Dlouhodobá záloha na opravy (fo) při koupi bytu.

Vložil Anonymous, 22. Březen 2010 - 21:50 ::

Zdravím Vás všechny. Děkuji Vám za Vaše příspěvky,které mi již mnohokrát pomohly vyjasnit si pochybné informace. 20.3.2010 jsem sledoval na Vašem portále bohatou diskuzi o dlouhodobých zálohách (FO). Prosím poradte co s mým problémem. Nevím, jestli se budu vyjadřovat dost odborně a v tomto ohledu Vás prosím o krapet tolerance.

V roce 2008, proběhla revitalizace domu ve kterém jsem zkraje minulého roku koupil byt v os. vlastnictví.

Asi v polovině roku 2009 se začala řešit refundace oken,vyměněných před revitalizaci a to už jako nový vlastník jsem byl i zapsán do KN (okna před revit. byla vyměněna i v bytě který jsem koupil).

Refundace byla odsouhlašená vyplatit z „fondu dlouhodobých záloh“ v několika splátkách na schromáždění vlastníku. K mému překvapení tam figurovalo i jméno bývalého vlastníka mého bytu. Byt jsem koupil i s bonusem splácet 15 let úvěr. A jelikož kupní smlouva neobsahovala žádné další požadavky předpokládál jsem že cena oken je již promítnuta v kupní ceně.Já Vás prosim o odpověd na můj dotaz.

Je možné z (FO) vyplatit refundaci oken oken vyměněněných před revitalizaci bývalému vlastníku byt jednotky,který v té době již 2 měsíce vlastníkem nebyl, ikdyž to schromáždění odsouhlasilo?

Moc děkuji za Váš názor.
Václav

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil G.X, 23. Březen 2010 - 7:04

  Mám jiný názor. Předně:když se řekne refundace, už to tak trochu „smrdí“ a signalizuje to, že něco bylo uhrazeno z jiných prostředků, než mělo být, tedy nastává jakási nápravda křivd.

  Pokud vlastník realizoval výměnu oken ve společním vlastnictví, pak fakticky vložil do prostředků společenství na správu domu"FO" navíc naturální příspěvek, a tím mu fakticky vzniknul přeplatek. Ostatně jinak by se refundace ani neřešila.

  Nerozumím rovněž poznámce „ předpokládál jsem že cena oken je již promítnuta v kupní ceně “ pana Václava – samozřejmě že je, však pan Václav nezaplatí za okna ani korunu.

  Pozn.: kdyby refundace byla vyplacena již v době výměny oken (před převodem bytu) , pak by p. Václav nic nenamítal / a přitom to vyjde nastejno.

  G.X.

  Vložil Jana1, 23. Březen 2010 - 7:07

  Jako cvičení v rétorice...­........V zápla­vě slov mi jaksi uniklo, co že jste vlasně poradil tazateli. Nešlo by to upřesnit? Ps. Stačí jedna věta.Jana1

  Vložil lake, 23. Březen 2010 - 11:27

  Samozřejmě, bývalý vlastník má nárok na refundaci. Souhlasím s panem G.X. Jedná se o nárok odvozený z bezdůvodného obohacení podle § 451 odst. 2 ObčZ, s přihlédnutím k § 455 a § 458. Nevznikl nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů, nýbrž pouze na rozdíl (zhodnocení) společné věci, což může být částka podstatně nižší.

  Pokud tato otázka byla výslovně řešena v kupní smlouvě, pak nárok na refundaci podle toho buď přešel, nebo nepřešel na nabyvatele jednotky. Jestliže kupní smlouva o těchto nárocích mlčí, mám za to, že na refundaci má právo ten, kdo prokazatelně vynaložil peněžní prostředky, tedy bývalý vlastník.

  S promlčecí lhůtou má se věc takto:
  Bývalý spoluvlastník má právo na vydání bezdůvodného obohacení v promlčecí lhůtě podle § 107 občanského zákoníku, která počíná plynout až od okamžiku zániku podílového spoluvlastnictví (analogie s podílovým spoluvlastnictvím podle Obč.Z).
  Jestliže investující spoluvlastník vynaložil náklad na společnou věc bez souhlasu ostatních spoluvlastníků, ale jednalo se o náklad na nutnou opravu či údržbu, právo na refundaci uplatňuje investující spoluvlastník již za trvání spoluvlastnického vztahu a promlčí se podle § 107 občanského zákoníku ve lhůtě plynoucí od okamžiku vynaložení nákladu na nutnou opravu či údržbu.

  Promlčecí lhůta podle § 107 občanského zákoníku je dvouletá v případě, že je známa osoba, vůči níž se má právo na vydání bezdůvodného obohacení uplatňovat a v jaké výši bezdůvodné obohacení vzniklo (subjektivní lhůta). V každém případě se však právo na vydání bezdůvodného obohacení promlčí tři roky od vzniku bezdůvodného obohacení (objektivní lhůta).

  lake

  Vložil Václav Pěšina (bez ověření), 23. Březen 2010 - 21:42

  Já si ale nemyslím i přes málo zkušenosti,že máte vždy pravdu.Pojďme do hlouběji do problému.Říká­te,vyplatit bývalému majiteli refundaci za okna.Když už připustíme,váš názor,že ZoVB to připouští,což já si nemyslím,tak snad by se jednalo o poměrnou část,toho co na účtu DZ zústalo ke dni prodeje bytu.Taky je možné,že refundace by byla daleko vyšší,než ona poměrná část zústatku na účtě DZ a to by bylo taky v pořádku?Barák sice revitalizaci nabyl na hodnotě,ale ta se už promítla v kupní ceně.Neopravený dům,by zajisté kupní cenu srazil řadně dolů.Mi na té kráse zůstalo jen splacení patnáctiletého úvěru,jehož část tvoří úrok úvěru na okna vlastníků,kteří je ještě neměli vyměněná.Samozřejmě dostali jsme úrokovou dotaci panelu,ale při vašem přehledu,jistě víte,že tato pokryje jen část úroků.(mluvím hlavně o těch oknech).Takže o jakém obohacení je tu řeč?Zkrátka mimořádný bonus ke koupi.Bývalý vlastník dostane peníze,já splátky úvěru.Jo rozlousknout takový oříšek,dle stále zde citovaného ZoVB je zřejmě velký problém.Jo a ještě k Vašemu matematickému cvičení na vlákně /Fond oprav při koupi bytu/ je prostě PARÁDA.Vy v SBD/SVJ to tak děláte?Vyplacíte alikvotním podílem z DZ bývalé vlastníky prodávající byt?Václav

  Vložil lake, 23. Březen 2010 - 22:46

  Pane Václave,

  Názor že ZoVB to nepřipouští jste nijak nedoložil, takže o čem máme vést diskusi? Ostatně koupě a prodej bytu neprobíhá podle ZoVB.

  Bezdůvodné obohacení se vypočte takto: Zpracuje se kalkulace na výměnu všech oken, zpracuje se kalkulace na výměnu všech oken minus okna v příslušném bytě. Rozdíl mezi těmito dvěma částkami je bezdůvodným obohacením současných vlastníků. Mělo by se upravit směrem dolů o amortizaci oken.

  Rozlousknout Váš oříšek je samozřejmě lehce možné, pokud jsou pravidla jasně uvedena v kupní smlouvě. Znovu opakuji: ZoVB toto neřeší, to si musí kupující pohlídat sám.

  K Vaší poznámce ohledně vlákna "Fond oprav při koupi bytu": co kdybyste si přece jen přečetl co jsem tam napsal? Vaše střelba od boku a naslepo svědčí o tom, že jste to neudělal.

  lake

  Vložil Václav Pěšina (bez ověření), 24. Březen 2010 - 6:44

  Pane Lake,děkuji Vám za vyčerpávající odpověd,ze které jsem pochopil,že můj problém může vyřešit pouze soud.Jak to dopadne budu Vás i portál informovat.Václav

  Vložil AnonymousX (bez ověření), 23. Březen 2010 - 12:25

  Pochopitelně má přednost ZoVB, takže pokud se něco vyplácí, tak se to vyplácí majiteli jednotky (ne minulému, bývalému ani jinému):

  § 20 (1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu, popřípadě další práva a povinnosti spojené s vlastnictvím jednotky a se spoluvlastnictvím společných částí domu.

  (3) Práva a závazky dosavadního vlastníka budovy, popřípadě vlastníků jednotek v domě, týkající se společných částí domu a pozemku, zejména zástavní práva a věcná břemena, přecházejí na nové vlastníky jednotek nabytím vlastnictví k těmto jednotkám.

  Přeji pěkný den.

  Vložil lake, 23. Březen 2010 - 13:23

  To jsou ničím nepodložené subjektivní dojmy, jak je zvykem pana AnonymousX. Paragraf 20, který před třemi dny objevil v ZoVB, je třeba nejen přečíst, ale také porozumět jeho obsahu.

  Doporučuji prozkoumat význam slova "popřípadě". Přechod závazků SVJ na nového vlastníka NENÍ v § 20 výslovně uveden. Většině čtenářů toto vysvětlení bude postačovat.

  lake

  Vložil AnonymousX (bez ověření), 23. Březen 2010 - 14:27

  Jak je zvykem pana lake, když nemá argumenty, uchyluje se k napadání diskutujících. Nic jinéh v jeho příspěvku není.

  Přeji pěkný den.

  Vložil Jana1, 23. Březen 2010 - 6:28

  Samozřejmě, bývalý vlastník nemá nárok na refundaci. Podejte námitku proti usnesení shromáždění písemně, výboru SVJ. Oficielně, s dodejkou. Jedině tak donutíte vaše volené zástupce, aby se věcí skutečně zabývali. Jana1

  Vložil Bonifác (bez ověření), 22. Březen 2010 - 22:55

  Nechcete mi taky něco refundovat? Členem Vašeho společenství nejsem, takže základní podmínku splňuji.

  Bonifác

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".