Náklady na právní zastoupení.

Vložil Irena1 (bez ověření), 27. Září 2020 - 16:39 ::

Dobrý den,

aktuálně je žalovaná kamarádka u prvo-instančního soudu se SVJ o zaplacení vyúčtování. Vypadá to, že SVJ má důkazní nouzi. Zajímalo by ji, jak je to s náklady na právní zastoupení v případě, že by její neprohra byla konečná.

SVJ smír nenavrhlo a ani se na něm dohodnout nechce – podle zástupců SVJ v rovnici Má dáti-Dal není místo pro kompromis.

Pokud by bylo SVJ nakloněno smíru, žádala by kamarádka náklady na její právní zastoupení, žádný podíl na soudním poplatku, žádný podíl na právním zastoupení SVJ.

Pokud by SVJ definitivně neuspělo (spor by prohrálo), možná soud rozhodne o míře ne/úspěchu a možná nepřizná náklady nikomu.

Pokud by SVJ před vydáním rozsudku vzalo žalobu zpět – kdo ponese náklady právního zastoupení žalovaného? Bude to má kamarádka sama? Je to uvedeno někde, v nějakém zákoně nebo vyhlášce?

Já poradit neumím. Kamarádka hledá pomoc proto, že její advokátní zástupkyně, přesto že to s ní u soudu se SVJ nevypadá úplně zle, řekla po roce (před 3-tím !! jednáním) že problematice rozúčtování nerozumí a při minulém sezení s kamarádkou pronášela advokátka výroky o tom, že se vzdá kamarádky zastupování. Bohužel takové jednání asi nemohla předpokládat včas ani zjistit. Přitom advokáta hledala právě z obavy, že bude li se muset odvolat, že musí být zastoupena právě nějakým advokátem.

Děkuji za rady

Irena

 • vyúčtování

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil sudič (bez ověření), 28. Září 2020 - 12:30

toto řeší občanský soudní řád § 142 a 146

pokud kamarádka vyhraje, náklady za jejího advokáta ve výši advokátního tarifu ji uhradí SVJ – viz § 142 odst. 1 OSŘ. u smíru by se museli dohodnout, že náklady ji zaplatí SVJ – viz § 146 odst. 1 písm. a) OSŘ. k zpětvzetí žaloby – viz § 146 odst. 2 OSŘ

a u odvolání není třeba advokáta. ten je třeba pouze u dovolání u Nejvyššího soudu a u ústavní stížnosti u Ústavního soudu.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1963-99…

§ 142 (1) Účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. (2) Měl-li účastník ve věci úspěch jen částečný, soud náhradu nákladů poměrně rozdělí, popřípadě vysloví, že žádný z účastníků nemá na náhradu nákladů právo. (3) I když měl účastník ve věci úspěch jen částečný, může mu soud přiznat plnou náhradu nákladů řízení, měl-li neúspěch v poměrně nepatrné části nebo záviselo-li rozhodnutí o výši plnění na znaleckém posudku nebo na úvaze soudu.

§ 146 (1) Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení podle jeho výsledku, jestliže řízení

 1. skončilo smírem, pokud v něm nebylo o náhradě nákladů ujednáno něco jiného;
 2. bylo zastaveno.

(2) Jestliže některý z účastníků zavinil, že řízení muselo být zastaveno, je povinen hradit jeho náklady. Byl-li však pro chování žalovaného (jiného účastníka řízení) vzat zpět návrh, který byl podán důvodně, je povinen hradit náklady řízení žalovaný (jiný účastník řízení). (3) Odmítne-li soud žalobu nebo jiný návrh na zahájení řízení, je žalobce (navrhovatel) povinen nahradit ostatním účastníkům jejich náklady.

Vložil tomas 22, 28. Září 2020 - 11:49

Ireno napište mi prošel jsem takovým soudem a mohiu pomocí

Vložil Anonymoussssss (bez ověření), 28. Září 2020 - 12:25

Tomas22 prohrává soudy na všech úrovních. To je ten pravý!!!

Vložil tomas 22, 28. Září 2020 - 12:54

Nikdy v životě u soudu nebyl o vyúčtování neví vůbec nic a jenom tu s je zlobu a mění neustále niky abychom nepoznali že je Justitian.

Vložil § (bez ověření), 28. Září 2020 - 6:42

„advokátní zástupkyně … řekla … že problematice rozúčtování nerozumí a … že se vzdá kamarádky zastupování.“

To je solidní a příkladný přístup advokátky. Takto by měla postupovat každá advokátka. Pokud advokátka problematice nerozumí, měla by to klientce sdělit a právní zastoupení nepřebírat, resp. právní zastoupení ukončit a doporučit své klientce, aby si našel advokátku, která problematice rozumí. Nechat se zastupovat advokátkou, která problematice nerozumí, není dobrý nápad a oceňte, že to řekla. I kdyby to neřekla, ono se to snadno a brzy pozná (aby host poznal, že kuchař neumí vařit, nemusí sám umět vařit).

Horší je, když problematice nerozumí správce, soudce nebo znalec (což je bohužel v ČR časté). S tím nelze hnout, neboť to nepřipustí a vyměnit je z tohoto důvodu nemůžete.

Na odvolání není právní zastoupení povinné.

Soudy jsou zajedno, že nesprávní vyúčtování není splatné. Takže máte slušnou šanci, pokud budete tvrdit a prokážet chyby ve vyúčtování. Pokud zde vyúčtování vyvěsíte (i anonymizované), nějaké chyby v něm najdu.

Jde o služby, nebo o správu?

Vložil Irena1 (bez ověření), 28. Září 2020 - 16:38

Bohužel, to do skončení soudu nepůjde. Ale děkuji za nabídku – předám ji.

Nyní bude mít kamarádka práci s tím, přesvědčit soudce, že vyúčtování není správné už tím, pokud se do něj započítají zálohy z minulého roku (na což ukazuje i další rozsudek NS). Práci proto, že samosoudce i o tomto, zjevně chybném postupu SVJ, chce rozhodnout na základě znaleckého posudku. Kamarádka si myslí, že aby znalec potvrdil, co uvedl jiný právní rozsudek, je zbytečné, je nákladné. A nesmyslné.

Kamarádka by advokátku ocenila, pokud by jí to řekla ihned nebo včas. Z toho, že advokátka přestala podkladům najednou rozumět po roce, před 3-tím stáním, je na prášky. Je to ztráta důvěry mezi klientem a advokátem. Je to další problém, který ale musí nyní nějak „odsunout“.

Irena

Vložil Justitianus, 28. Září 2020 - 7:38

Pane §, soudím že žádná advokátka ani soudkyně nerozumí problematice rozúčtování a vyúčtování služeb. (Totéž platí pro advokáty a soudce, abych to genderově vyvážil.)

Jestliže žalovaná vlastnice nebyla schopna advokátce srozumitelně vysvětlit v čem spatřuje vadnost vyúčtování – pak je na tom procesně velmi špatně. Je naivní domnívat se že „asi“ nemám správné vyúčtování, a že advokátka mi to přepočítá a poradí jak přechytračit SVJ u soudu. Pokud se žalovaná vlastnice takto zachovala, pak je ztracena, ztracena, ztracena. Je ztracena.

Chybné rozúčtování/vy­účtování služeb musí v první řadě rozpoznat vlastník jednotky! Musí vědět jaká jsou jeho práva a musí vědět proč je vyúčtování vadné a jak to případně bude možno/nutno prokázat.

A vlastník musí být schopen vysvětlit toto advokátovi i soudci, jako byste to vysvětloval malým nechápavým dětem. Nečekejte že je osvítí Duch Svatý a že sami naleznou argumenty ve prospěch žalovaného neplatiče.

Justitianus

Vložil Petr T. (bez ověření), 7. Listopad 2020 - 20:55

O soudních znalcích v oblasti ekonomika jste už slyšel ? :-))) … ale nic proti vysvětlování pravidel rozúčtování někomu, kdo utekl před počty, ne matematikou, to je jiná liga, na práva. :-)))

Vložil tomas 22, 28. Září 2020 - 10:30

A jak to má podle vás Justitiane udělat? třeba tím že se dokáže autora vyhlášky zda tento postup je řádný? Nedávno jste tu označil autora vyhlášky za blbce… Nebo snad tím že se dotáže úřadu dohlížející nad dodržováním zákona zda tento postup je řádný? nedávno jste prohlásil že ředitel českého metrologického institutu je hlupák… Bohužel současné době si soud přisvojil rozhodovat o řádnosti vyúčtování a ignorovat přitom jak stanoviska autora vyhlášky tak stanoviska úřadu pro dohled nad zákonem určenými aby pak na závěr konstatoval že dané problematice vlastně vůbec nerozumí. Jediné co mohu k tomu říct je vyčkejte půl roku možná se tomu bude věnovat Evropský soud pro lidská práva a pak to zase nějaká pravidla začnou platit. Soudit se v současné době o řádnost vyúčtování nedoporučuji je naprosto nepředvídatelné jak soud dopadne.

Vložil Soudil (bez ověření), 28. Září 2020 - 11:14

„nedávno jste prohlásil že ředitel českého metrologického institutu je hlupák…“

Kde přesně? Založím si to ke kuriozitám tohoto portálu typu chov opis v SVJ nebo nabídka falešných dokladů.

Vložil tomas 22, 28. Září 2020 - 12:17

Mám tu téma o soudu který proběhl a skončil v ČR a míří do Štrasburku. Téma se jmenuje vodoměry 18 let bez platného ověření se mohou používat k vyúčtování potvrdil US. Tam má Justitiane těch perel několik…

Vložil Soudil (bez ověření), 28. Září 2020 - 11:10

„Soudit se v současné době o řádnost vyúčtování nedoporučuji je naprosto nepředvídatelné jak soud dopadne.“

Soudy konstantně rozhodují, že nesprávné vyúčtování, tj. vyúčtování, které není v souladu s právními předpisy, není splatné jako celek, tj. ani z části. Nezáleží přitom na tom, zda částka na nesprávném vyúčtování je vyšší, nižší nebo dokonce stejná, jaká by byla na správném vyúčtování, ani na tom, že některé položky na vyúčtování jsou správné. Posuzují nárok jako jeden celek. Judikatura zde byla uvedena.

Zájmem vlastníka není přechytračit SVJ, jak mu zde podsouvá jistý diskutér, ale obdržet správné vyúčtování, stejně jako dostává správná vyúčtování od autoservisu, plynáren ad.

Vložil tomas 22, 28. Září 2020 - 12:20

V mém případě rozhodly, že vyúčtování provedené podle vodoměrů 18 let bez ověření provedené v rozporu se stanoviskem autora předmětné vyhlášky e řádně a splatné,

Vložil Justitianus, 28. Září 2020 - 18:14
 • Tomas 22 zde napsal: „Soudy nerozhodují konstantně.“.

Tomas 22 lže. Otázka použití vodoměrů bez platného ověření již byla soudy dříve řešena, a naprosto shodně.

 • Obvodní soud pro Prahu 4 (soud prvního stupně), v rozsudku ze dne 15. 3. 2011, č. j. 20 C 152/2010–71, odmítl zpochybnit náměr vody jen proto, že vodoměr neměl platné ověření;
 • Městský soud v Praze (soud odvolací), v rozsudku ze dne 22. 6. 2011, č. j. 19 Co 216/2011–94, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně;
 • Nejvyšší soud (soud dovolací) oba tyto judikáty potvrdil usnesením ze dne 18. 7. 2012, sp. zn. 26 Cdo 4203/2011.

Tomasův pozdější případ byl naprosto stejný. Soudy odmítly výmluvu neplatiče na „neověřené vodoměry“. Tomasi, soudy rozhodují konstantně.

Justitianus

Vložil Nemám rád neplatiče (bez ověření), 28. Září 2020 - 12:28

Soudy odsoudily neplatiče a tak to má být!

Vložil tomas 22, 28. Září 2020 - 16:50

Ale nesmysl soudy mi uložily abych uhradil svým sousedům část vyúčtování protože si odhlasovali že to tak to chtějí dělat. Snadno se můžete dostat do podobné situace takže urážet mě je projevem hlupáctví

Vložil Justitianus, 28. Září 2020 - 18:15
 • Tomas 22 napsal: „… soudy mi uložily abych uhradil svým sousedům část vyúčtování protože si odhlasovali že to tak to chtějí dělat.“

Tomas 22 už zase lže!

Ve skutečnosti byl v pozici žalovaného neplatiče a musel uhradit svému SVJ (nikoliv sousedům) částku plynoucí z řádného vyúčtování, kterou dlužil.

Tomas 22 také lže o tom že prý zaplatil protože sousedi něco „odhlasovali“. Pravý opak je pravdou: dovolací soud v jeho sporu naopak judikoval, že jakékoliv „hlasování“ o správnosti či nesprávnosti vyúčtování je neplatné, a soudy k němu nemají přihlížet. Správnost vyúčtování se posuzuje výhradně podle právních předpisů, regulujících rozúčtování a vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů.

Justitianus

Vložil tomas 22, 29. Září 2020 - 14:02

Vaše jednání má všechny příznaky vážné duševní poruchy. Já si snad nepamatuji váš příspěvek kdybyste někoho neurážel ne zesměšňoval nenapadal nebo ne pomlouval a přesto že uznávám vaše schopnosti nastudovat si mnoho zákonů obávám se že tady jen škodíte. diskutovat s vámi nemá smysl protože diskutujete o něčem o čem nevíte ani 10% a to co víte navíc „zapomínáte“. Mi drazí sousedé si samozřejmě odhlasovali že hodlají dělat vyúčtování podle vodoměrů 20 let neověřených protože se jim zdá spravedlivější. Samozřejmě že se jim zdálo spravedlivější, díky nefunkční vodoměrům jsem za ně část jejich spotřeby platil já. A soudy samozřejmě rozhodli že vyúčtování musím zaplatit protože si to odhlasovali kdyby si to totiž ne odhlasovali tak bychom postupovali podle návodu autora vyhlášky jako všichni ostatní. To že Nevyšší soud konstatoval že hlasování nemůže způsobit zákonnost vyúčtování aby následně rozhodl že vodoměry se dokonce musí používat dokud se domníváte že měří správně a tak hlasování v podstatě vyhověl je holt věc kterou budeme řešit ve Štrasburku. Buďte tak laskav Justitisne a věnujte se tomu k čemu tento web slouží to je diskuze.

Vložil Justitianus, 29. Září 2020 - 14:27

Tomasi, přestaňte žvanit. Vy jste byl povinen zaplatit nedopatek za služby, protože jste byl hnusným neplatičem. Kvůli tomu nedoplatku jste byl přece jako dlouholetý neplatič žalován! Zase se pokoušíte lhát…

Neustále melete cosi o neověřených vodoměrech, ale to je bezvýznamné. Neověřený vodoměr není totéž co vadný vodoměr. Odkaz na tři starší judikáty jsem zde uvedl. I vašich pět judikátů to potvrzuje: soudy kašlaly na Vaše výkřiky a výmluvy o neověřených vodoměrech. Byl jste neplatič a podle toho s vámi bylo jednáno.

Jste těžký případ, Tomasi. Lžete opakovaně a dlouhodobě. U Evropského soudu ve Štrasburku Vás čeká další hladká prohra.

Justitianus

P.S.
Úplně jinak mohl celý Váš spor probíhat, kdybyste byl tenkrát ihned podal námitku k vyúčtování a prokázal, že Váš bytový vodoměr je vadný (např. že měří 2× vyšší objemy než je skutečně protečené množství). K takové kontrole Vám stačil pouze desetilitrový kbelík a pár minut času. V tom případě by se SVJ muselo Vaší námitkou zabývat. Ale nééé, – Tomas kašlal na správnost vlastního vodoměru, a namísto toho vyrukoval s bezvýznamným tvrzením že vodoměrům chybí metrologické ověření. Není divu, že to soudy smetly se stolu.

Justitianus

Vložil tomas 22, 29. Září 2020 - 18:43

nezáleží. Dokud se vám nepodaří pochopit to, zřetelně se nemá smysl bavit o dalším.

Urazit mne opravdu nemůžete, na psychopaty v našem výboru fakt nemáte.

Vložil Najdu chyby (bez ověření), 28. Září 2020 - 7:43

Nejsem si zcela jist, zda chyby ve vyúčtování najde Duch Svatý, jak doporučuje diskutér nade mnou, ale vím, že chyby najdu já.

Vložil P_V (bez ověření), 27. Září 2020 - 21:56

Hodně informací tu chybí. Proč neplatila, jak si představuje ten smír… SVJ není podnikatelský subjekt, SVJ jen vybírá peníze na to, co jeho členové spotřebovali. Takže z principu nemůže ustoupit, protože někdo ty náklady zaplatit musí. Může jen napravit chybu ve vyúčtování, čímž se náklady přerozdělí jinak – pokud tam ale nějaká chyba byla.

Vložil Irena1 (bez ověření), 28. Září 2020 - 16:08

náklad v r. 2017 byl cca 25.000 ale na vyúčtování bylo k zaplacení ~40.000. Nebyly zúčtovány některé služby. Některé náklady byly nadnesené (faktury pro SVJ byly doloženy na nižší částky).

S návrhem smíru nepřišel ani žalobce ani kamarádka ale s pokynem snažit se uzavřít smír, ukončil samosoudce 1.vní jednání a nařídil 2.hé za cca 3 měsíce. Kamarádka nevěděla jaký smír si soudce představoval a její advokátka konstatovala, že stanovisko soudce nechápe. Sama kamarádka smír neiniciovala, protože jí někdo řekl, že dle nějakého § zaplatit i jen část domnělého dluhu je stejné jako ho celý uznat.

Je pravda, že rozúčtování musí být logicky jiné – o tom rozúčtování je tzn. „přerozdělení“ jak ho nazýváte. Že bylo za úklid rozúčtováno o ~9.000 více a na elektřinu o 6.000 více než na kolik zněla faktura od CEZu, je v případě jejího SVJ nevyvratitelná skutečnost. SVJ u soudu tvrdilo, že údaje k rozúčtování se týkají i jiných vlastníků a že GDPR jim brání údaje sdělit. A rozúčtovací algoritmy prý zase jsou know-how. Soudce oba argumenty smetl (know-how i GDPR).

Náklady na soudní poplatek, na nájmutí advokáta, na nějaký další „úkony“ na straně SVJ – už přesáhly 28.000. Náklad kamarádčina zastoupení je prý už přes 8.000 – takže jak říkáte: „někdo ty náklady zaplatit musí“


Pokud jde o poznámku o její možné „neprohře“ (samozřejmě to není jisté), pak tak vychází z toho, že soudci sama předložila rozsudek 26Cdo4742/2010.

Pokud jde o poznámku o „házení flinty do žita“ její advokátkou, kamarádka tvrdí, že během roku co jí advokátka zastupuje nepojala žádné podezření že by advokátka něčemu nerozuměla. Advokátka se chovala normálně, ale někdy spíše jen jako „vrba“ – naslouchala a pokyvovala. A ujišťovala, že podklady které jí kamarádka poskytla jsou údajně „dobrej matroš“. Jenže nyní před 3-tím stáním se začíná advokátka chovat odtažitě. Kde dříve v „dobrém matroši“ neshledala žádné nejasnosti, je najednou vidí. A podle kamarádky začínají být její dotazy na nejasnosti ne nepodobné těm, které soudu předkládají zástupci žalobce.


Dotaz zněl: jak to bude s náklady jejího právního zastoupení za neprohraný spor v případě, že SVJ vezme žalobu zpět. Měl by je soud přiznat k tíži toho, kdo spor prohrál a v jaké výši. Ve správním řízení se tomu říká „náhrada nákladů potřebných k účelnému bránění práva“.

Děkuji „sudiči“ za poskytnutí §-ů v občanském soudním řádu. Předám to kamarádce. Snad jí to pomůže.

Irena

Vložil § (bez ověření), 30. Září 2020 - 8:02

„Náklady na soudní poplatek, na nájmutí advokáta, na nějaký další „úkony“ na straně SVJ – už přesáhly 28.000. Náklad kamarádčina zastoupení je prý už přes 8.000“

To dělá zatím celkem 36 000 Kč. Pokud budete pokračovat, vyšplhají se náklady na mnohonásobek. A to se vyplatí!

O kolik Kč je spor? Pokud je částka nižší než několik set tisíc Kč, pak soud nemá smysl.

Vložil tomas 22, 30. Září 2020 - 7:37

Ireno ale podle mne je závažnější zda se o způsobu vyúčtování někdy hlasovalo. pokud se o něm nehlasovalo je zde zákon který říká Jak mají být náklady rozděleny a to podle jednotlivých služeb. SVJ je povinno uvést celkovou částku vynaloženou na službu počet osob nebo bytu na které se služba rozpočítává a výslednou cenu pro vaši kamarádku. Toto je to minimum co musí vyúčtování obsahovat. Pokud vaše přítelkyně rozporuje částky na vyúčtování pak otázka zní zda se účast na schůzi a zdá se zde zúčtování schvalovalo za každý rok a zdá se schvalovalo účetnictví. A poslední věc zda bylo vyúčtování řádně doručeno. A tady bych si s tvrzením že ne pokud se jedná o vyúčtování za více let nevystačil. soudce se totiž logicky zeptá proč se tedy vyúčtování nefomáhala když je neobdržela. Naprosto rozhodující ale je aby soud došel k závěru že vaše kamarádka platí něco co platit nemá. Tedy aby vzniklo podezření, že je účtováno víc než služba reálně stála. Tady by možna možná stálo za to vyžádat si od SVJ k nahlédnutí vyúčtování ostatních členů a porovnat zda navýšením ceny vaší kamarádce nejsou dotovány nižší ceny jinde. Případně toto podezření namítnout u soudu. Pokud soud bude mít za to že vaše kamarádka má zaplatit za služby po právu vymete s vámi zákon nezákon.

Vložil Irena1 (bez ověření), 1. Říjen 2020 - 13:50

Kamarádka říkala, že o „rozúčtování“ se nehlasovalo nikdy (má všechny zápisy ze shromáždění a v nich údajně nic není) tzn. ani každoročně ani nikdy v minulosti.

O „vyúčtování“ na které se ptáte se nehlasovalo, ale to možná proto, že na něm asi není nic ke hlasování, nebo nevím o čem by se v něm mohlo hlasovat … kamarádka i já se domníváme, že co obsahovat má je uvedeno v §7 zákona.

Proč se nedomáhala vyúčtování? Na to jsem napsala již panu Justitianus, že se domnívala (a řekla jí to i její advokátka) že jako aktivní žalobce by neuspěla. Dalším důvodem je, že jsme nenašly, že by se musela aktivně něčeho domáhat. Zákon o službách říká, že když někdo nesplní povinnost, uplatní vůči němu protistrana sankci. Jestli tedy podle Vás plyne z nějaké obecné zásady, že by se měl dlužník na věřiteli domáhat vyúčtování, pak budu ráda když to sem zveřejníte. děkuji

Irena

Vložil Justitianus, 30. Září 2020 - 8:24

Ireno, pozor. Tomas zase blouzní a píše totální nesmysly. Je třeba tohtot grafomana ignorovat.

Vůbec nezáleží na tom zda byla nějaká „účast“ na nějaké „schůzi“. Nezáleží vůbec na tom zda se schvalovalo jakési „zúčtování za každý rok“ nebo dokonce „účetnictví“. Ten blb netuší o čem píše.

 • Tomas napsal tento další totální nesmysl: „Naprosto rozhodující ale je aby soud došel k závěru že vaše kamarádka platí něco co platit nemá.“.

Je to samozřejmě úplně jinak. Soud se bude zajímat pouze o to, zda vyúčtování bylo řádné či nebylo řádné. Tedy zda obsahovalo všechny předepsané údaje a znělo na správnou částku. Při tom je bezvýznamné, zda částka na neřádném vyúčtování je vyšší, stejná nebo nižší než správná částka. Cituji namátkou z notoricky známého judikátu (který Vaše kamarádka samozřejmě dobře zná):

O vyúčtování úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytů (cen a záloh za dodávku tepla a teplé užitkové vody) lze hovořit a vyúčtování může přivodit splatnost nedoplatku plynoucího z tohoto vyúčtování jen tehdy, obsahuje-li všechny předepsané náležitosti a je-li v něm uvedena cena provedené služby ve správné výši. Vyúčtování postrádající některou z předepsaných náležitostí nebo znějící na cenu v nesprávné výši není řádným vyúčtováním a není způsobilé vyvolat splatnost nedoplatku plynoucího z vyúčtování. Aby se tak mohlo stát, musel by pronajímatel vystavit nové úplné vyúčtování znějící na cenu ve správné výši.
Jestliže tedy pronajímatel provede vyúčtování nesprávně, není zde (řádného) vyúčtování jako předpokladu pro vznik platební povinnosti nájemce. Protože (řádné) vyúčtování je také předpokladem pro vznik splatnosti částky v něm uvedené (nedoplatku), nestává se vyúčtovaná částka splatnou, a to ani z části.
Na tomto závěru nemůže nic změnit skutečnost, že pozdější (řádné, správné) vyúčtování může (a většinou také bude), obsahovat číselně vyjádřeno zčásti nebo zcela i částky, jež byly původně (nikoli však řádně) vyúčtovány.
Nejde zde totiž o to, zda číselně vyjádřeno bylo původní vyúčtování vyšší nebo nižší, případně stejné jako vyúčtování řádné (správné). Rozhodné je, že splatnost nedoplatku může nastat jedině na základě (v důsledku) řádného, tj. v souladu se všemi příslušnými předpisy provedeného, vyúčtování (srov. stanovisko Nejvyššího soudu ČSR ze dne 16. července 1981, Cpj 164/80, uveřejněné pod č. 4 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, ročník 1983, nebo rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 9. února 1968, sp.zn. 7 Co 598/67, uveřejněný pod č. 15 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, ročník 1969, a dále rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky z 26. listopadu 2003, sp. zn. 21 Cdo 803/2002, uveřejněné pod C 2170 v sešitě č. 27 Souboru civilních rozhodnutí Nejvyššího soudu, z 9. března 2005, sp. zn. 26 Cdo 1742/2005, a z 24. června 2009, sp. zn. 26 Cdo 2471/2007 /ústavní stížnost podanou proti citovanému rozhodnutí Ústavní soud České republiky odmítl usnesením z 12. května 2010, sp. zn. IV. ÚS 2495/2009/).


Rozsudek Nejvyššího soudu 26 Cdo 4742/2010 ze dne 20.07.2011

Justitianus

Vložil Irena1 (bez ověření), 1. Říjen 2020 - 14:00

Že soudci sama předložila rozsudek 26Cdo4742/2010, jsem již zmínila výše. Snad to bude také toho samosoudce zajímat. Při 2-hém jednání údajně spíše mentoroval o tom, jak jsou proškolené pracovnice rozúčovatelů a zda když kamarádka měla spotřebu, tak že je jasné že má zaplatit.

Námitku, že chce zaplatit – vyúčtování řádné ale nemůže – samosoudce ukončil tím odkladem na 3-tí (přípravné) stání.

Irena

Vložil Pauline (bez ověření), 1. Říjen 2020 - 15:04

„Námitku, že chce zaplatit – vyúčtování řádné ale nemůže“

Paní Ireno,

tohle je podstata obrovského počtu sporů SVJ × vlastník. Zajímavé je, že obchodník nebo poskytovatel služeb typicky dokáže vystavit řádné vyúčtování a zákazník toto vyúčtování zaplatí. Mají účetní, která tomu rozumí.

SJV vystavit řádné vyúčtování typicky nedokáže. Účetní tomu z neznámých důvodu nerozumí.

Nejvyšší soud lumpárny a bezpráví kryje.

Co s tím?

Problém je v tom, že zaplacením plátce souhlasí s vyúčtováním a připraví se tak možnosti vyúčtování přezkoumat a obdržet řádné vyúčtování. Uslyší: Přece jste zaplatil a tím jste souhlasil a stvrdil řádnost vyúčtování. Takto jsou vlastníci nuceni neplatit. Dokonce i částečná úhrada se pokládá za uznání celého dluhu.

Vložil tomas 22, 30. Září 2020 - 10:29

no já jsem popsal co soud reálně zajímalo v mém případě a „provedení podle zákona“ to prostě nebylo. Naopak zákon soud ignoroval zcela.

Dokonce NS vymyslel následující „perlu“

„dále Přípustnost dovolání nemůže založit ani otázka, zda lze považovat za řádné vyúčtování vycházející z údajů měřidel bez platného ověření, neboť na jejím vyřešení rozhodnutí odvolacího soudu nespočívá. Odvolací soud učinil závěr o správnosti vyúčtování na základě zjištěného skutkového stavu, jehož součástí bylo i zjištění, že vodoměry, jimiž byla měřena spotřeba teplé vody, měřily správně, byť neměly platné ověření (§ 9 odst. 1 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii). Jeho závěr, že byly-li v jednotkách instalovány vodoměry, spotřební složku nákladů na teplou užitkovou vodu je nutno mezi konečné spotřebitele rozdělit poměrně podle náměrů vodoměrů instalovaných u konečných spotřebitelů, odpovídá znění § 5 odst. 4 vyhlášky č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a náklady na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele, ve znění účinném do 31. 12. 2015.“

v čem ta perla spočívá?

no podle NS je NUTNO použít pro vyúčtování vodoměry bez platného ověření, pokud soud dojde k závěru, že „Měří správně“.

jenže rozhodnutí o tom jakým způsobem bude rozúčtování prováděno se dělá vždy PŘED tím, než soud shledá vodoměry „správně měřící“ takže na základě čeho tato NUTNOST použít vodoměry pro vyúčtování vznikla?

podle Justitiana tedy nesjpíš máme lítat po baráku s kýblama abychom „zjistili zda vodoměry měří správně“. Zřejmě neví, že kýbl není žádná certifikovaná odměrka a ověření vodoměrů opravdu nespočívá v tom, že se podíváme kolik nám do kýblu nateče vody…

Bohužel to tady ovládají lidé co o problematice nevědí nic a jsou jen hlasití a arogantní.

a bohužel stejně arogantně se chová i soud a je mu jedno jaké jsou zákony, jde o to přesvědčit laika bez základních technických znalostí, že vaše přítelkyně byla poškozena.

vemte si z toho co uznáte za vhodné

Vložil 1346 (bez ověření), 30. Září 2020 - 8:08

tomas22 napsal větu: „Pokud vaše přítelkyně rozporuje částky na vyúčtování pak otázka zní zda se účast na schůzi a zdá se zde zúčtování schvalovalo za každý rok a zdá se schvalovalo účetnictví.“ V částečně nesrozumitelné větě se ten grafoman ptá, zda se schvalovalo každý rok zúčtování (asi myslí vyúčtování) a účetnictví. Vyúčtování se pochopitelně nemusí schvalovat, pokud tak neukládají stanovy. Schvalování účetnictví (asi myslel účetní závěrka) nesouvisí s vyúčtováním. Další pěkný příspěvek místního blázna. Šlo by jeho příspěvky preventivně mazat? Děkuji.

Vložil tomas 22, 30. Září 2020 - 15:28

Jestli to nazveme vyúčtováním nebo zúčtováním je skutečně úplně jedno podstatné je zda o tom hlasovali Ne opravdu jsem neměl na mysli schválení účetní uzávěrky ale účetnictví tedy příjmů a výdajů. schválením účetní uzávěrky byste se nedozvěděl nic jsou v ní totiž souhrny za jednotlivé skupiny a to ještě v tisících Kč.

Vložil 1346 (bez ověření), 30. Září 2020 - 16:29

Opakuji, že vyúčtování (či zúčtování, jak to nazýváte) se podle zákona neschvaluje. Schvaluje se účetní závěrka (nikoliv účetní uzávěrka, to je něco úplně jiného). Schvalovat „účetnictví“, což je podle vás „příjmy a výdaje“, je nesmysl. Do účetnictví se určitě nepleťte, nerozumíte mu.

Vložil tomas 22, 1. Říjen 2020 - 18:47

Ze slavného filmu. Hlupák tam přesvědčil většinu, že všemu rozumí, protože vždy mluvil spisovná používal načtené termíny. Bohužel to obvykle nic neznamenalo protože sám neznal obsah.

Tak si doplňte pro příští použití:

Účetnictví je činnost vedoucí k zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření. Účetnictví je písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech podniku, a to v peněžních jednotkách.

Vložil sudič (bez ověření), 28. Září 2020 - 18:31

Pokud SVJ vezme žalobu zpět, bude SVJ hradit náklady právního zastoupení ve výši advokátního tarifu kamarádce dle § 146 odst. 2 věta prvá OSŘ.

Vložil Justitianus, 30. Září 2020 - 9:21

Ireno, píšete že jde o vyúčtování roku 2017. Řádné vyúčtování tedy měla Vaše kamarádka dostat nejpozději do konce srpna 2018. Jestliže dodnes řádné vyúčtování nemá, uplatní se pokuta podle § 13 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb.. Není-li výše pokuty sjednána (ve stanovách), pak činí 50 Kč za každý den prodlení. Spočítejme si to:

 • Řádné vyúčtování mělo být doručeno 1. 9. 2018
 • Řádné vyúčtování bude doručeno (například) 30. 5. 2021
 • Počet dnů prodlení: 1002 dnů
 • Částka pokuty: 50100 Kč

A pokud se spor protáhne, může to narůstat. Mimochodem: když samosoudce nařídil druhé stání až za 3 měsíce, „vydělal“ tím Vaší kamarádce 4500 Kč. Nárok na pokutu vznikl za splnění předpokladu, že

 1. původní vyúčtování služeb roku 2017 nebylo řádné (§ 7 odst. 2 zákona č. 67/2013 Sb.), a zároveň
 2. příjemce služeb podal neprodleně (do 30 dnů) námitku ke způsobu a obsahu vyúčtování (§ 8 odst. 2 zákona č. 67/2013 Sb.).

Jen nerozumím proč Vaše kamarádka dva roky seděla doma v koutě a čekala až ji SVJ zažaluje jako neplatičku. Dluh SVJ se zvyšuje tempem cca 1500 Kč měsíčně. Už po prvním roce prodlení byla výše pokuty 18250 Kč. Mohla kdykoliv vyzvat SVJ k úhradě pokuty a stanovit k tomu přiměřenou lhůtu. Po marném uplynutí lhůty mohla tuto částku započíst na své dluhy vůči SVJ (t.j. na zálohy na správu domu a zálohy na služby).

Justitianus

Vložil Irena1 (bez ověření), 1. Říjen 2020 - 13:30

Kamarádka samozřejmě ví o pochybeních. Čeká ale zda vyhraje nebo prohraje. Jak rozhodne samosoudce je nepředvídaletné i přesto, jaké důkazy ona má. Žalobce příkladně doložil jiný rozsudek (svůj), kde mu nějaký jiný soudce přiklepnul, že vyúčtování vadné/nevadné – když doložil během soudu jiné, které žalovaný nenapadl, odsoudili ho k placení, přestože to původní které dostal chybné bylo a ani soud to neodmítl. Rozsudek jsem četla – byl to rozsudek ODVOLACÍ a částka byla do 50.000, takže se už dovolat ta osoba v rozsudku poškozená nemohla – přestože by ten 26Cdo4742/20.. svědčil pro ni.

Samozřejmě pokud kamarádka vyhraje – pokutu se pokusí vyčíslit a započítávat ji bude
(SVJ ale rozhodně dobrovolně nezaplatí resp. jakmile ji začne započítávat, SVJ prohlásí při následném vyúčtování že s tím nesouhlasí anebo podá žalobu na aktuelní zálohy … co SVJ zvolí by bylo věštění ze sedliny ale nepochybně z toho bude další soud o to, zda mohla či nemohla pokutu tímto způsobem započíst).

A proč seděla v koutě: co tím míníte. Kamarádka, alespoň to má zdokumentované, pravidelně upomíná SVJ, že jí nedalo ani podklady ani vyúčtování. Jako příjemkyni jí nedává smysl aby se aktivně soudila – protože žalobce DOKAZUJE. A to je v její situaci více méně nemožné. Musela by se nejprve aktivně soudit o podklady A VYHRÁT A DOSTAT SE K NIM a pak se soudit o jejich APLIKACI NA PŘEDMĚTNÁ OBDOBÍ. SVJ je zastoupené právníkem správce jsou jim jakékoli náklady šumafuk. Kamarádka má advokátku – a narazila při „lámání chleba“.

Irena

Vložil Justitianus, 2. Říjen 2020 - 10:16
 • Paní Ireno, napsala jste: „Kamarádka, alespoň to má zdokumentované, pravidelně upomíná SVJ, že jí nedalo ani podklady ani vyúčtování.“.

Pokud je tomu tak, pak Vaše kamarádka ten spor prohraje.

Poskytovatel služby nemá zákonnou povinnost „dát podklady“. I kdyby k tomu byl vyzván třebas desetkrát. SVJ nedává podklady z ruky, naopak má povinnost je archivovat. SVJ mělo pouze povinnost umožnit nahlížení a umožnit pořízení kopií na žádost příjemce služeb. Jestliže Vaše kamarádka staví svou pozici ve sporu na jiném východisku, pak prohraje.

Nepravdivé je tvrzení, že Vaší kamarádce SVJ „nedalo“ vyúčtování. Vyúčtování jí přece bylo doručeno! Jestliže Vaše kamarádka staví svou pozici ve sporu na nepravdivém tvrzení, pak prohraje.

Justitianus


Kdybyste nám od počátku podrobně a přesně popsala průběh událostí a tvrzení Vaší kamarádky, mohli jsme se pokusit poradit. Pokud ale Vaše kamarádka a její advokátka předkládají soudu obdobná lehce vyvratitelné nepravdy, pak nevidím její šance nijak růžově.

Vložil tomas 22, 2. Říjen 2020 - 23:53

To je úplný nesmysl.

SVJ ke povinno umožnit náhled do svého účetnictví a dat k dispozici jakékoli podklady o které člen požádá.

Vložil aby bylo jasno (bez ověření), 2. Říjen 2020 - 11:38

Pan JutoPytel zase prudí!

§ 8 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb.
Na základě písemné žádosti příjemce služeb je poskytovatel služeb povinen nejpozději do 5 měsíců po skončení zúčtovacího období doložit příjemci služeb náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování podle tohoto zákona a umožnit příjemci služeb POŘÍZENÍ KOPIE podkladů

Jistě to tazatelka mínila tahle.


A pokud jde o vyúčtování: když uvedla, že to s její kamarádkou nevypadá úplně s.ačkově, uvedla to s dovětkem že kamarádka použila judikát 26 Cdo 4742/2010 – a ten je o řádnosti vyúčtování A NE O DORUČENÍ VYÚČTOVÁNÍ o kterým tu fabuluje expert JutopYtel.

A doplnila li také, že nedostala podklady – je to pro určení, zda je vyúčtování splatné – bezvýznamné. Chápeme ale, že pan JutoPytel klidně zaplatí „~40.000“ ani nemrkne.

aby bylo jasno:

Pan JutoPytel její popis věci čte takto
že jí nedalo ani podklady ani vyúčtování

Já její popis věci čtu takto
že jí nedalo ani podklady [k okopírování] ani [řádné] vyúčtování

No každý to má to IQ jinak vysoko že – někdo má IQ kolem 50-tky a někdo okolo 6000 nebo rovnou u Borgů.

Vložil Justitianus, 2. Říjen 2020 - 5:02

Paní Ireno, Váš příběh o jakémsi rozsudku není typický. Jestliže bylo žalováno na platbu podle neřádného vyúčtování, pak nebylo možno žalovaného odsoudit k úhradě jiné částky podle úplně jiného vyúčtování, které bylo splatné v jiné době a neexistovalo v okamžiku podání žaloby. Jediný myslitelný výsledek takového sporu je:

 1. Sporné vyúčtování je řádné, žalovaný je neplatič a odsuzuje se k úhradě dluhu s příslušenstvím.
 2. Sporné vyúčtování není řádné, povinnost uhradit nevznikla, žaloba se zamítá.

Později doručené (nové) řádné vyúčtování se nikdy nemohlo stát předmětem tohoto sporu, neboť příjemce služeb jistě uhradil částku v předepsané lhůtě. Byl pouze problém žalovaného, že si nechal nasr*t na hlavu a neobrátil se s tímto vadným rozsudkem na Ústavní soud. Netuším proč se tím zabýváte.


O započítání pokuty mi cosi píšete, ale nerozumím Vám. Započtení je jednostranné právní jednání. Zda SVJ se započtením souhlasí nebo nesouhlasí je naprosto bezvýznamné. Dnes už mohla Vaše kamarádka mít v kapse slušnou částku, viz níže.


Kamarádka mohla zahájit vymáhání (nebo spíše započítávání) pokuty již v okamžiku, kdy SVJ prokazatelně nesplnilo svou zákonnou povinnost podle § 8 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb.: „… nejpozději do 5 měsíců po skončení zúčtovacího období doložit příjemci služeb náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování podle tohoto zákona a umožnit příjemci služeb pořízení kopie podkladů.“.

Podmínkou vzniku této povinnosti ovšem bylo, aby Vaše kamarádka prokazatelně (písemně s doručenkou) vyzvala SVJ ke splnění této zákonné povinnosti a poskytla k tomu přiměřenou lhůtu. Také měla vyzvat SVJ k úhradě pokuty vždy před jejím započtením. Učinila tak, nebo jen seděla v koutě?

Podívejme se na odhad kolik peněz mohla mít započtením „vyděláno“ do ukončení sporu:
 • Podklady k vyúčtování měly být doloženy nejpozději dne 30. 5. 2017
 • Podklady budou doloženy (např.) 30. 5. 2021
 • Počet dnů prodlení: 1096 dnů
 • Částka pokuty: 54800 Kč

Ale Vaše kamarádka pořád nic nemá, protože nevymáhá, ani vzájemně nezapočítává. Takže si nemůže dovolit lepšího advokáta, který by se více snažil aby jí tu při vyhrál.

Komu není rady, tomu není pomoci.

Justitianus

Vložil aby bylo jasno (bez ověření), 2. Říjen 2020 - 11:08

jsem si jist, že JutovýPytel neví jak naditý má být měšec s výší odměny pro právníka, který nemá v hlavě jen svoje palmáre nebo lejno.

jsem si jist, že JutovýPytel neví jak naložít s měšcem naditým „54800 Kč“, pro vyhledání DOBRÉHO advokáta, který nezradí před 3-tím stáním O NIC VÍCE, než kamarádka tazatelky.

mám asi „Déjà vu“ ale tyhle rady JutovýhoPytle jsem už slyšel od jezerního-Laka, taky-právního experta co tu perlil asi 10 let, který ale nikdy v soudní síni nehájil ani jen sebe, natož aby byl schopen uvést poctivě KDE JE TEN právník nebo právní kancl, který doporučuje, se kterým má své ZLATÉ zkušenosti. To nám tady na PortalSVJ, ani kamarádce tazatelky, nepomůže.

Fakt, jaká je korelace mezi výší odměny a erudicí konkrétního „právníka“? Ví to někdo mimo experta Juto-Pytla?

Reálně se lze podívat na vyhledávač advokátů na WWW.CAK.CZ. Zkusit se podívat na nabubřelé chvalozpěvy na těch stránkách – pokud se je dotyčný advokát namáhá naplňovat. Dále zkoukneme rezence na „www.parlamen­tnilisty.cz“ pak morgo-filku „Slámovou“, dál hájiče mafie Sokola, nebo policejního prudila Lásku, … nebo pomlouvačný server „znamysoudce.cz“ či „oadvokatech.os­pravedlnosti.cz“. A co dále…?

Na „znamysoudce.cz“ jsou ale jen pomluvy těch, kterým ublížili nebo oslavné kecy těch, kterým zaplatili. Takže, než bude zasejc sokolík JutoPytel mutovat „Komu není rady, tomu není pomoci.“, měl by se zeptat sám sebe, zda by za takovou svou odpověď zaplatil alespoň 10-tník nebo by za ni dal dotyčnému možnost navštívit zubaře. JutoPytel je expert, tsfffff!

Právní kvalitu je nutno hledat nejprve u sebe, pak v rodině, u přátel, u známých, na hnoji a teprve pak si musí vsadit na loterijním serveru: https://vyhledavac.cak.cz/. Nikde ale nelze najít advokáta „kamaráda“ (nejen osobního (Jessica Fletcherová), ale ani za obolus), takového, který má zájem aby klient měl maximální péči a nenulovou šanci na výhru.

Dál by nám něco RELEVANTNÍHO měl uvést JutoPytel – třeba neví jen houbelec, kdo ví…


aby bylo jasno

po bitvě je každý generál – zvlášť JutovýPytel.

Vložil § (bez ověření), 1. Říjen 2020 - 17:32

„jí nedalo ani podklady ani vyúčtování.“

Potom je pokuta dvojnásobná, za každé pochybení samostatná, přesně podle zákona. Obě pokuty jsou nezávislé jedna na druhé.

„Musela by se nejprve aktivně soudit o podklady A VYHRÁT A DOSTAT SE K NIM a pak se soudit o jejich APLIKACI NA PŘEDMĚTNÁ OBDOBÍ.“

To může být vhodné. Výhodnější ale je požadovat pokutu za neposkytnutí podkladů, která roste až do poskytnutí podkladů, takže jako vedlejší efekt podklady získá (a nebo pokuta poroste), a vedle toho pokutu za neposkytnutí řádného vyúčtování, která roste až do poskytnutí řádného vyúčtování, takže jako vedlejší efekt řádné vyúčtování získá (a nebo bude poroste).

Zůstává nejasné, jak účinně vymoci podklady a řádné vyúčtování za období před 1.1.2014, kdy pokuty nebyly.

Vložil tomas 22, 28. Září 2020 - 15:40

Na čem se shodné shromáždění vlastníků. Takže projednávat to nemáte s výborem ale máte to přednést před všemi na schůzi. Bohužel neplatí to vždy v mém případě shromáždění odhlasovalo že se nechce soudit a chce uzavřít smírné řešení a výbor to ignoroval a soudil se.

Vložil § (bez ověření), 28. Září 2020 - 6:35

„SVJ jen vybírá peníze na to, co jeho členové spotřebovali“

Tohle je silné a zásadní tvrzení. Proto Vás prosím, abyste toto své tvrzení nějak podložil (právní úpravou, judikaturou, literaturou ad.). Podklad byl v zákoně o vlastnictví bytů, nyní ho nenacházím. (Rád bych, aby tomu tak bylo, ale právo se neřídí tím, co bych rád.)

Pozn. Naše SVJ vybírá peníze ve výši vyvěštěné z křišťálové koule, bez jakékoli vazby na to, co jeho členové spotřebovali, resp. ve výši mnohonásobně převyšující to, co členové spotřebovali.

Vložil § (bez ověření), 2. Říjen 2020 - 8:19

„„SVJ jen vybírá peníze na to, co jeho členové spotřebovali““

Kéž by. Naše SVJ vybírá peníze do černé díry.

Vložil tomas 22, 28. Září 2020 - 15:42

i peníze na vylepšení úrovně bydlení jsou peníze, jež spotřebovali členové SVJ. „SVJ“ ostatně z křišťálové koule nic nemá, protože reálně je jen listem papíru.

Vložil Jakole (bez ověření), 28. Září 2020 - 2:49

Ze by neodbrzela vyuctovani nebo podklady?

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".