souladu se stanovisky autora vyhlášky MMR a ČMI a UNMZ a v souladu se zákonem o metrologii a nakládání s energiemi.

  Stejně to nestačilo a soud nakonec rozhodl ve prospěch mých milých sousedů, kteří si odhlasovali, že chtějí platit málo za vyúčtování tepla a já to mám zacálovat.

  Vám bych mohl poradit jen (pokud máte nějaký opravny prostředek) zkontrolovat na vyúčtování které jste dostal po odstranění radiátorů celkovou spotřebu tepla na dům. Pokud viditelně klesla byl by to snad argument na který by soud slyšel.

  Jinak vám to prostě nikdy nedovolí protože jste se rozhodl odejít z předražený z služeb a možná byly tak drahé protože u vás teplo někdo krade kdo ví.

  Pokud by vám dovolili se odpojit udělají to desítky, stovky dalších, kteří si o tom píšu na internetu a fungování SVJ zkolabuje. Ostatně i já mám v koupelně přípravu na bojler hotovou, protože jsem platil 2× víc než jsem měl. ( Podle nových vodoměrů náhle platím půlku). Náklady na odpojení od teplé vody by se mi vrátili za dva roky. I v případě kdy bych dál platil 30% spotřeby dle plochy bytu za vodu kterou jsem nepotřeboval.

  Právo nikoho nezajímá, jak tu trefně napsal Justitianus soudy se nechtějí nechat otravovat spory v SVJ a proto z jednotlivce klidně udělají nevolníka většiny.

  Tohle musíte pochopit.

  Policie? To samé…

  Vložil P.Paluška (bez ověření), 3. Říjen 2020 - 12:29

  No Tomasi22, takže taky máte co dělat.

  Takže z toho plyne jedna věc. Z takové služby se musí odejít. Jiné východisko není. To je i Váš případ. Vy mě v komentu oznamujete, že mi to nikdy nedovolí. Problém je ten, že soudy nám to nezakázaly. Oni nám neuložily povinnost k opětovnému připojení. Oni jdou na to obráceně. Soudy uznaly nárok žalobce, který byl ale vytvořen podvodem. Za této situace je Vaše rada s kontrolou celkové spotřeby neprůchodná. Justice má v našem případě takovou hroudu másla na hlavě, že by to stejně neuznala. Justice přece nepřizná, že kryje trestnou činnost.

  Jsem zvědav jak dopadnete u toho ES. Přeji Vám úspěch.

  Vložil § (bez ověření), 3. Říjen 2020 - 16:28

  „Oni nám neuložily povinnost k opětovnému připojení.“

  Vždyť takovou povinnost nemáte. To je v pořádku. Nelze uložit neexistující povinnost a už vůbec ne bez návrhu. Nikdo to ani nenavrhl a Vy se divíte, že Vám taková povinnost nebyla uložena?

  Vložil tomas 22, 3. Říjen 2020 - 12:44

  Komu se povedlo odstřihnout se od tepla dodávaného prostřednictvím SVJ oficiálně. Vím o lidech, kteří to dělají „načerno“.

  Tak to je…

  Vložil § (bez ověření), 2. Říjen 2020 - 20:55

  „Radiátory jež jste odmontoval jsou dle stanoviska NS v majetku SVJ a vy je máte jen k užívání.“

  Taky prosím tu zmíněnou spisovou značku NS. Děkuji.

  Vložil P.Paluška (bez ověření), 3. Říjen 2020 - 8:12

  Pokud máte na mysli rozhodnutí NS v našem případě tak je na mém webu. http://zmena-vytapeni.cz/…ti-dovolani/

  Vložil § (bez ověření), 3. Říjen 2020 - 8:50

  Pane Paluško,

  uveďte, prosím, spisovou značku NS, dohledám si to v jejich archivu.

  Pokud chcete, aby měly Vaše stránky zmena-vytapeni.cz návštěvnost, odstraňte problém, který způsobuje, že Vaše stránka zobrazuje toto:

  "Tento web byl nahlášen jako nebezpečný. Hostitel zmena-vytapeni.cz Microsoft nedoporučuje, abyste pokračovali na tento web. Byl nám nahlášen jako web s phishingovými hrozbami, které spočívají ve snaze odcizit vaše osobní nebo finanční údaje.

  Vrátit se Další informace Phishingové weby můžou zosobňovat důvěryhodné weby, aby vás podvodně navedly k poskytnutí osobních nebo finančních údajů. I když web, který se pokoušíte navštívit, vzbuzuje důvěru, může se jednat o maskovaný web, který se pokusí provést útok phishing. Pokud budete na tento web pokračovat, může to znamenat ohrožení pro vaše citlivé informace, jako jsou například hesla, čísla kreditních karet, kontaktní údaje nebo kódy pro aktivaci softwaru. Další informace

  Při těchto útocích se často využívají nevyžádané e-maily, reklamy nebo přesměrování z jiných webů a cílem je navést vás k poskytnutí osobních nebo finančních údajů. Pokud si nejste jistí, vraťte se.
  Ohlásit, že tento web neobsahuje známky útoku phishing
  Pokračovat na nezabezpečený web (nedoporučujeme)

  Filtr SmartScreen v programu Microsoft Defender"

  Vložil P. Paluška (bez ověření), 3. Říjen 2020 - 9:10

  Spisová značka je 26 Cdo 2058/2018–210

  Co se týče té hlášky, tak nevím. Včera jsme to zkoušeli a žádný problém. Je možné, že mě někdo iniciativní nahlásil na nějakou černou listinu. Web mám chráněný security službou, tak že by měl být bezpečný. Hláška se objevuje možná taky proto že web není https ale pouze http No v každém případě to proberu s mým poskytovatelem hostingové služby.

  Vložil Taky Člen (bez ověření), 2. Říjen 2020 - 16:46

  „odpojil demontáží radiátorů a sjednal si nového dodavatele nejspíš elektřina.“

  To byla „trefa“.Revbizák lektro si myslel ,že vydrbe nejen s ostatními členy SVJ,ale i se soudy:-)

  Vložil Inna (bez ověření), 2. Říjen 2020 - 16:45

  „vaše trestní oznámení … bylo odloženo.“

  Nikoliv, trestní oznámení bylo uloženo, což je podstatný rozdíl.

  „Podávat trestní oznámení na SVJ je nesmysl, protože zde není trestný čin jehož by se mohlo dopustit.“

  Nikoliv, jsou TČ, kterých by se SVJ mohlo dopustit.

  „Radiátory jež jste odmontoval jsou dle stanoviska NS v majetku SVJ a vy je máte jen k užívání.“

  Skutečně v majetku SVJ a ne vlastníků? Tady poprosím o spisovou značku NS, abych si to mohla přečíst. Byl by to průlomový názor.

  Vložil tomas 22, 2. Říjen 2020 - 17:03

  Není to nic lprůomového je to součástí zákona přečtěte si to zde: https://www.svjaktualne.cz/…jAfKtmfKBkk/

  Vložil Justitianus, 2. Říjen 2020 - 17:20

  Tomas 22 opět píše blbosti. Radiátory samozřejmě nejsou ve vlastnictví SVJ. Blb byl upozorněn na svůj omyl, a namísto aby mlčel, pospíšil si a dal sem odkaz na jakýsi článek – ve kterém ovšem nic takového není uvedeno.

  Mimochodem, ten článek (autorka: Mgr. Kateřina Horáková) je celý vadný a rozporný se zákonem. Typická česká právní žumpa. Ale to Tomas 22 ani nedovede rozpoznat…

  Justitianus

  Vložil tomas 22, 3. Říjen 2020 - 0:40

  Kromě toho, že označil za blbce ředitelle ČMI a UNMZ a MMR teď označil za blbce paní Horákovou protože citovala nařízení vlády které si zřetelně ani nepřečetl.

  Stačí si nařízení vlády přečíst .

  Radiátory jsou v majetku SVJ uživatel bytu jejich uživatelem pokud není uvedeno v prohlášení vlastníka jinak. Což zřetelně v tomto případě není.

  Vložil § (bez ověření), 2. Říjen 2020 - 17:54

  „ten článek (autorka: Mgr. Kateřina Horáková) je celý vadný a rozporný se zákonem“

  Pane Justitiane,

  jaké vady a z jakého důvodu shledáváte v předmětném článku? Je řádně podložen a jsou uvedeny zdroje.

  Vložil tomas 22, 3. Říjen 2020 - 0:12

  Protože jsem ho uvedl já.

  Nejde vůbec o fakta, jde o jeho osobní souboje s různými místními diskutéry.

  Vložil Justitianus, 3. Říjen 2020 - 4:20

  Pane §, děkuji za dotaz.

  Tvrdím, že ten článek je právní žumpa. Ptáte se jaké má vady: inu – všechno je tam špatně! Autorka Kateřina Horáková sice cituje a uvádí zdroje, nerozumí však tomu, co cituje. A vyvozuje z těch textů nesmyslné a nesprávné závěry. Právnímu laikovi se ovšem ty její bláboly mohou jevit jako „řádně podložené“.


  Kateřina Horáková bez důvodu (a bez jakýchkoliv „uvedených zdrojů“ tvrdí (cituji):

  • „Pokud jsou však rozvody tepla vzájemně propojené, jedná se o jedinou tepelnou soustavu, která slouží k užívání všem vlastníkům jednotek. Rozvody tepla včetně radiátorů budou v těchto případech vždy společnou částí domu.“

  Právní skutečnost je však zcela jiná.

  Kateřina totiž nerozumí pojmům v českém jazyce. Cituje § 2 písm. g zákona č. 72/1994 Sb.: „společnými částmi domu [jsou] části určené pro společné užívání, zejména … rozvody tepla …“). Z toho nesprávně dovozuje, že společné jsou prý i radiátory.

  Kateřina ovšem neví, že „systém ústředního vytápění se skládá z tepelného zdroje (kotle), z rozvodu a z tepelných výměníků čili radiátorů v jednotlivých místnostech.“ (zdroj: Wikipedie). Rozvody tepla jsou něco jiného nežli radiátory. Totéž najdete v odborných publikacích, v technických normách i ve vysokoškolských učebnicích, namátkou Ing. Roman Vavřička, Ph.D.: Teplovodní otopné soustavy, ČVUT v Praze.

  V domech podle zákona č. 72/1994 Sb. platí, že radiátory v bytech mohly být – a často byly – uvedeny v prohlášení vlastníka budovy jako vlastnictví vlastníka jednotky, stejně jako např. okna v bytech. Nejde o žádnou chybu prohlášení! Je-li tomu v konkrétním domě tak, pak neexistovala (a ani za současné právní úpravy neexistuje) povinnost měnit prohlášení, jak se nesprávně snaží tvrdit Kateřina.

  Rozhodující je pouze vůle původního vlastníka budovy, který svým prohlášením určil které části jsou společné a které jsou součástí či věcným příslušenstvím jednotek ve vlastnictví vlastníků těchto jednotek. Do toho nějaká Kateřina nemá právo dodatečně kafrat!


  Pokud jde o právní úpravu bytového spoluvlastnictví podle zákona č. 89/2012 Sb., i zde je Kateřina totálně mimo. Netuší dokonce ani to, že NV 366/2013 Sb. nedopadá na jednotky(1994) – na ty se i nadále použije právní úprava zákona č. 72/1994 Sb.. Je to výslovně uvedeno v § 3063 zákona č. 89/2012 Sb..

  Další zásadní chyba Kateřiny: Cituje sice nařízení vlády č. 366/2013 Sb., avšak nepochopila, že cokoliv je zde uvedeno o společných částech je dispozitivní – to jest nezávazné pro nikoho. To plyne jednoznačně z § 1222 zákona č. 89/2012 Sb.. Obsahuje-li prohlášení podle zákona č. 89/2012 Sb. něco jiného než NV 366/2013, pak platí obsah prohlášení.

  Těžko se vykládá právní norma (§ 1222), když Kateřina nezná ani základní výkladová pravidla právních předpisů. To je taková právní abeceda, a nechce se mi to zde asi počtvrté vysvětlovat. Doporučuji: přečtěte si něco o zmocňovacích ustanoveních a o právních domněnkách. Vhodnou četbu (a podložené zdůvodnění mého tvrzení) najdete v příspěvku Správa společných částí v nařízení vlády 366/2013 Sb. (Vložil Justitianus, 4. Srpen 2020 – 2:26).

  Justitianus

  Poznámka:
  Věřím, že Kateřina Horáková ty pitomosti pouze opsala. Bezmyšlenkovitě. Opisují jedni od druhých, všichni ryjí dokola ve stejném špinavém právním bahně, bez vlastní mozkové činnosti. A další blbečci pak tyto nesmysly opisují a citují. Jistý lake to před časem označoval „prasečí právo“. 

  Vložil § (bez ověření), 2. Říjen 2020 - 14:37

  Pane Paluško,

  bohužel se na Vašich stránkách zobrazuje:

  "Filtr SmartScreen v programu Microsoft Defender zablokoval tento nebezpečný obsah

  Další informace Hostitel zmena-vytapeni.cz Filtr SmartScreen v programu Microsoft Defender označil toto jako phishingový obsah. Pokud byste se rozhodli tento obsah zobrazit, mohl by z vás podvodem vylákat osobní nebo finanční údaje. Mohlo by dojít k ohrožení citlivých informací, jako jsou hesla, čísla platebních karet, kontaktní údaje nebo klíče pro aktivaci softwaru. Filtr SmartScreen v programu Microsoft Defender"

  Vložil P. Paluška (bez ověření), 2. Říjen 2020 - 14:59

  Zkuste jiný prohlížeč, nebo vypnout defender. Mě to jde normálně.

  Vložil Eugen (bez ověření), 2. Říjen 2020 - 13:14

  Pane Paluško,

  požadujete, aby policie provedla prohlídku ve Vašem bytě za účelem zjištění, zda jste skutečně odpojil či neodpojil trubky teplé vody a trubky vytápění, případně zda a jaký zásah jste provedl do společné soustavy ústředního vytápění domu.

  K tomu bych Vám ráda sdělila, že pro posouzení věci není rozhodující faktický stav (tj. zda jste skutečně odpojil či neopojil trubky teplé vody a trubky vytápění, případně zda a jaký zásah jste provedl do společné soustavy ústředního vytápění domu), ale rozhodující je právní stav, tj. kolaudovaný stav vytápění domu a v případě změny tohoto stavu legálnost této změny způsobu vytápění domu, tj. souhlas všech vlastníků a stavebního úřadu.

  Vložil P.Paluška (bez ověření), 2. Říjen 2020 - 14:03

  Vážená paní, vy jste nepochopila o co jde. Výbor SVJ nás v občansko právním sporu obvinil z nepovoleného odpojení. V přípravné fázi trestního řízení tvrdí opak. To proto, aby nevyšel najevo podvod, kterého se SVJ na nás dopouští.
  Jak s tím souvisí to, co jste napsala?

  Mimochodem, předmětný dům prošel v roce 99–01 celkovou rekonstrukcí. Nikdy nebyl zkolaudován. Proč nebyl zkolaudován? Možná proto, protože rekonstrukce vytápění proběhla v rozporu z projektovou dokumentací. Legální stav je tedy dům bez kolaudace.

  Vložil § (bez ověření), 2. Říjen 2020 - 16:49

  A měl jste tedy souhlas všech vlastníků a souhlas stavebního úřadu s odpojením, nebo bylo odpojení nelegální?

  Vložil P. Paluška (bez ověření), 3. Říjen 2020 - 6:25

  Jestli bylo naše odpojení legální? Já tvrdím že ano. SVJ tvrdí že ne. Jde o to, že SVJ nás obvinilo z nelegálního odpojení, ale u soudu se znovu připojení naší jednotky nedomáhá. Místo toho SVJ po nás vymáhá „škodu“, kterou jsme měli způsobit údajným odběrem 468 Gj. tepelné energie. Rozumíte? Oni nás obviní z nelegálního odpojení, současně s odběrem 468 Gj tepelné energie. Soudy tedy měly vyhodnotit zda naše odpojení bylo opravdu nelegální, a v případě že ano, dát soudní příkaz k znovu připojení. To se ale nestalo. To znamená že naše odpojení bylo zcela v pořádku.

  Místo toho soudy uznaly „nárok“ žalobce. Rozsah tohoto „nároku“ byl však vytvořen podvodem, jako příjemcům kteří mají odběr načerno.

  V občansko právním řízení nás žalobce obvinil z nelegálního odpojení a v přípravné fázi trestního řízení otočil a před policejním vyšetřovatelem z nás udělal černé odběratele.

  Z důvodu neumožnění odpočtu spotřebovaných jednotek tepla (neschválená demontáž poměrových měřidel na jednotlivých radiátorech) bylo ze strany SVJ přistoupeno k zákonnému postupu a to rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění dle § 1 vyhlášky čísla 372/2001 Sb.

  Naše odpojení bylo zcela legální založené na výpovědi. To je normální standardní postup v případě, že chcete ukončit nějaký dodavatelsko odběratelský vztah.

  Existuje takový mýtus, že ke změně služby s vytápěním potřebuje vlastník souhlas ostatních vlastníků. Tento mýtus vznikl na základě zákona 72/1994, §11 odst. 5). Tento mýtus jsem dne 20.11.2018 vyvracel soudkyni Ludmile Vlčkové u soudu v Mostě. http://zmena-vytapeni.cz/…eni-potreba/

  Vložil Topil (bez ověření), 3. Říjen 2020 - 7:43

  „ke změně služby s vytápěním potřebuje vlastník souhlas ostatních vlastníků“

  Vážený pane Paluško,

  právní úprava je Vám známa. Je tomu přesně tak, jak píšete. Ke změně způsobu vytápění domu je třeba předchozí souhlas všech spoluvlastníků domu a současně souhlas stavebního úřadu (který je podmíněn souhlasy dalších institucí). O tom není žádných pochyb, sám to uvádíte a sám s tím souhlasíte. Do 2013 to nebylo věcí SVJ.

  Teď jde jenom o to, zda zde (všechny!) tyto souhlasy byly nebo nebyly. To my nevíme.

  Vložil P.Paluška (bez ověření), 3. Říjen 2020 - 8:33

  Pane Topile já jsem nikde nenapsal, to co vy uvádíte ve Vašem komentu. Pokud si to na mém webu přečtete pořádně, tak zjistíte, že 100% souhlas mělo společenství právo uplatňovat pouze s takovými stavebními úpravami, které vedou ke změně účelu užívání stavby nebo bytu. Změnou služby v jednotce vlastníka, účel užívání této jednotky neměníte. Soudy si zkrátka přetransformovaly §11 odst. 5) ZoVB, jak se jim hodí, aby mohli házet vidle do těchto procesů.

  Vložil § (bez ověření), 3. Říjen 2020 - 8:45

  Pane Paluško,

  před 1.1.2014 změna stavby nebyla věcí SVJ. Kdy ke změně stavby došlo?

  Vložil P.Paluška (bez ověření), 3. Říjen 2020 - 9:16

  Ke změně došlo v roce 2012–13. Dodávky tepla jsem vypověděl 14.7.2013

  Vložil Justitianus, 3. Říjen 2020 - 7:59
  • Topil napsal: „Teď jde jenom o to, zda zde (všechny!) tyto souhlasy byly nebo nebyly. To my nevíme.“

  My to víme, pane Topile.

  Pan Paluška to podrobně popsal na svém webu http://zmena-vytapeni.cz/15-2/.
  Nemá ke změně způsobu vytápění bytu ani soukromoprávní oprávnění od spoluvlastníků domu, ani veřejnoprávní povolení od stavebního úřadu.

  Justitianus

  Vložil § (bez ověření), 2. Říjen 2020 - 14:23

  „rekonstrukce vytápění proběhla v rozporu z projektovou dokumentací“

  Uveďte věci do souladu.

  „Legální stav je tedy dům bez kolaudace.“

  Dům bez kolaudace není způsobilý k užívání.

  Vložil Taky člen (bez ověření), 23. Únor 2020 - 9:28

  Přikládám IČO 28697529 – Společenství JEDNIČKA pro dům čp. 2102, 2103 se sídlem Most, Majakovského 2103, PSČ 43401

  Vložil Standa1979 (bez ověření), 21. Únor 2020 - 10:52

  Od mého posledního příspěvku se tu rozhořela zajímavá debata a i pan Paluška přispěl do diskuze se svou argumentací. Evidentně má pan Paluška svůj pohled na celou věc, ze kterého asi nijak nesleví, i když si o něm ostatní diskutující mohou myslet cokoliv (já osobně ho považuji za kuriózní).

  V mezidobí pan Paluška podle informací z jeho webu prohrál další soud (odvolání u druhé žaloby), a pokud se nepletu, tak tenisovou hantýrkou tímto dostal kanára (6:0 na soudní rozhodnutí v jeho neprospěch).

  Zároveň podal trestní oznámení na výbor SVJ a na soudce 3 soudních instancí (nepochopil jsem ale, proč vynechal ústavní soudce – souhlasí snad s rozhodnutím Ústavního soudu?), což je opět z mého pohledu velmi kuriózní. Už si živě představuji jak policista z obvodního oddělení v Mostě vyzývá například soudce Nejvyššího soudu k podání vysvětlení za vydání usnesení, kterým odmítli dovolání pana Palušky. Opět z mého pohledu kuriozita, která pokud skončí jinak než rychlým odložením věci ze strany policie, tak to bude pro mě „bomba“. Je otázkou, jestli o této věci ví i advokátka pana Palušky, když trestní oznámení evidentně sepsal pan Paluška sám, a jak by ona, jako odborník v právu, trestní oznámení ohodnotila (obsah, šance na úspěch).

  Jsem zvědav, kam až to pan Paluška dotáhne a kolik ho to nakonec bude stát. Jak už někdo v diskuzi uvedl, mohl by to zkusit ještě u Evropského soudu pro lidská práva nebo v druhé žalobě opět u Nejvyšší soudu a následně u Ústavního soudu. To by byla z mého pohledu další „pěkná“ kuriozita, která by ho stála další peníze.

  Sám pan Paluška uvedl v trestním oznámení, že je v tom už za cca 1 milion Kč, což není rozhodně málo (nevím kolik přesně v Mostě stojí byty a zda se už náklady neblíží k hodnotě bytu). Samotná advokátka pana Palušky přitom při posledním jednání u odvolacího soudu připustila alespoň to, že by teoreticky mohla být SVJ přiznána základní složka za teplo, což je posun v argumentaci zveřejňované na webu (nevím ale na to, jaký má názor pan Paluška a zda se svou advokátkou v tomto souhlasí).

  Každopádně bude pro ostatní vlastníky bytů v domech s centrálním vytápěním určitě zajímavé sledovat, jak toto dopadne.

  Vložil Dotazovatel (bez ověření), 17. Únor 2020 - 15:43

  Pane Paluško,

  dá se zde, prosím, jednou větou shrnout předmětný skutek, tj. k čemu došlo? Děkuji. (Jde o popis skutku, tj. co bych byl viděl, kdybych býval byl přítomen na místě. V tuto chvíli bez hodnocení, bez argumentace, bez související korespondence, bez obhajování kohokoliv, na to bude čas.)

  Jeví se, po seznámení s věcí, že někdy v minulosti (kdy? byl jste vlastníkem bytu?) došlo k demontáži všech (kolika?) otopných těles, která byla ve Vašem bytě a která byla součástí otopné soustavy domu, přičemž tato otopná soustava domu dříve byla jediným zdrojem tepla pro byt, a současně došlo ke zřízení vytápění bytu, které je celé včetně zdroje tepla umístěno uvnitř bytu a na otopné soustavě domu je nezávislé. Bylo to tak?

  Vložil P. Paluška (bez ověření), 17. Únor 2020 - 18:54

  V podstatě jste to vystihl. Pokud chcete být více v obraze, v odkaze je v písemné formě, moje řeč u soudu v UnL dne 29.1.2020 http://zmena-vytapeni.cz/…i-nad-labem/

  Vložil * (bez ověření), 17. Únor 2020 - 20:37

  Není zřejmé, proč se necháváte žalovat i za službu teplá voda. Vyúčtování TUV nerozporujete, žádné argumenty pro neplacení teplé vody neuvádíte.

  K platbám na vytápění: doporučuji zpět osadit IRTN (budou mít nulové náměry), tím se vyhnete sankčnímu navyšování nákladů.

  K podstatě sporu mám zatím málo informací: Kdo se zavázal k desetiletému odběru tepla? Toto období už skončilo? Kdy toto období skončilo? Jaký je způsob vytápění domu po skončení tohoto období? Jisté je, že se nebráníte příliš vhodně.

  Vložil P. Paluška (bez ověření), 18. Únor 2020 - 19:38

  Celá žaloba je postavena na základním nepochopení vyhlášek 372/2001 a 269/2015 o rozúčtování ÚT a TUV. Obě vyhlášky jsou o rozúčtování mezi vlastníkem a uživatelem. Například dle vhl. 372 vlastník stanoví, vlastník rozdělí, provede, atd., nebo dle vyhl. 269, celkové náklady rozdělí vlastník objektu mezi jednotlivé příjemce služeb, apod. Základní problém je v tom, že SVJ nejsou z právního hlediska vlastníky objektu. Obě vyhlášky jsou tedy o rozúčtování mezi vlastnikem a nájemníkem. Už jsem to tu psal. Rozúčtování mezi vlastníky jsou upraveny vyhláškou 405/2015. V této vyhlášce nenajdete žádné ujednání o odpojených bytech!!!

  TUV rozporuji taky, ale nekladu na to takový důraz jako na tu spotřební složku, kterou mi SVJ účtuje podvodem. Indikátory jsem v lednu 2018 musel nechat osadit, abych žalobci odebral ten nástroj na výrobu fiktivního dluhu. Má to ale vedlejší efekt. Radiátory nemůžu používat, protože bych dodanou energii platil dvakrát, jak svému dodavateli, tak dodavateli vypovězenému.

  Co se týče Vašeho posledního odstavce, tak se podívejte laskavě sem: http://zmena-vytapeni.cz/…ke-televizi/ V této žádosti k České televizi jsem chronologicky popsal vývoj v domě, od podpisu smlouvy v roce 2000, o uzavření budoucí kupní smlouvy.

  Víte, tato situace není o tom jestli se bráním vhodně nebo ne. Pokud se soudy proti Vám spiknou, neuděláte nic. Malý příklad. Dne 29.1.2020 jsem si u kr. soudu stěžoval na rozhodnutí okr. soudu v Mostě. Cituji: Například již zmíněná Ludmila Vlčková se opírá o více než 6 let neúčinný zákon o vlastnictví bytů, a to ještě výkladem, který ignoruje část ustanovení o změně účelu užívání stavby. No a 12.2.2020 při vynesení rozsudku mi soud sdělil že tento zákon nahradil nový OZ který navazuje na tento zákon o vlastnictví bytů. No, já se ani nedivím, že soudci musí být v práci pod neustálou policejní ochranou.

  Žalobce zdůvodňuje svůj „nárok“ mou údajnou protiprávní činností při odpojení. Soudy ale nepřijaly řešení, které by tuto mou údajnou protiprávní činnost zarazilo. Soudy přijaly řešení, které nám ukládá za povinnost, strpět trestnou činnost žalobce, který nám podvodem vyrábí fiktivní dluh!!

  Vložil Krupp, 26. Únor 2020 - 22:12

  Je to marný, je to marný, je to marný.
  Celá žaloba je postavena na základním nepochopení vyhlášek 372/2001 a 269/2015 o rozúčtování ÚT a TUV. Obě vyhlášky jsou o rozúčtování mezi vlastníkem a uživatelem. Například dle vhl. 372 vlastník stanoví, vlastník rozdělí, provede, atd., nebo dle vyhl. 269, celkové náklady rozdělí vlastník objektu mezi jednotlivé příjemce služeb, apod. Základní problém je v tom, že SVJ nejsou z právního hlediska vlastníky objektu.
  Zkuste si ty vyhlášky přečíst.

  Vyhláška 372/2001
  §2 Vymezení pojmů
  Pro účely této vyhlášky se rozumí
  g- vlastníkem zúčtovací jednotky nebo části zúčtovací jednotky – její vlastník, spoluvlastník a dále společenství vlastníků nebo osoba vlastníkem pověřená výkonem činností stanovených touto vyhláškou (dále jen „vlastník“).
  Vy sice všechno víte nejlíp, ale každý, kdo umí číst, tomu rozumí tak, že SVJ je pro účely této vyhlášky považováno za vlastníka a tato vyhláška se tedy na váš případ vztahuje.

  Hezký den
   Jirka

  Vložil P. Paluška (bez ověření), 27. Únor 2020 - 18:58

  Samozřejmě že SVJ není vlastníkem. Této nepřesnosti se týká pouze vyhláška 372/2001 v metodickém pokynu se potom dočtete že vlastníkem může být i SVJ. Jako by strůjce této vyhlášky věděl že to není po právu. Například vyhláška 269/2015 už SVJ za vlastníka nepovažuje. Vyhláška 372/2001 má tedy na svědomí, že se SVJ zcela protiprávně považují za vlastníky objektu. Toto pravidlo zlidovělo a stalo se z něho jakési zvykové právo. Na základě tohoto zvyku se pak předsedové domnívají že si můžou na skutečné vlastníky, podle libosti vyskakovat. V zákoně o vlastnictví bytů a následně v novém OZ jsou společenství definována jednoznačně, jako správci. V takových věcech má přednost zákon, nikoli vyhláška.

  Vložil Laky (bez ověření), 26. Únor 2020 - 22:51

  To jsem zvědav, jak toto dopadne, kolik pan Paluška ještě prosoudí?

  Vložil Krupp, 26. Únor 2020 - 23:07

  Řekl bych, že to je od počátku jasný – f š e ch n o.

  Vložil § (bez ověření), 19. Únor 2020 - 21:48

  Pane Paluško,

  podal jste trestní oznámení na soudce. Jak to dopadlo?

  Někteří soudci skutečně škodí a postupují protiprávně, ale zatím jsem nenašel způsob, jak se bránit. Fandím Vám.

  Co jsem vyzkoušel:

  A/ Seznámit soudce se zákonem. (Vypsal jsem mu ustanovení zákona, která porušuje.) Zcela bez výsledku.

  B/ Požádat předsedu soudu, aby soudce postupoval korektně a aby soudce seznámil se zákonem. Zcela bez výsledku.

  C/ Obrátit se na nadřízený soud. Zcela bez výsledku.

  D/ Zúčastnit se přednášky JUDr. Pavlíny Brzobohaté. Na dotazy neuměla odpovědět, vyhozené peníze. Tady se toho zájemce dozví více.

  Trestní oznámení na soudce jsem zatím nepodal. Jaký byl výsledek? Z jakého trestného činu ho podezíráte? Máte to nějak podloženo? Soudce má právní názor…

  Vložil Misme, 18. Únor 2020 - 20:32

  Pane Paluško, toho vašeho materiálu je docela dost, nečetla jsem celé, navíc já sama řešení, které jste zvolili, nepovažuji za standardních podmínek za optimální a jsem obvykle kritická. Ten váš případ je ale dost specifický a naprosto kuriózní vlastně tím, že dům není zkolaudován a jen vy jste dodržel to, co je dáno projektem – dá-li se teda vašemu popisu věřit. Žijeme v Absurdistánu, zkusila jsem popřemýšlet a pokusím se vám pomoci, nevím ale, jestli účinně. Existuje možnost, která možná ještě více celý případ zašmodrchá. Podívejte se na § 5 odst. 2 vyhl. č. 269/2015 Sb. a posuďte, zda nelze použít na váš případ. Toto ustanovení umožňuje poměrně značné snížení započitatelné podlahové plochy, což nutně musí mít dopad na výši nákladů, která vám může být naúčtována. Vaši situaci to sice neřeší komplexně, ale možná další absurditka pohne soudním dvorem.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".