Voda je spešl

Vložil Anonymous, 10. Březen 2016 - 17:02 ::

Může tu někdo napsat, proč si studenou vodu nemůže hradit každý vlastník jednotky sám, stejně jako si bez účasti společenství vlastníků hradí elektřinu, plyn, internet, telefon, kabelovou televizi? (Nepíšu o společné ohřevu teplé vody.)

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil kok (bez ověření), 11. Březen 2016 - 8:53

  můžete, pokud s Vámi vodárny uzavřou smlouvu a SVJ Vám dovolí odebírat vodu skrze trubky, které jsou společné – SVJ by se asi nebránilo (ušetří si starosti) ale vodárny k tomu nedonutíte :-(

  Vložil Dvořák (bez ověření), 11. Březen 2016 - 7:15

  Také by mne zajímala odpověď. Můžete prosím místo urážek odpovědět?

  Vložil anonxyz (bez ověření), 11. Březen 2016 - 8:25

  pane Dvořáku?

  Vložil Dvořák (bez ověření), 11. Březen 2016 - 11:25

  Zopakuji tedy otázku z úvodního dotazu: Proč si studenou vodu nemůže hradit každý vlastník jednotky sám, stejně jako si bez účasti společenství vlastníků hradí elektřinu, plyn, internet, telefon, kabelovou televizi?

  Vložil Pub (bez ověření), 12. Březen 2016 - 2:49

  „…Proč si studenou vodu nemůže hradit každý vlastník jednotky sám…“

  §2/6 zák.271/2001 cit. Odběratelem je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, není-li dále stanoveno jinak; u budov v majetku České republiky je odběratelem organizační složka státu, které přísluší hospodaření s touto budovou podle zvláštního zákona;4) u budov, u nichž spoluvlastník budovy je vlastníkem bytu nebo nebytového prostoru jako prostorově vymezené části budovy a zároveň podílovým spoluvlastníkem společných částí budovy,5) je odběratelem společenství vlastníků. 

  Takže pane Dvořáku správná odpověď na autázku „Proč je voda spešl…“ zní: „aby bylo rito“ (viz.níže). Odpověď cit. „Zkusil jste si například objednat dodávku vody? Viz např. …VodaMarket, Eibapramen“ spláchněte do WC – trubky nepoškodí neb odpověď toxická není; je pouze debylní. Takovou odpověď poskytne jen troll, který otázce rozzumět nechce.


  Skutečná otázka tazatele „jak odstranit rozúčtovávání rozdílu mezi fakturační a poměrovou spotřeboucílí chybným směrem: důležitější směr zkoumání je, co zde řešilo se už v jiným vlákně:
  paraf: „Může tu někdo napsat, zda si také elektřinu, plyn, internet, telefon, kabelovou televizi může ofčečenství vyhradit pod správu SVJ (obdobně jako mu již umožńuje zákon v §2/6 → být ve společenství vlastníků, jediným „odběratelem“ vody podle §2/1), namísto aby si tyto služby mohl dojednat každý jeden vlastník jednotky sám?“
  protože pak je nabíledni konstatování cit. „…pěkný elegantní způsob pro pořešení neplatičů …
  Vložil lake, 12. Březen 2016 - 9:50

  Pan Pub se mýlí. Jím uvedená právní norma nedává odpověď na dotaz tazatele.

  Za prvé:
  Nejde o zákon č. 271/2001 Sb. o státní sociální podpoře, nýbrž o zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.

  Za druhé:
  Ohánět se ustanovením § 2 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb. nemá žádný smysl. Bylo již vyvráceno v judikatuře Ústavního soudu a zde se o tom psalo podrobně: http://www.portalsvj.cz/…-lzi-mr-lake#…. Jak judikoval Ústavní soud speciálně k této záležitosti, ustanovení § 2 odst. 6 nemá povahu kogentní právní normy a neukládá žádné povinnosti nikomu: ani dodavateli vody, ani žádnému SVJ.

  lake

  Vložil Pub (bez ověření), 17. Březen 2016 - 17:34

  Ohánět se usnesením „II. ÚS 2784/13“ znamená trollovat. Usnesení US nerozhodlo ve věci samé ale o procesních záležitostech, kterou US vyjádřil slovy „Veškerá argumentace stěžovatelky je vyjádřením nesouhlasu se závěry městského soudu, aniž by tento nesouhlas měl dostatečnou oporu v zákoně či v ústavním pořádku.“.

  K meritu: stěžovatelka (mimo jiné) chtěla §2/5 zák.274/2001 zrušit jako protiústavní, neboť z obsahu §2/5 pro ni plyne závazek úhrady odebrané vody dodavateli pitné vody (provozovateli vodovodu) a nikoli sousedovi (vlastníkovi vedlejšího pozemku – který ji dodával vodu od provozovatele na základě SVÉ smlouvy s provozovatelem). „Neměla v době dodávky vody uzavřenu písemnou smlouvu s žalobcem o dodávce, přestože voda byla pro její dům dodávána“ což Městský soud kvalifikoval jako „neoprávněný odběr“.

  A co říká §32/5/b cit. „Fyzická osoba se jako odběratel dopustí přestupku tím, že… v rozporu s § 10 odst. 1 neoprávněně odebere vodu z vodovodu, …“ – zde dle §10/1/b (…bez uzavřené smlouvy…), přičemž soused zřejmě mohl se dopustit deliktu podle §32/5/d (…Odběratel může odebírat vodu z vodovodu pouze pro účely sjednané ve smlouvě…).

  A co říká usnesení „II. ÚS 2784/13“: že Městský soud má stěžovateku jak za osobu fyzickou (§2/4) tak za odberatele (§2/5). Což ale neznamená, že větu US – že se „Nejedná se o klasickou právní normu, ale o normu mající spíše formální význam“ lze dezinterpretovat tak, že z ní plyne (jak nepravdivě uvádí Lake), že by „neukládala žádné povinnosti nikomu“.

  V judikátu uvedené, lze interpretovat jako „zákaz přeprodeje“ – ať již vedlo stěžovatelku k odběru od souseda a ne od provozovatele cokoliv.

  V judikátu je uvedené, že v případě stěžovatelky tedy dle Městského soudu došlo k „neoprávněnému odběru vody“ (§10/1/b)


  PS: pro hloubavé: našli jste někdo v Lakeho odpovědi – odpověď na otázku tazatele „…Proč si studenou vodu nemůže hradit každý vlastník jednotky sám…“ a ne jen výpady na mne? Já ne.

  PS: pro Lakeho: „II. ÚS 2784/13“ je POUHÉ neprecedenční usnesení v plénu neřešené a nikoli Nález. Takže závaznost výkladu v obiter dictu judikátu, má stejnou účinnost jako Vám říkat, že odpovědi v na tomto portále mají být nejen JEDLÉ ale v realitě POUŽITELNÉ !! tj. že se nestačí jen opakovaně vyšklebovat „kdo jednou zaplatil, platit bude do smrti“.

  Vložil Odběratel vody (bez ověření), 12. Březen 2016 - 9:54

  „Jak judikoval Ústavní soud speciálně k této záležitosti“

  Prosím spisovou značku rozhodnutí Ústavního soudu k § 2 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb. Děkuji.

  Vložil lake, 11. Březen 2016 - 11:42

  Milý pane Dvořáku,

  na tu otázku si musíte odpovědět sám. My přece netušíme, zda Vám v hrazení vody někdo brání. Pokud Vám snad někdo brání, netušíme kdo to je, ani netušíme z jakého právního důvodu Vám brání. To musíte přece vědět Vy sám! Nás se neptejte.

  Zkusil jste si například objednat dodávku vody? Viz např.
  http://www.vodamarket.cz/index.php…
  http://www.elbapramen.cz/…-balene-vody.
  Bránil Vám v tom snad někdo?

  Až nám o tom něco napíšete a bude to srozumitelné, možná Vám dokonce někdo odpoví.

  lake

  Vložil Vodař (bez ověření), 13. Březen 2016 - 17:04

  Lake, opět ukazujete, že neumíte číst jednoduchý text v českém jazyce. Tazatel nenapsal ani slovo o tom, že by potřeboval odkazy na zakoupení a dodání pitné vody v barelech a podobně.

  Pokud tomu nerozumíte nechte odpovědi třeba na ostatních, kteří tazateli vysvětlili, že pokud by se mu podařilo uzavřít smlouvu o samostatném odběrném místě toto by zajisté šlo. Což takhle nám blbečkům jak nazýváte nás všechny ostatní co mají jiný názor než lake vysvětlit, že u plynu, elektřiny, kabelovky to třeba jde protože do každé jednotky vedou samostatné rozvody.

  Vložil P.V., 11. Březen 2016 - 11:32

  Takže jen v této diskuzi už do třetice, po lopatě a snad naposledy: Protože nemáte uzavřenou smlouvu přímo s dodavatelem vody, na rozdíl od dodávky elektřiny, plynu, internetu, telefonu, kabelové televize…

  P.V.

  Vložil Platil (bez ověření), 11. Březen 2016 - 9:03

  Za neplatiče vodu zaplatí ostatní vlastníci jednotek. To byl cíl zákonodárce?

  (U Laků tento problém nenastane, prodádají vodu vlastníkům jenotek pomocí mincovních automatů.)

  Vložil vodnikpepazdepa (bez ověření), 10. Březen 2016 - 17:59

  Určitě mohu. Pan(í)e, máte mozek? Či rozum průměrného člověka? Ale ano, můžete, zcela jistě, natáhněte si vlastní vodovod po zdi a osaďte vlastní vodoměr pokud vám to bude povoleno!! I studnu třeba vykopejte, bývaly i ve sklepích. A vodoměr s co nejmenší tolerancí. Ale i ohřívat si můžete. Bože, do čeho jsi vdýchl život?

  Vložil Čtvrtečka Jan (bez ověření), 10. Březen 2016 - 20:28

  Vážení, tak jsem se doslova zděsil, že se tu objeví i takovéto dotazy. Věřím tomu, že si tu někdo dělá z lidí prču.

  Vložil Mrzout, 10. Březen 2016 - 22:22

  Zdravím,

  Tož prču určitě a ne poprvé

  Mrzout

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".