uklid sněhu

Vložil Anonymous, 1. Únor 2009 - 19:06 ::

Slyšel jsem, že údajně existuje nějaký zákon nebo vyhláška týkající se úklidu sněhu po spadu a to do 12 hodin po spadu. Ptám se proto, že mám problém z jedním spolubydlícím a ten už ráno komanduje lidi na úklid sněhu. No a co když jsou lidi v práci atd. Právě proto, prý existuje něco v tomto znění, co jsem napsal. Nevíte zda skutečně něco takového existuje? Děkuji.Pepa

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel, 1. Únor 2009 - 22:11

  Podle platného právního stavu tvořeného zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, i předchozí právní úpravy (zákon č. 135/1961 Sb.) je vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo s místní komunikací, odpovědný za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku vzniklá znečištěním, náledím nebo sněhem. I když zákon neobsahuje explicitně povinnost odstraňovat závady ve schůdnosti, vyvozuje se tato povinnost z odstavce 7 § 27 zákona č. 13/1997 Sb. V praxi činí toto ustanovení časté problémy, čehož důkazem je řada ústavních stížností směřujících především proti vydaným obecně závazným vyhláškám a nařízením obcí, které stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti.

  Může tedy existovat obecní vyhláška, vydaná na základě výše uvedeného absurdního zákona, který je v rozporu s civilistickou zásadou, že za své vlastnictví odpovídá především vlastník. Absurdita vyniká o to víc, že podle odstavce 5 § 27 zákona č. 13/1997 Sb. vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace neodpovídá za škody vzniklé vlastníkům sousedních nemovitostí v důsledku provozu na těchto pozemních komunikacích.

  Pro odstranění tohoto nevolnického vztahu je předložena novela, která by situaci měla napravit. Projednávaná má být od 3.2.2009. Výsledek nejasný, protože řadě poslanců vyhovuje stávající stav.

  Konkrétní vyhlášku lze získat na obci. Do změny zákona doporučuji úklid (nejen sněhu) zajistit dodavatelsky.

  Hezký den!

  Pavel

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".