Správa domu bez účasti společenství

Vložil Anonymous, 27. Únor 2012 - 18:47 ::

Společenství je oprávněno činit právní úkony, především uzavírat smlouvy ve věcech správy domu (praví tak totiž § 9a/1 ve spojení s § 9/14b ZoVB).

Znamená to, že správa domu může být (v domě, kde ze zákona vzniklo společenství) zajištěna i jinak než prostřednictvím společenství?

Nebo je (někde jinde než v ZoVB) vyloučeno, že by (v domě, kde ze zákona vzniklo společenství) správa domu mohla být zajištěna jinak než prostřednictvím společenství?

(Jasno ve věci má Hasičský záchranný sbor České republiky, která pokládá společenství nikoliv za pouhého správce, ale dokonce za provozovatele technického vybavení domu, kde ze zákona vzniklo společenství. Názor HZS ČR jednak v jiném kontextu nemusí být rozhodující a jednak se správou (ani provozem) technického vybavení domu nevyčerpává náplň správy domu.)

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 27. Únor 2012 - 20:48

  K otázce kdo zajišťuje správu domu:
  Nejvyšší soud ve dvou rozsudcích dovodil, že správa domu přechází na SVJ ze zákona okamžikem volby jeho statutárního orgánu. Citace z judikátů viz http://www.portalsvj.cz/…m-vzniku-svj#…
  SVJ tedy při správě domu nelze nějak obejít.

  K otázce kdo provozuje technická zařízení domu:
  Provozovatelem zařízení je podle ObčZ vždy vlastník, pokud neprokáže, že svou odpovědnost přenesl smluvně na jinou osobu. V žádném případě nelze dovodit, že by provozování mělo automaticky přejít na SVJ. Provozování technických zařízení domu přechází z původního vlastníka vždy na vlastníky jednotek. Viz http://www.portalsvj.cz/…povinnosti-0#… .
  ZoVB se nezmiňuje o tom, že by provozování přešlo jaksi automaticky na SVJ. K tomu by musela být výslovně uzavřena smlouva mezi vlastníkem a provozovatelem (např. smlouva s provozovatelem kotelny či výtahu, smlouva mezi vlastníky a SVJ – tedy nejspíše stanovy jako smlouva sui generis).

  HZS ČR se tedy mýlí – ostatně jejich právník předvedl své maximum, když napsal nesmysl, že „SVJ je vlastníkem domu“http://www.portalsvj.cz/…vnich-vchodu#…

  lake

  Vložil Pozorný čtenář (bez ověření), 27. Únor 2012 - 21:09

  Vložil lake, 27. Únor 2012 – 20:48

  „SVJ tedy při správě domu nelze nějak obejít.“

  Lituji, ale shora uvedené nelze z uvedených judikátů ani při nejlepší vůli vyčíst. Ty řeší (pouze):

  Od kterého dne vykonává SVJ správu domu (ode dne účinností volby svého statutárního orgánu),

  kdy končí výkon správy bytovým družstvem, vykonávalo-li správu domu.

  V žádném z uvedených judikátů se nepíše, že by nemohl vykonávat správu někdo jiný než SVJ. To, že má právo či pověření někdo (např. právo provozovat vázanou živnost), ještě někomu jinému (v daném případě zejména vlastníkovi domu, ale takto speciální původní otázka nebyla) nezakazuje vykonávat totéž (byť ve stejném domě, byť týkající se stejné věci).

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".