Pokuta podle zákona č. 67/2013 SB.

Vložil Lukáš C. (bez ověření), 6. Únor 2022 - 15:51 ::

Poskytovatel služeb neumožní nahlížet do podkladů k vyúčtování služeb a neumožní pořízení kopií podkladů. Jde o jedno nesplnění povinnosti, nebo jde o dvě samostatné povinnosti, které nebyly splněny?

Uplatní příjemce služeb pokutu

  1. jednou 50 Kč x počet dní, nebo
  2. dvakrát (50 Kč x počet dní) + (50 Kč x počet dní)?
  • pokuta dle 67/2013

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Účetní družstva (bez ověření), 7. Únor 2022 - 12:59

Když vám neumožní nahlížet, logicky vám ani neumožní pořizovat kopie (druhé bez prvního z podstaty nejde). Příjemci služeb náleží (jedna) pokuta, nikoli dvě pokuty.

Mohou umožnit nahlížet, ale neumožní pořídit kopie, pak jde o porušení zákona a přijemci služeb náleží (jedna) pokuta.

Vložil Lukáš C. (bez ověření), 7. Únor 2022 - 19:41

Lze si představit situaci, že poskytovatel umožní nahlédnout jen do některých podkladů k vyúčtování služeb (povinnost splní jen částečně), ale nedovolí z nich pořídit kopie.

Potom jde skutečně o dvojí porušení povinností:

  1. Poskytovatel neumožnil nahlížet do všech kladů (z pohledu zákona č. 67/2013 Sb. nestačí předložení jen některých doklad, poskytovatel musí předložit všechny podklady, které sloužily k vyhotovení vyúčtování, aby příjemce mohl ověřit uvedené údaje ve svém vyúčtování)
  2. Poskytovatel neumožnil pořídit kopie z těch několika dokladů, které předložil
Vložil Justitianus, 9. Únor 2022 - 12:47

Lukáši, zbytečně si zde vymýšlíte vlastní fantazie. U soudu byste byl neúspěšný.

Právo nahlížet v sobě zahrnuje právo pořídit opis, výpis či kopii nahlíženého dokladu. Nejde o dvě různá práva, jak se mylně domníváte. Proto platí, že při nesplnění zákonné povinnosti poskytovatele služeb náleží příjemci služeb jedna pokuta. Při tom platí:

  • Je bezvýznamné do kolika podkladů poskytovatel umožnil nahlížet. Rozhodující je pouze to, že existuje alespoň jeden podklad, do kterého poskytovatel neumožnil nahlížet.

Povinnost umožnit nahlížení je nedělitelná a týká se všech (požadovaných) podkladů. Pokud tedy není umožněno nahlížení i jen do jediného z nich, pak poskytovatel nesplnil svou zákonnou povinnost a příjemce služeb má nárok na (jednu) pokutu.

  • Je bezvýznamné zda poskytovatel odmítl nahlížení jako celek, nebo nechal příjemce služeb nakouknout a odmítl „pouze“ pořízení opisu, výpisu či kopie.

Povinnost umožnit nahlížení je nedělitelná a zahrnuje v sobě všechny způsoby nahlížení, včetně práva pohlédnout na doklad, zapamatovat si jeho obsah (či některý údaj), a právo pořídit si opis, výpis, nebo kopii: nejen do mozku pomocí očí, ale i na papír pomocí tužky, pera či kopírky, na disk pomocí psaní textu na klávesnici počítače, nebo na paměťové medium pomocí fotoaparátu či skeneru.

Není možné splnit tuto povinnost částečně. Buď splněna je, nebo splněna není. Jestliže nebyla splněna i jen jediná část z této povinnosti, pak povinnost nebyla splněna jako celek. Příjemce služeb má nárok na (jednu) pokutu.

Justitianus

Vložil xyz (bez ověření), 2. Duben 2022 - 6:19

Když nebude splněna i jen jediná část z této povinnosti, tak jakým způsobem v případě uplatňování pokuty prokáži, že jsem nějaký dokument neobdržel, pokud poskytovatel služeb bude tvrdit, že všechny dokumenty poskytl?

Vložil Justitianus, 2. Duben 2022 - 11:41

Pane xyz, Vy jste přece pan Chytrý, a chcete od SVJ vyrýžovat tu hromádku peněz – to bude 50 Kč za každý den prodlení. Tak zkuste trochu namáhat mozek: Jakpak asi prokážete, že v kanceláři Vám tenkrát nepředložili k nahlížení všech 50 dokumentů, ale jen 49 dokumentů??? Co? Nic Vás nenapadá? Pořád nic?

No to je smůla. Tak to asi neprokážete, no.

Justitianus

Vložil xyz (bez ověření), 2. Duben 2022 - 22:06

Pane Justitiane, já jsem Vám nějak ublížil? Pokud ne, tak proč mně tímto stylem odpovídáte, neodpovídáte?

Vložil Justitianus, 3. Duben 2022 - 7:35

Pane xyz, Vám totiž nejde o nahlížení do těch dokumentů/dokladů. Jde Vám zjevně zejména o to, abyste „přistihl“ druhou stranu, že z dlouhého seznamu 50 dokladů Vám jich předložili jen 49. A budete na základě toho chtít později inkasovat pokutu 50 Kč denně.

Normální člověk – chce-li se seznámit s obsahem určitého dokumentu – prostě si jej vyžádá. Pouze vychytralý podvodník záměrně vytvoří nepřehlednou situaci, aby mohl později inkasovat pokutu. Vám nejde o informace, ale v první řadě o peníze. V tomhle Vám radit nebudu.

Zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany.

Justitianus

Vložil xyz (bez ověření), 3. Duben 2022 - 7:56

Pane Justitiane, možná se tomu budete divit, ale můj dotaz byl inspirován pouze Vaším vyjádřením: „Jestliže nebyla splněna i jen jediná část z této povinnosti, pak povinnost nebyla splněna jako celek“.

Mě jenom zajímalo, jakým způsobem prokážete, že jen jediná část z této povinnosti nebyla splněna jako celek? A Vy mně za to označíte jako nenormálního, vychytralého podvodníka a zjevného zneuživatele práva?

Vložil Nahlížel (bez ověření), 2. Duben 2022 - 11:48

„Jakpak asi prokážete, že v kanceláři Vám tenkrát nepředložili k nahlížení všech 50 dokumentů, ale jen 49 dokumentů?“ (Vložil Justitianus, 2. Duben 2022 – 11:41)

Zápisem o nahlížení.

Vložil Justitianus, 2. Duben 2022 - 12:35

Ale proč to píšete MNĚ, Vy popleto? Dotaz položil pan xyz; pište to jemu.

Mimochodem: ten „zápis o nahlížení“ mu třebas nikdo nepodepíše. Vy myslíte že podepíše? A proč by to dělali? On je k tomu pan xyz nějak donutí? Jakpak? Povídejte …

Začínám se bavit.

Justitianus

Vložil Lukáš C. (bez ověření), 9. Únor 2022 - 13:35

Zákon ovšem hovoří o dvou samostatných právech. A pokuta náleží za porušení každého jednotlivého práva.

Jsem si vědom, že při nahlížení obecně platí rovněž umožnění kopie a že kolem toho byly soudy.

Ale zákon č. 67/2013 Sb. je speciální a zákon hovoří o dvou samostatných právech (§ 8 odst. 1). Logicky tedy při nesplnění náleží dvě pokuty.

Vložil ... (bez ověření), 7. Únor 2022 - 14:38

Paní účetní družstva, vlastník má právo nahlížet a pořizovat kopie. svj nemá žádnu kopírku. Jak byste zařídila pořízení kopie bez odnášení domumentů. Ten kdo nahlíží nemá práv na odnášení originálu. Tak co s tím, to by mě zajímalo.

Vložil jacin (bez ověření), 9. Únor 2022 - 9:22

mobilem s foťákem, prosté

Vložil Účetní družstva (bez ověření), 7. Únor 2022 - 14:48

Na to myslí judikatura, šmudlo. Příjemce služby si pořídí kopie vlastní reprodukční technikou sám. Přijde, vezme do ruky mobil, na stůl položí faktůry a fotí. Poskytovatel kopie zajistit může na náklad příjemce, pokud se vzájemně dohodnou, nebo tak určuje nájemní smlouva či stanovy (BD/SVJ). Moderní správci podklady skenují a umisťují na internetové portály s dálkovým přístupem pro všechny družstevníky a vlastníky. Vyhnou se zbytečné administrativě spojené s vyřizováním žádostí o nahlížení. Vítejte v 21. století osíťovaném 5G!

Vložil ... (bez ověření), 7. Únor 2022 - 18:41

Šmudlo, samiozřejme, to ví téměř každý. Pouze nevím jestli to ví ten, který chce kopírovat. Tak mu držme palce, aby to věděl.

Vložil radka2222 (bez ověření), 7. Únor 2022 - 19:11

ví to každý, jen … ne. jinak by se tak hloupě neptal.

Vložil Jabša (bez ověření), 6. Únor 2022 - 19:35

Jak jste přišel na to, že za nevyřízení každé námitky náleží pokuta? Je zde porušení jedné povinnosti vyřídit námitky, pokuta běží až do vyřízení všech námitek. Podle vás pokud podám 20 námitek, poběží 20× pokuta?

Výše pokuty nemůže záviset na tom, zda podám 20 námitek v jednom dni a nebo podám ve 20 různých dnech po jedné námitce. Pořád je zde jedna povinnost vyřídit námitky.

Vložil Lukáš C. (bez ověření), 6. Únor 2022 - 20:44

Justitianuse jste špatně pochopil, nic takového nepíše. Za nevyřízení více námitek postupně vznesených proti jednomu vyúčtování samozřejmě náleží jedna pokuta.

Vložil Lukáš C. (bez ověření), 6. Únor 2022 - 17:55

Nesouhlasím. Pokud příjemce služby požádá o nahlédnutí do podkladů na samém konci zákonné lhůty (tedy např. by požádal 29.5.), podle § 13 se poskytovatel služeb vyviní (zákon říká: „ledaže by splnění povinností ve stanovené lhůtě nebylo spravedlivé požadovat nebo k nesplnění lhůty došlo zaviněním druhé strany“). Jelikož podle § 8 musí poskytovatel umožnit nahlédnout nejpozději do 5 měsíců po skončení zúčtovacího období (tedy obvykle do 31.5.), příjemce podal žádost pozdě a poskytovatel nemohl lhůtu stihnout. Je tedy nutné, aby příjemci služeb projevili aktivitu a žádosti o nahlížení podávali nejpozději alespoň dva týdny před koncem lhůty, aby se vyhnuli sporu, jestli poskytovatel stihl, nebo nestihl splnit svou povinnost.

Pokud příjemce služby podá žádost v červnu, červenci či srpnu…, nárok na pokutu vůbec nemá. Právo na nahlížení pochopitelně má stále, pouze již nemůže uplatnit pokutu, pokud poskytovatel nevyhoví (příjemce bude nucen podat žalobu o umožnění nahlížet do podkladů, pokutu ale již uplatnit nemůže).

Jde o přísnou zákonnou konstrukci, která kogentně určuje prekluzivní lhůty.

Vložil Lukáš C. (bez ověření), 6. Únor 2022 - 17:46

Z čeho vycházíte, že porušitel hradí pokutu pouze jednou?

Jestliže poskytovatel služeb nesplní svoji povinnost stanovenou zákonem č. 67/2013 Sb., je povinen zaplatit příjemci služeb pokutu.

Pokud poskytovatel poruší více na sobě nezávislých povinností, je snad povinen za porušení každé povinnosti pokutu zaplatit.

Jde o pokutu, která má charakter pokuty smluvní (§ 2052 obč. zák.) a touto pokutou je zajištěno splnění každé jednotlivé povinnosti. Když ve smlouvě o dílo porušíte své různé povinnosti, druhá strana uplatní smluvní pokutu za nesplnění každé jednotlivé povinnosti, neuplatní pokutu jen jednou.

Každá povinnost podle zákona č. 67/2013 Sb. musí být splněna v jiný termín, těžko tedy dovozovat, že by za porušení všech povinností náležela jedna pokuta.

Příklad:

  1. Pokud poskytovatel doručí vyúčtování 18.3., dne 6.4. příjemce reklamuje a poskytovatel do 6.5. nevyřídí námitky, od 7.5. počne běžet pokuta 50 Kč za každý den. Běh pokuty se zastaví ke dni, kdy poskytovatel vyřízení námitek doručí příjemci. Pak se může vést spor o to, zda šlo o skutečné vyřízení námitek a běh pokuty se zastavil, nebo dopisem poskytovatele námitky vyřízeny nebyly (poskytovatel pošle jen formální odpověď „vyúčtování je v pořádku, běžte do háje“ a pokuta tedy dále běží.
  2. Příjemce dne 25.3. požádá o nahlédnutí do podkladů, poskytovatel to odmítne nebo umožní nahlížet jen do části podkladů, ale neumožní pořízení jejich kopií, potom od 1.6. počnou běžet dvě pokuty (první pokuta 50 Kč za neumožnění nahlédnout do všech podkladů, druhá pokuta 50 Kč za neumožnění pořízení kopií ani těch málo podkladů, do kterých bylo umožněno nahlédnout).

Jde o různé povinnosti, každá měla být splněna v jiný termín. Logicky tedy bude uplatněno příjemcem několik pokut, každá počne běžet od jiného dne a běh jednotlivých pokut se zastaví až splněním každé jednotlivé povinnosti.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".