Profesionální předseda

Vložil Tony, 4. Leden 2021 - 22:06 ::

V našem SVJ jsme si zvolili do výboru FIRMU – s tím že se stane profesionálním předsedou výboru. Další dva členové výboru se znenadání (dva roky předtím absolutní nezájem o práci ve výboru) našli a tak máme výbor a předsedou výboru FIRMU. Je z Mostu (není to Krušnohor i když se od něj asi učí), stojí za ní významný akcionář (dle jejího vyjádření: Silné a bezpečné zázemí nám zajišťuje vlastník naší společnosti kterým je energetická společnost United Energy, a.s).

Bohužel, nebylo to dobré rozhodnutí. Takové řešení je jen krokem ke ztrátě peněz – o tom možná někdy jindy. Byli jsme první, kteří dali na „předvolební“ sliby ředitele FIRMY – letos se našli další pošetilci.

Co je však otázkou do diskuse. V našem případě je ve VR uvedeno, že předseda je FIRMA. Ve druhém případě je uvedeno, že předseda je FIRMA s tím, že při výkonu funkce ji zastupuje“ TEN a TEN“. Co je dobře, jak by to vlastně mělo být?

U nás se dozvíme, že předsedou výboru byla „jmenována“ (oznámením na nástěnce) ta a ta „OSOBA“. Po roce se dozvíme (zase jen z nástěnky), že došlo ke změně a předsedou byla „ustanovena OSOBA2“ (vše se děje mimo shromáždění, zápisy ze schůze výboru jsou tajné, nedostupné, příkazní smlouvu není možné z výboru vyrazit). Předsedu tak může FIRMA libovolně měnit (třeba při nějakém neřešeném problému – dodnes není splněn plán oprav na 2019), tím získává čas a vše se o další rok posune. Tak se ptám znalců zákonů – koho můžeme oslovovovat, uhánět, popohánět k nějaké zodpovědnosti – někoho z jednatelů FIRMY , nebo OSOBU2, která jen figuruje na nástěnce. Ve druhém případě (když je ve VR jmenovitý zastupce) je to jasné. Neměla by být i v našem případě ve VR uvedena zastupující osoba? Jestli ano – je možné uhánět FIRMU k tomu, aby tak učinila?

Prosím předem – nechť si někteří odpustí zbytečnou poznámku, že jsme (blbí) si tuto situaci způsobili sami.

PF 2012 T.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Člen SVJ (bez ověření), 10. Leden 2021 - 9:31

  V domě na dvou parcelách o 26 jednotkách, kde asi bydlí pouze 7 vlastníků jednotek a ti ostatní svůj majetek pronajímají, je těžké sehnat někoho do výboru. Proto si zvolili právnickou osobu, fa. GABIT (dceřina společnost UNITED ENERGY-MOST), aby za ně dům spravovala. Docela rozumná volba pro toho, kdo si jednotku, pořídil pouze na kšeft.

  Vložil Tony, 15. Leden 2021 - 21:49

  K rozumné volbě uvedu jen dvě zkušenosti s G (je jich podobných více):

  1 před volebním shromážděním obdrželi vlastníci (černé na bílém) slib jednatele – ředitele G: Domovní výbor se bude scházet 1× měsíčně – bude učiněn zápis z jednání, zaslaný všem vlastníkům. Scházet se jednou měsíčně je asi zbytečné – ale když vlastník požádá o zápis (aby věděl jestli se vůbec něco v SVJ děje) a nejdřív se dozví, že se zápis musí nejprve upravit (podle GDPR) a po urgenci (jestli je už opravený) dostane odpověď : tyto zápisy jsou neveřejné a slouží pro potřeby výboru .  Nejedná se  o smlouvu ani o podklad k účetnictví.

  2 k žádosti o poskytnutí Výroční zprávy o činnosti – Před konáním příští schůze výboru SVJ budou všichni vlastníci informováni na nástěnce. Mohou nahlédnout, jak do Zprávy o činnosti, tak do fondu oprav. Nahlédnutí do fondu oprav bude možné na každé další schůzi výboru, jen je nutné dát předem vědět, že přijdete. Všichni vlastníci budou mít možnost nahlédnout, pořídit si opis. Dle zákona není povinností SVJ posílat cokoliv mailem, kopírovat, skenovat a dodávat k rukám vlastníka jednotky

    Klasické, netransparentní a odsuzované jednání – ještě si myslíte, že to byla rozumná volba? T.

  Vložil Justitianus, 16. Leden 2021 - 1:19

  Tony, k Vašim citátům „pana G“ mám pár poznámek.

  (1) Jestliže psal o jakémsi „domovním výboru“, pak jde buď o směšný omyl, nebo o neználka, který se nevyzná ani v tom za co je vámi placen – řízení a rozhodování za SVJ.

  (2) Tvrzení že „nejedná se o smlouvu ani o podklad k účetnictví“ je sice pravdivé, ale ukazuje na neznalost zákona (nebo na jeho nepřesnou interpretaci). Vlastníci jednotek totiž mají právo nahlížet nejen do smluv a do podkladů k účetnictví. Podle § 1179 platí, že vlastník jednotky může nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů, a pořizovat si z nich výpisy, opisy a kopie. Slovem „doklad“ zákonodárce nemínil pouze „účetní doklad“, jak se zřejmě domnívá ten pán. Míní se tím jakýkoliv doklad, který má SVJ ve své dispozici. O definici dokladu viz diskuse http://www.portalsvj.cz/…a-clen-narok#…. Pan G má pravdu v tom, že zápisy z jednání výboru jsou vnitřním dokumentem SVJ – nejsou však ani smlouvou uzavřenou ve věcech správy, ani účetní knihou, ani dokladem. Vlastníkům nic nebrání, aby si zjednali právo nahlížet i do zápisů z jednání výboru či do jiných dokumentů – postačí k tomu buď rozhodnutí shromáždění, nebo stanovy. Je to na vás, sokolíci.

  (3) K tvrzení že „dle zákona není povinností SVJ (…) dodávat k rukám vlastníka jednotky“: Doplním, že jedna taková zákonná povinnost ovšemže existuje: povinnost doručit příjemci služeb roční vyúčtování služeb podle zákona č. 67/2013 Sb.. Jinak má jednatel plnou pravdu. Ovšem vlastníci to mohou kdykoliv změnit – buď rozhodnutím shromáždění, nebo stanovami. Viz http://www.portalsvj.cz/…a-clen-narok#…. Je to na vás, sokolíci. Vy jste pánem v domě, nikoliv „pan G“.

  Justitianus

  Vložil Zemphira (bez ověření), 15. Leden 2021 - 22:01

  „Dle zákona není povinností SVJ posílat cokoliv mailem, kopírovat, skenovat a dodávat k rukám vlastníka jednotky.“

  Povinnost dle zákona to není, ale slušní lidé tak činí. Většinu věcí je možné vyřídit mailem (s elektronickým podpisem).

  Vložil Justitianus, 10. Leden 2021 - 12:43
  • Člen SVJ (bez ověření) zde napsal: „Proto si zvolili právnickou osobu, fa. GABIT (dceřina společnost UNITED ENERGY-MOST), aby za ně dům spravovala. Docela rozumná volba …“

  Co napsal Člen SVJ (bez ověření) je totální pitomost.

  Když chci, aby mi někdo externí spravoval můj majetek, sjednám s ním smlouvu jako s externím správcem. Na externího správce ovšem musí někdo dohlížet a kontrolovat – a od toho jsou statutáři, členové výboru SVJ.

  Správce jako předseda výboru tedy má kontrolovat sám sebe??? Má vyzývat sám sebe k plnění povinností??? Posadit externího správce do čela výboru je totální pitomost, pane. To je jako byste soudil vraha, a tohoto vraha byste zároveň jmenoval soudcem do čela senátu. Jak by asi takový soud dopadl?

  Ale hlupákům to nemá cenu vysvětlovat, ti už si svůj výbor zvolili – a souhlas byl 100% přítomných hlasů na shromáždění. Asi jsou tedy spokojeni …

  Justitianus

  Vložil Člen SVJ (bez ověření), 10. Leden 2021 - 12:54

  „Ale hlupákům to nemá cenu vysvětlovat, ti už si svůj výbor zvolili – a souhlas byl 100% přítomných hlasů na shromáždění. Asi jsou tedy spokojeni …“

  Lépe bych to shrnout neuměl. Děkan

  Vložil Zdeno (bez ověření), 10. Leden 2021 - 10:54

  Profík jako předseda není (téměř…) nikdy rozumná volba, je to pouze nouzová možnost, pokud to opravdu „nikdo jiný nechce dělat“ (nebo v domech, kde panují takové vztahy, že je opravdu lepší to nedělat). Možná jsou výjimky, které neznám, ale obvykle na to ten profík docela kašle – jemu nezáleží ani na domě samotném (nebydlí tam), ani na efektivitě vynaložených prostředků (nejde o jeho peníze, ale o peníze vlastníků jednotek). Takže mu stačí, aby jak-tak dodržel zákony a stanovy (někteří evidentně ani to ne, podle některých dotazů zde) a je v pohodě (např. k přihrávání „malých-domů“).

  Ano, je to lepší, než když SVJ nevede opravdu nikdo, ale vždy horší než když SVJ má normální (a hlavně v domě bydlící) statutáry.

  Vložil Čtenář (bez ověření), 10. Leden 2021 - 13:49

  Píšete nesmysly, protože ten profík to má jako hlavní pracovní poměr, zdroj své obživy. Narozdíl od joudů bydlících v domě, kteří se ksichtí, brblají a s pomluvami započnou pokaždé, když za nimi přijde vlastník s dotazem, proč má jouda v sušárně uložené své pneumatiky a klíč pouze on. Členství ve výboru joudu k ničemu podobnému neopravňuje, jouda si ovšem myslí opak.

  Vložil Zemphira (bez ověření), 10. Leden 2021 - 14:51

  „Členství ve výboru joudu k ničemu podobnému neopravňuje, jouda si ovšem myslí opak.“

  Souhlas. Jak byste tuto situaci řešil? Přesně tak se chová náš předseda, uskladňuje své věci ve společných místnostech, za užívání prostor neplatí a klíč nevydá.

  Vložil Zemphira (bez ověření), 5. Leden 2021 - 12:56

  Není zrovna prozíravé zvolit za člena statutárního orgánu právnickou osobu, byť to zákon umožňuje.

  Za právnickou osobu může jednat další právnická osoba, atd., takže řetězec zastoupení povede časem na Bahamy nebo Seychely, pokud tomu tak není již nyní. Udělejte si výlet.

  Vložil Zdeno (bez ověření), 5. Leden 2021 - 16:35

  Není zrovna prozíravé zvolit za člena statutárního orgánu právnickou osobu, byť to zákon umožňuje.

  Pokud ale SVJ „tak nefunguje“, že si zvolí „profesionální statutární orgán“, tak je to (obvykle) přesně tak, že se upraví stanovy SVJ, kde je nově místo výboru jediný statutář – předseda SVJ a tímto předsedou SVJ se určí právnická osoba. Asi to bude s.r.o. …

  A já se ani nedivím, aby ten „profi-statutář“ mohl vůbec fungovat, tak to by s výborem o min. 3 členech bylo dost komplikované :) A dál je to vcelku elegantní možnost, jak neručit celým (svým osobním) majetkem za případná pochybení, stačí že tato s.r.o. nebude mít majetek (proč by taky měla) …

  Vložil Moskyt (bez ověření), 5. Leden 2021 - 17:41

  Vy snad znáte případ, kdy by český statutár za pochybení (ne zpronevěru, ne krádež, ne úmyslné jednání v neprospěch SVJ) přišel o osobní majetek? Za případné pochybení hrozí max. odvolání, nic více.

  Vložil Giffy (bez ověření), 6. Leden 2021 - 7:28

  „Za případné pochybení hrozí max. odvolání, nic více.“

  … a náhrada škody. Škodu hradí škůdce.

  Vložil @ (bez ověření), 5. Leden 2021 - 4:41

  Tu poznámku si nelze odpustit. Blbost u vás kvete na n-tou. Jste klasický příklad toho, jak si vlastníci neumí spravovat svůj majetek. Vy ani nevíte, jak správu svého vlastního majetku řešit. Tak co k tomu dodat. Oslovovat, popohánět k odpovědnosti a sypat si popel na hlavu můžou pouze vlastníci sami, že si takové řešení odhlasovali. To si ale vlastníci samozřejmě nepřiznají. Budou hladat „někoho“, kdo za to může. Vemte si k tomu baterku a posviťte si sami na sebe.

  Vložil Justitianus, 5. Leden 2021 - 1:17
  • Tony, napsal jste: „Předsedu tak může FIRMA libovolně měnit (…).“

  V tom se ovšem naprosto mýlíte.

  Předsedu výboru může (v naprosté většině SVJ) měnit pouze výbor. Členové výboru hlasováním určí který člen výboru se stává předsedou výboru. Vaše tvrzení že „předsedu může FIRMA libovolně měnit“ je tedy nesprávné, pokud nemáte nějaké exotické stanovy.

  Přečtěte si vaše stanovy – tu část, která určuje jakým postupem je volen předseda výboru. Pak nám sem napište co jste zjistil.

  • Dále jste se zeptal: „Tak se ptám znalců zákonů – koho můžeme oslovovovat, uhánět, popohánět k nějaké zodpovědnosti – někoho z jednatelů FIRMY , nebo OSOBU2, která jen figuruje na nástěnce.“

  Je zjevné, že se neorientujete v problematice SVJ. Oslovovat a uhánět můžete jedině právnickou osobu SVJ. SVJ zajišťuje správu domu. Jedině SVJ je pro Vás partnerem. Jestliže se vám nelíbí jak pracuje statutární orgán SVJ, zvolte si do výboru jiné osoby.

  Jestliže chcete „popohánět k nějaké zodpovědnosti“, míníte tím nejspíše vymáhání škody na členovi statutárního orgánu podle § 159 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb.. V takovém případě by se vymáhalo buď na fyzické osobě, která je/byla členem statutárního orgánu, nebo na právnické osobě, která je/byla členem statutárního orgánu.

  Netuším proč do toho motáte nějakou OSOBU či OSOBU2 z nástěnky.

  Justitianus

  Vložil Tony, 7. Leden 2021 - 11:53

  Justi, díky, možná jsem trochu prozřel odkazem na stanovy – je to takto?.

  Ve výboru nemůže být nikdo jiný než byl zvolen shromážděním – předsedu si volí výbor, ale zase to nemůže být nikdo jiný, než který byl shromážděním zvolen do výboru. Předseda výboru je v našem případě FIRMA (zapsaná ve VR) a nikdo jiný nemůže vystupovat jako předseda výboru. Nanejvýš může vystupovat jako zástupce FIRMY (jedná za ni). Problém je možná v tom, že ve VR není zástupce zapsán, tak jako tomu je ve druhém případě (kdy byla stejná FIRMA zvolena do výboru s tím, kdo za FIRMU jedná). To vlastně byla moje otázka do diskuse – (ne)měl by být ve VR zapsán jednající zástupce FIRMY ?

  Na vysvětlenou – dotaz vyplynul z oznámení (nepodepsaného) na nástěnce:

  OZNÁMENÍ

  Změna předsedy SVJ 1461–1464.

  Vážení vlastníci bytových jednotek. Dne 1.11. 2020 došlo ke změně na postu předsedy SVJ . Bývalá předsedkyně p. ZM v této funkci skončila na vlastní žádost. Novou předsedkyní je p. JH, která zastupuje FIRMU. …

  Dá se říci, že jsem (jsme) od začátku podlehli mystifikaci, že máme jmenovitého předsedu výboru (dle posledního oznámení dokonce předsedu SVJ).

  S volbou jsme šlápli vedle ( viz – bohužel, nebylo to dobré rozhodnutí, dali jsme na medové řeči) souhlasím s tím, že si za to můžeme jen a jen sami, přišel jsem na to brzy, třeba už na to přišli nebo přijdou další a podaří se s tím časem něco udělat. Je to možná poučení i pro ostatní – vyhýbejte se právnickým osobám ve statutárních orgánech a těm z Mostu obzvlášť.

  K jedné poznámce v diskusi :Za právnickou osobu může jednat další právnická osoba, atd., takže řetězec zastoupení povede časem na Bahamy nebo Seychely, – domnívám se, že za volenou osobu (i právnickou) nemůže jednat jiná osoba ?? .. T.

  Vložil Zdeno (bez ověření), 7. Leden 2021 - 18:36

  Padlo to tady již několikrát – dejte sem Vaše IČO, ať „je jasno“, zda tedy máte výbor (který si volí svého předsedu) nebo máte předsedu SVJ. To ani náhodou není to samé!

  Pokud jde o IČO 28727495, tak jde o 3-členný výbor a předsedou výboru (nikoliv předsedou SVJ) je právnická osoba (ičo 60280476). Nic moc situace (jak potom funguje ten „profesionální předseda“, když jsou ve výboru další členové), nicméně pak by sice ten oznam byl napsán špatně. Co se týče jednání za „předsedu výboru“, tak jak zde také uvedeno, jedná kdokoliv, koho tím pověřila daná právnická osoba (jednatel, zmocněnec, pověřenec, …)

  Vložil Tony, 9. Leden 2021 - 20:35

  Bingo – vyhledal jste správně. Ano, jedná se o uvedená čísla. Určitě jste našel i číslo toho dalšího SVJ, kde si zvolili FIRMU G do výboru (27294021 ). A právě toto SVJ má u „předsedy výboru“ dodatek „při výkonu funkce zastupuje“ „..PH.. (je to jeden z jednatelů FIRMY G). Můj dotaz byl, jestli by to takto nemělo být i u nás?

  K Vašemu dejte sem ičo, ať je jasno – pokud z první a druhé věty příspěvku není jasné, jestli máme výbor nebo předsedu, tak se omlouvám. Že to není to samé dobře vím.

  FIRMA G by měla jednat tak, jak má uvedeno ve VR. Tam je v kolonce „Způsob jednání“ : Za společnost jednají vždy dva jednatelé společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí vždy dva jednatelé svůj podpis… (není tam ani tak častá formulka – jde-li o písemný právní úkon).

  Zkrátka jak píšete – nic moc situace. Na žádost o zápisy ze schůze výboru jsem se nejprve dozvěděl, že se musí upravit dle GDPR, po urgenci výmluva, že slouží pouze pro potřeby výboru?? Na žádost o Příkazní smlouvu, ze které bych se mohl něco dozvědět (že existuje, jsem se dozvěděl náhodou), jsem žádnou odpověď nedostal. K tomu ty pohádky na nástěnce (kterým ostatní věří). T.

  Vložil Zdeno (bez ověření), 10. Leden 2021 - 10:36

  Děkuji za potvrzení, kdybyste to IČ napsal hned v dotazu, ušetřilo by to dost hledání a domněnek.

  A právě toto SVJ má u „předsedy výboru“ dodatek „při výkonu funkce zastupuje“ „..PH.. (je to jeden z jednatelů FIRMY G). Můj dotaz byl, jestli by to takto nemělo být i u nás?

  Na tuto otázku hledejte odpověď na shromáždění – nikdo jiný neví, co bylo záměrem a jak bylo na shromáždění diskutováno a co bylo odsouhlaseno a schváleno. Korektní jsou obě možnosti, ta uváděná s dodatkem „při výkonu funkce zastupuje“ je jednoznačná (pro všechny), bez toho dodatku je zase jednodušší pro danou firmu G určit (a kdykoliv v případě potřeby měnit) zástupce.

  FIRMA G by měla jednat tak, jak má uvedeno ve VR.

  No to platí při jednání (a podepisování) za „firmu G“ samotnou, ale ne tak zcela při fungování jako člen výboru (resp. jako předseda výboru). Detailně to rozpisuje Justitianus: http://www.portalsvj.cz/…i-predseda-1#…

  K tomu ty pohádky na nástěnce (kterým ostatní věří).

  Ten oznam na nástěnce je naprosto „mimo“. Jednak vaše SVJ ani nemá předsedu SVJ, tak se jím těžko může někdo stát :) a i kdyby mělo, změnu předsedu SVJ musí schválit shromáždění. Jenže vyloučit se dá i „tisková chyba“, že mysleli předsedu výboru místo předsedu SVJ, protože ani ke změně předsedu výboru nedošlo (a ani nemohlo dojít, členy výboru volí shromáždění, členem výboru je stále firma G a evidentně ani výbor nevolil nové obsazení funkcí). Firma G tak mohla jedině informovat o změně pověření / zmocnění k „výkonu funkce předsedu výboru“ pro vaše SVJ – ale k tomu stačilo, aby na nástěnce vyvěsili toto nové zmocnění / pověření (a toto, aby bylo platné, musí být opravdu podepsáno dvěma jednateli firmy G).

  Co s tím – no buď to můžete ignorovat (daný oznam pro vás nic nemění a neřeší), nebo můžete firmu G „oslovit“ s dotazem, co tím chtěli říct (když „předseda SVJ“ u Vás neexistuje) a ať sjednají nápravu (v souladu s obč.zákoníkem a stanovami)…

  Vložil Justitianus, 7. Leden 2021 - 14:49

  Tony, oznámení na nástěnce je neplatný nesmysl. Napsal to někdo, kdo netuší jak je to ve skutečnosti.

  • Píše se tam že předsedkyní byla ZM, ale skončila na vlastní žádost.

  To znamená, že ZM byla členkou výboru sama za sebe, jako fyzická osoba. Pak složila funkci – ale z textu nelze poznat, zda pouze složila funkci předsedkyně a zůstala ve výboru jako řadový člen, nebo zda zcela ukončila své členství ve výboru.

  V prvním případě prostě členové výboru volí za předsedu jiného člena výboru. Ve druhém případě se také volí nový předseda, ale výbor nemá plný počet členů; proto by se měla naplánovat a uskutečnit doplňovací volba nového člena výboru (pokud nemáte dopředu určené náhradníky).

  • Dál se tam píše, že novou předsedkyní je p. JH, která zastupuje FIRMU.

  To je naprostý nesmysl. Buď platí (A) že JH je členkou výboru (sama za sebe jako fyzická osoba) a byla nově zvolena předsedkyní výboru. Nebo platí (B) že JH není členkou výboru a pouze zastupuje FIRMU; v tom případě členem výboru (a předsedou výboru) je tato FIRMA. Je vyloučeno, aby platily obě možnosti (A) i (B) zároveň. Žádná další kombinace neexistuje.


  Jestliže v rejstříku je uvedena právnická osoba jako člen výboru (bez uvedení zastupující osoby), pak za ni jednají členové jejího statutárního orgánu způsobem uvedeným v rejstříku. Případně si může právnická osoba FIRMA kdykoliv ustanovit zástupce (který se na schůzi výboru SVJ prokáže plnou mocí k zastupování FIRMY ve výboru SVJ).

  Justitianus

  Mimochodem, zkratka „p.“ znamená „pan“. JH je tedy muž? 

  Vložil Justitianus, 7. Leden 2021 - 18:58

  Podle rejstříku SVJ je to takto:

  • předsedou výboru je GABIT spol. s r.o, od 1. srpna 2019.
  • místopředsedou výboru je Jaroslav Šírek, od 1. srpna 2019.
  • členem výboru je Lucie Ondrejková, od 1. srpna 2019.

  Od té doby (to je rok a půl) nedošlo k žádným změnám ve složení výboru. Nikdo nesložil funkci. Ani osoba s iniciálami ZM, ani jakýsi/jakási JH nebyli nikdy členy výboru. Pitomosti na vaší nástěnce můžete ignorovat, nebo můžete začít zjišťovat kdo tahá vlastníky za nos a předkládá jim lživé informace.

  Justitianus

  Vložil Tony, 9. Leden 2021 - 20:21

  Mnohokráte zdravím a budu se snažit osvětlit okolnosti svého diskusního příspěvku.

  Ve VR je to napsáno jak píšete – volba proběhla 13.6.2019 s tímže počátek fungování bude od 1.8. Na podzim se na nástěnce objevily kontakty na členy výboru, kde byla jako předseda výboru uvedena pí. ZM. Byla zaměstnankyně FIRMY G, vystupovala, zapisovala na shromáždění a tak nikomu (ani mně) to nepřišlo divné. Komunikovala jako předseda výboru, občas se něco objevilo na nástěnce, možná bych našel, že se někde i jako předseda výboru podepsala. Ve 12/2020 se na nástěnce objevilo „to“ oznámení. Pí. ZM skončil z nějakého důvodu pracovní poměr u G (její služební telefon převzala pí. JH, mail do G byl zrušen – vrátil se jako nedoručitelný) – takže p. ZM dle oznámení „skončila na vlastní žádost?“. V oznámení pak vyskočilo nové jméno – pí. JH . Je tam i nový mailový kontakt, z kterého vyplývá, že pí. JH není u G zaměstnána. Přišly pochybnosti a z toho vyplynuly dotazy, jak je to se zastupováním (a věta předsedu tak může FIRMA libovolně měnit). Když jsem našel, že se nechalo FIRMOU G zlákat i další SVJ ( 27294021, které má jasně uvedenou zastupující osobu – jednoho z jednatelů) odvážil jsem se do portálu napsat.

  Oznámení na nástěnce je asi nesmyslné, ale nenapsal je ten kdo netuší jak je to ve skutečnosti, ale ten, který s námi manipuluje (tahá za nos) a všichni tomu věří.

  Možná poslední příspěvek v tomto vláknu – odvážím se polemizovat s Vaším Případně si může právnická osoba FIRMA kdykoliv ustanovit zástupce (který se na schůzi výboru SVJ prokáže plnou mocí k zastupování FIRMY ve výboru SVJ). Domnívám se, že se na schůzi výboru nemůže nechat zastupovat (na základě PM) ani fyzická a ani právnická osoba – nebo to pro právnickou osobu neplatí? Mělo by nastat – Jestliže v rejstříku je uvedena právnická osoba jako člen výboru (bez uvedení zastupující osoby), pak za ni jednají členové jejího statutárního orgánu způsobem uvedeným v rejstříku. FIRMA G má ve VR v kolonce „Způsob jednání“ uvedeno: Za společnost jednají vždy dva jednatelé společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí vždy dva jednatelé svůj podpis… (není tam ani tak častá formulka – jde-li o písemný právní úkon). Takže třeba i v zápisu ze shromáždění pod FIRMOU G by měly být podpisy dvou jednatelů. T.

  Vložil Justitianus, 10. Leden 2021 - 0:17
  • Tony, napsal jste: „Domnívám se, že se na schůzi výboru nemůže nechat zastupovat (na základě PM) ani fyzická a ani právnická osoba – nebo to pro právnickou osobu neplatí?“

  Tony, co se Vy domníváte je bezvýznamné.

  Rozhodující je co praví zákon. Podle § 154 platí, že je-li členem voleného orgánu právnické osoby jiná právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. Z uvedeného plyne, že právnická osoba vystupující jako předseda výboru SVJ se musí v této funkci nechat vždy zastupovat fyzickou osobou. Je vyloučeno, aby funkci v orgánu SVJ vykonávala právnická osoba sama.

  Na to jste ale mohl přijít i sám, pouhým použitím běžného selského rozumu. Právnická osoba nemá nožičky, aby se dostavila na jednání či na schůzi výboru. Nemá očička, aby si přečetla obsah smlouvy nebo korespondence určené SVJ. Nemá ouška, aby vyřizovala telefonické hovory nebo si vyslechla co jí kdo ústně sděluje. Nemá ručičky, aby sama podepisovala smlouvy.

  • Tony, napsal jste: „Takže třeba i v zápisu ze shromáždění pod FIRMOU G by měly být podpisy dvou jednatelů.“.

  A opět se naprosto mýlíte.

  Jak už jsem zde napsal: podle § 154 platí, že právnickou osobu ve voleném orgánu jiné právnické osoby zastupuje člen jejího statutárního orgánu. Tím je míněn kterýkoliv jednotlivý člen.

  Jestliže se právnická osoba nechala zastoupit jinou fyzickou osobou (nikoliv členem svého statutárního orgánu), pak FIRMU G jako předsedu SVJ zastupuje tato fyzická osoba samostatně. Dva jednatele FIRMY G do toho netahejte. Ti pouze na samém počátku podepsali plnou moc té fyzické osobě, a to způsobem uvedeným v rejstříku (k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojili dva jednatelé svůj podpis).

  Justitianus

  Vložil Tony, 15. Leden 2021 - 21:40

  Děkuji za nasměrování na § 154, podané s obvyklou a roztomilou ironií a sarkasmem. Z diskuse jsem si odnesl odpověď na svoji otázku (Zdeno) – Korektní jsou obě možnosti, ta uváděná s dodatkem „při výkonu funkce zastupuje“ je jednoznačná (pro všechny), bez toho dodatku je zase jednodušší pro danou firmu G určit (a kdykoliv v případě potřeby měnit) zástupce.

  Za G může někdo vystupovat, zastupovat, jednat, mluvit, být stanoven, třeba se i podepisovat jako předseda výboru, ale předseda výboru to není. Může to být každou chvíli, podle okolností a potřeby, někdo jiný, s PM od jednatelů.

  Je to jako v pohádce – má to zelenou kamizolu, klobouk s peřím, ale myslivec to není. T.

  Vložil Zemphira (bez ověření), 7. Leden 2021 - 12:01

  „domnívám se, že za volenou osobu (i právnickou) nemůže jednat jiná osoba“

  Nejenom že může, ale musí. Za právnickou osobou musí jednat jiná osoba, vždy. Právnická osoba totiž sama sama jednat nemůže, takovou schopností nadána není.

  Vložil alba (bez ověření), 7. Leden 2021 - 12:08

  To je pravda, ale předsedkyní nemůže být ani ZM ani JH jako zástupce právnické osoby, protože předsedou je právnická osoba. Není to ani ZM ani JH ani žádný jiný zástupce právnické osoby

  Vložil JaVa, 7. Leden 2021 - 12:58

  Jen bych dodal, že v případě, kdy je předsedou SVJ právnická osoba bývá v RS většinou zapsáno i konkrétní jméno fyzické osoby, která tuto právnickou osobu „při výkonu funkce zastupuje“.

  Koho tam máte zapsaného vy? Dejte sem vaše IČO a my si to ověříme.

  Přeji hezký den.JaVa

  Vložil Wendy (bez ověření), 7. Leden 2021 - 13:27

  „bývá v RS většinou zapsáno i konkrétní jméno fyzické osoby, která tuto právnickou osobu „při výkonu funkce zastupuje““

  Je otázka, jakou má takovýto zápis konkrétní fyzické osoby ve veřejném rejstříku váhu, kromě toho takovýto zápis je uveden pouze někdy.

  Za právnickou osobu jedná statutární orgán (tím může být i jiná právnická osoba), zaměstnanec, zmocněnec (tím může být i jiná právnická osoba), klidně pokaždé někdo jiný.

  Zajímavé je řetězení právnických osob a zejména potom jejich zacyklení do sebe, čemuž zákon nijak nebrání.

  Vložil JaVa, 7. Leden 2021 - 14:47

  „Je otázka, jakou má takovýto zápis konkrétní fyzické osoby ve veřejném rejstříku váhu,“

  Tím chcete naznačit, že statutární orgány zapsané v RS nemají, dle Vašeho názoru, v právním jednání za právnickou osobu SVJ žádnou „váhu“ a jejich volba i zápis do RS, je tudíž zcela zbytečná?

  Přeji hezký den. JaVa

  Vložil Zdeno (bez ověření), 5. Leden 2021 - 12:15

  Počítám, že v popisovaném případě nebude statutárním orgánem SVJ výbor, ale jen „předseda SVJ“, kterým je stanovena „FIRMA“. Pokud je to tak a jen toto je uvedeno ve stanovách, tak má dané SVJ docela „smůlu“, kdokoliv kdo může jednat za „FIRMA“ (její statutární orgán, nebo na základě pověření / plné moci) jim může vést jejich SVJ.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".