Předseda výboru SVJ - právnická osoba

Vložil Anonymous, 7. Říjen 2007 - 23:07 ::

Prosím o objasnění,z které části zákona vyplývá,že pokud je vlastníkem bytové jednotky právnická osoba a tento vlastník se stane předsedou výboru, je zapsána v rejstříku SVJ tato právnická osoba, nikoliv její statutární zástupce resp. pověřená osoba.Paní notářka na tomto trvala, i když ve stanovách je jasně uvedeno, že členem výboru může být pouze fyzická osoba.Děkuji za odpověď.Pokud je můj názor správný, co se s tím dá dělat?
XYZ, s.r.o., předseda výboru SVJ resp.
XYZ, s.r.o., zastoupená j. Novakovou, předseda výboru ?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Matějka Jaroslav, 12. Říjen 2007 - 7:08

  Vážení, stanovy SVJ nemohou být v rozporu se ZoVB, jinak jsou diskriminující. Všichni vlastníci, fyzické i právnické osoby, mají stejná práva a povinnosti.

  V §9 ZoVB se uvádí:

  • odstavec 5 „Členství ve společenství vzniká a zaniká současně s převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky. Spoluvlastníci jednotky jsou společnými členy společenství.“
  • odstavec 6 „Vlastníci jednotek, kteří nabyli vlastnictví k jednotce nejpozději dnem vzniku společenství za podmínek stanovených v odstavci 3, se stávají členy společenství dnem jeho vzniku. Členství dalších vlastníků jednotek ve společenství vzniká dnem nabytí vlastnictví k jednotce.“

  Je-li vlastníkem právnická osoba, v daném případě s.r.o., má právo být volena do orgánů SVJ. V souladu s §3 ZoVB, za právnickou osobu jedná – vystupuje písemně pověřená fyzická osoba v souladu s obecně závaznými právními předpisy – §105 až §153e zákona č.513/1991 Sb. – hospodářského zákoníku – v platném znění.

  Je nutné okamžitě upravit stanovy SVJ!

  Do výboru za právnickou osobu je volena a zapisována fyzická osoba na základě ověřené písemné pné moci vydané statutárním orgánem právnické osoby – zástupce právnické osoby s dodatkem pověřené osoby, že „plnou moc přijímá“. K zápisu do rejstříku se přikládá originál nebo ověřená plná moc. Tak nám to zapisují.

  Matějka

  Vložil Anonymous, 14. Říjen 2007 - 19:13

  Dobrý den, domnívám se, že problém je postaven /mírně/ odlišně.

  Skutečně i vzorové stanovy určují, že členem výboru (resp. voleného orgánu) může být pouze fyzická osoba.

  Není to ovšem na závadu, protože pro případ vlastníka-člena-právnické osoby, současně tyto stanovy určují, že jím může být "zmocněný zástupce právnické osoby

  • člena společenství".

  K původnímu dotazu: podle mého názoru tam ve výboru bude paní Nováková, nikoliv „XYZ, s.r.o.“ nebo „XYZ, s.r.o., zastoupená j. Novákovou“

  Vložil Matějka Jaroslav, 15. Říjen 2007 - 11:04

  Vážený G.Y, ano bude zapsána fyzická osoba p.Nováková.

  Matějka

  Vložil Anonymous, 11. Říjen 2007 - 20:43

  IMHO pokud musí být člen výboru fyzickou osobou, nemá tam vůbec co dělat ono S.R.O.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".