Přístupnost hlavních uzávěrů

Vložil netcarlos, 12. Únor 2019 - 10:36 ::

Máte prosím někdo informace o normě, která určuje, zda mají být hlavní uzávěry vody a plynu přístupné v neuzamčených společných prostorách?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Misme, 12. Únor 2019 - 14:42

  Zákon o požární ochraně č.133/1985 Sb.

  § 5 Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob

  (1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny

  b) vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení,

  § 17 Základní povinnosti fyzických osob

  (1) Fyzická osoba je povinna

  b) zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení,

  Vložil Pavel II (bez ověření), 12. Únor 2019 - 21:56

  platí TPG 704 01. Podle těchto technických pravidel stanoví distributor závazné podmínky pro umístění HUP, které jsou součástí stavebního povolení při zřizování domovního plynovodu a přípojky. Již delší dobu je požadováno umístění výhradně vně budov volně přístupné (nadzemní nebo i zemní).

  Vložil netcarlos, 12. Únor 2019 - 16:22

  Diky moc, to jsem potreboval!

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".