Vložil Matějka Jaroslav, 12. Říjen 2007 - 7:08

Vážení, stanovy SVJ nemohou být v rozporu se ZoVB, jinak jsou diskriminující. Všichni vlastníci, fyzické i právnické osoby, mají stejná práva a povinnosti.

V §9 ZoVB se uvádí:

  • odstavec 5 „Členství ve společenství vzniká a zaniká současně s převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky. Spoluvlastníci jednotky jsou společnými členy společenství.“
  • odstavec 6 „Vlastníci jednotek, kteří nabyli vlastnictví k jednotce nejpozději dnem vzniku společenství za podmínek stanovených v odstavci 3, se stávají členy společenství dnem jeho vzniku. Členství dalších vlastníků jednotek ve společenství vzniká dnem nabytí vlastnictví k jednotce.“

Je-li vlastníkem právnická osoba, v daném případě s.r.o., má právo být volena do orgánů SVJ. V souladu s §3 ZoVB, za právnickou osobu jedná – vystupuje písemně pověřená fyzická osoba v souladu s obecně závaznými právními předpisy – §105 až §153e zákona č.513/1991 Sb. – hospodářského zákoníku – v platném znění.

Je nutné okamžitě upravit stanovy SVJ!

Do výboru za právnickou osobu je volena a zapisována fyzická osoba na základě ověřené písemné pné moci vydané statutárním orgánem právnické osoby – zástupce právnické osoby s dodatkem pověřené osoby, že „plnou moc přijímá“. K zápisu do rejstříku se přikládá originál nebo ověřená plná moc. Tak nám to zapisují.

Matějka

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.