Protiústavnost bytového zákona?

Vložil Anonymous, 17. Únor 2010 - 9:59 ::

O společné věci rozhodují spoluvlastníci prostou většinou, tedy 50,001 % vlastnických podílů rozhodne (Občanský zákoník, Listina základních práv a svobod).

Speciální zákon jistě může požadovat vyšší procento (např. 75 % podílů, 100 % podílů), pokud k tomu má zákonodárce rozumný důvod, a toto jistě není v rozporu s obecnou úpravou.

Pokud ovšem speciální zákon stanoví, že pro rozhodování stačí 25,001 % vlastnických podílů, pak to patrně v pořádku není, stejně jako to, že zákon odpírá právoplatnému vlastníkovi (který zrovna třeba pracuje v cizině, je v nemocnici, ve vězení ad.) vyjádřit svůj názor jinak než účastí na shromáždění.

Je možné nějak usilovat o změnu těchto ustanovení? Některé návrhy nového bytového zákona už to řešily (když pro veškerá rozhodování požadovaly nejméně 50,001 % podílů), jiné naopak postačujíc menšinu 25,001 % ještě snížily).

(Neodpovídejte mi, že speciální úprava má přednost před obecnou, a že vlastník může udělit plnou moc. To je sice pravda, ale podstata dotazu je jinde.)

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 17. Únor 2010 - 13:15

  Předpokládám, že podstata Vašeho dotazu je ve větě „Je možné nějak usilovat o změnu těchto ustanovení?“

  Máte možnost oslovit zákonodárce napříč politickými stranami a přesvědčit je o vhodnosti jiné než současné legislativní úpravy.

  Máte možnost vyvolat soudní spor, dotáhnout jej k Nejvyššímu nebo nejlépe Ústavnímu soudu. Předtím doporučuji projít příslušné judikáty, týkající se rozhodování v SVJ, a Listinu základních práv a svobod v části týkající se důležité skutečnosti, že vlastnictví zavazuje.

  Nebo se můžete jednoduše zeptat v nějakém větším SVJ, zda jsou schopni se vždy na shromáždění sejít v nadpolovičním počtu všech hlasů, což asi navrhujete jako minimální kvórum pro rozhodování.

  lake

  Vložil Demokrat (bez ověření), 17. Únor 2010 - 13:18

  (1) Děkuji za odpověď a prosím o upřesnění, jak spor dotáhnout k Nejvyššímu soudu nebo Ústavnímu soudu. Ano, přesně to jsem měl na mysli. Jak zjistit, zda Ústavní soud již něco podobného řešil? Pokud vím, běžný spor skončí maximálně u krajského soudu, bez možnosti odvolání.

  (2) Ano, nadpoloviční kvorum považuji za minimální možné kvorum pro rozhodování, má-li se stát označovat za demokratický a má-li mít občan pocit, že v žije v demokratickém státě. (O tom, že by se snad měla nadpoloviční většina vlastníků scházet, jsem nic nepsal. Naopak jsem psal, že je protiústavním omezením práv vlastníka, když nemůže o svém majetku rozhodovat jinak než na shromáždění.)

  Vložil Petr, 17. Únor 2010 - 18:43

  Zkuste si na nsoud.cz najít nějaké rozhodnutí. Nevím jestli Ústavní soud rozhodnutí zveřejňuje. Hledejte u ombudsmana Motejla www.verejnyochrance.cz a ejho výroční zprávy.

  Vložil Demokrat (bez ověření), 17. Únor 2010 - 18:50

  Ústavní soud zveřejňuje rozhodnutí na

  http://nalus.usoud.cz/…/Search.aspx

  Hledání nicméně vyžaduje určitou zručnost a čas.

  Vložil AnonymousX (bez ověření), 17. Únor 2010 - 14:28

  Jednoduše. Obraťte se prostřednictvím advokáta na Ústavní soud. Nedávno tak byly zrušeny předčasné volby.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".