Vrácení přeplatku za plastová okna

Vložil Anonymous, 6. Květen 2010 - 21:26 ::

Dobrý den,do roku 2008 jsem byl majitelem bytu,ve kterém jsem v roce 2003 zakoupil vlastní plastová okna,následně rozhodlo společenství vlastníků,že se i zbylým členům zakoupí okna z fondu oprav a těm, kteří okna mají vlastní se po určitou dobu bude vracet předem stanovená částka – bylo projednáno na schůzi a odsouhlaseno .Byt jsem v roce 2008 prodal a bohužel ústní domluvou s předsedou společenství ustanovil,že počkáme na vyúčtování za rok 2008 a nedoplatek za něj vyřešíme zbývajícím přeplatkem z oken- abych tedy neplatil žádné zálohy.K vyúčtování za rok 2008 jsem se dostal až minulý týden/po nesčetně urgencích a schůzek s předsedou, kdy bylo vyúčtování zprvu chybně, pak opět pan předseda neměl čas apod./kde mi byl stanoven nedoplatek – s ním jsem konečně souhlasil, po návrhu, aby tedy řešil nedoplatek mým přeplatkem za okna mi řekl, že se to musí projednat na schůzi společenství, ke kterou mě přizval.Dnes na schůzi společenství /bývalého bytu/ mi bylo oznámeno, že na peníze – přeplatek za okna,který mi 5 let vraceli a měl být ještě 5 let vracen /ustanoveno na schůzi roku 2003/nemám nárok,z důvodu prodeje bytu v roce 2008,že jsem tím automaticky pozbyl nárok,a vyúčtování tedy nemůže být tímto vyrovnáno. Takže prakticky jsem pozbyl nárok na cca 25.000 za plastová okna a mám dorovnat dalších 17.000 tisíc, za nedoplatek. Máte někdo zkušenost, jestli je opravdu možné, aby se celá věc takto vyřešila?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Steve (bez ověření), 6. Květen 2010 - 23:14

  Vážený „Anonymousi“, mísíte dvě nesouvisející věci dohromady: a to vyúčtování nákladů na odběr služeb zúčtovací jednotky (bytu) a refundaci nákladů společných částí domů, které byly v minulosti zrekonstruovány jednotlivými členy vašeho společenství. Tedy:

  1. vyúčtování je zcela samostatná kapitola a není správné (logické) jí vázat na kapitolu třeba jen následnou;
  2. pokud jste prodal byt a později refundace proběhla, tak skutečně nemůžete žádat po společenství příslušnou náhradu. Již nejste členem společenství a prodejem vašeho podílu práva přešla na nového člena (vlastníka). Nicméně múžete uplatnit požadavek na vrácení vyplacené výše refundace od nového člena společenství (kterému jste byt prodal). Ovšem je nutné počítat s tím, že pokud tento podstatný fakt nebyl zanesen do kupní smlouvy, tak nový vlastník bude trvat na tom, že vám prodejem byla cena za nová okna již vyplacena.

  Závěrem: Na základě uvedení vašich faktů je možné vyslovit názor, že společenství postupovalo správně. Steve

  Vložil Mirekk (bez ověření), 6. Květen 2010 - 23:50

  Děkuji za radu, bohužel se v situaci vůbec nevyznám, bylo mi vrácena část přeplatku za okna roky 2003–2007, v době, kdy jsem byt neobýval – ale vlastnil – jsem s úmyslem prodat byt obeznámil předsedu společenství, který mi navrhl, ať tedy neplatím zálohy, že při vyúčtování „srovnáme“ dlužnou částku oproti přeplatku za okna, a co zbyde mi doplatí. S tím jsem souhlasil, do minulého týdne jsem nebyl schopen od předsedy dostat správné vyúčtování za rok 2008, nevěděl jsem tedy, kolik ve skutečnosti dlužím. Přinesl mi vyúčtování, které vůbec nebylo podrobné a například za otop byla jen napsaná částka a nikde, kde se na částku přišlo apod. Takto to bylo se všemi položkami, prostě jen : studená voda 3000 Kč apod. Byt jsem celý rok neobýval, proto jsem nesouhlasil a předseda jej tedy až teď upravil, odečetl mi přeplatek za plastová okna za rok 2008 + 2009 / i když v roce 2009 jsem už nebyl majitelem bytu/ s tím, že mi samozřejmě náleží vyplácení částek za okna – ročně v určité výši. Když jsem tedy navrhl, aby mi konečně byla částka vyplacena, řekl mi,ať přijdu na schůzi, kde to navrhne, na schůzi, ale prohlásil něco úplně jiného. Bohužel jsem vedl jednání jen ústně, ale několikrát bylo při jednání více osob, družka, dospělý syn a dcera, bohužel jsem z něj nikdy nedostal podrobný výpis vyúčtování ani jakýkoliv dokument. Nevím si tedy opravdu rady, přišel jsem tedy o vrácení za okna a ještě mám na vyúčtování dluh který nemůžu ani nijak ověřit, neboť na vyúčtování nejsou žádné podrobnosti…

  Vložil lake, 7. Květen 2010 - 6:07

  Pane Mirekk,

  Nedoplatek za služby
  zatím vám nevznikla žádná povinnost doplácet za služby. Povinnost doplatit vznikne teprve okamžikem, kdy obdržíte řádné písemné vyúčtování. U vyúčtování tepla k vytápění a pro teplou vodu platí vyhláška 372/2001 Sb., která přesně vyjmenovává údaje, které jsou povinnou součástí dokladu o rozúčtování a vyúčtování pro tyto položky.

  Refundace za plastová okna
  Pokud jde o náhradu za plastová okna, zde se o tom diskutovalo vícekrát. Přečtěte si hlavně příspěvek Vrácení přeplatku za plastová okna

  Z příspěvku porozumíte, že vlastník jednotky má nárok na refundaci nákladů (domnívám se, že vůči ostatním spoluvlastníkům, nikoliv vůči SVJ). Tento nárok podléhá ovšem promlčení podle Občanského zákoníku. Určitě není pravda, že by Váš nárok zanikl tím, že jste jednotku prodal. Naopak v určitých případech zhodnocení domu bez souhlasu ostatních spoluvlastníků můžete tento nárok účinně uplatnit teprve po prodeji jednotky.
  Dále platí, že pokud nemáte s kupujícím výslovně sjednáno, že tento Váš nárok přešel na kupujícího, pak platí, že nepřešel. Pan Steve se tedy mýlí.

  Shrnutí:
  investicí do společných částí domu Vám vznikl nárok na refundaci nákladů. Ostatní vlastníci jednotek jej uznali a dohodli s Vámi víceletý splátkový kalendář. Podle tohoto splátkového kalendáře spláceli do roku 2007 včetně. Od r. 2008 platit přestali. Máte možnost obrátit se na soud a požadovat dlužné částky za r. 2008, 2009, 2010. Není vyloučeno, že splátka za 2008 je již promlčena. Pro věc je bezvýznamné, že jste mezitím prodal byt. Závazek ostatních spoluvlastníků vznikl za trvání spoluvlastnického vztahu a Váš nárok na proplacení trvá. Nárok uplatníte vůči současným spoluvlastníkům společných částí domu (domnívám se, že pasivní legitimace SVJ zde není dána, ale mohu se mýlit).

  lake

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".