Zálohy a příspěvky - pro paní Magdu3

Vložil Čeho chcete řešit? (bez ověření), 28. Duben 2017 - 23:10 ::

Paní Magdo3,

rozlišujete platby vlatníků jednotek na zálohy a příspěvky. Dokážete, prosím, toto rozdělení nějak doložit (právním předpisem, článkem, rozsudkem ad.)

Tyto dva pojmy se přece nevylučují. Učiním-li platbu, může být současně příspěvkem a současně zálohou. Proč? Protože každý pojem platbu charakterizuje z jiného pohledu:

Záloha je platba předem. Opakem je platba zpětně. Pokud tohle snad není jasné, vysvětlím na příkladu autoservisu.

Příspvěvek je jedna z dílčích plateb více plátců (přispvěvatelů). Opakem je platba jednoho plátce. Pokud tohle snad není jasné, vysvětlím na příkladu příspěvku na kostel nebo na sdružení zahrádkářů proti platbě (jediného!) vlastníka rodinného domku.

Platby v SVJ jsou příspěvky (vždy, ostatně to říká i zákon) a typicky jsou současně i zálohami (typicky, asi by tomu teoreticky mohlo být i jinak – čerpal by se úvěr, zatím zde nikdo neuvedl, že se jeho SVJ obejde bez záloh).

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 29. Duben 2017 - 9:26

  Žvaníte nesmysly.

  1. „Příspvěvek NENÍ jedna z dílčích plateb …“
  2. „Platby v SVJ jsou příspěvky …“ – taková HOVADINA
  3. nick ve znění „Čeho chcete řešit?“ mluví sám za sebe

  Nejste troll (ten ví o čem mluví ale argumentaci vede tak aby adresáty sdělení spletl a udělal si z nich šprťouchle). Jste BLB, protože vůbec nevíte o čem čvaňháte, a snažíte se tady někoho poučovat. Protože nemáte žádný dotaz, celé vlákno by mělo být smazáno aby nemátlo ty, kteří opravdu v nějakou, alespoň maličkou, radu čekají.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 30. Duben 2017 - 13:36

  Záloha je od slova založiti, tedy platba předem, která bude vyúčtována. Příspěvek je částka která se nevyúčtovává a je tedy nevratná. Typicky příspěvek na službu správce stanovený pevnou částkou na byt a měsíc. Zatím co zálohu na dodávku vody nebo energií dostanu vyúčtovánu.

  Vložil AsiTak, 2. Květen 2017 - 3:29

  Význam hospodářského případu je dán i způsobem zaúčtování. Předpisy měsíčních plateb vlastníků do SVJ jsou účtovány jako pohledávky. Vlastní platby pak ne jako poskytnuté (účetní) zálohy ale tvoří vyrovnávající položky předpisů pohledávek. Též místo zúčtování záloh (ani není co) je aplikováno vyúčtování. Není rozdílu mezi způsobem účtování dodávek služeb a dodávek správy domu a pozemků. Z toho vyplývá, že dělení „jako záloha / příspěvky“ je zavedeno pouze právním předpisem a je nejednoznačné a nemá určující definici. Bohatá diskuze o snahu dát tomu význam jen dokladuje, že je to dělení nadbytečné a je jen matoucí a komplikující chápání procesu financování SVJ členem.

  Vložil Augustin (bez ověření), 30. Duben 2017 - 16:00

  „Záloha je od slova založiti“

  Příspěvek je od slova přispěti.

  Vložil Božka (bez ověření), 1. Květen 2017 - 22:11

  Od kdy je záloha od slova založiti. To je nesmysl. Slovo záloha přeci souvisí se slovem zálohovat, t.j. dávat např. platby za budoucí náklady předem. Sloveso založiti má přeci úplně jiný význam (založiti účet, založiti si stránku v knize apod.)

  Vložil Občan (bez ověření), 2. Květen 2017 - 7:54

  „Slovo záloha přeci souvisí se slovem zálohovat“

  Ano, souvisí, a to tak, že od slova záloha je odvozeno záloh-ovat.

  Vložil X (bez ověření), 1. Květen 2017 - 22:18

  Nemohla bys mě založit, Božka? Nemyslím do knížky.

  Vložil Čtveráček (bez ověření), 29. Duben 2017 - 18:09

  Čmuchale, ty to nemáš v hlavě v pořádku. Nejen pro obsah tvého příspěvku, ale také proto, že si sám ztěžuješ, že tě někdo maže, a teď sám doporučuješ mazání.

  Vložil anon1234 (bez ověření), 29. Duben 2017 - 8:29

  Nařízení vlády 366/2013 §8 písm. b) – záloha na příspěvky = předem určené finanční prostředky na příspěvky

  Platba nemůže být současně příspěvek (uslutečněný náklad) a záloha (předem určené fin. prostředky). To vyplývá z jejich obsahu.

  Vložil Arveno, 1. Květen 2017 - 9:20

  Dovoluji si prilozit kopii z drivejsich diskusi ktera umoznila pochopit o co se jedna a proc (pokud. si prejete vedet. na co byly vase penize pouzity!!) je dulezite pouzit spravny pojem.

  "Zákon rozlišuje mezi příspěvkem a zálohou. Účetnictví rozlišuje mezi příspěvkem a zálohou. Soudy rozlišují mezi příspěvkem a zálohou. Snad jen Vy pane Kruppe a pár místních neználků-minusovačů jste vyjádřili jiný názor.

  K pojmu „příspěvek“ (§ 15 odst. 1 ZoVB) a „záloha“ (§ 15 odst. 2 ZoVB) existuje konstantní judikatura. Budu citovat notoricky známý rozsudek Nejvyššího soudu 22 Cdo 2038/2008 ze dne 26. 1. 2009: „Nárok na placení záloh je odlišný od nároku na úhradu skutečně vynaložených nákladů. Byť mají obě platební povinnosti shodný účel, totiž poskytnutí peněžního ekvivalentu za poskytnuté služby, odvíjí se jejich vznik od zásadně odlišného okruhu skutkových okolností a mají různou splatnost (srov. rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12. 2. 2003, sp. zn. 17 Co 398/2001, Soudní rozhledy č. 2/2004; tento právní názor sdílí i dovolací soud). Je též třeba rozlišovat příspěvek na náklady spojené se správou domu a pozemku od předem určených finančních prostředků, které vlastníci jednotek skládají jako zálohu (kterou je ovšem třeba dodatečně vyúčtovat) k účelu uvedenému v § 15 odst. 1 zákona.“
   http://kraken.slv.cz/22Cdo2038/2008

  Jak soud poznamenal, záloha je určena na úhradu nákladů které teprve mají vzniknout (a nebývá u nich známa výše částky). Pokud jste pane Kruppe člen výboru, měl byste znát základní rozdíly mezi oběma platbami."

  Vložil Novák (bez ověření), 1. Květen 2017 - 14:40

  Nemíchejte příspěvky/dlou­hodobé zálohy na správu a služby, tj. zásadní rozdíl.

  Příspěvky/dlou­hodobé zálohy řeší NOZ v § 1186 a § 1208 d).

  Vyúčtování a vypořádání služeb řeší zákon č. 67/2013 v § 7.

  Vložil Rudy (bez ověření), 1. Květen 2017 - 14:47

  Na webu „okolo bytu“ dokonce uvádějí https://www.okolobytu.cz/…u-pripravili:

  „„fond oprav“ – záměrně jsme použili uvozovky, protože v případě bytových družstev se jedná o pojem, který není nijak účetně či právně vymezen, je pouze mezi lidmi zažitý. Ve skutečnosti jde o část nájemného, která je určena na financování oprav a investic. Tato část nájemného bývá zpravidla účetně označována jako dlouhodobá záloha na opravy. Ani ve skutečnosti se však většinou nejedná o zálohu, neboť není předmětem žádného vyúčtování či finančního vypořádání přeplatku/nedo­platku a takovéto označení je zcela zavádějící, a to i v případě SVJ.

  Vložil Magda3 (bez ověření), 1. Květen 2017 - 15:00

  To je samozřejmě nesmysl. Bytové družstvo může klidně tvořit fondy z vlastních zdrojů. Nájem je zajisté vlastní zdroj. A tudíž fond oprav je v naprostém pořádku.

  U SVJ to v pořádku není, protože SVJ v drtivé většině žádné vlastní zdroje nemá.

  Magda

  Vložil X (bez ověření), 1. Květen 2017 - 18:16

  To je pravda a také tvoří. Byl jsem členem (S)BD. Fondy však musejí mít písemný status, zpravidla ve stanovách. Naše družstvo jich mělo hned několik, ale žádný FO. Např. dříve povinný tzv. nedělitelný fond. Tvořil se z části zisku, v hubených letech se z něho uhrazovala ztráta.

  Pravda je také, že naše družstvo žádný fond oprav netvořilo. Podstatná část (asi 3/4) nájemného bylo určeno na budoucí opravy. Nemám ale tušení, kde se ta částka schovávala.

  Po převodu bytu do vlastnictví bylo družstvo povinno (viz § 24/7 ZoVB) poměrnou část těchto nasyslených prostředků převést odcházejícímu vlastníkovi. Převádí se ovšem právnické osobě odpovědné za správu, což bylo ono družstvo :). Takže jsme neviděli ani korunu. Z blbosti a z radosti nad vlastním bytem si to ani nikdo nenechal vyčíslit.

  Vložil účetní (bez ověření), 1. Květen 2017 - 15:21

  Magdo účetnictví nerozumíte, tak o něm nepište, děkuji.

  Nájem u bytových družstev není vlastní zdroj. Nájem se účtuje jako výnos ve třídě 6. Pokud zbyde po zaúčtování nákladů ve třídě 5 nějaká částka, tak teprve ta se převádí do třídy 4, kde jsou i vlastní zdroje.

  Obdobné je to u SVJ. Pokud je příspěvek konečná částka, tak se účtuje ve třídě 6. Pokud zbyde po zaúčtování nákladů ve třídě 5 nějaká částka, tak teprve ta se převádí do třídy 9, kde jsou i vlastní zdroje.

  Pokud znáte právo jako účetnictví, tak je jasné, jak dopadnete u soudů.

  Vložil Magda3 (bez ověření), 1. Květen 2017 - 16:11

  Milí účetní, nejsem právník a nejsem účetní. A přesto si dovolím mít názor ohledně práva i účetnictví. Pokud se domníváte, že k soudu mohou chodit pouze odborníci na právo, protože nikdo jiný neuspěje, tak jste mimo. Pokud se domníváte, že o účetníctví může hovořit pouze účetní, tak jste znovu mimo.

  http://www.portalsvj.cz/…u-fond-oprav

  Souhlasím, že pokud se o příspěvku v SVJ účtuje jako o výnosu, tak je teoreticky možné z těchto příspěvků tvořit fondy. Až potkáte SVJ, které to tak dělá, tak mi dejte vědět.

  Děkuji Magda

  Vložil ik (bez ověření), 1. Květen 2017 - 18:05

  Magdo, napsala jste, že nejste právník a nejste účetní a dále, že si dovolíte mít názor ohledně práva i účetnictví. A to je u Vás zřejmě ten problém. Udělala jste si názor a přes něj, jak se říká, vlak nejede. K právu a rozhodování soudů se nebudu vyjadřovat, nejsem právník. Ale protože často s rozsudky mám co dočinění, tak vím, že jelikož u nás není precedenční právo (na rozdíl od angosaského práva) tak rozsudek určitého soudu platí do té doby, než jiný soud na věc změní názor a rozhodne jinak. Tak to je. Proto máme soudy vyšší inštance, které pak dlouhodobě určitý právní názor sjednotí a soudy nižších stupňů se jimi musí řídit. Ale to, že máte svůj názor na účetnictví mě pobavilo.To totiž nejde. Tam je totiž vše dané, každá účetní se řídí předpisy, které se účetnictví týkají (zák. o účetnictví 563/1991 Sb., vyhláška 500/2000 Sb., účetní standardy), musí vědět kam co zaúčtovat, musí znát souvztažnosti (MD/Dal). Nemůže se podívat z okna a někam to střelit od boku. Za chyby v účetnictví např. finanční úřad dává pokuty (tak to přímo nařizuje zák. č. 563/1991 Sb.).

  Vložil Magda3 (bez ověření), 1. Květen 2017 - 20:23

  …a něco k věci máte? Já čtu pouze hodnocené mé osoby, přihlouplou přednášku o právním systému a váš zjednodušený pohled na práci účetní. Přehlédla jsem snad něco, co jste mi chtěla tímto příspěvkem sdělit? Jaká je prosím pointa vašeho příspěvku?

  Magda

  Vložil účetní (bez ověření), 1. Květen 2017 - 18:24

  ik, souhlasím. Magda jistě může mít svůj názor na právo, politiku, počasí, módu aj. Nicméně když napíše, že „Nájem je zajisté vlastní zdroj.“ tak je to hodně vypovídající. Magda má asi i svůj názor na to, kolik je 1+1. Proč by ho mít nemohla?

  Vložil Magda3 (bez ověření), 1. Květen 2017 - 21:11

  ano, a Magda má názor, že družstva mohou vytvářet fondy, neboť mají vlastní zdroje. SVJ vlastní zdroje nemá. A i pokud by je SVJ mělo, tak může těžko tvořit fond oprav na cizí majetek.

  Že jde v případě nájmu o výnos je mi celkem jasné, uvědomuji si i to, že je to účtová třída 6. A po vašem upozornění jsem si i uvědomila, že jsem se nevyjádřila účetně správně. Ale podstata zůstává. Pokud chcete sofistikované vyjadřování ohledně účetnictví, doporoučuji: http://www.ucetni-portal.cz/.

  Magda

  Vložil X (bez ověření), 1. Květen 2017 - 22:13

  Abychom byli úplně přesní, fondy tvořené ze zisku jsou možné i v SVJ. Vlastním příjmem jsou úroky z bankovních účtů (momentálně nic moc), pokuty, penále, apod.

  Možná by šlo dát do stanov nějaký fond ze zisku.

  Inspirovat se můžeme u družstev. Následuje běžná formulace ze stanov družstev:

  Nedělitelný fond 1) Nedělitelný fond se tvoří ze zisku ostatního hospodaření. Družstvo doplňuje tento fond nejméně 10% ročního čistého zisku až do doby, kdy výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se minimálně polovině zapisovaného základního kapitálu družstva, tj.Kč 25.000. Fond se na základě rozhodnutí shromáždění delegátů může doplňovat i po dosažení této částky. 2) Nedělitelný fond se používá na úhradu ztráty střediska ostatního hospodaření, případně k převodu do jiného fondu ze zisku. 3) Nedělitelný fond nelze rozdělit mezi členy za trvání družstva.

  Vložil Rudy (bez ověření), 1. Květen 2017 - 15:13

  Magdo kecáte,

  fondy si může vytvořit jak SVJ, tak družstvo. Družstva ale nájemné nevybírají do fondu družstva, to je skutečnost.

  Zájímavá je také informace, že se příspěvky/dlou­hodobé zálohy do „fondu oprav“ většinou nevyúčtovávají ani nevypořádavají.

  Vložil Magda3 (bez ověření), 1. Květen 2017 - 16:18

  Milý Rudy, kecáte vy. Dlouhodobá záloha do fondu oprav je obrat nesmyslný. A záloha se vyúčtuje vždy.

  Magda

  Vložil Božka (bez ověření), 1. Květen 2017 - 21:43

  A teď by mne zajímal názor paní ik na situaci v našem svj. Co říká na to, když ve vyúčtování máme napsáno, že položka fond oprav je brána jako dlouhodobá záloha -(Přitom tvoba a čerpání FO je naprosto odlišná od tvorby a čerpání dlouhodobé zálohy. Dále svj FO netvoří, protože ten je tvořen ze zisku. A protože svj je právnická osoba založena jen za účelem správy domu, tak žádný zisk nemůže tvořit, t.j. ani FO-to by snad účetní měla vědět). A dále je uvedeno, že tento přehled má jen informativní charakter a nebude vypořádáván! Dále se zde dovídáme, že čerpání FO na celý dům za rok 2016 bylo ve výši 190000,– Kč. Přitom nikde není uvedeno (rozepsáno), na jaký účel byly tyto peníze použity. Zřejmě účetní nebo výbor usoudil, že náklady ve výši 190000,– nemusí vlastníkům doložit. Na reklamaci z důvodu požadavku doložení čerpání částky 190000,– Kč jsem do dneška nedostala odpověď ale hlavně že se vlastníci mailem od výboru dozvěděli, že jeden vlastník podal proti vyúčtování reklamaci a tak nemohou hned vrátit přeplatky z vyúčtování. Takže názor Magdy v této diskuzi považuji za správný.

  Vložil ik (bez ověření), 1. Květen 2017 - 22:43

  Takže Vám p. Božka odpovím – to že Vaše SVJ funguje tak jak funguje je problém Vás vlastníků, výbor dělá pouze to, co mu dovolíte. Já zastávám názor, že vlastník má dostat informace, samozřejmě, že během roku, tak jako ve většině SVJ, se nikdo nezajímá, ale fakt je, že na shromáždění u nás chodí všichni v domě žijící. A jedním z bodů našich shromáždění je seznámení s hospodařením SVJ – výbor připraví několik paré veškerých pohybů na účtech společenství během roku teď za r. 2016, máme zpracovanou výroční zprávu za r. 2016, přehled dlužníků, k dispozici je bankovní účet a složka, ve které jsou založeny veškeré dokumenty, letos to bude za r. 2016 (př.:zápisy – ze shromáždění, výboru, kopie faktur, veškeré revizní zprávy, přiznání k DPPO) a dále vše, co během roku výbor musel řešit. Každý vlastník se s tím má možnost seznámit. Samozřejmě, je-li podána reklamace, musí se k ní výbor, případně správce (má-li k tomu pověření)vyjádřit, buď reklamaci uznat a vyúčtování nechat přepracovat, neuzná-li ji pak se vyjádřit – lhůtu má 30 dnů, takže se samozřejmě může vrácení přeplatků prodloužit. A jinak, i když nikdo reklamaci neuplatní pak vrátit přeplatky lze nejpozději do 31.7. přísl.roku. A jestliže čtete příspěvky na tomto portále, tak u SVJ je skutečně dlouhodobá záloha nikoliv FO. A i SVJ zisk ke zdanění vytvořit může- např. my vloni zdaňovali vymožené úroky z prodlení. Píšete-li, že Váš „FO-dlouhodobá záloha“ nebude vypořádán- zjistěte si, jak to máte ve Vašem SVJ stanoveno, zda právě toto nemáte ve svých stanovách, které jste si odhlasovali. Já zastávám názor, že lepší je se vším seznámit a pak odpadnou jakékoliv problémy.

  Vložil Magda3 (bez ověření), 2. Květen 2017 - 11:04

  Ik prosazuje kolektivní vinu. Všichni za jednoho, jeden za všechny. Máte ve výboru darebáky? Můžete si za to sami! Nemusíte pro ně ani volit. Vaše chyba je že jste neuměli zmanipulovat zbytek ovčanů.

  Mohu volit, jsem tedy odpovědná za darebáka trůnícího na hradě či zloděje trůnícího na státní kase. Až se Vás někdo zeptá, kdo za to může, tak jsem to já, i když jsem žádného z nich nevolila. Sobotka za to určitě nemůže. On s AB vládnout nechtěl. To voliči rozdali karty. Hlavně prosím žádnou osobní odpověnost.

  Ik, vy jste opravdu samá legrace.

  Já bych chtěla vidět, jak se někdo na shromáždění hrabe ve složkách: veškeré pohyby na účtech, bankovní účty, nebo v kopiích všech dokladů. Ještě že nemáte jenom jedno paré. To musí být opravdu přínosné pro všechny strany. A moc vám zavidím tu tvorbu fondu oprav z úroků z prodlení. U Vás se vlastníci opravdu nenudí.

  Magda

  Vložil Božka (bez ověření), 2. Květen 2017 - 9:06

  Ik, mně nemusíte sdělovat, co výbor musí dělat, do kdy mají být dle zákona vráceny přeplatky z vyúčtování – s tím jsem dostatečně seznámena, jinak bych zde na to nepoukazovala. Já jsem jen napsala, jak to chodí u nás a čekala jsem na vaši reakci-důvod vám nebudu uvádět. A o správnosti důvodu se z vaší odpovědi přesvědčila. K dlouhodobé záloze sdělujete, že si mám přečíst stanovy, jak je to u nás. Tím jste zde sdělila, že pokud ve stanovách je uvedeno, že dle vás „FO-dlouhodobá záloha“ nebude vypořádán, tak čerpání těchto peněz nemusí být doloženo. To si děláte legraci. A pokud ve vaší filozofii pokračuji dále, tak pokud výbor vyčerpá jakoukoliv výši z dlouhodobé zálohy (třeba i jeden milion Kč), tak se nemusí vlastníkům zdůvodňovat, na co ten milion byl použit. Dále napsat, že jsme si takový výbor nemuseli volit, je opět bla bla bla. Jestliže někoho vlastníci zvolí do výboru, tak to ještě neznamená, že zvolený výbor bude pracovat správně. On vždy čas ukáže. No a jestliže se i u „Vás“ (tak jako u nás) shromáždění svolává jen jednou do roka a během roku nejsou podávány vlastníkům informace o činnosti svj (na to se nemusí scházet shromáždění-stačí vyvěsit na nástěnce nebo webu), tak je něco špatně. Odvolávat se na to, že během roku nikoho v domě nic nezajímá, je názor váš a některých statutárů.

  Vložil AnonymousekFousek (bez ověření), 2. Květen 2017 - 9:38

  Re: Odvolávat se na to, že během roku nikoho v domě nic nezajímá, je názor váš a některých statutárů.

  Trošku to poopravím – toto je typická alibistická výmluva některých statutárů.

  Vložil tep (bez ověření), 1. Květen 2017 - 6:09

  U nás se měsíčně vybírá od vlastníků bytů pomocí SIPO částka, která pokrývá zálohy na služby i příspěvky. Záloha na provoz výtahu se ročně vyúčtovává, ale přeplatek se nevrací a stává se příspěvkem na budoucí větší opravy výtahu. Kdyby se příspěvky pro výtah dostaly do záporných hodnot, tak při ročním zúčtování služeb musí provozovatelé výtahu dlužnou částku uhradit. Výtah je totiž společnou částí domu ve výlučném užívání skupiny vlastníků – provozovatelů výtahu a dostát požadavku § 1180 NOZ je možné jen tak, že příspěvky na opravy výtahu mají samostatný analytický účet.

  Vložil MartinII, 2. Květen 2017 - 13:29

  Mně se jeví nejvíce argumentačně podpořený názor pana Pavla

  http://www.portalsvj.cz/…spevek-v-noz

  „Podle čl. 40 Legislativních pravidel vlády musí být právní předpis terminologicky jednotný. Jestliže není možné se vyhnout použití slova s více významy, musí být z právního předpisu jasné, v jakém významu se slovo používá.“

  Pozn: Jak se lze u zákonodárců nebo aspoň u vykladačů dobrat rozdílu mezi „zálohou“ a „příspěvkem“, když jsem se dozvěděl v jiném vláknu, že přehlasovaný vlastník není ten, který se ze shromáždění sice omluví, ale z jiných důvodů než závažných. A to bez ohledu na to, že z jistého usnesení Nejvyššího soudu snad jasně plyne, že námitky proti zápisu shromáždění může dát i ten, kdo se ho nezúčastnil.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".