Wifi

Vložil mirgi, 7. Únor 2010 - 1:20 ::

Dobrý večer,

v říjnu 2009 náš dům přešel pod SVJ a shromážděni SVJ odhlasovalo korespondenčně nesouhlas (z 18 dalo nesouhlas 12) s umístěním wifi antény na strojovně od výtahu z důvodu možného poškození ploché asfaltové střechy chozením k anténě. Chci se zeptat, jak mám postupovat abych anténu mohl mít na střeše (na anténu je nás napojených 5 bytových jednotek) a zároveň mohl kabeláž vést přes elektrický rozvod v domě? Stanovisko výboru je jednoznačné NE a ať se připojíme přes O2, my ale nechceme kvůli ceně, od WiFi která je nezisková organizace máme přpojení za 200,–. Bohužel v domě žijou většinou důchodci a nemají zájem o internet, a tím pádem se lehce nechají zmanipulovat předsedou o možnosti poškození střehy a radši dají nesouhlas.

Děkuji za odpověď, Lib.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil svj1513, 10. Únor 2010 - 9:49

  Především je nutné přesvědčit ostatní spoluvlastníky o naprosté zdravotní nezávadnosti, bezpečnosti a vysoké nepravděpodobnosti rušení TV a rozhlasu. V případě sebemenších problémů, i nezaviněných nainstalovaným zařízením, je nutné toto se stěžovatelem řešit, případně požádat o pomoc orgány ČTU. Zařízení je nutné použít pouze homologované, jehož parametry odpovídají Generální licenci, kterou vydal ČTU. Instalaci by měla provést odborná firma, součástí předání majiteli by měla být revizní zpráva. To se týká i rozvodů a ochrany proti statické elektřině a úderu blesku. Odborná firma by měla odpovídat za případné škody vzniklé při instalaci a provozu a měla by být tedy pojištěna. Zdůraznil bych znovu nutnost respektování všech norem a předpisů s ohledem na možné problémy v budoucnu a zvážit možnost pojištění proti škodám, vzniklým provozem zařízení. Také bych znovu zdůraznil, že prvním krokem je klidné a trpělivé jednání s ostatními spolumajiteli. A pokud jde o důchodce, netvrdil bych, že trpí nepřekonatelným odporem k internetu. Ukázat na výhody a budoucí možný prospěch i pro ně, by mělo být součástí jemné přesvědčovací ofenzivy.

  Kovařík

  Vložil mirgi, 8. Únor 2010 - 17:37

  Takže myslíte si že se na wifi vztahuje tenhle zákon? A jestli ano, můžete prosím dat tip kde můžu sehnat šablonu jak má vypadat žádost o svolání shromáždění a žádost o povolení mít wifi na střeše? Oni už nemají zájem svolávat shromáždění kvůli tomuhle bodu a mam nařízeno wifi ze střechy do 20.2. sundat. Ale to nechci, ta anténa tam je ještě když budovu vlastnilo město a městu to předtím nevadilo a ja + další 4 tím pádem budeme bez internetu.

  Děkuji moc za pomoc.

  Zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích (výtah)

  Pokud máte problémy se spoluobčany, kteří vám nechtějí povolit např. montáž antény na střechu vašeho paneláku či bytového domu, zkuste se podívat na výtah zákona č.151/2000 Sb. o telekomunikacích, ze dne 16. května 2000.

  § 91 odst. 6 (6) Vlastník domu, bytu nebo nebytových prostor je povinen umožnit uživatelům tohoto domu, bytu nebo nebytových prostor příjem rozhlasového a televizního vysílání provozovatelů ze zákona za podmínky, že v místě příjmu je signál přiměřené kvality. Dále je povinen umožnit zřízení vnitřního telekomunikačního rozvodu, včetně koncového bodu. Dojde-li mezi vlastníkem domu, bytu nebo nebytových prostor a uživateli tohoto domu, bytu nebo nebytových prostor ke sporu o rozsahu této povinnosti, rozhodne obecný stavební úřad.

  Výklad §91 odst. 6 Ustanovení ukládá vlastníkovi domu, bytu či nebytového prostoru povinnost umožnit zřízení vnitřního telekomunikačního rozvodu, včetně koncového bodu. V případě, že tento vlastník neumožní uživateli domu, bytu či nebytového prostoru zřízení vnitřního telekomunikačního rozvodu, včetně koncového bodu v potřebném rozsahu, vydá obecný stavební úřad na základě žádosti tohoto uživatele (popřípadě vlastníka) správní rozhodnutí, ve kterém stanoví, v jakém rozsahu je vlastník domu, bytu či nebytových prostor povinen umožnit zřízení vnitřního telekomunikačního rozvodu, včetně koncového bodu. Toto správní řízení neupravuje stavební zákon. Jde o řízení „svého druhu“, které bude vedeno podle ustanovení správního úřadu, přičemž řízení je zahájeno dnem podání příslušné žádosti. V žádosti musí být mj. uveden požadovaný (potřebný) rozsah oprávnění. Tím není dotčen postup provozovatele VTS podle §91 odst. 3, který je nezávislý na případném řízení podle §91 odst. 6 TZ.

  Vložil Pavel, 9. Únor 2010 - 1:48
  1. Vámi uváděný zákon byl zrušen zákonem č. 127/2005 Sb. To je nesporné.
  2. Sporná bude aplikace nového zákona:

  "§104 (15) Vlastník domu, bytu nebo nebytového prostoru je povinen umožnit uživateli tohoto domu, bytu nebo nebytového prostoru

  1. příjem rozhlasového a televizního vysílání provozovatelů vysílání podle zvláštního právního předpisu[11] za podmínky, že v místě příjmu je signál přiměřené kvality,
  2. zřízení vnitřního komunikačního vedení včetně rozvaděče a koncového bodu sítě.

  Vznikne-li tím škoda na stavbě, je ten, kdo škodu způsobil, povinen ji nahradit; této odpovědnosti se nemůže zprostit. Dojde-li mezi vlastníkem domu, bytu nebo nebytového prostoru a uživatelem tohoto domu, bytu nebo nebytového prostoru ke sporu o rozsahu těchto povinností, rozhodne na návrh jedné ze stran sporu příslušný stavební úřad v součinnosti s Úřadem."

  Z textu uvedeného § a odvolávky 11) podle mého názoru nevyplývá, že by se vztahoval i na internet. Ale uvítám i podložený opačný názor.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Pat (bez ověření), 8. Únor 2010 - 15:26

  Pane, myslím že je to daleko jednodušší. Na šíření internetu se vztahuje telekomunikační zákon a majitel domu (členové SVJ, tedy jednotliví vlastníci) nemá žádnou pravomoc bránit Vám připojit se k uvedené síti. Anténu si na střechu klidně můžete dát, samozřejmě nesmíte nic poškodit, zničit a podobně. Nepotřebujete souhlas členů společenství.Podle telekom. zákona Vám to musí umožnit ať se jím to líbí nebo ne. Stejné je to např. s anténou na příjem TV signálu (klasickou nebo satelitem). Se svodem přes elektrický rozvod v domě můžete mít problém při revizi. Revizáci mají požadavek určité vzdálenosti od el. kabelů. Potěšit Vás ale můžu tím, že se do dělá běžně. Bude to ale v revizním zápise. Jestli ten zápis je k něčemu dobrý jsem zatím nerozlouskla.

  Vložil Pavel, 9. Únor 2010 - 2:49
  1. Myslím, že je to daleko složitější. Nevím jaký telekomunikační zákon máte na mysli, 151/2000 Sb., byl zrušen a nový telekomunikační zákon EU má být implementován do 24.5.2011.
  2. Není možné, aby si kdokoliv instaloval cokoliv na majetku jiných spoluvlastníků bez jejich souhlasu. To je princip soukromého práva. Vlastník může být na svém právu omezen, ale pouze za náhradu viz čl. 11 LZPS a to na základě zákona a ve veřejném zájmu. Když pominu zákon, tak o náhradě zatím nebyla řeč a veřejný zájem ve WiFi také marně hledám, možná ale špatně. Prosím o vyjasnění.
  3. Pomohu Vám rozlousknout, k čemu je mj. dobrý revizní zápis o porušení vzdálenosti od el. kabelů. V případě škodní události odmítne pojišťovna vyplatit pojistné plnění.
  4. Argument, že když někdo něco porušuje, může to porušovat i další, jste asi nemyslela vážně, proto ho nerozvádím.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil lake, 8. Únor 2010 - 2:40

  Pokud usnesení o zamítnutí žádosti bylo též písemně odůvodněno, jak píšete (možnost poškození krytiny chůzí), pak máte celkem lehkou práci: Od výboru SVJ si vyžádejte nahlédnutí do projektové dokumentace budovy a opište si skladbu střešního pláště v řezu a podrobnosti o materiálech. Pak lze jistě získat vyjádření projektanta nebo soudního znalce v oboru plochých střech, zda je možné tuto krytinu poškodit pouhým občasným vstupem na ni.

  Na střechu je vždy nutno vstupovat (namátkou: záruční prohlídky, kontroly a opravy antén STA, revize bleskosvodů, dodatečné utěsnění spár fasády prováděné horolezci, nátěr oplechování věnce budovy, ...) Jestliže tyto nutné vstupy střechu nepoškozují a jsou povoleny, proč se ostatní členové SVJ domnívají, že byste ji mohl poškodit Vy jednorázovou instalací antény?

  Sdělte výboru, že máte písemná dobrozdání odborníků. Sdělte jim (písemně), že hlasování bylo zmanipulováno, neboť členům SVJ byly předem podány nepravdivé informace o odolnosti střešního pláště. Nenaleznou-li členové výboru protiargumenty, nezbude než Vám montáž antény povolit.

  Jinak - kdyby to nešlo po dobrém - máte pouze možnost obrátit se na soud. Je-li vás celkem 5 vlastníků z 18, jste sice v menšině, ale šance jsou větší než by měl jediný osamocený vlastník proti všem. Otázkou je, zda odmítnutí umožnit internetovou konektivitu bude soudem považováno za "důležitou záležitost" ve smyslu ZoVB. Klíčovým argumentem by mohlo být, že členové SVJ byli před oním hlasováním uvedeni v omyl, který ovlivnil jejich zamítavé rozhodnutí.

  lake

  Vložil AnonymousX (bez ověření), 8. Únor 2010 - 9:21

  Získáte a předáte výboru nové podklady, výbor toto oznámí všem vlastníkům, umožní jim seznámit se s těmito materiály a provede nové hlasování.

  Pravděpodobně se s materiály nikdo neseznámí a nové hlasování dopadne stejně jako to předchozí.

  Podle mne by bylo lepší obejít jednotlivé vlastníky a přesvědčit je.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".