Nebezpečné lži Mr. Lake

Vložil - (bez ověření), 21. Říjen 2015 - 16:18 ::

Pozor na nebezpečné lži Mr. Lake. Nyní přibyla tato:

Společenství vlastníků není povinno zajišťovat pro vlastníky jednotek plnění spojená s užíváním bytů.

A to ke dřívějším, kdy údajně společenství vlastníků je oprávněno násilím vniknout do bytu, chovat opice, ad.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 30. Říjen 2015 - 16:20

  Další z mnoha příkladů, kdy službu podle zákona č. 67/2013 Sb. NEZAJIŠŤUJE společenství:
  http://www.portalsvj.cz/…druzstvo-svj

  lake

  Vložil janica, 25. Říjen 2015 - 10:19

  Máme ve stanovách, že SVJ zajišťuje služby pro vlastníky. Jsme SVJ od letoška. Dřívější vlastník, bytové družstvo ukončilo smlouvy s dodavateli tepla, TUV, vody, elektřiny pro výtah a společné prostory. Máme nové smlouvy jako SVJ. Ono jde i o platby za dodávky. Vlastníci platí na účet SVJ a z toho se platí faktury a zálohové platby. Jak by se platila zálohová platba na teplo ve výši např. 100 000 Kč v měsíci, kdy je topná sezóna, kdyby byla smlouva na dodávku uzavřena třebas, jak je tady řečeno s panem Vomáčkou za SVJ? Bude SVJ posílat na jeho účet peníze na platby nebo vlastníci budou posílat zálohovou platbu? U nás by si naši vlastníci mysleli, že jsme cvaklí na hlavu, kdybychom přišli s takovým nápadem.
  Nedokážu si představit, kdybychom ty služby jako SVJ nezajišťovali pro vlastníky. Jestli má každý byt vlastní kotel, o tom se asi tady nikdo nebaví.

  Vložil Krupp, 25. Říjen 2015 - 10:30

  Paní Janico, to je přesně ono. Máte ve stanovách, že služby zajišťuje SVJ. Tady je diskuze o tom, zda je SVJ povinno zajišťovat služby ze zákona. Není. Proto to máte ve stanovách. Jirka

  Vložil Kouřil (bez ověření), 23. Říjen 2015 - 21:57

  Lake tu skutečně psal, že společenství vlastníků není povinno zajišťovat vytápění domu, není povinno zajišťovat dodávku vody do domu ani odvádění odpadních vod, není povinno zajišťovat osvětlení společných prostor domu, není povinno zajišťovat úklid společných prostor domu.

  Dohledám a dám sem na to odkaz.

  Zákonodárce přitom stanoví, že společenství vlastníků vzniká právě proto, aby tyto záležitosti zajišťovalo.

  Vložil lake, 30. Listopad 2015 - 13:32

  Pan Kouřil zde před více než měsícem tvrdil: „Dohledám a dám sem na to odkaz.“

  Uplynul měsíc, a pan Kouřil nic nedohledal a žádný odkaz sem nedal. Platí co jsem napsal:

  SVJ není ze zákonna povinno zajišťovat žádné služby, spojené s užíváním bytů.

  lake

  Vložil emayx (bez ověření), 25. Říjen 2015 - 20:50

  Objekt plný jednotek není objektem plným bytů. V objektu garáží s vlastním vjezdem na silnici není ani co uklízet,pokud ta silnice nepatří k objektu. V takovém objektu ani nemusí existovat ani společné prostory, proto se v nich nemusí svítit.

  Vložil Anonymous, (bez ověření), 25. Říjen 2015 - 1:39

  Zákonodárce stanovil zcela něco jiného. SVJ vzniklo za účelem správy domu ne za účeelem dodávky služeb.

  Vložil § (bez ověření), 24. Říjen 2015 - 6:21

  Společenství nemá žádnu povinnost zajišťovat pro vlastníky jakékoliv služby a naše společenství pro vlastníky taky žádné služby nezajišťuje. Proč by si, pro pána krále, společenství mělo vyrábět zbytečné problémy?

  Vložil Krupp, 24. Říjen 2015 - 13:11

  Společenství takovou povinnost nemá, pokud jej k tomu vlastníci nezaváží. Pokud jsou schopni některé služby zajistit jinak, nebo je nepotřebují vůbec, žádný problém. Když se vlastníci dohodnou, že si budou uklízet podle sebe, nebo nebudou uklízet vůbec, žádný problém. Totéž v případě, že si budou chtít svítit na chodbách baterkou. Pro vodu mohou chodit s kýblem k blízkému potoku.
  Případně některé služby může zajišťovat někdo jiný, nebo jeden z vlastníků. Pokud však vlastníci zaváží SVJ třeba ve stanovách, aby služby zajišťovalo, tak to dělat musí.
   Jirka

  Vložil Theodor (bez ověření), 24. Říjen 2015 - 13:17

  „si budou chtít svítit na chodbách baterkou.“

  Osvětlení schodišť je předepsáno stavebními předpisy.

  Vložil Magda3 (bez ověření), 24. Říjen 2015 - 13:23

  …to ale neznamená, že osvětlení musí zajišťovat SVJ. Magda

  Vložil Theodor (bez ověření), 24. Říjen 2015 - 13:32

  Paní Magdo,

  reagoval jsem na tvrzení pana Kruppa, který psal, že schodiště nemusí být osvětleno.

  Kdo je poskytovatelem služeb je uvedeno v zák. č. 67/2013 Sb. § 2.

  Takže je dána zákonná povinnost zajistit osvětlení schodiště a současně zákon stanoví, kdo službu osvětlení zajišťuje.

  Vložil Magda3 (bez ověření), 24. Říjen 2015 - 13:42
  Já ale v tomto zákoně čtu:

  § 3

  Vymezení a rozsah služeb

  (1) Službami jsou zejména dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu, provoz a čištění komínů a odvoz komunálního odpadu.

  (2) Rozsah poskytovaných služeb si poskytovatel služeb a příjemce služeb ujednají nebo o něm rozhodne družstvo nebo společenství.

  Předpokládám, že takové ujednání je ve stanovách, nebo v usnesení ze shromáždění. Není to tedy automatické.

  Magda

  Vložil Theodor (bez ověření), 24. Říjen 2015 - 13:50

  „Předpokládám, že takové ujednání je ve stanovách, nebo v usnesení ze shromáždění. Není to tedy automatické.“

  Pokud ovšem není dána povinnost právním předpisem.

  Předběžně se vyjevuje, že kromě úklidu společných prostor je vše podle § 3 vyžadováno právním předpisem.

  Vložil lake, 25. Říjen 2015 - 5:43

  Pan Theodor napsal: „Předběžně se vyjevuje, že kromě úklidu společných prostor je vše podle § 3 vyžadováno právním předpisem.“

  Pan Theodor mlží. Nic se nevyjevuje. Pan Theodor nedovede prokázat, že by SVJ mělo zákonnou povinnost poskytovat služby. O to jde v této diskusi. Úhybné diskusní manévry pana Theodora jsou směšné. Píše nepravdu v domění, že až ji zopakuje posté, že se stane pravdou.

  Ostatně jistý pan Kouřil se zde předevčítem srdnatě holedbal, že SVJ prý takovou zákonnou povinost má, on že to dohledá, a hned sem napíše. Nenapsal nic. Pan Theodor taky nic. Pan Výklad taky nic. Pan Korky taky nic.

  Poslyšte, sokolíci: když SVJ má údajně ty povinnosti, jak tvrdíte, pročpak vy – znalci práva – to neumíte najít v žádném zákonu ani po třech dnech?

  lake

  Vložil Magda3 (bez ověření), 24. Říjen 2015 - 14:04
  pane Theodore,

  tento zákon přeci pouze stanový, jak se postupuje v případě, že poskytovatelem těchto služeb je (mimo jiné) SVJ.

  Hned v §1 odst.3) se dočtete: Tento zákon se nevztahuje na služby, které si příjemce služeb zajišťuje bez účasti poskytovatele služeb.

  To znamená, že služby si příjemci (vlastníci jednotek mohou zajišťovat i jinak).

  Navíc se zde dočítám, že: Veškerá ujednání podle tohoto zákona musí mít písemnou formu.

  Tak tedy, máme ujednáno, že SVJ je poskytovatelem služeb, nebo ne?

  Magda

  Vložil člen orgánu PO (bez ověření), 25. Říjen 2015 - 2:41

  Placáte tady furt dokola. Jasně, zákon se nevztahuje na služby, které si vlastník obstarává sám. Např. odběr plynu- vlastní plynoměr. Ale odběr plynu pro domovní kotelnu uzavře s plynárnou.....kdo asi? No přece ten, kdo má zodpovědnost za včasné platby. A to je vlastník přípojky, potažmo plynoměru a tím je kdo? No, SVJ! Nebo kterýkoli jiný, kdo je ochotný platby za službu dodavateli garantovat. A vo-to-go! Plynárna potřebuje partnera. Vonaska, družstvo, SVJ, dědu Potůčka.

  Vložil lake, 25. Říjen 2015 - 4:25

  Pane člene orgánu PO, zařadil jste se právě do řady místních kecalů o ničem.

  1. SVJ zpravidla není vlastníkem přípojky. Vlastníkem přípojky je provozovatel, tj. distributor plynu, nebo to může být např. obec nebo vlastník domu.
  2. Vlastnictví plynové přípojky nemá žádnou souvislost s poskytováním jakýchkoliv služeb.
  3. SVJ není ani vlastníkem plynoměru. Vlastnikem plynoměru je distributor plynu.
  4. Vlastnictví plynoměru nemá žádnou spojitost s poskytováním jakýchkoliv služeb.
  5. Odběratelem plynu nemusí být SVJ, jak se mylně domníváte.
  6. Odběr plynu nemá žádnou spojitost s poskytováním jakýchkoliv služeb.
  7. Provozovatelem kotelny může být buď její vlastník, nebo osoba, která na provozování kotelny sjednala s vlastníkem kotelny smlouvu.
  8. Ani provozování kotelny či výroba tepla jiným způsobem nemá žádnou spojitost s poskytováním služeb. Teplárna také provozuje kotelny, a přesto v domě žádné služby neposkytuje.

  Nesdělil jste vůbec nic ke skutečnosti, že SVJ nemá zákonnou povinnost poskytovat služby vlastníkům jednotek. Příště, až budete chtít něco napsat: zamyslete se, zda máte nějakou myšlenku, která by za napsání stála.

  lake

  Vložil člen orgánu PO (bez ověření), 25. Říjen 2015 - 5:27

  Jsem místní Kecal. Veškeré mé kecání směřovalo k vyjádření: SVJ nemá zákonnou povinnost....­..vyjádřeno slovy: Vonasek, družstvo, SVJ, děda Potůček. Diskuse o tomto je votravná.

  Vložil Theodor (bez ověření), 24. Říjen 2015 - 14:11

  Paní Magdo,

  napsala jste služby si příjemci (vlastníci jednotek) mohou zajišťovat i jinak.

  Doložte, prosím, jediný případ, kdy vodárenská společnost, teplárenská společnost či obec uzavřela smlouvu s někým jiným než se SVJ nebo je ochotna tak učinit. Děkuji.

  Vy tvrdíte, že uzavře, tak to, prosím, doložte. Děkuji. (I u Vámi uváděné studny v každém bytě budete hradit odvod odpadních vod.)

  Vložil lake, 25. Říjen 2015 - 5:41

  Theodore, pokud chcete vědět jaké smlouvy a s kým mají sjednané vodárenské společnosti v České republice, zjistěte si to sám. To nemá s touto diskusí nic společného. Neúkolujte paní Magdu: Ona pouze tvrdí spolu se mnou, že SVJ nemá zákonnou povinnost poskytovat služby vlastníkům jednotek. Od paní Magdy k tomu žádnou další informaci nepotřebujete. Negativní tvrzení není možno prokazovat. Ono to přece prokázat ani nelze, už z principu.

  lake

  P.S.: Chcete-li za každou cenu znát jeden dům, kde SVJ žádnou smlouvu sjednanou nemá, už to zde bylo zmíněno: dům pana Werewolfa (a dalších odhadem 5700 domů v ČR).

  Vložil Magda3 (bez ověření), 24. Říjen 2015 - 14:41

  Pane Theodore,

  Já o žádných studnách nepsala. Ale za to jsem psala, že teplo si může každý vlastník vyrábět sám. K tomu teplárny nepotřebuje.

  U nás měla několik let s Pražskou Teplárenskou smlouvu firma, která obhospodařovala náš vyměník. A teplárně to bylo fuk. Podle mě si na dodávku tepla mohou vlastníci sjednat koho chtějí a SVJ mohou klidně obejít.

  Ale nejspíš už mlátíme prázdnou slámu. Já se domnívám, že SVJ musí být vlastníky zmocněno k tomu, aby pro ně vykonávalo služby spojené s užíváním bytu. Jinak bych připustila, že si SVJ může dělat co chce, bez ohledu na vlastníky.

  Magda

  Vložil Čuff (bez ověření), 12. Duben 2016 - 18:13

  „teplo si může každý vlastník vyrábět sám. K tomu teplárny nepotřebuje.“

  Paní Magdo3,

  jak si mohu v paneláku napojeném na teplárnu vyrábět teplo sám?

  Vložil Theodor (bez ověření), 24. Říjen 2015 - 13:16

  „Případně některé služby může zajišťovat někdo jiný, nebo jeden z vlastníků.“

  Tohle nějak doložte, a to pro služby teplo, voda a odvoz odpadu. Děkuji.

  Vložil Magda3 (bez ověření), 24. Říjen 2015 - 13:52

  Theodore, měla jsem za to, že co není zákonem zakázáno je dovoleno. Doložit, že to nelze a že tyto služby musí vykonávat SVJ budete muset vy. Děkuji. Magda

  Vložil Theodor (bez ověření), 24. Říjen 2015 - 14:02

  Paní Magdo,

  kdo tvrdí, ten prokazuje. Pokud pan Krupp tvrdí, že služby zajišťuje někdo jiný než SVJ, nechť to doloží (např. tak, že uvede, kdo v jeho SVJ služby zajišťuje, nebo tak, že uvede, která vodárenská či teplárenská společnost či obec je ochotna uzavřít smlouvu s někým jiným než SVJ). Obdobně pan §, který rovněž tvrdí, že služby zajišťuje někdo jiný než SVJ.

  Přečtěte si, prosím, zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

  Vložil lake, 25. Říjen 2015 - 5:42

  Theodor napsal: „kdo tvrdí, ten prokazuje“.

  Pan Theodor je právní analfabet. Zůstalo mu skryto, že negativní tvrzení se zásadně neprokazuje. Ono přece ani nelze nějak prokázat! Je to naopak, pane Theodore: Tvrdíte, že SVJ má zákonnou povinnost? Prokažte to tedy! Je Vaší povinností to prokázat, jestliže to tvrdíte.

  Já po Vás například také nechci, abyste prokázal, že jste neznásilnil nezletilou školačku. Protože to prokázat nemůžete, nejde to. A nebudu po Vás ani požadovat, abyste pro příklad jmenoval alespoň jednu nezletilou školačku, kterou jste neznásilnil. Protože uvedení jednoho jména by nemělo žádný smysl. Nebyl by to důkaz.

  Jste to naopak Vy, kdo je povinen prokázat, že Vámi tvrzená zákonná povinnost existuje a je uvedena v některém celostátně platném právním předpisu. Prokažte to tedy. Ten, kdo tvrdí, že zákonná povinnost neexistuje, nemusí prokázat vůbec nic. Ani já, ani paní Magda, nemusíme naše negativní tvrzení prokazovat. Protože negativní tvrzení se neprokazuje. Negativní tvrzení ani prokázat nejde. Kapišto? Přečtěte si někdy nějakou učebnici základů práva.

  lake

  Vložil § (bez ověření), 18. Duben 2016 - 22:14

  Pokud se zde tvrdí, že odpad, vodu, teplo ad. služby zajišťuje někdo jiný než SVJ, nejedná se o negativní tvrzení, ale o tvrzení positivní. Positivní tvrzení se dokazuje. Učiňte tak. Kdo tvrdí, ten dokazuje. Nebo aspoň napište, kdo je ten někdo jiný, kdo zajišťuje odpad, vodu, teplo ad. služby.

  Vložil §§ (bez ověření), 19. Duben 2016 - 0:26

  Vy jste jako jedna mamá, která u nás po svj požadovala, aby svj zajišťovalo jejímu mamánkovi placení odpadu. Neuspěla, placení odpadu si mamánek musí zajišťovat sám. Nebo možná mu to nakonce zajišťuje mamá, to jsme nezkoumali, ale svj to není. Paragrafe, nejste taky takovým mamánkem?

  Vložil Magda3 (bez ověření), 18. Duben 2016 - 22:26

  § čtěte pořádně.

  Lake a Magda tvrdí, že SVJ nemá zákonnou povinnost zajišťovat tyto služby. A jak chcete prokázat, že to v zákoně není? To nejde. Prokázat musí ten, kdo tvrdí, že zajišťovat tyto služby je zákonnou povinností SVJ. Nejlépe odkazem na nějaký §.

  Magda

  .....zrovna teplo i odpad si mohou vlastníci zajišťovat sami. A vodu při troše fantazie také.

  Vložil Krupp, 24. Říjen 2015 - 16:22

  Pane Theodore, mě tato diskuze připadá jen akademická, bez praktického významu. Pan lake napsal, že SVJ nemá ze zákona uloženo zajišťovat služby. Nic víc, nic míň a teď se ve skrytu chechtá. Nepsal jsem nic o tom, že nějaká vodárenská či teplárenská společnost či obec je ochotna uzavřít smlouvu s někým jiným než SVJ. Pokud to tak je a vlastníci mají o službu zájem, pověří samozřejmě SVJ. Pokud ale některý dodavatel je ochoten uzavřít smlouvu s někým jiným, může to místo SVJ zajišťovat třeba on. Připadá mi to nepraktické a hloupé, ale teoreticky to není vyloučeno. Je možno vymyslet řadu konstrukcí různě krkolomných, jak některé služby zajišťovat jinak. Je také možné, aby nikdo třeba nějakou službu nechtěl. Třeba s tou vodou a potokem. Toť vše. Jen souhlasím s lake, že to SVJ nemá určeno zákonem. To vůbec neznamená, že to nemá dělat. Jirka

  Vložil Magda3 (bez ověření), 24. Říjen 2015 - 16:48

  Pane Kruppe, ona to není zase tak akademická diskuse. Je pravda, že z praktických důvodů poskytuje např. teplo v domě s ústředním vytápěním SVJ. Co je ale podstatné na této diskusi je to, zda vlastníci musí SVJ zmocnit k tomu, aby za ně mohlo zajišťovat sklužby. A jak takové zmocnění vypadá.

  V původních stanovách jsme v předmětu činnosti měli uvedeno: Na základě pověření vlastníky jednotek zajišťuje společenství a) plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostor a společných částí domu (dále jen služby)s vyjímkou těch, které si zajišťují vlastníci jednotek od dodavatele přímo. Následuje výčet služeb které SVJ zajišťuje.

  Přemětem činnosti původně bylo i vybírání záloh na služby v případě, že SVJ tyto služby zajišťuje

  Kdo tedy zajišťuje služby u nás v domě, po schválení paskvilu, kde je o službách pouze nesouvislá zmínka na konci stanov.

  Magda
  Vložil Výklad (bez ověření), 24. Říjen 2015 - 16:57

  „Kdo tedy zajišťuje služby u nás v domě, po schválení paskvilu, kde je o službách pouze nesouvislá zmínka na konci stanov.“

  Sama jste si odpověděla. Služby zajišťuje SVJ v souladu s Vámi zmíněnou zmínkou ve stanovách (pokud tato zmínka není v rozporu s právním předpisem nebo dobrými mravy, což zjevně není) a právními předpisy (některé zde byly zmíněny).

  Vložil Magda3 (bez ověření), 24. Říjen 2015 - 17:43
  Pane Výklade,

  tato zmínka není o tom, jaké služby SVJ poskytuje, ale pouze o tom, jak se za služby platí. Bylo by fajn, nejprve si stanovy přečíst, když se k nim vyjadřujete.

  Děkuji..

  Magda
  Vložil Magda3 (bez ověření), 24. Říjen 2015 - 14:21
  Pane Theodore,

  teplo nemusí zajišťovat teplárna a vodu nemusí zajišťovat vodárna. Všechny tyto služby si mohou vlastníci zajišťovat sami.

  Mimochodem, příběh o bratřích, kteří mají smluvu s teplárnou a rozúčtovávají jí vlastníkům je pravdivý, pouze jména se liší.

  Pěkný den

  Magda

  Vložil Theodor (bez ověření), 24. Říjen 2015 - 14:32

  „teplo nemusí zajišťovat teplárna a vodu nemusí zajišťovat vodárna“

  Diskutuje se zde o tom, kdo je na druhé straně smlouvy pro dům (Vy tvrdíte, že to může být někdo jiný než SVJ), ne kdo je dodavatelem tepla či vody pro dům. (Nelíbí se Vám slova teplárna a vodárna, nahraďte si je obecnějším výrazem dle Vaší volby – používáte obecnější výraz poskytovatel, klidně u tohoto označení zůstaneme, je to srozumitelné.)

  Pan Krupp ani pan § žádný případ neuvedli, paní Magda uvedla pouze situaci, kdy teplárna má smlouvu s původním vlastníkem domu, když původní vlastník domu opomenul smlouvy přepsat na SVJ. Zeptejte se, prosím, dodavatele tepla, který dodává teplo bratrům Vomáčkovým, zda je ochoten s nimi uzavřít novou smlouv pro dům ve správě SVJ, a napište zde, prosím, odpověď teplárny.

  Vložil Anonymous, (bez ověření), 24. Říjen 2015 - 19:10

  Uzavírání smlouvy je zcela něco jiného než je dodávka služeb-

  Vložil Výklad (bez ověření), 24. Říjen 2015 - 19:45

  „Uzavírání smlouvy je zcela něco jiného než je dodávka služeb“

  Jak chcete zajistit dodávku služeb jinak než uzavřením smlouvy s dodavatelem?

  Vložil Theodor (bez ověření), 24. Říjen 2015 - 14:06

  Na to, co zde řešíme, jsem se informoval, totiž zda (naše) vodárenská společnost, teplárenská společnost a obec uzavře smlouvu s někým jiným než se SVJ.

  Neuzavře, neboť jí to právní předpis nedovoluje.

  Vy tvrdíte, že uzavře, tak to, prosím, doložte. Děkuji.

  Vložil lugdug, 24. Říjen 2015 - 14:58

  Vložil Theodor (bez ověření), 24. Říjen 2015 – 14:06: Neuzavře, neboť jí to právní předpis nedovoluje.

  O jaký právní předpis se jedná?

  Vložil Theodor (bez ověření), 24. Říjen 2015 - 12:40

  „naše společenství pro vlastníky žádné služby nezajišťuje.“

  Pane §,

  napište zde, prosím, kým jsou v domě ve správě Vašeho společenství zajišťovány služby. Děkuji.

  Vložil Magda3 (bez ověření), 23. Říjen 2015 - 22:18

  Pane Kouřile, položte si otázku, zda je SVJ povinno Vám zajistit vytápění, když si topíte vlastním kotlem. Asi těžko. SVJ zajišťuje pouze to, co mu svěří vlastníci. Nic víc, nic méně. Pokud se vlastníci domluví, že teplo bude zajišťovat pan Vomáčka, pak bude teplo zajišťovat pan Vomáčka. Prč by to muselo dělat SVJ? Pěkný den. Magda

  Vložil Kouřil (bez ověření), 23. Říjen 2015 - 22:36

  „Pokud se vlastníci domluví, že teplo bude zajišťovat pan Vomáčka, pak bude teplo zajišťovat pan Vomáčka.“

  To sice může fungovat, bude-li dohoda všech, ale v souladu s právem to nebude.

  (Vámi popisovanou situaci, kdy každý byt má svoji studnu, zde neřeším.)

  Vložil Magda3 (bez ověření), 24. Říjen 2015 - 7:31
  Pane Kouřile,

  já si dokonce nemyslím, že by bylo potřeba k takovému postupu souhlasu všech. Příklad. Bratři Vomáčkové restituovali činžáček, zabavený jejich rodičům komunisty. 10 bytů. Dům rozdělili na jednotky a každý z bratrů měl po 5ti bytech. 1 z bratrů dva byty prodal. Druhý z bratrů daroval byt dceři. Ve stanovách SVJ nenajdete ani řádku o tom, že by mělo SVJ zajišťovat dodávku tepla. Teplárenská má stále smlouvu s bratry Vomáčkovými. Vlastníci se dohodli na tom, jak se bude rozúčtovávat teplo a bratři teplo mezi jednotky rozúčtují. Co je na tom prosím nezákonného. A myslíte, že pokud koupím byt v takovém domě, že budu muset s tímto postupem souhlasti?

  Myslím že nikoli, pokud budu chtít, aby teplo zajištovalo SVJ, budu muse na svou stranu dostat většinu, která je ve stanovách určená pro změnu stanov.

  I tak přeji pěkný den.

  Magda

  Vložil Výklad (bez ověření), 24. Říjen 2015 - 12:04

  Vážená paní Magdo,

  a ostatní, kdo tvrdí, že společenství vlastníků nemá co se týká služeb žádné povinnosti, než zde budete dále rozvíjet své teorie, přečtěte si, prosím, zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, který povinnosti společenství vlastníků ukládá.

  Děkuji.

  Vložil Magda3 (bez ověření), 24. Říjen 2015 - 12:54

  Pane Výklade, děkuji za upozornění. Zase jsem o něco chytřejší. Zatím jsem zákon prolítla jenom zběžně a nebudu se tvářit, že jsem právní expert. Přesto, zahlédla jsem, že zákon mluví o vlastníku budovy nebo SVJ. Navíc mám pocit, že se nejedná o služby spojené s užíváním bytu, ale o povinnost např. opatřit si průkaz energetické náročnosti, nebo opatřit byty kalorimetry atd. To bych podřadila spíš pod správu domu, než pod služby spojené s užíváním bytu. Ale třeba mě přesvědčíte o opaku. Samozřejmě se mohu mýlit.

  Nikdy jsem také netvrdila, že zákon nemůže stanovit SVJ povinnosti. Odkažte mě ale prosím na zákon, dle kterého SVJ musí zajišťovat služby spojené s užíváním bytu jako např. : dodávka tepla, dodávka vody, úklid společných prostor, osvětlení společných prostor nebo třeba monitoring společných prostor kamerovým systémem a provoz recepce. Znám dům, kde si vlastníci uklízí každý na svém patře a jednou za dva měsíce má každá partaj úklid společného vchodu. SVJ k tomu vůbec nepotřebují .

  Díky Magda
  Vložil Theodor (bez ověření), 24. Říjen 2015 - 13:14

  „se nejedná o služby spojené s užíváním bytu, ale o povinnost např. opatřit si průkaz energetické náročnosti, nebo opatřit byty kalorimetry atd. To bych podřadila spíš pod správu domu, než pod služby spojené s užíváním bytu.“

  Paní Magdo,

  přečtěte si, prosím, v zák. č. 406/2000 Sb. § 7 odst. 4 písm. d). Na konci zákona jsou sankce za jeho nedodržení.

  Vložil Korky0202, 24. Říjen 2015 - 19:05

  „…u budov, u nichž spoluvlastník budovy je vlastníkem bytu nebo nebytového prostoru jako prostorově vymezené části budovy a zároveň podílovým spoluvlastníkem společných částí budovy,5) je odběratelem společenství vlastníků.

  Odběratel je tedy SVJ a nutně mu tedy vzniká povinnost službu poskytovat na základě 67/2013. Kdy je nutné tedy stanovit pravidla a rozsah poskytovaných služeb a způsob jejich rozúčtování a vyúčtování.

  Vložil lake, 30. Listopad 2015 - 14:23

  Na nesprávné tvrzení pana Korkyho ohledně zákona č. 274/2001 Sb. platí totéž, co jsem zde napsal panu Výkladovi. Včetně citace z usnesení Ústavního soudu.

  lake

  Společenství vlastníků není povinno zajišťovat pro vlastníky jednotek plnění spojená s užíváním bytů.

  Vložil Výklad (bez ověření), 24. Říjen 2015 - 12:27

  Vážená paní Magdo,

  napsala jste, že v domě ve správě společenství vlastníků může v souladu s právem služby (vodu, odpad, teplo) zajišťovat někdo jiný než společenstí vlastníků.

  Zákon říká něco jiného, když podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, může být smlouva o dodávce vody v domě ve správě společenství vlastníků uzavřena výhradně se společenstvím vlastníků.

  Informujte se, prosím, u Vaší vodárenské společnosti, zda uzavře smlouvu s někým jiným než se společenstvím vlastníků a napište zde Vaše zjištění. Děkuji.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".