Modernizace

Definice

Modernizací se pro účely tohoto zákona rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku.

pro účely zákona o dani z příjmů – 586/1992 Sb., § 33 (3)