Plíživá legalizace fondu oprav

Vložil TN (bez ověření), 24. Leden 2017 - 12:59 ::

Blbost se šíří naší legislativou.

V pokynu GFŘ se píše o „tzv. fondu oprav“. Právníci a daňoví poradci nad tím kroutí hlavou, jak takový nesmysl může napsat vysokoškolsky vzdělaný úředník MF.

Snaživí poslanci bez konzultací s odbornou veřejností prosazují změnu zákona o pomoci v homotné nouzi (v tomto příspěvku neřeším věcnou stránku návrhu, ta má asi i nějaké opodstatnění, byť jsem zvědavý na realizaci v praxi), konkrétně ustanovení o poskytování dopladku na bydlení, cituji návrh novely: „Doplatek na bydlení se poskytuje v peněžní formě. Doplatek na bydlení nebo jeho část lze použít bez souhlasu příjemce k přímé úhradě nákladů na bydlení, a to tak, že plátce doplatku jej poukazuje pronajímateli nebo poskytovali služeb nebo poskytovateli energií. V případě, že vlastník jednotky jako poskytovatel služeb neuhradil společenství vlastníků jednotek zálohu za služby spojené s užíváním bytu a příspěvek do fondu oprav, považuje se pro účely tohoto zákona za poskytovatele služeb nájemci společenství vlastníků jednotek.“.“

Předkladatel poslanec za Úsvit Karel Fiedler pod č. 5218 http://www.psp.cz/…historie.sqw?…

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil ... (bez ověření), 26. Leden 2017 - 9:43

  24. ledna 2017, Praha, Iniciativa Mít svůj domov – Vláda má poslední týden na to, aby stihla přijmout zákon o sociálním bydlení. Pokud jej neschválí, počty lidí bez domova budou výrazně přibývat a rozvoj byznysu s chudobou bude dál pokračovat, upozorňuje iniciativa Mít svůj domov, kterou v současnosti podporuje již přes sto odborných organizací a vzdělávacích institucí. Z toho důvodu iniciativa oznamuje na

  30. 1. na Staroměstském náměstí od 17 hodin veřejné shromáždění na podporu zákona.

  Na shromáždění vystoupí známé osobnosti, lidé v bytové nouzi z celé ČR a široká veřejnost. Dle iniciativy k
  oaliční strany stále přicházejí s novými návrhy změn, byť se nacházíme v časové tísni, a nanejvýš tak ohrožují existenci zákona, který má řešit krizovou situaci desetitisíců lidí v nouzi. K tomuto zákonu se strany opakovaně zavázaly ve svých slibech, které, jak se iniciativa obává, spíše nesplní. Že tento zákon požaduje i česká veřejnost ukázal nedávno zveřejněný průzkum agentury MEDIAN, dle kterého se pro zákon vyslovilo více než 71% občanů, napříč politickým spektrem.

  Podle iniciativy Mít svůj domov je současný stav příprav zákona v mnohých bodech kritický. Upozorňuje na to, že pokud jej vláda nepřijme do týdne, zákon nemá z legislativního hlediska šanci projít. „V bytové nouzi se nachází na 200 000 lidí, patří mezi ně matky samoživitelky, senioři, lidi se
  zdravotním postižením, děti odcházející z dětských domovů. Naprostá většina z nich nedosáhne na hypotéku, ani na byt za tržní nájemné,“ uvedla Pavlína Techlová z organizace Asistence. „Přitom je prokázané, že zavedení sociálního bydlení je prospěšné pro celou společnost. Jenom pobyt jednoho dítěte, které bylo odebráno z rodiny kvůli bytové nouzi rodičů, a umístěno do ústavu, stojí daňové poplatníky 400 až 700 tisíc korun ročně,” uvá
  ;dí Jan Klusáček, výzkumný pracovník z organizace Lumos. „Obtíže s bydlením jsou jedním nejčastějších důvodů odebírání dětí z rodin v České republice. Absence sociálního bydlení hraje významnou roli v případě každého druhého dítěte umístěného do dětského domova či kojeneckého ústavu,” dodává Michal Ďorď z organizace Vteřina poté.

  Za nejproblematičtější iniciativa shledává neustálé zasahování stran do podoby zákona, snahy o jeho vyprazdňování, a posouvání termínu jeho přijetí k hranici, kdy již nebude možné zákon schválit: „Zástupci koaličních stran na poslední chvíli přicházejí s novými požadavky, tyto nové požadavky iniciativa vnímá jako nebezpečnou obstrukční taktiku, která reálně ohrožuje vznik zákona, i existenční situaci desetitisíců lidí v České republice a podporuje bujení byznysu s chudobou. Andrej Babiš a jeho hnutí ANO slíbilo zákon o sociálním bydlení, který nařídí obcím plánovat a garantovat kapacitu nabídky bydlení
  ; pro lidi v bytové nouzi. To však v posledních měsících naprosto obrátilo – nejprve jedna z poslankyň ANO Radka Maxová o zákonu prohlásila, že se jí ho spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj daří úspěšně blokovat, a později resort financí odmítl navýšit státní rozpočet o vstupní investice do nového zákona, byť bylo prokázáno, že se již v krátkodobém horizontu vyplatí. Stejně tak tomu bylo i u KDU-ČSL, ve které předseda Bělobrádek i stranický vyjednavač Bartošek zákon z principu odmítli. A to i přes své předvolební sliby, koncepci z roku 2015, kterou sami schválili, a skutečnost, že se zákon zvláště u obou zmíněných stran těší u jejich volič
  ů podpoře 80%,“ uvedl Štěpán Ripka, předseda Platformy pro sociální bydlení.

  Podle iniciativy některé ze stávajících návrhů přitom velmi ohrožují osoby, jichž by se měl zákon dotýkat. Na základě odborné analýzy iniciativa formulovala několik základních podmínek, za kterých by přijetí zákona mohlo být pro lidi v nouzi skutečným zlepšením oproti současn&ea
  cute;mu stavu: „Iniciativa Mít svůj domov považuje poslední návrh ze strany MPSV za přijatelný, pokud budou splněny následující podmínky: 1. Není možné rušit doplatky na bydlení, dokud bude systém pro obce jen dobrovolný. To by byl bezprecedentní hazard s životy desetitisíců občanů. 2. Je třeba garantovat, že pomoc s bydlením bude k dispozici všem, kteří ji potřebují, nejen těm, kteří problémy nemají. 3. Pomoc je třeba poskytnout okamžitě ve chvíli nouze, a ne až za tři roky, jak je v plánu. První tři roky života jsou nejdůležitěj&s
  caron;í pro psychosociální vývoj dětí, nemůžeme čekat, až prodělají toto nejdůležitější období na ubytovně. 4. Je třeba garantovat, že lidé v nouzi nebudou nahánění do ghett,“ dodal Ripka.

  Mít svůj domov

  Iniciativa Mít svůj domov zaštiťuje vice než 100 organizací a institucí, odborníky a více než tisícovku občanů, kteří doposud podepsali petici za přijetí zákona o sociálním bydlení. Prosazuje přijetí systémového řešení pro více než 187 000 lidí bez skutečného domova, kteří žijí na ubytovně, v azylovém domě nebo na ulici. Jsme přesvědčeni, že tuto situaci lze vyřešit pouze prostřednictvím státem podporovaného sociálního bydlení, tedy dobrým zákonem o sociálním bydlení. Jeho kvalitu posuzujeme dle 15 zásad dobrého zákona, které formulovala Platforma pro sociální bydlení, a které uvádíme na stránce www.mitsvujdomov.cz/dobry-zakon

  www.mitsvujdomov.cz

  Kontakt:

  Štěpán Ripka, předseda Platformy pro sociální bydlení

  tel: 774 541 245; email: stepan.ripka@so­cialnibydleni­.org

  Vložil TN. (bez ověření), 24. Leden 2017 - 22:00

  Trochu jsem googlil, abych zjistil, co stojí za tímto nepromyšleným návrhem pana poslance.

  Nebudu komentovat politickou stránku, abych nepolitizoval tento portál.

  Pan poslanec, než přišel s takovouto volovinou, se měl nejprve poradit s někým, kdo tomu rozumí. Mohl se poradit s lidmi z SMBD, mám podezření, že se neradil ani s lidmi z SČMBD, protože jak znám školitele z těchto organizací, tak by mu podobný nápad rozmluvili, nebo by aspoň poradili jinou formulaci návrhu zákona. Pan poslanec se měl poradit s právníky a účetními. Měl se poradit s lidmi z ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva sociálních věcí. Nic z toho evidentně neudělal. Rozhodl se zahrát na city, populismus nebo nepozornost ostatních poslanců. Chápu, že nikdo není odborník na všechno (podle Wikipedie je pan poslanec vzděláním strojař), ale poslanci by snad měli být nad věcí a prezentovat hlavně odborné názory a nepodléhat lobbistickým tlakům různých podvodníků.

  Kdo za návrhem stojí. Pokud jsem googlil dobře, panu Fiedlerovi pošeptal do ucha tuto blbinu (jeho stranický kolega) pan Jiří Maria Sieber, realitní makléř z Mostu, který tento víkend kandiduje do Senátu v opakovaných volbách (viz jeho volební web jmsieber. cz/senat/kdo-jsem ). Zde se k ovlivnění pana poslance sám přiznává facebook. com/permalink­.php?story_fbid=2295­71560825573&id=100013181­911521

  V říjnu proběhl seminář ve sněmovně facebook. com/Karelfiedler. cz/posts/514765135­387092 kterého se zúčastnil i tento pan Sieber, zajímavé přitom je, že se v parlamentu představil jako předseda společenství vlastníků. Když ale nahlédneme do veřejného rejstříku, zjistíme, že žádná osoba tohoto jména není a nikdy nebyla ani předsedou společenství, ani předsedou výboru, ani člen výboru. Naopak však v obchodním rejstříku najdeme několik firem pana Siebera, z nichž některé poslal do exekuce nebo je zadlužené prodal bezdomovci. A teď prosím o pozornost, toto je realitní web makléře Siebera mosteckarealitni. cz/index.php?kat=2&l­okalita=Most – všimněte si upozornění „Budeme vám potvrzovat pro sociálku příspěvky na bydlení.“

  Shrnuto – člověk, který evidentně pronajímá byty těmto sociálním případům, potom ve spolupráci s místním SBD (v příspěvku je jmenován SBD Krušnohor) lobbuje u spřáteleného poslance, aby zařídil vyplácení sociálních dávek přímo na účet SBD/SVJ (podle informací na webu info. sbdkrusnohor. cz/prezentace/do­my.php toto SBD spravuje přes 200 společenství, když namátkou nahlédnete do rejstříku, zjistíte, že v těchto společenstvích je Krušnohor pověřeným vlastníkem-předsedou, to jest v těchto domech rozhoduje o všem, od stanovení výše příspěvku na správu, po způsob utrácení naakumulovaných financí).

  Takže pan Sieber a SBD Krušnohor, na které je přímo podnikatelsky napojen (důkazem je tento odkaz sbdkrusnohor. cz/volne_byty/by­ty.htm ), si prolobbují bezpracný příjem v podobě státem vyplácených sociálních dávek přímo na účet SBD. Nemusí se zabývat efektivitou vymáhání dluhů, hledání úspor, správného fungování SVJ, nebudou si lámat hlavy tvorbou ročních rozpočtů a dlouhodobých plánů oprav. Prostě si Krušnohor nastaví libovolnou výši platby do neexistujícího „fondu oprav“ a my mu to z našich daní zaplatíme.

  Ještě se, kolegyně a kolegové, divíte, že jsem tak zaujatý proti SBD? Tady jsem vám předložil jasný důkaz, jak to v tomto státě funguje.

  Vložil °° (bez ověření), 25. Leden 2017 - 11:57

  Plácáte nesmysly a mícháte věci, které nemají z novelou nic společného. Už jsem o tom psal zde:

  http://www.portalsvj.cz/…-fondu-oprav#…

  Vložil SBD (bez ověření), 25. Leden 2017 - 12:07

  TN napíše cokoliv, co je proti SBD. Je to údajně politolog. Proto plácá nesmysly.

  Vložil VN (bez ověření), 25. Leden 2017 - 12:16

  že nelze paušalizovat. Jsou velice dobře fungující bytová družstva , jsou velice špatně fungující bytová družstva. Jsou velice dobře fungující správcovské firmy , jsou velice špatně fungující správcovské firmy. Jsou velice dobře fungující SVJ , jsou velice špatně fungující SVJ. U nás v městě jsem dříve bydlel v domě , které spravovalo jedno velké SBD (ne, Krušnohor to opravdu nebyl) a na fungování správy si absolutně nemohu stěžovat. Poté jsem se přestěhoval do jednoho středně velkého nového (založení 1999) bytového družstva , správa realizovaná externí správcovskou firmou a katastrofa…

  Vložil Misme, 25. Leden 2017 - 10:53

  Zastávám dlouhodobě kritický postoj k chaotické, nepřipravené, demagogicky vedené atp. privatizaci bytového fondu. Každý pozorovatel „rozumu průměrného člověka“ musí vědět, že už dvě domácnosti v jednom domě mohou být velký průser. Dnes ten nedomyšlený nápad masivně privatizovat bytový fond nese trpké plody. A „potomci“ otců myšlenky této privatizace zavírají oči před nezbytností celý systém od základů překopat a vymyslet tak, aby byl funkční. Namísto toho vymýšlejí další nesmysly, viz zde diskutovaný návrh změny zákona. Co mne osobně ve věci dluhů a dlužníků překvapuje je to, že když naše BD podá žalobu na člena, naposledy jsem četla o dluhu cca 100.000 Kč, tak ten ho okamžitě zaplatí. Toto není výjimečný průběh. V SVJ to s vysokou pravděpodobností se solventností dlužníků nebude jinak. Přitom vyčůránkům jejich solventnost nebrání vystupovat z pohledu sociálního systému jako sociálně slabý (viz např. případ poslance a ministra Čunka).

  Vložil VN (bez ověření), 25. Leden 2017 - 12:20

  je ta výhoda , že dlužníka můžete vyloučit z družstva , nechat vystěhovat a jeho dluhy zasanovat z výtěžku prodeje jeho podílu. To u SVJ nejde. Vím o bytovém družstvu , kde neměli s neplatiči žádný problém. Poté , co družstvo převedlo byty do osobního vlastnictví se finanční morálka hodně zhoršila.. Čím hůře jsou dluhy vymahatelné , tím více jich je a tím větší jsou..

  Vložil BD (bez ověření), 25. Leden 2017 - 12:33

  Ano máte pravdu. Dlužníci v BD se řeší lépe. A přinejhorším dluh přejde na nového člena. To obdivovatelé SVJ ale nepřiznají, možná to ani nepochopí.

  Vložil ... (bez ověření), 25. Leden 2017 - 14:08

  Obdivovatelé DB se zase domnívají, že SVJ a BD jedno jsou.

  Vložil BD (bez ověření), 25. Leden 2017 - 14:13

  Že je rozdíl mezi BD a SVJ v tomto vláknu publikovali TN, VN a já. Misme asi netuší, že nějaký rozdíl existuje. Souhlasím, že když je někdo hlupák, tak si může myslet, že SVJ a BD jedno jsou. Ale o tom diskuse není. Diskutuje se o tom, že v BD se lépe řeší pohledávky a špatná rekonstrukce podlahy, vo tom to je.

  Vložil Misme, 25. Leden 2017 - 15:39

  Tak jste nám tady zakokrhal a načechral si kohoutí peříčka, a teď mi prozraďte, z čeho usuzujete, že právě já netuším, že nějaký rozdíl mezi SVJ a BD existuje.

  Vložil Misme, 25. Leden 2017 - 13:20

  Jak lépe? To máte na mysli asi ten protiústavní paragraf? Já jen čekám na prvního odvážlivce, který se mu vzepře. Pokud někdo nadělá dluhy, tak to jsou jeho dluhy.

  Příklad 1. Za rok se budu stěhovat, přestanu platit družstevní nájem protože to ten Nový, kterého si mezi kupci vyberu právě za tím účelem, že nebude klást odpor, zaplatí podle § 736 odst. 2) ZOK za mne.

  Příklad 2. Funkcionáři družstva si v uvolněném bytě zřídí šmajchlcimru zdarma na fiktivného nájemce, po nějaké (myslím tím bezpečné pro odhalení) době ji prodají s tím, že dluh uhradí ten Nový. Možná se mýlím, možná je v zákoně ještě nějaký zichr paragraf, který tomu novému nájemci a dědici dluhu dává šanci k sehnání důkazního materiálu, že vše bylo zosnovováno s jistým a určitým záměrem, ale já jej nenašla.

  Jak může zákon obsahovat ustavení, jehož smysl je takový, že nabyvatel má povinnost platit dluhy převodce? Podle mého názoru by měl v první řadě ustanovit povinnost převodci nechat si minimálně palcovým písmem vytetovat na čelo (to je samozřejmě nadsázka), že je dlužník!

  Vložil °° (bez ověření), 25. Leden 2017 - 15:59

  Misme,

  celkem jste mě pobavila, když jsem přečetl ty vaše báchorky. Když přestanete nájemce platit družstevní nájem, tak vás družstvo prostě vyloučí a vám zbude kulové. Když někdo koupí od převodce družstvevní podíl s tím, že uhradí dluhy převodce, tak proč ne, je to na jeho svobodném rozhodnutí, co se vám na tom proboha nelíbí?

  K těm vykonstruovaným blábolům uvedeným v druhém případě se nemá cenu vůbec vyjadřovat.

  To ustanovení o přechodu dluhů v případě převodu družstevního podílu platí už léta, a proč myslíte, že s ním žádný problém není? No prostě vaše řeči o protiústavním ustanovení jsou hloupost, a tak nikoho ani nenapadlo toto ustanovení soudně zpochybnit.

  Vložil Misme, 25. Leden 2017 - 16:11

  Mne jste zase pobavil vy. Podle toho, co uvádíte v prvním odstavci vlastně není nutné žádný dluh převádět – družstvo člena vyloučí a to ostatní je nasnadě.

  To, že takové ustanovení platí léta, mě nepřekvapuje. Vypadá jako relikt minulosti. Mne udivuje, že je uvedeno v současně platném zákoně. To, že toto ustanovení dosud nikdo nezpochybnil, teda až na mne, neznamená, že je v souladu s ústavou. Jak už TN někde zde ve vlákně uvedl … negativní jevy jako pasivita, poddajnost, snadná ovlivnitelnost, bezmocnost, rezignace, neschopnost se organizovat… se s vysokou pravděpodobností skrývají i za nedostatečnou občanskou angažovaností a bojem za svá práva.

  Vložil °° (bez ověření), 25. Leden 2017 - 16:52

  Misme, perlite čím dál víc, když píšete: „Podle toho, co uvádíte v prvním odstavci vlastně není nutné žádný dluh převádět – družstvo člena vyloučí a to ostatní je nasnadě.“

  Družstvo přece ale nevyloučí neplatiče hned, nýbrž po nějakém delším neplacení, např. neplacení celý rok, jak jste uvedla ve svém příkladu. A i v případě vyloučeného může být uvolněný byt nabídnut k pronájmu zájemcům s podmínkou převzetí dluhu po vyloučeném nájemníkovi.

  Jen hlupák neví, ze protiústavním se stane ustanovení zákona tehdy, když o tom rozhodne ÚS. To, že prohlásíte vy, že je něco protiústavní, je naprosto bezvýznamné.

  Vložil Misme, 25. Leden 2017 - 17:29

  A vy zas čím dál víc kličkujete. A když vám dojdou argumenty, tak se hodí i chytristika o hlupácích. Neměl byste zapomínat na „Kdo to říká, ten to je, na toho to pasuje.“

  Po vyloučení člena a po splnění zákonných náležitostí družstvo prodá družstevní podíl za tržní cenu bytu. V lokalitě, kde bydlím, jsou stabilně ceny pro byty ve vlastnictví nebo družstevní stejné a kromě toho vysoce překračující jakoukoliv reálně možnou výši dluhu, zejména když uvažujeme o horizontu jednoho roku. Žádný dluh nemůže zůstat.

  Ale je ještě jedna závažná skutečnost. Jméno konkrétního dlužníka a výši jeho dluhu se nedozvíme ani my, členové. Je nám známa jenom výše celkového dluhu na ten který dům. Otázkou tedy je, zda a jakou má perspektivní kupec družstevního podílu šanci zjistit, zda jedná s dlužníkem. V našem BD by mu vysvětlili (tak jako nám, členům), že nemohou jména dlužníků a výši jejich dluhu sdělovat s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.

  Vložil °° (bez ověření), 25. Leden 2017 - 18:19

  Misme napsala jste: „Neměl byste zapomínat na „Kdo to říká, ten to je, na toho to pasuje.““

  Tak mně to připadá, že vám při psaní příspěvku napovídá nějaké usoplené děcko.

  Napsala jste též: " A když vám dojdou argumenty, tak se hodí i chytristika o hlupácích."

  Co to zas plácáte za nesmysly? Mně přece argumenty nedošly, vždyť jsem uvedl jasný argument: „Jen hlupák neví, ze protiústavním se stane ustanovení zákona tehdy, když o tom rozhodne ÚS. To, že prohlásíte vy, že je něco protiústavní, je naprosto bezvýznamné.“

  Vložil Magda3 (bez ověření), 25. Leden 2017 - 20:26

  °° plácáte. Jen hlupák neví, že pokud je ustanovení zákona protiústavní, tak je protiústavní i bez rozhodnutí ÚS. Po rozhodnutí ÚS takové ustanovení už v našem právním řádu nejspíš nebude, protože ho ÚS zruší.

  Magda

  Vložil °° (bez ověření), 26. Leden 2017 - 10:07

  Magdo,

  to, že někdo tvrdí, že je nějaké ustanovení zákona protiústavní neznamená, že toto ustanovení protiústavní je. O tom může rozhodnout jedině ÚS, ne nějaká Misme nebo Magda. Když si nějaký laik podle libosti vybere nějaké ustavení zákona, a bude suverénně tvrdit, že je protiústavní, tak je jeho tvrzení bezvýznamné a může mást ostatní čtenáře diskuse. Pokud někdo tvrdí, že je nějaké ustanovení protiústavní, bylo by férové, kdyby zdůraznil to, že jde pouze o jeho názor, který nebyl potvrzen žádnou judikaturou a měl by také uvést, zda se k jeho názoru přiklání nějaká odborná autorita, aby si každý sám mohl vyhodnotit relevantnost takového názoru.

  Vložil Misme, 26. Leden 2017 - 17:39

  Dvounulko, menší než je obvyklé! Nejste na akademickém fóru právníků, ale na diskusním fóru převážně právních laiků! Asi jste si nevšiml. To snad nemůžete myslet vážně, notabene v tom kontextu, v jakém se mé konstatování o protiústavnosti neslo (viz např. hned následující věta po konstatování), že to někoho může zmást. Zmást možná může někoho supermdlého rozumu. No ale tomu nepomůže ani svěcená. Krom toho na fóru akademiků by vám navěky za vaši neschopnost vést konstruktivní dialog o předmětu diskuse a uchylování se k urážkám diskutérů navěky střihli přístup.

  Vložil °° (bez ověření), 27. Leden 2017 - 18:52

  Misme,

  přestaňte žvanit a doložte to co tvrdíte judikaturou. Jinak jsou to jen vaše hloupé ničím nepodložené kecy

  Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 25. Leden 2017 - 22:43

  Magdo, co říkáte dává smysl, bylo by dobře, kdyby to byla pravda. Realita je ale jiná. Pokud nález Ústavního soudu konstatuje, že je nějaké ustanovení předpisu protiústavní, tak zároveň ÚS stanoví lhůtu, do kdy se má protiústavní ustanovení změnit, jinak přestává platit. Do stanovené doby ale toto protiústavní ustanovení vesele platí dál.

  Vložil Misme, 25. Leden 2017 - 18:56

  Ne, hovoří ze mne Robert Fulghum.

  Pokud vám mé upozornění ohledně neústavnosti trhá žíly, tak je to váš problém – mám právo na názor stejně jako vy. Na rozdíl od vás jdu životem a světem s přesvědčením, že jiný názor nemusí být nutně výplodem hlupáka. Pozastavuji se nad vašim hulvátstvím a způsobem ventilace názoru, kdy považujete za prioritní mne informovat o mé hlouposti. Přitom vám jaksi nedochází, že dříve, než budeme mít k dispozici rozhodnutí ÚS, tak na podezření na neústavnost musíme alespoň upozornit. Po rozhodnutí už nebude prostor k diskusi a pochybám o neústavnosti. Ale budeme též vědět, že po celou dobu účinnosti šlo nebo nešlo o rozpor s ústavou. Což bude znamenat, že upozornění bylo nebo nebylo oprávněné.

  Vložil asd (bez ověření), 25. Leden 2017 - 19:59

  Misme, pokud by jste napsala, že sice nemáte právní vzdělání, ale že se domníváte, že je nějaké ustanovení protiústavní, byl by to korektní výrok. Ale vaše kategorické tvrzení o neústavnosti ustanovení o přechodu dluhu v bytovém družstvu, je hodně zavádějící.

  Vložil Misme, 26. Leden 2017 - 9:17

  Já jsem demokrat. Nikomu neberu právo na jeho názor. Ani sobě. Zdejší totalitáře, uctívače a provolavatele jediné a naprosté pravdy nejspíše překvapí, že obdobným způsobem jako já se vyjadřují i naše vládní špičky >>> http://zpravy.idnes.cz/…/domaci.aspx?…

  A protože jsme si rovni v právech, dělám to jako oni. Ostatně vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá. Být součástí této sestavy, podle zdejší klasifikace tzv. „hlupáků“, mi až tak moc nevadí. Ti to aspoň někam dotáhli.

  Bonus: a http://denikreferendum.cz/…ustavni-soud

  Vložil TN. (bez ověření), 25. Leden 2017 - 13:16

  To tu ale nikdo nezpochybňuje. Je obecně známá pravda, že pokud chce člověk „jen“ bydlet, je vhodnější BD. Kdybych si mohl vybrat, dal bych přednost dobře fungujícímu malému BD, před bydlením ve vlastním. Mezinárodní družstevní principy jsou mi blízké, jsem stoupenec družstevního hnutí, v mládí jsem se klonil k anarchokapi­talismu.

  Já tu řeším střety zájmů, politické angažování SBD a trvalý lobbing těchto mocenských struktur. Výsledek je vidět v zde diskutované novele obou zákonů. Progooglujte si pana realitního makléře, mě toto téma zaujalo, včera jsem nad ním seděl přes dvě hodiny, pro SBD Krušnohor organizoval privatizaci bytů v Mostě, jsou bezprostředně propojeni, sám se politicky angažuje a zkontaktoval stranického kolegu, přes kterého prosadil změnu zákona, která je výhodná jak pro něj osobně (je příjemcem sociálních dávek skrz své nájemníky), tak je především výhodná pro SBD Krušnohor (které bude příjemcem sociálních dávek přes „fondy oprav“). Neříkejte, že vám to jako daňovému poplatníkovi nevadí.

  Vložil °° (bez ověření), 25. Leden 2017 - 16:35

  TN,

  co se vám proboha pořád nelíbí na tom, že po novele bude SVJ či správce (družstvo) příjemcem sociálních dávek nájemníka? Vždyť k tomu je ta sociální dávka určena, aby s ní sociálně potřebný uhradil své náklady na bydlení. Novela na této skutečnosti nic nemění. Novela řeší pouze situaci, kdy vlastník jednotky, který dosud obdržel sociální dávku na bydlení od svého nájemníka, nesplnil svou povinnost uhradit osobě odpovědné za správu(SVJ nebo správci v domě, kde SVJ nevzniklo) příspěvky na správu a zálohy na služby spojené s užíváním bytu, takže sociální dávka půjde přímo na SVJ či správce namísto na vlastníka.

  Ten fond oprav je pouze neúmyslně nepřesně použitý termín. Vaše teorie o tom, že jde o úmysl je nesmysl. Podívejte se na stanovy vámi uvedeného SBD Krušnohor, žádný fond oprav u nich neexistuje.

  Vložil Magda3 (bez ověření), 25. Leden 2017 - 20:41

  °° vy asi nechápete, nebo chápat nechcete. Sociální dávka je určena na bydlení. Rozumíte tomu, že nájemník nehradí žádnou správu? Nájemník hradí nájem a případně služby spojené s užíváním bytu. Správa domu je věcí vlastníků a s nájemníkem nemá nic společného.

  A kdo bude reklamovat špatně vyúčtované služby, nebo špatný předpis záloh? Bude to státní ouředník? On asi zná pravdila domu, že? On to asi ouředník kontrolovat nebude, bude mu to jedno. Zaplatí to stejně vlastník.

  Magda

  Vložil TN. (bez ověření), 25. Leden 2017 - 21:03

  Jsem rád, že je nás tu víc, kdo pochopil nesmyslnost této novely.

  O to přesně jde.

  SVJ si vymyslí libovolnou platbu a úřad práce mu to z našich daní proplatí.

  SVJ nevyúčtuje zálohy na správu, úřadu práce to bude fuk.

  SVJ vyúčtuje zálohy na služby vadně. Úřadu práce to bude fuk.

  Jak se bude řešit slevu na nájemném např. při objevených vadách v bytě?

  A co zvýšení nájemného po stavebních úpravách? Bude vlastník dokládat úřadu práce znalecký posudek?

  Bude úřad práce respektovat v nájemní smlouvě sjednané datum splatnosti, nebo bude nájemník v prodlení, když pošle ÚP „do fondu oprav“ po splatnosti? Úrok z prodlení zaplatí kdo?

  Přeplatek z vyúčtování služeb vydá pronajímatel komu? Nájemníkovi, nebo úřadu práce?

  Nedoplatek zaplatí kdo? Bude SVJ vyúčtování s nedoplatkem vůči vlastníkovi adresovat rovnou na úřad práce? Vlastník, který má v bytě nájemníka, tedy od SVJ vyúčtování vůbec neobdrží?

  Už pan Fiedler napsal prováděcí vyhlášku nebo Metodický pokyn?

  Vložil TN. (bez ověření), 25. Leden 2017 - 17:17

  Opakuji to už asi potřetí: já zde zejména upozorňuji na střet zájmů předkladatele pana Fiedlera, resp. inspirátora pana Siebera, jak jsem včera doložil, osobně svým podnikáním participuje na vysávání státního rozpočtu skrze sociální dávky, je tedy (spolu)aktérem onoho negativního jevu, který novináři s oblibou kritizují. Stejně na tom bude SBD Krušnohor, které podle informací na jeho webu, ani se tím netají, pronajímá (své) byty nebo prodává prostřednictvím pana Siebera a spravuje mnoho SVJ.

  Nevím, proč bych měl hledat ve stanovách nějakého družstva fond oprav, když novela zákona hovoří o fondu oprav ve společenství vlastníků. V seznamu info. sbdkrusnohor. cz/prezentace/do­my.php na který jsem dával odkaz, bafuňáři míchají dohromady družstevní domy (samosprávy) a SVJ, dalo mi chvilku zabrat, než jsem našel první SVJ a podíval se do sbírky listin. Koukněte třeba na IČO 27269141, ono je to jedno, na které kouknete, všechna jejich SVJ používají jednotné stanovy. Okamžitě mě zaujalo, jakým způsobem dělají „zápis“ – ze dne 28.4.2016 – všimněte si, že mají předtištěné formuláře, kde je již dopředu vytištěno, že předsedou je zvoleno Stavební bytové družstvo Krušnohor, a další postřeh – že shromáždění SVJ volí do kontrolní komise SBD Krušnohoru jakéhosi pana Černíka, tento pán je skutečně v kontrolní komisi družstva (!) Takže shromáždění SVJ volí orgány družstva, nebo jak tomu zápisu rozumíte vy? :-) Fond oprav skutečně nemají, za to mají „příspěvek do dlouhodobé zálohy“ – viz čl. 9 stanov, k pozornosti doporučuji odst. 3, který počítá s tím, že by mohl příspěvek na správu podléhat DPH, asi předtucha před daňovými reformami po příštích volbách :-D Abych nebyl považovaný za neobjektivního, koukněte namátkou dále třeba na IČO 28744241 a na „zápis“ ze dne 15.6.2016, nezdá se vám povědomý? :-) Ano, je to přesná kopie předešlého zápisu z jiného SVJ........ Výsledky hlasování 100%, 100%, 100%, 100%, 100% vám přijdou normální? Kdo nejde s námi, jde proti nám, že? :-)

  Vložil °° (bez ověření), 25. Leden 2017 - 17:48

  TN,

  lobing zájmových skupin u poslanců je normální věc a nejde o žádný střet zájmů ve smyslu zákona o střetu zájmů. Sociální dávky určené na bydlení jsou určeny na úhradu nákladů na bydlení tj. dávky poskytnuté sociálně potřebnému nájemci slouží k úhradě nákladů na bydlení. To platí nyní a bude platit i po novele. Nejde o žádný negativní jev, jak se snažíte neustále opakovat.

  Vložil TN. (bez ověření), 25. Leden 2017 - 8:03

  Podíval jsem se na fotografie z poslaneckého semináře a nesedí vedle pana Siebra JUDr. Marek Novotný??? www. facebook. com/Karelfiedler­.cz/photos/pcb­.514765135387092/5147650­85387097/?type=3&the­ater

  Vložil Jura (bez ověření), 24. Leden 2017 - 22:35

  Nezpochybňuji logické závěry TN. Je však podivné, že pod ochranými křídly SBD Krušnohor se choulí přes 200 SVJ a žádné z nich se zřejmě dosud nenaštvalo na velkého bratra a neposlalo jej tam, kam patří. Nebo je tento velký bratr ve státě světlá vyjímka? Má někdo z Vás vysvětlení tohoto jevu?

  Vložil TN. (bez ověření), 24. Leden 2017 - 23:08

  No a co byste chtěl, je to Most. Vysoká nezaměstnanost, převaha lidí se základním vzděláním, zbourané historické jádro, zničená krajina, obyvatelstvo bez tradic. S tím spojené negativní jevy jako pasivita, poddajnost, snadná ovlivnitelnost, bezmocnost, rezignace, neschopnost se organizovat, kdo by šel do výboru, když v tom nešťastném městě nemají střední třídu a osoby se vděláním?

  Já spíš nerozumím, jak je možné, že si v parlamentu neověřují, koho tam zvou. Nikoho nenapadlo (mě to napadlo během 1. minuty), podívat se do veřejného rejstříku, kdo je ten Sieber a progooglit si ho? Na to snad nepotřebuju detektivní kancelář ani poradenský aparát. To se kdokoli může představit jako majitel automobilky a pozvou ho do sněmovny třeba na jednání zaměstnavatelů ve strojírenství až se bude probírat novela zákoníku práce?

  Vložil Graplova, 25. Leden 2017 - 8:42

  To není jenom v Mostě. Nezájem a hlavně neznalost je ve všech SVJ a to bez ohledu i na vzdělání.

  Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 25. Leden 2017 - 9:07

  Podle sebe, soudím tebe.

  Vložil Graplova, 25. Leden 2017 - 9:13

  Ano, soudím podle svých mnohaletých zkušeností ve správě domů, převodem do vlastnictví …

  Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 25. Leden 2017 - 9:59

  Graplová zná všech 60 000 existujících SVJ, když tvrdí, že „neznalost je ve všech SVJ“. Nebo lže. Spíše lže, protože nezná naše SVJ, kde neznalost není.

  Vložil asi tak (bez ověření), 24. Leden 2017 - 23:49

  To není jenom v Mostě. To je vyšší stupeň demokracie.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 24. Leden 2017 - 22:31

  Pane TN, Vaše postřehy by si opravdu zasloužily ocenění. Klobouk dolů. Kéž by Vaše závěry četli i ti, kteří mají šanci a měli by mít povinnost lumpárny, které popisujete, napravit. Ale po mnohaletých zkušenostech, kdy jsem se taky snažila o nějaké, i když drobnější nápravy, se obávám, že je jim to jedno. Jejich priority jsou prostě někde jinde. Mnoho let mi trvalo, než mi došlo, že pro mnohé z těch, kteří by měli šanci něco udělat, není náprava současné právní džungle žádoucí. Přesto to zkouším pořád dokola a skoro pořád bez výsledků. Vydržte!!!

  Vložil ., (bez ověření), 24. Leden 2017 - 22:24

  Dobrá práce, TN

  Vložil Koupil (bez ověření), 24. Leden 2017 - 13:38

  Nejlépe se zaptat:


  Ing. Karel Fiedler
  fiedlerk@psp.cz

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 24. Leden 2017 - 19:21

  Nezeptala jsem se, ale něco jsem přece jen napsala:

  Pane poslanče, posílám Vám pro informaci odezvu na Váš návrh na změnu zákona o pomoci v hmotné nouzi, ale i na pokyn GFŘ. http://www.portalsvj.cz/…-fondu-oprav

  Sama jsem účetní metodičkou a mám jiný web – účetnický, zaměřený na účetnictví SVJ. Je tady: www.klaiex.webnode.cz

  Ve svém návrhu zmiňujete „Fond oprav“. Je to nesprávné. Celé roky se to snažím vysvětlovat, marně.

  Podle platných právních předpisů neexistuje povinnost vlastníků jednotek přispívat do fondu oprav.

  Zeptejte se pana Ing. Bytela z odboru 28 MF ČR, který má na starosti metodiku účetnictví, jestli umožní účtovat příspěvky na správu do fondů (tedy i do fondu oprav).

  Pokud to nebude umožněno, tak ve svém návrhu nesprávně použité označení „fond oprav“ nahraďte správným pojmem. Jistě Vám rád poradí správnou formulaci.

  Že externí správci z řad bytových družstev a realitních kanceláří tento nesprávný pojem zatím neopustili, že jej chybně používají i někteří autoři „odborných“ článků a publikací, dokonce i soudci, je smutné, ale určitě není nutné jej legalizovat v právních předpisech.

  S pozdravem Ing. Naděžda Klainová

  P.S: E-mail posílám panu Ing. Bytelovi na vědomí

  Vložil TN. (bez ověření), 5. Říjen 2017 - 10:32

  Paní Klainová, odpověděl vám pan poslanec něco? Rozhoduji se koho volit a koho nevolit :-) A problematika bydlení je jedním z rozhodovacích hledisek, zatím nevidím stranu, která by se v záležitosti orientovala. Odborník na bydlení pan Křeček nekandiduje…

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 5. Říjen 2017 - 11:40

  Ne, pan poslanec neměl čas, stejně jako mnozí jiní z jiných stran, ať už byli poslanci nebo vládní činitelé. Výčet oslovených, kterým jsem kladla na srdce blaho SVJ by byl dlouhý. Na některé si už ani nevzpomenu, ale zkusím aspoň něco: Paroubek, Čunek, Martínek – jako ministři MMR (byla jsem připomínkové místo pro návrhy ZoVB), Nečas – měl tu poslaneckou kancelář, navštívila jsem jej 3×, vždy mne ujistil, že pro SVJ něco udělá, dále , Gazdík, Topolánek a další. Ti všichni si dovolili ignorovat potřeby třetiny národa, když jsem po nich vyžadovala jednoznačné právní předpisy.

  Letos jsem uvažovala o STANu. Chtěl za ně kopat Dědek. Myslela jsem, že jej zajímají iniciativy zdola, tak jsem mu dokonce napsala, že když SVJ nezajímají vůbec žádnou stranu, by možná stálo za pokus dát si péči o SVJ a jejich nedobrovolné členy do volebního programu.

  Opět nic. Vzdala jsem to, jsou všichni stejní, myslí jen na sebe. S volbami mám tedy stejný problém jako Vy.

  Na otázky týkající se problematiky, kterou se zabývám na svých webech, mi zatím odpovídají z MF ČR – se zpožděním, ale přece a z MSP většinou do měsíce. Možná proto, že posílám podepsané jasně položené odborné dotazy s poznámkou, že si nemohu dovolit hradit škody podle § 2950 NOZ, které bych mohla díky nejednoznačnostem nebo mezerám v zákonech napáchat.

  N. Klainová

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 5. Říjen 2017 - 17:25

  Pane TN, kvůli těm volbám jsem se lehce rozčílila, tak jsem trochu zapomněla na to, že jsem na téma „fond oprav“ s panem poslancem korespondovala v lednu 2017.

  V březnu 2017 jsem se na tomto portálu dozvěděla, že pan RNDr. Petr Beránek, daňový poradce, člen Metodické rady pro neziskové organizace SÚ, ředitel společnosti Adar…prohlásil na přednášce k účetnímu a daňovému pohledu na SVJ, že pokud si to dá SVJ do stanov, může fond tvořit a jeho čerpání bude bez daňových dopadů. Zatím se příspěvky do fondů ve většině SVJ nevybírají, ale mohly by.

  Pojem „Fond oprav“ by se tedy časem mohl zlegalizovat, ale nebyl by to fond tvořený ze záloh na správu.

  Zálohy zůstanou zálohami, tj. závazky SVJ k členům SVJ, vykazovanými v cizích zdrojí a fondy budou dále vlastními zdroji SVJ.

  Nadále tedy platí, že pokud jsou v SVJ vybírány zálohy na správu, je zcestné mluvit a psát o nich jako o fondu oprav. Přesto se to můžeme dočíst v článcích, knihách i v rozsudcích.

  N. Klainová

  Vložil Beáta (bez ověření), 5. Říjen 2017 - 22:54

  Jsem žalována proto, že nehradím do fondu oprav. (Zálohy na správu domu hradím, SVJ vyžaduje obojí, aniž by dokázalo rozlišit, co se z které hromádky platí.) Moje tvrzení, že povinnost přispívat do fondů nemám, soud nebere na vědomí. (Ve stanovách máme, že fond se tvoří z úrokových výnosů. To je asi v pořádku, takže fond skutečně máme.)

  Už nějaký soud napsal, že povinnost přispívat do jakýchkoli fondů (vedle nebo namísto hrazení záloh na správu domu) vlastník jednotky nemá?

  Jak to soudkyni vysvětlit, aby to pochopila? Jedná se o soudkyni menšího okresního soudu, na SVJ se nespecializuje a patrně to teprve průběžně studuje, což sama sdělila.

  Vložil tazatel1 (bez ověření), 6. Říjen 2017 - 0:39

  Když to nemáte ve stanovách, tak proč vám platby do FO předepsali? Prokrindapána, to je pak kocourkov. Ostatní to platí a nevadí jim to?

  Vložil ,,, (bez ověření), 6. Říjen 2017 - 0:12

  Paní Klainová to napsala ve svém příspěvku. Máme nejednoznačné právní předpisy. SVJ nikoho nezajímá a družstevním molochům jako správcům a manipulátorům s vlastníky bytů to náramně vyhovuje. Sami se chlubí na různých portálech, že jsou tak dobří a mají takové postavení,že ovlivňují i zákony. ČR není právním státem. Zkuste se spojit s Magdou, ta bojuje ze všech sil. Třeba spolu něco dokážete.

  Vložil TN. (bez ověření), 5. Říjen 2017 - 23:08

  Uznejte žalobu a doplaťte dluh. Jinak se se zlou potážete.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".