Řeši se reklamace a případné soudní řízení s firmou, která prováděla rekonstrukci jako SVJ když je újma jen u 1 bytu?

Vložil Anonymous, 11. Květen 2010 - 21:08 ::

Zajímalo by mne, jaký je správný postup s reklamací po rekonstrukci. Firma jednoznačně pochybila – zápis znalce, který vše hodnotil. Bohužel se vše táhlo 2 roky, než se vůbec začala situace řešita to i vinou správce, protože situaci mokrých zdí v bytě podcenil. Když byla po dvou letech situace neúnosná – v bytě stále mokré zdi, plíseň čím dál horší, teprve pak se přizval znalec a zjistilo se, že firma neodvedla kvalitní práci ( chybné zakončení střechy). Máme byt v nejvyšším patře. Nyní nám bylo oznámeno, že pokud nebude firma solidní a nebude chtít zaplatit opravu v bytě, újmu na zdraví, zvýšenou spotřebu elektriky( museli jsme nainstalovat vysoušeče)apod…je celý problém pouze na naší rodině, jako vlastníku bytové jednotky, kde se problém projevil. SVJ s tím prý nemá nic společného. Nám se tento postup zdá nesprávný. My jsme si jako jedna rodina tuto situaci nezavinili a jelikož jde o firmu, kterou schválilo celé SVJ, tak by se situace měla i řešit jako věc SVJ, i přesto že se následky projevily pouze v našem bytě, což je logické, když máme byt v nejvyšším patře. Jde o to, že pokud firma nebude svolná k opravám i v bytě, jako následku, ale jenom vady, kterou udělala, jako příčině, tak nám nezbyde nic jiného, než se s ní soudit o vynaložené náklady spojené s vysoušením bytu, újmě na zdraví, celkové dezinfekci zdí, nových maleb apod. Jako samostaná bytová jednotka máme ale menší šance a také bychom měli samostatné výdaje s právníky pouze my a né SVJ.
Jak se takové situace řeší? Je to věc všech a nebo jen vlastníka poškozeného bytu? Děkuji

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil milan_dux, 14. Květen 2010 - 22:10

  Náš případ se nápadně podobá úvodnímu dotazu. My jsme zatím bezmocní proti vedení výboru SVJ. Marně hledáme právníka, který by se ujal naší věci:

  Před téměř pěti roky (2005) jsme si koupili byt v paneláku, v posledním patře. Rovná střecha byla čerstvě po rekonstrukci. Do roka nám došlo, že vydatná vlhkost jedné stěny v ložnici pochází odněkud zvenčí. Obvodový panel je narušený, rozpraskaný, celá fasáda domu hojně zalepovaná. Požádali jsme výbor SVJ o opravu nových prasklin, což zajistili. Promáčení ale nerušeně pokračovalo. Žádali jsme výbor i správce, aby zjistili příčinu a odstranili ji, žádali jsme opakovaně, protože už se zdráhali byť jen odpovědět. Sami jsme se snažili najít řešení. Námi dotazované odborné firmy doporučovaly sondy do střechy, což jsme ze své pozice zajistit nemohli. Potýkali jsme se s plísní, opadávajícím štukem a netečností výboru SVJ. To trvalo další dva roky, pak nám na schůzi SVJ místopředseda výboru oznámil, že ta firma, co dělala rekonstrukci střechy, se jim neozývá. Brzy nato nás správce i se zmíněnou firmou pozvali na střechu. Ukázali nám, laikům, lepenkový povrch, zánovní, bez viditelných vad. Namísto hlubšího ohledání střechy se nám snažili vnutit výklad o kondenzované vlhkosti – i v létě při převážně otevřeném okně.

  Střecha je dosud v záruce.

  Letos se předseda a místopředseda výboru SVJ dohodli (ostatní členové výboru smí leda přikyvovat) se svým známým podnikatelem, že provedou zateplení v rámci programu „Zelená úsporám“. Přišli spolu na shromáždění SVJ s hotovou věcí a že prý to spěchá. Asi nikdo z přítomných vlastníků ničemu příliš nerozuměl. V průběhu dalších dní jsme si tedy sháněli vše dostupné, jak o rekonstrukcích paneláků, tak o naší situaci. Zatím víme:

  • podnikatel má certifikát (oprávnění k pracím v rámci programu „Zelená úsporám“) pouze na výměnu oken, vše ostatní prý zajistí subdodavatelsky s nejméně třemi dalšími firmami;
  • pojem „stavební dozor investora“ je chápán asi tak jako sprosté slovo;
  • v zadání projektu byla zcela opomenuta „prkotina“, jako je prolitý panel a drolící se atiky (místy ručně loupatelné);
  • projekt byl podán na kraji, výbor SVJ a pan podnikatel upozorňují, že dotaci nemusíme dostat. Zjevně podceňují fakt, že toto závisí na splnění podmínek pro získání dotace – výběr firem, kvalita prací, správnost vyúčtování;
  • střecha je uznaná jako špatná a bude se muset předělat (zateplená je třetina, lemy jsou přilepeny opačně … Stála více než 1,6 milionu Kč);
  • dokumenty (zápisy ze shromáždění SVJ, smlouvy disponující naším vlastnictvím) schraňuje vedení výboru, pokud existují, a nedá vlastníku nahlédnout ani po písemné žádosti s doručenkou;
  • od loňského července, kdy čtyřem členům výboru vč. předsedy a místopředsedy a celé kontrolní komisi vypršel mandát, pokračovalo naše SVJ toliko o jednom platném členu výboru až do letošních březnových voleb SVJ;
  • jestli zateplení provedou „po svém“, jak se nechali slyšet, spláčeme nad vejdělkem, viz střecha.

  Výbor SVJ svým jednáním poškozuje náš majetek. Ložnici máme neobývatelnou, příčina zatékání nezjištěna, zato domem kolovala anonymní „petice“ za moje odvolání z komise kontrolní. (Byl jsem zvolen letos v březnu, mám v úmyslu účastnit se všech jednání výboru SVJ, zajímá mě především tok finančních prostředků našeho SVJ.) „Petice“ byla podepsaná též vedením výboru vč. rodinných příslušníků.

  Naprostá většina zdejších vlastníků zaplatila za své byty (kromě 35 let nájmu) symbolických 20–30 tisíc Kč a jsou „rádi, že to ti dva dělají, protože kdo by to dělal a zadarmo, oni už v tom umějí chodit“. V tom posledním mají pravdu. Velká část vlastníků jsou důchodci, často samotné vdovy.

  Po vyčerpání všech možností hledáme pomoc právníka, který je ochoten zastupovat dotčená práva občana proti spolku. Věřili byste, že je k nenalezení? Jímá nás hrůza, že výroky neprůstřelné paní Pavliny- http://www.portalsvj.cz/…etnictvi-svj – jen výstižně charakterizují zakonzervovanou­ praxi.

  Vložil Jana999 (bez ověření), 15. Květen 2010 - 20:45

  Dobrý večer, manžel psal úvodní článek ohledně problému zatékání do zdi po rek. střechy. Máte to nápadně podobné jako my, akorád u nás nejsou na fasádě vidět žádné praskliny. Pohledem na střechu také nikdo nic nezjistil. Byl přivolán znalec a ten řekl, že není dotažená omítka až k plechu, takže to vlastně není střechou, ale firma, která dělala fasádu měla zařezat ipu, která kouká pod plechem a dotáhnout omítku až k plechu. Jelikož to neudělala, tak tam vzniká prostor kudy fouká, prší atd. Vzniká tam obrovská vlhkost a vše jde do zdi.nechte si vymluvit, že problém není. Apelujte na pozvání znalce. Dál je to ale stejně složité. Firma nejspíš v rámci reklamace opraví omítku a odstraní se příčina, ale náš pokoj je znehodnocený a to nemluvím o zdravotních rizicích, které máme z 2 letého dýchání škodlivé plísně.Na toto nám SVJ sdělilo, že to už je náš problém, protože my jsme vlastníci bytu a prý i zdi. Minule zase tvrdili, že zdivo naše není.je to asi jak se to každému hodí. Takže pokud chceme žádat odškodnění po firmě, tak si musíme sami zaplatit odběr vzorku plísně, nechat zpracovat analýzu a následný posudek na zdrav. rizika a výši odškodnění. Stojí to kolem 3000 Kč. To všechno ze svého a kdo ví, jestli firma bude ochotna to uznat. pak už se jedině soudit, ale také za své. To mě na tom hrozně rozčiluje. My máme problémy v bytě kvůli zásahu do společných prostor – fasáda, střecha, ale přitom jsme vlastníci bytu a je to tedy náš problém? Takže jsme si to asi zavinili sami nebo já už vážně nevím…Všechno by to mělo řešit SVJ, to je můj názor, ale dávají od toho ruce pryč. Odkud jste? Právníka jste tedy nesehnali? kdyžtak napište na Kop.retinka100@e­mail.cz Díky

  Vložil milena (bez ověření), 17. Květen 2010 - 20:35

  Děkujeme za odpověď, paní Jano.

  Je to tak, ve svém okolí jsme nenašli právníka, který by byl ochoten zastupovat občana, jehož práva jsou dotčena představiteli organizace. A to už hledáme několik měsíců. Všichni pracují asi jen pro podniky a firmy.

  Je to příšerně deprimující stav. Nás ani tak nezaskočilo, že máme mokrý panel, ale přístup vedení výboru SVJ, potažmo lidí z našeho SVJ. Jsme společenství 66 jednotek, z toho 18 bytů je až pod střechou. Možná jsme na tom se zatékáním nejhůř z nich, rozhodně však nejsme jediní. Jiná rodina patrně souběžně s námi žádala o totéž, co my, ale kromě toho, že dotyčný vlastník přestal být členem výboru, jímž tehdy byl, se dočkali jen přehlížení. My jsme se o jejich případu dozvěděli až na schůzi letos v březnu. Před tím jsme všechny bydlící pod střechou oslovili dopisem-„anketou“.

  Obyčejní poctiví lidé si navzájem nepodávají pomocné ruce, a to je chyba. Proto to dopadá tak, že vlastník, který si nenechá téct, respektive dělat na hlavu, je vyhodnocen jako nežádoucí. Odkud se bere taková pokřivenost?

  Pro úplnost: snad by bylo lépe oslovit právníka raději z dáli?

  Vložil Jana999 (bez ověření), 18. Květen 2010 - 22:28

  Tak to máte výhodu v tom, že nejste sami. my to tady máme jediní, a protože všichni ostatní mají byty v pořádku, tak je to nezajímá. Aspoň takhle to na nás působí. jak jinak by mohl někdo říct, že co je uvnitř v bytě už SVJ nezajímá a máme si poradit? Vždyť to vzniklo kvůli rekonstrukci…Nemám slov. Zkuste nějakého právníka na internetu. Jinak my to zatím máme ve stádiu čekání, jak se tedy rozhodne, ale jsme také připraveni hledat právní pomoc.

  Vložil milena (bez ověření), 19. Květen 2010 - 21:47

  Není nám nic platné, že potrefení jsou i další sousedé. Žádní z nich naše snahy nepodpořili. „Vejboři“ zacházejí s majetkem SVJ podle svého, a všichni poškozovaní jen plaše mlčí. Nechápeme to, jsme tu cizí.

  Chtěli jsme předejít škodě, která může nastat, když se na ten hnůj nalepí zateplení. Měli jsme v úmyslu nechat vypracovat posudek stavu panelu od odborné firmy na své vlastní náklady, protože výbor to prostě odmítá, jenže ta firma to vyčíslila na víc než šedesát tisíc Kč. Radši prý máme počkat, jestli po zateplení prosakování přestane. Připadá mi to všechno na palici, ta bezmoc proti lumpárně a šlendriánu.

  milena

  Vložil Jana999 (bez ověření), 21. Květen 2010 - 23:47

  Tak to máme stejné, tady to taky nikoho moc nezajímá. Oni maí byty v pořádku a výbor je na nic. Prý si máme vše schovávat jako účtenky za vše, co bude mít co společného s opravou bytu, fakturu za el za spotřebu vysoušečů atd a pak se domluvit s firmou, sami!!!! je to prostě prý jen náš problém. Já jen doufám, že ta firma bude ok a že se nějak domluvíme, jinak nevím. Máme v pokoji tak vlhko, že jdeme spáš a máme vlhké deky, bohužel nemáme možnost spát v jiné místnosti…je to strašný, ale ostatní si spí pěkně v suchu a v teple, tak co bychom je my zajímali? Takhle to celé vypadá.

  Vložil milena (bez ověření), 1. Červen 2010 - 13:25

  Ano, domluvit se s firmou je jistě jednodušší řešení, pokud ovšem ta firma je solidní, na rozdíl od SVJ (výboru). Přeji Vám, aby Vám to tak vyšlo.

  V našem případě musím vycházet ze skutečnosti, že naším přímým a jediným partnerem je bohužel „naše“ SVJ. Když nás poškozuje, když klidně porušuje stanovy i zákon, zůstává jen naší starostí, abychom našli způsob, jak ho postavit do latě. Abychom konečně přestali doplácet na něčí svévoli, ne-li dokonce parazitismus. Tady je zatraceně těžké, aby se jednotlivec ubránil bezpráví, zaštítí-li se pachatel organizací.

  Hodně štěstí, Jano.

  Milena

  Vložil lake, 12. Květen 2010 - 3:37

  Podepisujte se laskavě nějak, Anonymousů je zde plný pytel.
  Pro konkrétní věcně správnou odpověď bych musel znát:
  - obsah vašich stanov,
  - všechna usnesení shromáždění, týkající se závad na společných částech domu a povinnosti vlastníka tyto závady oznámit,
  - obsah smlouvy mezi SVJ a správcem,
  - obsah smlouvy mezi SVJ a dodavatelem stavebních prací.

  Obecně je možno říci toto: Pokud vám teklo dva roky do bytu, teklo střechou, která je společnou částí domu, že?
  Vy uplatněte náhradu škody vůči SVJ, které ze zákona odpovídá za správu společných částí domu. Zda si k opravám zjednalo nějakého dodavatele a zda pak včas reklamovalo či nikoliv - to je věcí SVJ; není to váš problém.

  K vyčíslení Vašeho požadavku budete muset stanovit a nějak doložit vzniklou škodu, nejlépe za pomoci soudního znalce. Neuzná-li SVJ Váš nárok a dojde na soudní řešení: buďte připraven prokázat, že šlo o situaci dlouhodobou, že jste na stav upozorňoval a žádal nápravu (viz např. vaše doporučené dopisy adresované SVJ k rukám předsedy, nebo zápisy ze shromáždění, kde jste žádal o opravu).

  Není jasné, proč v této souvislosti jmenujete správce: z Vašeho hlediska je bezvýznamné, zda SVJ pověřilo výkonem některých činností správy jinou osobu. Ovšem pokud ve smlouvě o správě domu bylo dohodnuto, že reklamace a hlášení závad přijímá od vlastníků přímo správce (nikoliv statutární orgán SVJ), měl jste jednat podle toho. Samozřejmě za předpokladu, že vlastníci byli s obsahem této smlouvy prokazatelně seznámeni.

  Na náhradu škody se složí všichni členové SVJ. Zda SVJ bude tuto škodu uplatňovat vůči dodavateli stavebních prací, nebo na správci, je věcí SVJ, nikoliv Vás. Záleží na obsahu uzavřených smluv.
  Pokud došlo k pochybení na straně členů výboru (nekonali "s péčí řádného hospodáře"), není vyloučeno, aby jednotliví vlastníci následně vymáhali vzniklou škodu na členech výboru. To bude ovšem jiný příběh ...

  lake

  Vložil Já (bez ověření), 12. Květen 2010 - 10:08

  Dobrý den, bohužel musím zůstat v anonymitě právě vzhledem k zapeklitému řešení celé věci, ale i tak přece nemáte nikde jistotu, že se daný člověk podepíše svým pravým jménem…přesto vám děkuji za rekaci a rady na dotaz. Co se týče hlášení závady, tak máme vše hlásit správci SVJ, což jsme udělali a tento věděl o celém stavu od začátku. Máme vše nafoceno, zdokumentováno, od počátku do současnosti. Správce situaci nyní, po 2 letech, řeší s firmou jako reklamaci díla, ale pokud jsme to správně pochopili, tak řeší pouze příčinu – pochybení firmy při rekonstrukci střechy, ale neřeší se nijak poškození zdí v našem bytě, včetně všech škod s tím souvisejících ( dlouhodobá plíseň a újma na zdraví, dezinfekce zdiva, nové malby apod). V tomto případě nám bylo řečeno, že to už je na vlastníku bytové jednotky, že to SVJ „nezajímá“. Čili i toto by mělo být v řešení správce SVJ, jestli jsem správně pochopil Vaši odpověď. Děkuji mnohokrát za odpověď.

  Vložil Petr, 12. Květen 2010 - 10:39

  Snad jste mohl správce (výbor) popohánět dříve. Řešilo se to na shromáždění ? Kdy jste závadu zjistil a hlásil ? Nechte si ukázat smlouvu s firmou (řešení závad a přičinná souvislost, pojištění firmy). Dle mne si načtěte Občanský zákoník (odpovědnost za škodu par 415 nebo promlčení par 100). Smlouva ale byla asi dle Obchodního zákoníku, takže spíše tam. SVJ to měl určitě řešit pokud dostal podnět, ale pak už to je na správci, firmě, poškozeném.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".