Prodej nebytového prostoru za účelem jeho změny na bytovou jednotku

Vložil Anonymous, 12. Únor 2009 - 0:43 ::

„SVJ“ zvažuje prodat část nebytových prostor v domě (dle „Prohlášení“ jde o dva samostatné nebytové prostory, místnosti), třetí osobě za účelem jejich změny na bytovou jednotku. Jakým hlasovacím kvórem se má o věci hlasovat ?

 1. jedná se o § 11, odst. 4 – jde o „věc, která je obsahem prohlášení podle § 4“ a k přijetí usnesení o takové změně je zapotřebí „tříčtvrtinové většiny přítomných hlasů“.
 2. jedná se o § 11, odst 5, věta první – jde o „změnu účelu užívání stavby“ (jen její části, o takové možnosti ZoVB nic neuvádí) a k přijetí usnesení o takové změně je zapotřebí „souhlasu všech vlastníků jednotek“
 3. jedná se o ,§ 11, odst 5, věta druhá – jde -li o :
 1. „rekonstrukci“, ( Rekonstrukcí se pro účely tohoto zákona rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů. pro účely zákona o dani z příjmů – 586/1992 Sb., § 33 (2)) nebo
  1. „stavební úpravy“ (ve smyslu stavebního zákona č.183/2006, §2, odst 5 – „změnou dokončené stavby c) stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby),
  2. jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu (v daném případě nedojde ke změně půdorysu původně nebytového prostoru) a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu ( těch se změna nedotkne),

postačuje „souhlas tříčtvrtinové většiny všech vlastníků“

Za odpovědi podle označení nebo názory k uvedenému všem děkuji.

Kolář

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel, 12. Únor 2009 - 1:04

  Domnívám se, že musí být 100%, protože dojde ke změně velikosti spoluvlastnických podílů.

  Např. bude 10 bytů po 100 m2. Každý byt má 100/1000 podílů na SČD (střecha, fasáda, výtah atd.).

  Pokud vznikne ne/byt o rozměru 50 m2, tak i tento ne/byt musí mít nějaký podíl na SČD. Dojde k přesunu ze SČD a vznikne nová jednotka. Zvětší se rozvrhová základna a dosavadním majitelům poklesne podíl na SČD každému na 100/1050.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil G.X, 12. Únor 2009 - 6:46

  Souhlasím se závěrem, zdůvodnění mám jiné.

  Bez ohledu na ZoVB s prodejem musí souhlasit všichni spoluvlastníci nebytového prostoru.

  Jinak by se jednalo o vyvlastnění :)

  Dále tento převod je v režii jednotlivých vlastníků, jde mimo SVJ. SVJ nepřísluší zvažovat prodej jednotek :)

  G.X.

  PS: beru za správnou informaci, že se jedná o prodej nebytových prostor, nikoliv společných částí domu !!!!

  Vložil Yaquelline, 30. Září 2011 - 21:06

  Řešíme obdobný problém, nevyužitá kočárkárna + kolárna, po rekonstrukci by vznikla bytová jednotka 2+KK – 2 bj stejných rozměrů i dispozice již existují.

  Máme teoretickou představu že nabyvatel dnes nebytového prostoru bude mít povinnost vytvořit novou bj. Jen ta teorie nemá žádné reálné představy o následném „papírování“.

  Díky za názor

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".