Vložil Pavel, 9. Únor 2010 - 1:48
  1. Vámi uváděný zákon byl zrušen zákonem č. 127/2005 Sb. To je nesporné.
  2. Sporná bude aplikace nového zákona:

"§104 (15) Vlastník domu, bytu nebo nebytového prostoru je povinen umožnit uživateli tohoto domu, bytu nebo nebytového prostoru

  1. příjem rozhlasového a televizního vysílání provozovatelů vysílání podle zvláštního právního předpisu[11] za podmínky, že v místě příjmu je signál přiměřené kvality,
  2. zřízení vnitřního komunikačního vedení včetně rozvaděče a koncového bodu sítě.

Vznikne-li tím škoda na stavbě, je ten, kdo škodu způsobil, povinen ji nahradit; této odpovědnosti se nemůže zprostit. Dojde-li mezi vlastníkem domu, bytu nebo nebytového prostoru a uživatelem tohoto domu, bytu nebo nebytového prostoru ke sporu o rozsahu těchto povinností, rozhodne na návrh jedné ze stran sporu příslušný stavební úřad v součinnosti s Úřadem."

Z textu uvedeného § a odvolávky 11) podle mého názoru nevyplývá, že by se vztahoval i na internet. Ale uvítám i podložený opačný názor.

Hezký den!

Pavel

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.