ZET, booking, airbnb a DPH

Vložil Pavel (bez ověření), 8. Leden 2017 - 9:50 ::

Dostal jsem na e-mail dotaz, který by mohl zajímat i někoho jiného.

Tazatelka se ptá, jak je to s placením DPH v případě provizí od booking či airbnb, když není plátcem DPH a zda je rozdíl, když poskytuje krátkodobý nájem či ubytování.

Jak posuzuje nájem a ubytování zveřejnilo GFŘ na adrese

http://www.etrzby.cz/…erejnost.pdf

Nechci posuzovat relevantnost tohoto materiálu, jen upozorňuji, že podle něho budou velmi pravděpodobně postupovat berušky z jednotlivých FÚ a pojišťoven nejen v případě hotovostních plateb.

Pro odvod DPH však nemá vliv, zda se jedná o krátkodobý pronájem nebo ubytování.

Podle § 5 ZDPH se pronájem/ubytování, pokud se poskytuje soustavně, považuje za ekonomickou činnost a osoba tuto činnost poskytující je osobou povinnou k dani.

Podle § 6h ZDPH se jedná o osobu identifikovanou k DPH, protože dostává faktury od booking, airbnb či jiné společnosti neusazené v ČR.

Podle § 108/1/c/1 ZDPH identifikovaná osoba musí přiznat a zaplatit DPH bez nároku na odpočet DPH na vstupu.

Lze předpokládat, že se kontroly FÚ rozšíří i na neplatiče DPH. Do finanční správy se nabírají stovky nových berušek a ty musí vykazovat nějakou činnost.

Hezký den!

  • ZET

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Magda3 (bez ověření), 8. Leden 2017 - 12:44

Pavle, nebudu se již obsáhle vyjadřovat k tomu, zda krátkodobý pronájem je pronájem, nebo ubytování. Je to celkem zbytečné. Krátkodobý pronájem se rozmohl nedávno a dokud na to zákonodárce nezareaguje a neurčí jednoznačně, že krátkodobý pronájem je ubytovací činnost, tak je to na pronajímateli. Ale nechť si to každý dělá jak chce.

Nepravda je ovšem vaše tvrzení že: pro odvod DPH však nemá vliv, zda se jedná o krátkodobý pronájem nebo ubytování.

Nájem nemovitosti je totiž od DPH osvobozen (§ 56a). S vyjímkou krátkodobého pronájmu, který je kratší než 48 hodin. Pokud tedy někdo pronajímá byt k pobytům na 2 a měně dnů, pak pokud jeho obrat po 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1000000 Kč, stává se plátcem DPH a musí z těchto pronájmů odvést DPH. Nikoli ovšem z pronájmů delších jak 48 hodin, které jsou od DPH osvobozené.

Magda

Vložil Pavel, 8. Leden 2017 - 17:58

Magdo,

1)bohužel se úvodní příspěvek uložil pod nickem Pavel (bez ověření) a tak nemohu zvýraznit pasáže, které jste asi přehlédla

2)k problematice krátkodobých pronájmů x ubytování mohu jen zopakovat, že nechci posuzovat relevantnost tohoto materiálu, jen upozorňuji, že podle něho budou velmi pravděpodobně postupovat berušky z jednotlivých FÚ a pojišťoven nejen v případě hotovostních plateb.

Velký AB nastolil takové pracovní podmínky na FÚ, že berušky berou jakýkoliv metodický pokyn GFŘ či MF jako součást ústavního pořádku. Vlastní zákony moc nečtou, to je realita. Ostatně ústavní pořádek je nadřazen nad prosté zákony, když jsou metodické pokyny. Doufám pouze, že se soud bude odehrávat podle platných zákonů a nikoliv podle metodických pokynů a metodických malůvek. Příslibem je poslední judikát ÚS ke kontrolnímu hlášení

3)tvrdíte, že píšu nepravdu ohledně DPH. Ale to je hluboké neporozumění otázky a následně odpovědi. Tazatelka mi na e-mail poslala dotaz: „jak je to s placením DPH v případě provizí od booking či airbnb, když není plátcem DPH a zda je rozdíl, když poskytuje krátkodobý nájem či ubytování.“

Schválně jsem uvedl §§, aby se každý mohl přesvědčit, že mluvím pravdu. Když někdo není plátce DPH, tak je jedno, zda se jedná o krátkodobý pronájem, ubytování nebo dlouhodobý pronájem. Z vlastního pronájmu či ubytování neplátce DPH žádné DPH samozřejmě neodvádí.

DPH odvádí identifikovaná osoba z faktury od osoby neusazené v ČR, kterou si osoba neusazená v ČR fakturuje provizi.

4)české právo není jednoduché obecně a daňové právo už vůbec není jednoduché.

Hezký den!

Pavel

Vložil Magda3 (bez ověření), 8. Leden 2017 - 18:17

Pavle tak to se omlouvám, opravdu jsem špatně pochopila.

Nechala jsem si poslat fakturu od kamarádky, která pronajímá přes booking. Je pravda, že booking je registrován v EU a na faktuře DPH neuvádí s tím, že DPH odvede příjemce. Tato společnost se zaměřuje na pronájem hotelů a vesměs jsou jejími klienty plátci DPH. Takže klasický reverse charge. Zde by tedy opravdu mohl být problém.

Co se týká AIRBNB, tato společnost je registrovaná v Irsku a vystavuje fakturu za provize s DPH 21%. Předpokládám tedy, že DPH odvádí sama. Poslala jsem této společnosti dotaz. Bohužel se vznikem jednotného inkasního místa neumím zjisit sama, jak tato firma postupuje.

Díky za info, člověk se stále učí.

Magda

Vložil Pavel, 8. Leden 2017 - 18:37

Magdo,

mám informaci, že booking zprostředkovává i pro FO neplátce DPH. Potom se FO stává identifikovanou osobou a z hodnoty provize musí odvést DPH bez nároku na odpočet.

Pokud na faktuře od Airbnb je její české DIČ, tak se bere jako česká společnost. Není rozhodné, kde má sídlo, ale jaké DIČ uvede na daňovém dokladu zda irské či české. Této variantě nasvědčuje to, že uvádí sazbu DPH 21%. Pokud vím, tak v Irsku je základní sazba 23%.

Pokud však na daňovém dokladu není české DIČ Airbnb, tak by se česká DPH ve výši 21 % měla odvést z hodnoty uvedené na faktuře včetně sazby DPH. Při provizi 100 by byl základ daně 121 pro českou sazbu 21%. Ale fakturu od Airbnb jsem neviděl, jen jsem zde odpověděl tazatelce na její dotaz.

Hezký den!

Pavel

Vložil Magda3 (bez ověření), 8. Leden 2017 - 18:51

Pavle, jak jsem napsala, souuhlasím, že pokud neplátce dostane fakturu od bookingu bez DPH, pak by mohl být problém. Nejsem odborníkem na daňové právo, proberu s našimi daňovými poradci.

Co se týká AIRBNB, není na dokladu uvedeno české DIČ. Já se ale domnívám, že tam uvedené být nemusí. Domnívám se, že mohou využít zvláštní režim jednoho správního místa (Mini One Stop Shop). Pak se v ČR registrovat nemusí.

Magda

Vložil Pavel, 8. Leden 2017 - 21:22

Magdo,

u bookingu bych to nenazval problémem, ale nepřiznáním a neodvedením daně od osoby identifikované. Jsem zvědav, co řeknou Vaši poradci.

MOSS je relativní novinka od 1.1.2015. Domnívám se, že nemohl být použit, protože podle § 110b/1/b ZDPH může být použit pouze vůči osobě nepovinné k dani. Tj. vůči osobě, která pronajímá či ubytovává nikoliv soustavně.

V úvodním dotazu se ptala osoba povinná k dani dle § 5 ZDPH.

Ale v ČR je to novinka a tak se domnívám, že pokud na faktuře je 21% české DPH a faktura směřuje vůči osobě, která majetek využívá soustavně, tak je užití MOSS špatně.

Hezký den!

Pavel

Vložil Magda3 (bez ověření), 8. Leden 2017 - 22:43

Pavle, nemám žádný problém s placením DPH za zprostředkování.

Mám problém s tím, že se v této právní džungli nemůže normální člověk vyznat a je vydán na milost a nemilost ministerstva financí a jeho úředníků.

Na rozdíl od Vás si ale nemyslím, že tito úředníci nemají co dělat. Jsou naštěstí zahlceny tolika pitomostmi, že na tyto jim nezbývá tolik času.

Magda

Vložil Pavel, 8. Leden 2017 - 23:41

Magdo,

smutné je, že se v právu nevyznají ani soudci, alespoň to tvrdí místopředseda NS JUDr. Fiala.

Mám jiné informace o vytíženosti berušek na FÚ. Velký AB jich např. nově 300 přijal nejen na evidenci hotovostních tržeb. A berušky musí mít nějakou náplň. Údajně jsou na vyměřených sankcích hmotně zainteresované.

Mám informaci, že s ohledem na mezinárodní výměnu informací v oblasti daní se má pozornost berušek zaměřit i na booking a airbnb. Je to jednoduché, obě společnosti předají seznamy zaregistrovaných poskytovatelů pronájmu/ubytování a počítačem lze vyhodnotit, kdo se ne/zaregistroval jako identifikovaná osoba a ne/platí DPH. Věřím, že by většina za zprostředkování zaplatila DPH, nejde o velké částky, ale musí o tom vědět. Proto o tom píšu.

Takto již před lety proběhly kontroly na prodeje na internetu.

Letos mají být i kontroly na jiné sdílené služby jako zonky atd.

Víte jak bude nadšen volební elektorát AB? Konečně si na ty podnikatele někdo došlápl!!! Hned bude na přidání důchodcům, samoživitelkám, na nové nemocnice, školy atd. No, kdo by nesouhlasil. Daně se přece mají platit.

Ale budu končit, nové Ministerstvo pravdy, by mohlo dělat problémy. Na webu se od 1.1.2017 smí psát jen jejich pravda, kterou určí několik významných jedinců.

Hezký den!

Pavel

Vložil Magda3 (bez ověření), 9. Leden 2017 - 8:31

Pavle, to nemusí říkat místopředseda NS. Já si čas od času zaskočím k soudu a vidím, že soudci neznají zákon, na základě kterého mají rozhodovat.

Co se týká mezinárodní výměny informací. Nemyslím, že by to mohlo v tomto případě fungovat. Zahraniční dodavatel přeci nemá povinnost zjišťovat, zda jsem dle lokálních zákonů osoba identifikovaná. Plátce z jiného státu EU může buď vystavit doklad s RCH, pokud fakturuje osobě s DIČ. V případě identifikované osoby se musí přihlásit k DPH právě tato identifikovaná osoba. Pokud například airbnb poskytuje webovou službu, musí pouze určit zemi, kam službu dodává a odvést do této země DPH.

Dovedu si představit, že je velmi těžké identifikovat u mnoha elektronických služeb i tu zemi, kam se má DPH odvést. Což není příklad Airbnb.

Magda

Vložil TN (bez ověření), 9. Leden 2017 - 7:54

Zajímalo by mě, kde vzal Babiš tak najednou 300 úředníků. Pracovníka FÚ přece nemůže dělat jentak kdokoli, měl by mít VŠ vzdělání (předpokládám, že Bc. titul z mediálních studií či cestovního ruchu z UJAKu nestačí) a znalosti aspoň na úrovni daňového poradce (očekával bych vyšší), jinak nevím, jak chce doměřovat daň a hrabat se v cizím účetnictví.

Zajímalo by mě, co je pravdy na tom, že jsou úředníci hmotně zainteresovaní na doměrech. To jako mají prémie z předepsaného penále? To snad nemůže být legální. Ještě to dokážu pochopit u revizorů dopravního podniku, ale dokážete si představit, co nastane za chaos, když třeba policajti budou odměňováni podle výše vybraných pokut?

Vložil VN (bez ověření), 9. Leden 2017 - 10:46

Kde to žijete ? Moje matka na FÚ pracovala… podmínky přijetí v devadesátých letech byla jakákoliv SŠ . I dnes tam nastupuje řada lidí , kteří mají pouze SŠ. A hrabat se v udáních a dělat kontrolní nákupy , zda dostanu či nedostanu správnou účtenku…to může opravdu dělat kdokoliv…

Vložil TN (bez ověření), 8. Leden 2017 - 13:25

Pokud jste současně OSVČ, byť třeba vedlejší, nebo jen s malými autorskými příjmy (i když si jako autor – tzv. vedlejší OSVČ přivyděláte velmi malou částku), tak se příjmy z pronájmu počítají do obratu. Pak se snadno může stát – určitě v Praze – že se coby OSVČ stanete plátcem DPH. Což konkrétně u autorských honorářů je poněkud blbé, jelikož od honoráře musíte odečíst DPH, daň z příjmu, SP a ZP a zůstane vám sotva půlka honoráře… Nevím o vydavatelství, které by akceptovalo navýšení honoráře o DPH…, možná velká vydavatelství by toto zakceptovala, ale já sám publikuji na jednom webu, jehož provozovatel není plátce DPH, takže pokud bych byl plátcem, už by bylo lepší psát zadarmo, za tu šikanózní kalouskovsko-babišovskou byrokracii by mi těch pár stokorun ani nestálo...........

Výjimkou jsou pouze honoráře od novin, časopisu, rozhlasu či TV do 10 tis. Kč měsíčně od jednoho vydavatele, pokud ale píšete pro internetový server, tak ten podle stanoviska ministerstva kultury pod tuto kategorii nespadá.

Stačí tedy pronajímat dva byty v Praze, jednou opublikovat článek na nějaký internetový server za honorář 500 Kč a stal se z vás plátce DPH se všemi negativními důsledky.

Pochopitelně na nájemné uplatňovat DPH nebudete, ale protože jste plátce, musíte podávat FÚ všechny požadované reporty, přiznání, všude jako magor uvádět svoje rodné číslo a podobné nesmysly.

Vložil Pisálek (bez ověření), 8. Leden 2017 - 14:54

VN, píšete..:

pokud ale píšete pro internetový server, tak ten podle stanoviska ministerstva kultury pod tuto kategorii nespadá.

Stačí tedy pronajímat dva byty v Praze, jednou opublikovat článek na nějaký internetový server za honorář 500 Kč a stal se z vás plátce DPH se všemi negativními důsledky.


Psaním pro internetové servery se živím xy let, a příjmy nemám nicotné, mám i příjmy z pronájmu, ale plátce DPH prostě nejsem.

A mimochodem – z honoráře 500 Kč – tuším, že to je nyní do 3.800 Kč musí odvést daň ten, komu jste článek „prodal“

Až z honorářů nad uvedenou částku odvádí DP autor.

Vložil TN (bez ověření), 8. Leden 2017 - 15:51

Tak to možná ani nevíte, že jste plátce DPH…

Na vámi uváděnou částku 3800 Kč nebudu reagovat, já vycházím ze zákona o daních z příjmů § 7 odst. 6, kde se píše o 10.000 Kč.

Pronájem (resp. příjem z nájmu, podnájmu, pachtu) se do obratu pro registraci k DPH samozřejmě počítá. Sice je nájem podle § 56a osvobozen, takže nájemníkovi DPH k nájemnému nepřipočtete, ale do obratu se počítá. Najdete to v § 6, abyste se nestal plátcem, musel byste uskutečňovat pouze plnění osvobozená, tj. pouze pronajímat. Je samozřejmě možné, že vaše honoráře nedosahují částky 10.000 Kč a srážkovou daň odvede vydavatelství a vy tyto příjmy neuvádíte do daňového přiznání, pak nejste ovšem OSVČ a ani do obratu tyto malé honoráře nesčítáte.

Je pozoruhodné, kolik lidí to neví a ukazuje se, že jsou plátci, aniž by tušili. Divím se, že strukturu příjmů nekontroluje FÚ, když člověk podá přiznání a na ř. 101 a 201 je součet přes milión Kč, tak to přece musí úředníka trknout. Nechápu.

Vložil Pavel, 8. Leden 2017 - 17:57

TN,

právě proto, že řada lidí neví o tom, že je plátce nebo neví o tom, že je osoba identifikovaná, jsem napsal příspěvek:

http://www.portalsvj.cz/…-dph-podruhe

Jinak od roku 2015 se změnil zákon a výjimka pro autorské honoráře do 10 000 Kč již neplatí:

http://www.portalsvj.cz/…zhlasu-ci-tv

Mám informaci, že FÚ půjde mimo jiné po těch, kteří využívají booking, airbnb aj. a přitom z provizních faktur od těchto osob neusazených v ČR neodvádějí DPH.

Berušky se na FÚ množí a nějak těch 18 miliard, které mají být z evidence tržeb, je potřeba vybrat.

Hezký den!

Pavel

Vložil Magda3 (bez ověření), 8. Leden 2017 - 13:44

TN, do obratu (pokud máte i plnění neosvobozená) se bohužel započítávají i plnění osvobozená :-(, takže máte pravdu, že můžete spadnout do kategorie plátce DPH.

Pokud ale budu mít pouze plnění osvobozená, tak se do kategorie plátce daně nedostanu ani při obratu 10 milionu.

…to musí být velké a luxusní byty, aby obrat z nájmu za 12 měsíců byl milion :-).

Magda

Vložil TN (bez ověření), 8. Leden 2017 - 13:51

Máte pravdu, ze dvou bytů milion neuděláte, to jsem přestřelil. Také pronajímám a bohužel mi spadnutí do DPH hrozí právě kvůli autorským honorářům, zatím to řeším, že část příjmů přepisuji na jinou osobu.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".