Stará SVJ se řídí NOZ, tvrdí časopis Notářské komory

Vložil Pavel, 9. Červen 2014 - 23:45 ::

Nedávno tu bylo napsáno cosi jako „je bezvýznamné, co si myslí notáři“. To platí pouze pro teoretické diskuse na netu.

Pokud člověk žije v realitě, musí ho zajímat, co si myslí třeba notáři, pokud po nich bude něco chtít.

Domnívám se, že notáři budou do značné míry ovlivněni článkem v jejich komorovém časopise:

http://www.nkcr.cz/…m/2014_1.pdf

Hezký den!

  • NOZ

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Josef Soukup, 10. Červenec 2014 - 0:18

Jako člen statutárního orgánu SVJ jsem si se zájmem přečetl článek Svatava Trčková, Milan Cellar: „Stanovy společenství vlastníků – změny od 1. 1. 2014 nejenom z pohledu notáře,“ na který upozorňuje ve svém diskusním příspěvku Pavel odkazem

http://www.nkcr.cz/…m/2014_1.pdf.

Článek považuji za velmi užitečný, protože jednak upozorňuje na další související zákony a paragrafy, jednak diskutuje (= vysvětluje) složité partie této problematiky. Je proto pomocníkem pro všechny ne právníky, kteří se stejně jako já obtížně prokousávají více než třemi tisíci paragrafy nově pojatého občanského zákoníku.

Dále děkuji panu JUDr. Milanu Cellarovi za účast v diskusi a přál bych si, aby vysoce kvalifikovaných diskutujících na tomto serveru přibývalo.

Členům statutárních orgánů a vlastníkům jednotek doporučuji tento článek k pozorné četbě.

Se srdečným pozdravem Ing. Josef Soukup, CSc.

Vložil Milan Cellar, 10. Červen 2014 - 19:02

Dobrý den,

dnes jsem byl upozorněn na diskuzi, která se vztahuje k článku, jehož jsem spoluautorem.

Se zájmem jsem si přečetl veskrze kritické komentáře a musím se přiznat, že mě pozornost, kterou článek vyvolal, příjemně překvapila. Těší mě, že i mezi laiky se o problematice diskutuje. I kdyby se ukázalo, že naše tvrzení nejsou správná, podstoupená námaha měla smysl.

Kategoricky bych se chtěl ovšem ohradit proti tvrzení, že se snažím někoho poučovat. Nabídli jsme svůj nejlepší právní názor, ale nikomu jej nevnucujeme. Naopak, já sám se nechám rád poučit v dané problematice. Nejsem z těch, kteří by si o sobě mysleli, že mají patent na moudrost.

Pokud jde o mou osobu, skutečně se cítím být mladý a skutečně jsem obě své kvalifikační práce obhájil na Katedře ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a jsem na to náležitě pyšný. Pokud jde o mé právní názory týkající se bytové tématiky, myslím, že byly dostatečně prezentovány v propíraném článku.

Všem přeji hezké léto a hodně zdaru nejen při řešení právních otázek.

Milan Cellar

Vložil Milan Cellar, 11. Červen 2014 - 17:21

Dobrý den,

i s vědomím toho, že každé mé slovo bude zcela jistě pranýřováno, nemohu si odpustit reakci na velmi živou diskuzi.

Pakliže jsem to dobře pochopil, tou nejpalčivější otázkou, která diskutující trápí je, zda SVJ vzniklá za účinnosti předchozí právní úpravy podléhají NOZ nebo ZoVB a zda je tedy např. při změně stanov nutná přítomnost notáře. Je to tak?

Obávám se, že v této otázce zastávám názor, že NOZ v § 3080 v bodě 60. zrušil ZoVB. Ten tedy již není součástí platného práva a nelze se podle něj nadále řídit. Pokud by zákonodárce chtěl zachovat možnost využití (alespoň částečně) předchozí právní úpravy, mohl tak učinit způsobem, jakým se stalo např. v § 777 odst. 4 ZOK.

Není ovšem nad vlastní zkušenost. Navrhuji proto pokus. SVJ podle předchozí právní úpravy musela mít v názvu slovo „Společenství“. Podle NOZ musí název SVJ obsahovat sousloví „Společenství vlastníků“. Snad se shodneme alespoň v názoru, že SVJ jsou povinna, stejně jako jiné právnické osoby, přizpůsobit své názvy požadavkům NOZ. Podle ZoVB nebyl pro změnu stanov, které obsahují název SVJ, nutný NZ. Zkuste navrhnout změnu názvu SVJ bez notářského zápisu. Pokud se stále řídíte ZoVB, rejstříkový soud Vám změnu bez problémů zapíše.

Vím o jednom případu, kdy SVJ tímto způsobem narazilo a bylo vyzváno rejstříkovým soudem k doplnění NZ. Odkud se tato povinnost vzala? Jistě, nebyl využit žádný opravný prostředek, třeba by vyšší soudy rozhodly jinak. Do té doby, alespoň já, hledám odpovědi na své otázky ohledně (všech) SVJ v NOZ.

S pozdravem

Milan Cellar

Vložil Jar (bez ověření), 7. Září 2015 - 18:37

Pane Cellare, víte Vy kdo rozhoduje o tom, jaké SVJ zapíše? Vyšší soudní úředníci. Kdopak to je, pane Cellare? Jednou se mi povedlo mít s takovou vyšší soudní úřednicí telefonický hovor. Byla z Městského soudu v Praze. Ptala jsem se jí, jestli pro zápis SVJ tedy jeho vznik podle NOZ nepotřebuje souhlas nějakého vlastníka s umístěním sídla. Vyřešila to takto: „Hele Hani, když zapisuješ SVJ, chceš souhlas vlastníka s umístěním sídla.“ A kolegyně Hani, že ne, Tak když nechtěla Hani, nechtěla ani Maruš. Tak ony nám to rozhodnou s tím NOZem nakonec Hani s Maruš… Ano, na adresu rejstříkových soudů se toho už psalo hodně, tak teď ještě rozhodnou zda NOZ je či není platný pro stará SVJ. Věříte, že mě to děsí? I u nás chystají nové stanovy, ve spolupráci s advokátní kanceláří, a víte Vy co? Víte kdo podle nich nahradí škodu, kteriu způsobil nájemce? Vlastník, bude odpovídat za škody, které nájemce způsobí… Společné části domu ve výhradním užívání budou povinni udržovat a opravovat ti, kdo je užívají, co na tom, že v Prohlášení VB je něco jiného, Stanovy mění SVJ pravidla hry zcela zásadně. To je možné?

Jar

Vložil Milan Cellar, 11. Červen 2014 - 21:47

Milí diskutéři,

myslím, že je na čase se rozloučit. Seznal jsem, že další pokračování v odrážení Vašich útoků je pouze ztrátou času.

Jsem ochoten diskutovat pouze s tím, kdo chce poslouchat, kdo je schopen přijmout odlišný názor, i když se mu nelíbí a nesouhlasí s ním. Byl jsem ochoten podělit se o svoje skromné znalosti, ale to lze pouze s někým, kdo o to má zájem.

Nerad bych sklouznul k poučování, z kterého jsem byl již osočen, ale věděli jste například že zásada „v pochybnostech ve prospěch“, znalci též užívaná v latinské podobě „in dubio pro reo“ je zásadou trestního práva, tedy úplně odlišného odvětví? Brilantní argumentace judikaturou ústavního soudu od někoho, komu unikají úplné základy a kdo se nedokáže pod svůj názor podepsat svým vlastním jménem mi potom přijde, promiňte mi ten výraz, poněkud úsměvná. Laik si možná pomyslí, že jde o něco bagatelního. Pravda je ovšem taková, že soukromé a veřejné právo je postaveno na velmi odlišných zásadách a člověka, který nemá základní právní povědomí potom prakticky nelze přesvědčit o omylu. Nevím, jakým jste kdo povoláním. Já osobně bych byl velmi opatrný v kritice truhláře, lékaře, automechanika… Je potom fascinující s jakou suverenitou je truhlářem, lékařem a automechanikem kritizován právník. Podobné je to s tou Vaší retroaktivitou. Nejsem na ni rozhodně expert, proto se nebudu pouštět do polemiky. Pokud se místní uskupení domnívá, že NOZ zasahuje do Vašich ústavou zaručených práva a svobod, nikdo Vám nemůže bránit podat ústavní stížnost. Tu bude ale nutné podepsat.

Spolu s Mgr. Trčkovou jsme napsali článek, jehož jádro spočívalo v přípravě stanov pro nově zakládané SVJ. Byla to práce náročná, proto jsme se rozhodli nabídnout ji i ostatním, aby z ní mohli čerpat, mohli se jí inspirovat a mohli s ní polemizovat. Ať to Vaše právní cítění uráží sebevíce, alespoň část článku, který má cca 30 stran, byla otištěna v časopise AdNotam a Bulletin advokacie. Jedno periodikum jsme odmítli. Nemohu mluvit za redakce těchto časopisů, ani za Mgr. Trčkovou, pouze za sebe, ale pokud jsem tímto svým počinem někoho urazil, hluboce se omlouvám.

Mezi mnou a většinou z Vás jsou dva velké rozdíly:

  1. já jsem ochoten připustit jiný názor a možnost, že jsem se zmýlil,
  2. já Vás nemusím přesvědčit o svém tvrzení, to Vy budete muset přesvědčit rejstříkové soudy, aby vyhověli Vašim návrhům.

Pokud nejste ochotni poslouchat někoho, kdo chtěl s Vámi mluvit a potřebujete jen prosadit svůj názor, plavejte, jak umíte.

JUDr. Milan Cellar

Vložil lake, 12. Červen 2014 - 3:34

Pan JUDr. Milan Cellar píše: „Jsem ochoten diskutovat pouze s tím, kdo chce poslouchat, kdo je schopen přijmout odlišný názor, i když se mu nelíbí a nesouhlasí s ním.“

Pane Cellare, ale my VŠICHNI zde chceme poslouchat! Ale Vy nám nic k věci neříkáte. To není chyba posluchačů …

Pane Cellare, my určitě JSME schopni přijmout odlišný názor, ale to byste jej musel nejen „střelit od boku“, ale hlavně právně odůvodnit. Nejde Vám to? To není chyba posluchačů …

Vaše potíž je v tom, že Vy žádný uvěřitelný „odlišný názor“ nevyslovujete. Nebyl jste schopen podat právní argumenty pro Vaše tvrzení ani v článku, jehož jste spoluautorem. A jak se zdá, nejste schopen podat právní argumenty ani teď a zde.

  • Nevysvětlil jste co Vás vede k zjevnému ignorování zákona.
  • Nevysvětlil jste, co Vás vede k ignorování nálezů Ústavního soudu o nepravé retroaktivitě právního předpisu. Jestliže nejste rozhodně expert na tuto problematiku (což jste sám napsal), je s podivem, že rozdáváte rady v odborném článku, jehož téma není o ničem jiném, než od počátku do konce o nepravé retroaktivitě: NOZ nabyl účinnosti ke dni 1.1.2014, ale Vy jej aplikujete na právnické osoby, které vznikaly pouze do 31.12.2013 podle jiného právního předpisu.
  • Neodpověděl jste na velmi prostou otázku, kterou jsem Vám položil už dvakrát: Ve kterém ustanovení NOZ je tímto zákonem upravena právnická osoba SVJ(2000) ve smyslu § 3041 NOZ?

Tato otázka je zásadního významu. Je klíčová pro současné právní postavení SVJ(2000). A je tak jednoduchá, že jste na ni mohl odpovědět jedinou větou (za předpokladu, že odpověď znáte).
------------------------------------------------------------

Namísto přímé reakce na mnou jasně formulované námitky jsme se dočkali pouze napomenutí ohledně zásady „in dubio pro reo“ v jiných nežli trestních věcech. Takže zavádítete diskusi na zcela odlišné a zcela okrajové téma… Ale budiž, odpovím.

Máte pravdu a omlouvám se za terminologickou nepřesnost. Správně jsem se tedy měl zmínit o zásadě „in dubio pro libertate“ (viz např. nález sp. zn. I. ÚS 512/02 ze dne 20. 11. 2002, nález sp. zn. I. ÚS 557/05 ze dne 24. 7. 2007, III.ÚS 542/09 ze dne 27. 4. 2010).

Není ovšem pravdou Vaše tvrzení, že zásada „in dubio pro reo“ je aplikovatelná pouze v trestních věcech. K uplatnění dochází i v přestupkovém a obecně správním řízení. Vy sám jste ve Vašem článku zmínil sankce ukládané SVJ (viz str. 19 dole). K uplatnění zásady „in dubio pro reo“ ve věcech správních namátkou viz rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 1 As 84/2009 – 77 ze dne 12. listopadu 2009.

Možná jste nevzal zcela do úvahy jaké páky má stát podle NOZ vůči právnické osobě, která nesplní povinnosti uložené zákonem: podle § 3041 odst. 2 NOZ soud právnickou osobu zruší a nařídí její likvidaci. Vidíme tedy, že soud je oprávněn ukládat pokuty i vynášet „trest smrti“ nad právnickou osobou.

I když formálně se samozřejmě nepohybujeme v oblasti trestního práva, stojí za zmínku, že naprosto stejný trest je definován v zákonu č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, viz § 38 Výkon trestu zrušení právnické osoby: „Právnická osoba vstupuje do likvidace ke dni právní moci odsuzujícího rozsudku, kterým byl uložen trest zrušení právnické osoby.“ Jsme tedy trestnímu právu mnohem blíže, než by se na první pohled mohlo zdát.

Je tedy zcela přiléhavé a právně legitimní ptát se, zda skutečně nepochybně existují ty (Vámi tvrzené) údajné zákonné povinnosti, při jejichž nesplnění by mohl být uložen „trest“ pokuty či zrušení s likvidací právnické osobě SVJ(2000).

Faktem zůstává, že doplňování zákona extenzivním výkladem v neprospěch právnické osoby je projevem libovůle a jde o ústavně nepřípustný postup. Ale Vy se specializujete na ústavní právo, takže toto jistě víte …
------------------------------------------------------------

Mějte se pěkně, pane JUDr. Milane Cellare. Napsal jste: „… já Vás nemusím přesvědčit o svém tvrzení“. To skutečně nemusíte, pokud Vám ovšem nezáleží na Vaší odborné pověsti.

A protože jste se o zdůvodnění nepokusil ani nepokusíte, tato diskuse tím zřejmě končí. Děkujeme za Vaše příspěvky na tomto portálu. Kdybyste se přece jenom rozhodl zde uveřejnit PRÁVNĚ PODLOŽENÉ zdůvodnění Vašich tvrzení, jste vítán.

Vystudovaný právník, který nedovede svou věc přiléhavě zdůvodnit odkazem na právní předpis či judikaturu, je špatný právník. U soudu by pohořel. Nic mu nepomůže lamentování, že soudce „nechce poslouchat“ nepodložená tvrzení, nebo že senát „není schopen přijmout odlišný názor“, který ale není nijak právně odůvodněn.

lake

Vložil Magda3 (bez ověření), 11. Červen 2014 - 22:45

Milý pane Cellare, moc dlouho jste nevydržel a moc jste se nepředvedl. A na žádnou z otázek jste neodpověděl. Jestli jako právník nejste odborníkem na retroaktivitu, pak nechápu, jak můžete vědět, zda se stará SVJ musí podřídit NOZ. Možná by stálo za to, podívat se na to alespoň dodatečně? Ne? Když o tom píšete odborné články. Máme vám naslouchat a zkoušet rejstříkové soudy? Já čekala argumenty. Ale po těch rejstříkových soudech jsem od Vás vlastně nečekala už vůbec nic. Nevadí, žádný argument pro Vaše tvrzení jsme se nedozvěděli a nejspíš se ani nedozvíme, pak je asi úplně jedno, že nás opouštíte. Měje se pěkně. Já si zajdu na PRFUK na přednášku o nepravé retroaktivitě, abych se konečně dozvěděla odpověď na mou otázku. Snad to tam proboha vyučují. Magda

Vložil Magda3 (bez ověření), 11. Červen 2014 - 18:29

Pane Cellare, mile jste překvapil, že jste se zde znovu ukázal. Takže u mě jste si získal body za neohroženost. Ale nezlobte se, argument žádný nevidím. Jak je to prosím podle Vás s nepravou rektroaktivitou? Myslím obecně. Lze ji použít pro všechny osoby i ty, které zákon výslovně neuvede? Děkuji Magda

Vložil lake, 11. Červen 2014 - 19:01

Pan JUDr. Cellar napsal: „NOZ v § 3080 v bodě 60. zrušil ZoVB. Ten tedy již není součástí platného práva a nelze se podle něj nadále řídit.“

Toto je nepravdivé tvrzení. Pouhé zrušení právní úpravy do budoucna neznamená samo o sobě nic z toho, co se nesprávně domnívá pan Cellar. Naopak podle § 3028 NOZ platí kogentně, že na vlastnické i jiné právní vztahy, vzniklé před účinností NOZ, se i nadále použije dosavadní právní úprava. Tou je nepochybně zákon č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů a z něj odvozené stanovy SVJ(2000).
-------------------------------------------------------------

Pan JUDr. Cellar napsal: „Pokud by zákonodárce chtěl zachovat možnost využití (alespoň částečně) předchozí právní úpravy, mohl tak učinit způsobem, jakým se stalo např. v § 777 odst. 4 ZOK.“

Toto je zmatečné tvrzení. Panu Cellarovi jsem již doporučil prostudovat závěry Ústavního soudu o nepravé retroaktivitě (a dal jsem mu k tomu odkaz na judikáty Pl. ÚS 78/92, IV. ÚS 215/94, Pl. ÚS 21/96, I. ÚS 344/04). Zde jen krátce zopakuji, že Ústavní soud odmítl možnost zavést nepravou retroaktivitu právního předpisu pouhým opomenutím zákonodárce či pouhým mlčením zákona. Snaha pana Cellara „doplnit“ díru v zákoně extenzivním výkladem per analogiam je tedy protiústavní.

V právu platí naopak zásada „in dubio pro reo“. To v tomto případě znamená, že pokud zákonodárce neuložil výslovně povinnost právnické osobě SVJ(2000), aby se změnila a přijala právní úpravu platnou pro jinou právnickou osobu, pak platí, že SVJ(2000) takovou povinnost nemá. Zkrátka – jestliže něco v NOZ chybí, neznamená to uložení povinnosti. Naopak: smůlu má nepečlivý zákonodárce a zapomnětlivý stát.

Panu JUDr. Cellarovi bych v této souvislosti navrhl jako povinnou četbu Listinu základních práv a svobod. Jistě mu to objasní základní právní východiska mé argumentace:

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. Článek 4
(1) Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.

-------------------------------------------------------------

Pan JUDr. Cellar napsal: „Snad se shodneme alespoň v názoru, že SVJ jsou povinna, stejně jako jiné právnické osoby, přizpůsobit své názvy požadavkům NOZ.“

Nikoliv, v tomto se určitě neshodneme. Takový požadavek by byl zjevně protiústavní. Nemá totiž oporu v platném právu. Už jsem připomenul, že SVJ(2000) je právnickou osobou „upravenou tímto zákonem“ pouze pokud se týká obecných ustanovení NOZ o právnických odsobách (od § 118). NOZ neukládá právnické osobě SVJ(2000) žádnou povinnost ohledně bytového spoluvlastnictví, takže ani povinnost změnit název. Pokud se pan Cellar domnívá opak – ať cituje právní předpis. Vzhledem k tomu, že platí Ústava a nálezy Ústavního soudu o nepravé retroaktivitě, je zbytečné snažit se dovodit z absence právní úpravy v NOZ nějakou (v zákoně neuvedenou) povinnost.
-------------------------------------------------------------

Pane Cellare, dovolím si Vám na závěr připomenout jednoduchou otázku, kterou jsem položil v příspěvku http://www.portalsvj.cz/…arske-komory#…:
Ve kterém ustanovení NOZ je tímto zákonem upravena právnická osoba SVJ(2000) ve smyslu § 3041 NOZ?

lake

Vložil Pavel2014 (bez ověření), 6. Srpen 2014 - 14:40

Zaujala mne tato diskuse. Zpochybňuje se zde právní názor, který byl publikován v odborném notářském časopisu a rovněž v bulletinu advokátní komory. Nemohl jsem si nevšimnout, že přispěvovatel lake na tomto portálu velmi fundovaně odpovídá prakticky na cokoliv a určitě mnoha SVJ i konkrétním lidem pomohl. Zdá se mi ale, že tato právní rétorika už patří někam jinam než na portál SVJ, protože já ani většina návštěvníků tohoto webu, kteří nejsou vystudovaní právníci, si z této diskuse nějaký konkrétní závěr neodnesou a budou věřit spíše oficiálním autoritám.

Vložil SBD (bez ověření), 15. Červen 2014 - 2:06

Pan Cellara ti na tvoji srozumitelně postavenou otázku nedovedl odpovědět, a ta zněla:

Ve kterém ustanovení NOZ je tímto zákonem upravena právnická osoba SVJ(2000) ve smyslu § 3041 NOZ

Já ti na ni odpovím.

Explicitně to v NOZ nestojí.

Ale stojí to v judikatuře (nálezu, ÚS ČR, 2004) . Nález má právní sílu zákona. ÚS ČR nevidí rozdílu mezi „množinou vlastníků bytů“ a právnickou osobou, jejíž jsou členy.

Nahlédni na NOZ z jiného úhlu, hledej v něm, kde bude popsáno vlastnictví jednotky fyzickou osobou.

Až ta ustanovení nalezneš, nepokračuj v dalším hledání.

---
Mimochodem, od pana Cellara vůbec nič číst nebudu, podezírám jej, že je přisluhovač Družstev (jejich pacholek).

Vložil Evík, 11. Červen 2014 - 18:09

Vážený pane Cellare, metoda pokus omyl je před námi tak jako tak. Takže usuzovat na správný výklad podle chování jednotlivých rejst. soudů vidím jako ztrátu času i náš osud.

Na konci února tady uživatel Rextat napsal o své zkušenosti, z ledna letošního roku, kdy mu rejst.soud vzal zcela nové stanovy a to bez NZ. Takže Váš návrh pokus – možná omyl a možná to vyjde, není zrovna to na co tady většina z náš čeká. Evík

Vložil Juraj (bez ověření), 11. Červen 2014 - 17:53

Dobrý den pane Cellare,

předně bych rád podotknul, že si cením toho, že se zúčastňujete diskuse. K Vašemu návrhu mám technickou připomínku. Rejstříkový soud se v případě ne zcela jednoznačné úpravy choval v minulosti nepředpovídatelně a různě dle oblasti. Např. bylo zdokumentováno chování rejstříkového soudu v souvislosti s povinností zveřejňování účetní závěrky SVJ, kdy jeden soud zveřejňování u SVJ vyžadoval a jiný nikoli. Pokusem lze tedy zjistit, jak si danou věc vykládá daný rejstříkový soud. Což jistě může být zajímavé, ale moc to nevypovídá o správném výkladu.

Podstatnější mi přijde nějaké logicko-právní zdůvodnění, rozbor problému, kterým lze následně argumentovat u případného soudu. I soudci jsou totiž lidé a nemají nějaký zázračný recept na správný výklad zákona. Pokud výklad nebude jednoznačný, pravděpodobně si rádi poslechnou věcné argumenty obou stran a budou zvažovat, které zdůvodnění jim dává větší smysl.

Vložil Zdenek 22, 11. Červen 2014 - 17:42

Pane Cellare,

jak si vysvětlujete tyto 2 věty z § 1200/3 NOZ?

„Stanovy vyžadují formu veřejné listiny. To neplatí, zakládá-li se společenství prohlášením o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám ujednáním ve smlouvě o výstavbě.“

Zdenek

Vložil Milan Cellar, 11. Červen 2014 - 17:53

Já tomu rozumím tak, že v případě založení společenství prohlášením o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám ujednáním ve smlouvě o výstavbě není třeba notářský zápis, což je, myslím, konzistentní s naším článkem. Sám jsem ovšem zvědavý, jak se budou takové stanovy měnit. Co myslíte Vy?

Milan Cellar

Vložil Zdenek 22, 11. Červen 2014 - 20:52

Pane Cellare,

Pokud některé stanovy SVJ založených po 1. 1. 2014 nevyžadují formu veřejné listiny a tedy notářský záznam, vidíte někde důvod k tomu, aby tytéž stanovy byly měněny notářským záznamem?

Pokud stanovy SVJ vzniklých před 1. 1. 2014 nevyžadovaly formu notářského záznamu, vidíte někde důvod k tomu, aby tyto stanovy byly měněny notářským záznamem?

Jinými slovy, vidíte zde nějaký důvod, aby stanovy všech SVJ byly měněny notářským záznamem, jak tvrdíte ve svém článku?

Cituji: „Pokud tedy bude o změně stanov rozhodovat na svém zasedání shromáždění, musí být o tomto rozhodnutí pořízen notářský zápis.“

Zdenek

Vložil Evík, 10. Červen 2014 - 21:11

Pane Cellare, většina návštěvníků tohoto webu očekává od Vás především právní argumentaci k veskrze kritické oponentuře Vašeho článku od uživatele tohoto webu „lakeho“, kterým jste byl prostřednictvím tohoto portálu k právní argumentaci vyzván.
Jsem zklamaná, že Váš vstup na tento web se omezil jen na pouhý pozdrav nás laiků a uživatelů tohoto webu. Na druhou stranu z Vašeho vstupu na tento web je možno vycítit i to, že se dokážete ke kritice postavit čelem, takže věřím že se sem vrátíte a dočkáme se toho co všichni od Vás očekáváme.
 Děkuji

Evík

Vložil Rosťa (bez ověření), 10. Červen 2014 - 21:51

Evík,

buďte korektní, není pravda, že se vstup p. Cellara omezil jen na pouhý pozdrav. Polemizovat s p. lakem bych p. Cellarovi vůbec nedoporučoval. Pravděpodobně by se dočkal urážek.

Vložil Evík, 11. Červen 2014 - 8:24

Rosťo, Rosťa: „každá argumentace polemizující s lakeho argumentací bude lakem odmítnuta a označena za popletený blábol či nějak pobdobně. Váš názor, že argumentace publikujících právníků chybí je slepě převzaté tvrzení o laka.“

Prosím dejte odkaz na tu argumentaci od publikujících znalců na tento web. Kde jste tu argumentaci četl? Jinak neděláte nic jiného než jen čeříte vodu a slepě se držíte jednoho právního názoru aniž byste byl schopen ho sám obhájit.

Rosťa: A jak má p. Cellar vědět, zda šlo o opomenutí nebo záměr? On přece není autorem NOZ.“

Ale měl by umět jako publikující právník svůj názor obhájit a podložit právními argumenty. Výzva od lakeho byla naprosto jasná, stačí odpovědět na jeho položené otázky. Svůj názor publikuje v odborném časopise, řídit se tímto názorem bude možná i část odborné veřejnosti.
Jestli jste si nevšiml tak v jeho srdečném pozdravu na tomto webu byl i náznak toho, že k opomenutí v OZ mohlo dojít. M.Cellar napsal: „Naopak, já sám se nechám rád poučit v dané problematice. Nejsem z těch, kteří by si o sobě mysleli, že mají patent na moudrost“. „........I kdyby se ukázalo, že naše tvrzení nejsou správná, podstoupená námaha měla smysl“

Rosťo o mě a Magdě jste napsal, že slepě důvěřujeme lakemu. O nemyslím, si že z naší strany jde o slepou důvěru. Jen nejsme stádní a články publikujících právníků nepovažujeme automaticky za správný právní názor. Působím v SVJ ve výboru a bohužel se musím k něčemu přiklonit a své kroky v SVJ nějakému právnímu názoru podřídit.

Rosťa: „buďte korektní, není pravda, že se vstup p. Cellara omezil jen na pouhý pozdrav. Polemizovat s p. lakem bych p. Cellarovi vůbec nedoporučoval. Pravděpodobně by se dočkal urážek.“

Rosťo, nepíšete pravdu. Vstup pana Cellara na tento web nepřinesl očekávané tj. právní argumentaci. Nikdy jsem si na tomto webu nevšimla toho, že by za odbornou argumentaci podloženou odkazem na příslušné právní ustanovení v zákoně či judikatůře byl kdokoliv a kýmkoliv urážen. Pejorativních narážek se zde dostalo jen opravdovým ignorantům,čemuž rozumím a mám pro to plné pochopení. Evík

Vložil Rosťa (bez ověření), 11. Červen 2014 - 9:43

Evík, napřed jste psala, že se vstup p. Cellara omezil jen na pouhý pozdrav. Můj nesouhlas s tím jste dokonce označila za nepravdu. Pak v rozporu s tím uvádíte, že M.Cellar napsal: „Naopak, já sám se nechám rád poučit v dané problematice. Nejsem z těch, kteří by si o sobě mysleli, že mají patent na moudrost“. „........I kdyby se ukázalo, že naše tvrzení nejsou správná, podstoupená námaha měla smysl“. Sama vyvracíte, že se vstup p. Cellara omezil jen na pouhý pozdrav. Nějak se v tom zamotáváte.

Odkaz na argumentaci např. p. Mírovské jsem přece už dal níže http://www.portalsvj.cz/…lzi-a-penize#…

Myslím, že zbytečně spolu s Magdou neustále škemráte o vyjáření p. Cellara k lakeho názoru. S hulvátem opravdu nemá smysl polemizovat.

Vaše vyjádření že: Pejorativních narážek se zde dostalo jen opravdovým ignorantům,čemuž rozumím a mám pro to plné pochopení. svědčí o Vaší pomýlené představě slušného a korektního vyjadřování. Nahlédněte na příspěvek zde: http://www.portalsvj.cz/…tisek-korbel#… , snad se Vám konečně otevřou oči a pochopíte, že všichni tam citovaní odborníci nejsou ignoranti, kteří si zaslouží pejorativních nařážek. Ostatně, nemyslíte, že pejorativní narážky je velmi slabým označením pro lakeho výrazy jako blbečci, tupci, nevzdělanci, právní žumpa, popletenci apod.

Vložil lake, 11. Červen 2014 - 14:35

Rosťo, opět mlátíte prázdnou slámu. S chybějící argumentací pana Korbela jsem se přece vyrovnal v příspěvku http://www.portalsvj.cz/…tisek-korbel#….

Nemáte k tomu vůbec nic, co byste mohl dodat.

S Vaším opakovaným poukazováním na nesmysly paní Petry Mirovské je to totéž. Když jsem Vás vyzval, abyste tedy uvedl jediný její platný argument, pospíšil jste si s tvrzením, že to neuděláte, že nejste právník a že tomu nerozumíte.

Tak proč zde vůbec o věci píšete? Zde nejste u piva a nediskutujete o fotbale. Váš názor na věc, které nerozumíte, je bezvýznamný jako kozí pšouk. Mějte se pěkně.

lake

Vložil Rosťa (bez ověření), 11. Červen 2014 - 14:39

Můj názor je stejně významný jako názor Magdy, Evík a většiny ostatních diskutujících laiků. Proč jsem opakovaně upozorňoval na názor Petry Mírovské? No protože to Evík opakovaně žádala a tvrdila, že publikující právníci žádné vyjádření k Vašim námitkám a dotazům neuvedli.

Vy označujete každý odlišný názor od Vašeho za nesmysl. Petra Mírovská a jiní zástupci odborné veřejnosti mají jiný názor než Vy. Díky Vašim urážkám však s Vámi už kumunikovat nebudou a nikdo se jim ani nemůže divit.

Vložil Evík, 11. Červen 2014 - 15:05

Rosťo přece se neurazíte

Lake napsal„Váš názor na věc, které nerozumíte, je bezvýznamný jako kozí pšouk.“

Vždyť je to pravda a pro pravdu se každý zlobí.

Rosťa napsal „Můj názor je stejně významný jako názor Magdy, Evík a většiny ostatních diskutujících laiků.“

Tak se prostě smiřte s tím, že názor Evíka, Magdy a většiny ostatních diskutujících laiků je bezvýznamný jako kozí pšouk. :-). Já s tím nemám problém a Magdě se pro jistotu omlouvám. Ale mě to prostě pobavilo. Přeji hezký den Rosťo.

Evík.

Vložil Magda3 (bez ověření), 11. Červen 2014 - 18:53

Evík, já naprosto souhlasím, že můj názor je bezvýznamný jako kozí pšouk :-). Jsem s tím smířena :-). Mějte se moc pěkně! Magda

Vložil Rosťa (bez ověření), 11. Červen 2014 - 15:49

Evík,

jak jste na to přišla, že jsem se urazil, nebo jsem se zlobil. Vždyť jsem napsal jen to, že můj názor je stejně významný jako názor Magdy, Evík a většiny ostatních diskutujících laiků. Pokud bych se urazil, nebo bych se zlobil, tak bych k tomu napsal úplně jiný komentář, nemyslíte?

Vložil Ladislav Halada, 11. Červen 2014 - 15:07

Jak vidíte nejsem ani Evík,ani Magda,ale jste opět u diskuse nabuřelosti p.Lake. Já jsem si v poslední době užil dopisování na toto téma dost i když jsem byl Magdou nazván blbem i když psala že níc neví ale přesto zakvákala,která tímto se do sporu nakýblovala a ochránila svého Evíka. Už to nekomentuji,nechci si dále s nima dopisovat i když mám času dost, Vám p.Rosťo ještě jednou děkuji za zveřejněné www.odkazy o hulvátském chování misra,L. No, ale i tak většina lidí na tomto portálu nemá zájem se na jeho chování podívat a tvrdí s chválou pravý opak..Držím Vám palce při korespondenci mezi jmenovanémi děvčaty. Hodně zdaru,ať mám s úsměvem co sledovat a číst.Díky .Ladislav

Vložil Magda3 (bez ověření), 10. Červen 2014 - 19:38

Milý pane Cellare, jenom doufám, že se na tento portál vrátíte a obhájíte si to, co jste napsal. A doufám také v to, že pokud zjistíte, že jste se mýlil, tak svůj názor opravíte i v uvedených periodikách. Každý se může mýlit. Jsem zvědavá, zda jste takový formát, že chybu uznáte dřív, než se Vaším článkem začnou řídit ostatní notáři. Děkuji Magda

Vložil Rosťa (bez ověření), 10. Červen 2014 - 21:05

Magdo, a můžete uvést konkretně, co chcete obhajovat? Těch tvrzení v článku je řada, ke kterému máte výhrady?

Vložil Evík, 10. Červen 2014 - 21:15

Nejsem sice Magda, ale myslím že je to přece jasné. Psal to lake i Pavel, takže především jde o obsenci přechodových ustanovení v OZ. Záměr? Opomenutí?Důs­ledek? Evík

Vložil Magda3 (bez ověření), 10. Červen 2014 - 21:34

Evík, děkuji, je to jak píšete. Rosťo, myslím že jenom v tomto vlákně je dotazů dost a že já bych je lépe neformulovala. Úplně by mi stačilo, kdyby pan Cellar odpověděl na dotazy, které mu zde položil lake. Magda

Vložil Rosťa (bez ověření), 10. Červen 2014 - 22:06

Magdo, snad vážně neočekáváte, že by p. Cellar měl odpovídat na otázky hulváta, který před položením dotazu o p. Cellarovi uvedl: „Mám stále dokola psát o blábolech neználků, že to jsou bláboly neználků? Vždyť to přece poznáte sami, že Trčková a Cellar buď NOZ vůbec nečetli a jen odněkud opisovali; nebo NOZ četli, ale neporozuměli obsahu zákona. Až budu potřebovat nějakou informaci o postavení prezidenta v ústavním systému České republiky, zeptám se možná pana Cellara. Ale o bytovém vlastnictví mne poučovat nemůže, poněvádž z prvních dvou jeho vět mám tušení, že o tom neví nic.

Vložil lake, 11. Červen 2014 - 6:12

Vážený Rosťo, nebudte směšný. Pan Cellar neváhal napsat sem srdečný pozdrav všem diskutujícím. Když mu nečiní potíže nás všechny pozdravit, jistě mu nečiní potíže ani dát odpověď na jasné dotazy mé a pana Pavla. Pročpak k tomu pozdravu rovnou nepřipojil právní zdůvodnění svých tvrzení?

Jistě mu nebude činit potíže odpovědět nám: Ve kterém ustanovení NOZ je upravena právnická osoba SVJ(2000) ve smyslu § 3041 NOZ?

• Postačilo by, aby pan JUDr. Cellar citoval alespoň jedno ustanovení NOZ, ve kterém je definováno SVJ(2000) jako právnická osoba „upravená tímto zákonem“ a řídící se NOZ ve věcech bytového spoluvlastnictví.

• Postačilo by, aby pan JUDr. Cellar citoval alespoň jediný odstavec NOZ, ve kterém je upraveno SVJ(2000). (Nemíním obecnou část o právnických osobách v § 118 až § 209, protože tím se pan Cellar v diskutovaném článku nezabýval).

• Postačilo by, aby pan JUDr. Cellar citoval i jen jedinou větu z NOZ, ve které je alespoň jedním slovem zmíněna existence padesáti tří tisíc právnických osob SVJ(2000), které vznikaly podle ZoVB od 1.7.2000 do 31.12.2013.

• Pan JUDr. Cellar by nám mohl poslat (kromě milého pozdravu) i sdělení kde v NOZ se skrývá nezbytné přechodové ustanovení s tímto zněním:

(1) Společenství vlastníků jednotek vzniklá podle zákona č. 72/1994 Sb. se považují za společenství vlastníků vzniklá podle tohoto zákona.
(2) Vlastnictví společných částí domu a pozemku podle dosavadní právní úpravy se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona mění na bytové spoluvlastnictví podle tohoto zákona.

Tak tedy – kde to všechno v NOZ je, pane doktore? Toto není ironie. Opravdu by mne zajímalo kde v NOZ jste toto objevil, když jste to publikoval v časopisu Notářské komory jako hotovou věc, bez jakéhokoliv právního zdůvodnění.

Nenašel to v NOZ ani náměstek Korbel, ani stará Blažková, ani JUDr. Petr Vochvesta z kanceláře Zoufalý a partners, ani expertní skupina KANCLu mi na tento můj dotaz nepodpověděla. Asi to tam taky nenašli. A dokonce to v NOZ nenašel ani sám profesor Karel Eliáš, autor NOZ. A ten určitě ví, co tam je napsáno … Nebo ani on to neví?

Vy přece dobře víte, pane doktore Cellare, že bez výslovné právní úpravy nelze zavést retroaktivitu právního předpisu, že? Vy dobře víte, že nepravá retroaktivita nemůže být nastolena pouhým opomenutím zákonodárce, ani pouhým extenzivním výkladem právní normy, že?

lake

Vložil Rosťa (bez ověření), 10. Červen 2014 - 21:30

A jak má p. Cellar vědět, zda šlo o opomenutí nebo záměr? On přece není autorem NOZ.

Důsledek? O tom, zda se většinová veřejnost vč. p. Cellara mýlí a jaké by to mělo následky může rozhodnout jedině soud.

Vložil Magda3 (bez ověření), 10. Červen 2014 - 21:54

Rosťo, snad si pan Cellar umí při svém vzdělání obhájit svůj názor. A pokud publikuje tvrzení: „Od 1. 1. 2014 se právní úprava společenství vlastníků přesunula přímo do nového občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb. (…).“ a někdo tvrdí pravý opak , pak předpokládám, že nám pan Cellar vysvětlí, proč je právě ten jeho názor v pořádku. Pevně věřím, že i soudy budou argumentovat, a né si vymýšlet, jak se jim to zrovna bude hodit. My se musíme Rosťo zařídit už teď. Tak jak to uděláme? Budeme věřit právníkům, kteří sice publikují, ale argumentace chybí, nebo se zařídím dle lakeho, který svůj názor umí podložit. Magda PS…a každopádně si počkáme i na tu judikaturu (myslím že první vlaštovka zde již proběhla)m.

Vložil svjdukelská111, 11. Červen 2014 - 9:05

Chtěl bych jen podotknout, že spoluautorkou zmíněného článku a je pod ním podepsána je Mgr. Svatava Trčková. Ta se zatím k článku nevyjádřila. Proč asi? A to přesto, že jsem ji k tomu emailem vyzval.

Vložil Magda3 (bez ověření), 11. Červen 2014 - 19:40

To mě vůbec nepřekvapuje. Ale myslím, že už si tuto diskusi čte :-). A snad to bude mít nějaký vliv na její názor.Pěkný den Magda

Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 11. Červen 2014 - 8:59

Magdo, Vy jste dlouhodobě masírována lakeho názory a máte jasno – jediný lakeho názor je správný. Na rozdíl od Vás bych se jako laik neprávník neodvážil tak jednoznačně hodnotit názory právníků odborníků. Potvrzuje to Vaše vybízení p. Cellara k opravě a uznání své chyby, pokud se ukáže, že jeho názor nebyl správný. Proč k tomu samému nevybízíte také p. lakeho, v případě že by se ukázalo, že není správný jeho názor? Garantuji Vám, že pokud by soudy rozhodly v neprospěch lakeho výkladu, že lake nikdy jejich názor neuzná, označí je za popletence, tupce, nevzdělance, právní žumpu s prasečími výklady, možná za blbečky či jiným podobným způsobem.

NOZ je pasvil. Za to, že připouští různé právní výklady nemohou autoři těchto výkladů. Ani p. Cellar, ani ostatní odborná veřejnost. Můžou za to autoři zákona či zákonodárci, kteří zákon schválili, či svou lidovou tvořivostí při schvalování pozměnili. Za vládu, jejíž ministerstva návrh zákona vytvořily, a za zákonodárce si můžeme všichni, kteří jsme si je zvolili.

Vložil lake, 11. Červen 2014 - 12:51

Kolemjdoucí napsal: „NOZ je paskvil. Za to, že připouští různé právní výklady nemohou autoři těchto výkladů. Ani p. Cellar, ani ostatní odborná veřejnost. “

Kolemjdoucí, Vy jste korunovaný popleta. NOZ v této věci nepřipouští žádné „různé právní výklady“. NOZ je zcela jednoznačný v tom, že upravuje pouze právnické osoby SVJ(2012) a o stávajících SVJ(2000) se nezmiňuje ani jediným slovem. Nepotřebujete žádný právní výklad, abyste to zjistil.

Pan Cellar samozřejmě nemůže za případnou „nejednoznačnost“ NOZ. Ale pokud snad není schopen podat svůj vyargumentovaný právní výklad zákona, ať o tom tedy nepublikuje v odborném časopise Notářské komory. Já jako čtenář odborného článku mám legitimní právo se jej veřejně ptát jak ke svým vývodům došel a čím je schopen je podložit.

lake

Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 11. Červen 2014 - 13:31

Lake,

to je Váše domněnka a subjektivní názor, že p. Cellar není schopen podat svůj vyargumentovaný právní výklad zákona. Vy jako čtenář odborného článku máte legitimní právo se ho veřejně ptát, jak ke svým vývodům došel a čím je schopen je podložit, on ovšem nemá povinnost odpovědět, zvláště hulvátovi, který současně s dotazem uvede: "„Mám stále dokola psát o blábolech neználků, že to jsou bláboly neználků? Vždyť to přece poznáte sami, že Trčková a Cellar buď NOZ vůbec nečetli a jen odněkud opisovali; nebo NOZ četli, ale neporozuměli obsahu zákona. Až budu potřebovat nějakou informaci o postavení prezidenta v ústavním systému České republiky, zeptám se možná pana Cellara. Ale o bytovém vlastnictví mne poučovat nemůže, poněvádž z prvních dvou jeho vět mám tušení, že o tom neví nic.“

To se domníváte, že by měl každý publikující právník povinnost zadarmo a zrovna na Vašem portále podávat nějaké právní výklady?

S tím strašením náhradou škody jste mě pobavil. Vaše tvrzení, že šlo o nesprávnou informaci, by musel napřed potvrdit soud, nestačí Vaše přesvědčení. V době kdy byla publikována prokazatelně korespondovala s výkladem odborné veřejnosti, žádný soud by ji za pochybení p. Cellara nepovažoval.

Vložil Magda3 (bez ověření), 11. Červen 2014 - 10:40

Kolemjdoucí, jak jsem psala, snažím se číst všechny názory. Dokonce jsem v knihovně oprášila teorii práva, abych si přečetla něco o nepravé retroaktivitě. K čemu mám prosím vybízet lakeho? Aby nám své názory podložil? To snad ne? Vždyť už mnoho měsíců nedělá nic jiného, než nám předkládá své argumenty. Jeho trpělivost je neuvěřitlená. Nejsem právník, ale snad si přeci každý z nás dělá nějaký názor. Já si ho dělám podle toho, jaké slyším argumenty. Vy nejspíš podle toho, kdo právní názor pronesl. Ať mě někdo přesvědčí, že se stará SVJ neřídí ZoVB, byť nejsou výslovně uvedena v přechodných ustanovení. Vždyť to snad není pro právníka tak těžké, ne? Ale ať to prosím podloží argumenty, né domněnkami. Vyzvala jsem pana Cellara k tomu, aby svou chybu uznal pokud zjistí, že se mýlil. Nemusí to dělat zde. Stačí, když dá vědět ostatním notářům. Neboť i mezi notáři jsou ovce. Stejně, jako mezi voliči, kteří volí naše zákonodárce. Pak to má k něčemu vypadat. I přesto přeji pěkný den. Magda

Vložil Rosťa (bez ověření), 11. Červen 2014 - 10:59

Magdo,

Vy nepochopíte, že se p. Cellar opírá o názor odborné veřejnosti. Např. komise KANCL, jehož členy jsou zejména zástupcijustice: OS, MS, VS, NS, NSS, profesních komor: notáři, advokáti, exekutoři,aka­demické obce: PF Praha, Brno, Olomouc, ministerstev: MS, MF, MMR.

Lake nesouhlasí s názorm Kanclu např. v otázce § 3041 v souvislosti se starými SVJ. Až budou rozhodovat soudy, myslíte, že se budou rozhodovat v souladu s tím, co schválili jejich zástupci v Kanclu, nebo s lakeho názorem? Nechci nic předjímat, za pravděpodobnější však považuji první variantu.

Vložil Magda3 (bez ověření), 11. Červen 2014 - 11:11

Rosťo, pokud skončím u soudu, budu se snažit argumentovat. A budu doufat, že žádné soudy nebudou rozhodovat na základě toho, co schválili kamarádi v Kanclu, nýmbrž budou rozhodovat na základě zákonů ČR. Pokud se p. Cellar opírá o názor odborné veřejnosti a nemá svůj vlastní, tak asi jeho články velkým přínosem nebudou. Pak nerozumím tom, co zde vlastně dělal. Magda

Vložil Rosťa (bez ověření), 11. Červen 2014 - 14:06

Magdo,

všichni chtějí rozhodovat na základě zákonů, ono však záleží na výkladu těchto zákonů. Soudy se ve svých výrocích velmi často odvolávají na názory publikujících odborníků. Nejde o to, že by se chtěli rozhodovat podle toho, co schválili kamarádi. Soudci, kteří rozhodují, nejsou odborníci na všechno, často si vypomáhají názory uznávaných odborníků. Do Kanclu byli vybrány uznávané osobnosti, že budou soudcům jejich publikovaná stanoviska nápomocným vodítkem je logické.

Vložil Magda3 (bez ověření), 11. Červen 2014 - 18:46

Milý Rosťo, předně, pokud s vámi nesouhlasím, tak to určitě neznamená, že vám ubírám právo mít jiný názor. Samozřejmě je to v naprostém pořádku. Mějte svůj názor a diskutujte. Pokud proti sobě staneme u soudu, tak si to představuji asi tak: Magda bude argumentovat tím, že v zákoně chybí přechodná ustanovení a tudíž se stále řídí podle ZoVB. Rosťa bude argumentovat tím, že se řídí novým občanem, protože to řekl pan ten, ten a ten. Rozdíl mezi námi je ten, že já se moc nekoukám na to, kdo je autorem článku, ale na to o čem ten článek je. A pokud koukám na obsah, pak lake je ten, kdo mě přesvědčil na plné čáře. Pánové a dámy, na které se odkazujete vy nikoli. Takže ve vašem případě mám dojem, že se přikloníte k názoru odborných autorit, protože si neumíte udělat názor sám. Magda

Vložil Evík, 11. Červen 2014 - 9:26

Pro Kolemjdoucí: Kolemjdoucí napsal:„Proč k tomu samému nevybízíte také p. lakeho, v případě že by se ukázalo, že není správný jeho názor“

Já to vidím trochu jinak Lake napsal p. Cellarovi kde vidí jeho právní názor za nesprávný a uvedl jasné právní argumenty. Vyzval p. Cellara, aby tento svůj názor obhájil konkrétním právním ustanovením a uveřejnil to na tomto webu. P. Cellar zatím mlčí. Vaše výzva Magdě je předčasná.
Názor lakeho vyvrácen vyargumentován nebyl zatím nikým s oslovených a to ani p. Cellarem.Leč ten jako jediný aspoň trochu komunikoval. Všichni ostaní zainteresovaní mlčí.

Evík

Vložil Rosťa (bez ověření), 11. Červen 2014 - 9:59

Evík, Váš názor, že všichni ostatní mlčí je Váš blud. Už potřetí Vám dávám odkaz na obsáhlou argumentaci p. Mírovské http://www.portalsvj.cz/…lzi-a-penize#…

Argumentace většinové odborné veřejnosti se opírá o § 3041, hovořil o tom několikrát Pavel, vyhledávat to nebudu, Vás to stejně nepřesvědčí a já ani nikoho přesvědčovat nechci. Ať si to vyříkají mezi sebou odborníci. Opět Vás musím upozornit, že zde s lakem polemizovat nikdo z odborníků nebude, dobře vědí, že s hulvátem to nemá smysl a nejsou zvědaví na lakeho urážky.

Vložil Evík, 11. Červen 2014 - 14:34

Rosťo, vyjádření P. Mírovské jsem četla a četla jsem i vyjádření Lakeho k p.Mírovské a je to stále pořád dokola. Takže přesně tak jak napsala p. Mírovská já se prostě přikláním k onomu názoru blogera, a své další kroky v SVJ co by člen výboru tomu přizpůsobím. Rozhodně se nechystáme propadat panice a upravovat naše stanovy. Hlasování per rollam máme ve stanovách od listopadu 2013, a klidně si počkáme až na tu judikaturu.

Rosťa napsal:“Nahlédněte na příspěvek zde: http://www.portalsvj.cz/…tisek-korbel#… , snad se Vám konečně otevřou oči a pochopíte......“

Znám, sledovala jsem tuto diskusi a pochopila jsem to úplně jinak.

Rosťo chodím na tento portál dost dlouho a myslím si, že jsem dostatečně inteligentní na to, abych si dokázala udělat vlastní názor.Nejsem a ani nechci být fanatický zastánce či obhájce lakeho stylu a jeho způsobů sdělení na tomto portálu. Já na nich ale opravdu nevidím nic co by mě pobuřovalo, či dokonce utvrzovalo v tom, že překračuje hranice slušnosti, naopak se mi líbí. Lake napsal: „Prasečí právo vítězí všude a s ním se táhne smrad a nejistota a pocit, že stát nedokáže ochránit své občany v tom nejzákladnějším: právo vlastnit majetek, právo na právní jistotu v běžných každodenních vztazích.“

Opravdu zde nevidím nic urážlivého a pejorativního a hlavně adresného konkrétnímu autorovi. Až kolemjdoucí vypsal ony autory označil je za adresáty lakeho sdělení s poukázáním na to, že lake je hulvát.

Sdělení lze podat různými způsoby a lakeho jsou svérázná, trefná ale ne hulvátská.

Evík

Vložil Magda3 (bez ověření), 11. Červen 2014 - 10:59

Rosťo, obávám se, že zde nikdo nepolemizuje s lakem proto, že nemá argumenty. Dotaz zde položil i Pavel. Jestli chcete, můžete založit jiné vlákno a dotaz můžete panu Cellarovi položit vy. Výsledek bude stejný. Zkuste se soustředit na obsah, nikoli na formu. Jinak zde nebudete mluvit o problému, který zde řešíme, ale o osobách, které píšou. A nevím jak ostatním, ale mně to moc přínosné nepřipadá. Spíš mi to bere čas.Magda

Vložil Pavel, 10. Červen 2014 - 19:52

Pane Cellare,

děkuji, že jste nám popřál hezké léto.

Nicméně pokud byste si našel čas, většina čtenářů tohoto webu by raději uvítala odborný názor, než formální přání.

Nepovedený NOZ, do kterého byla narvána na poslední chvíli i pasáž o bytovém spoluvlastnictví, má výslovné přechoďáky pro všechny typy právnických osob kromě SVJ. Velký tvůrce NOZu buď měl nějaký záměr nebo to prostě opomenul. Kdyby byl jasný přechoďák, tak se nemusí 55 000 SVJ nervovat podle jakého práva má vlastně postupovat.

Jaký máte názor na důvod chybějícího výslovného přechoďáku o SVJ?

Nemůže absence výslovného přechoďáku k SVJ způsobit, že se stará SVJ i nadále řídí starým zákonem o vlastnictví bytů?

Děkuji za odpověď.

Hezký den!

Pavel

Vložil petr.tichy (bez ověření), 10. Červen 2014 - 19:06

Problém je, že váš právní názor velmi pravděpodobně převezmou notáři. Sám jsem v minulosti narazil na notářku, která nechtěla udělat notářský zápis s odvoláním na článek, ačkoli jsme se jí s advokátem snažili vysvětlit, že ten článek se týká úplně něčeho jiného, nebudu zde rozebírat o co šlo, ale notáři se bohužel odbornými články řídí.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".