Per rollam počítání hlasů

Vložil Jarda 40 (bez ověření), 4. Červenec 2024 - 9:50 ::

Prosím o radu v řešení tohoto problému. Jsme malé společenství, pouze 11 členů. Měli jsme v hlasování rozhodnout, zda navýšíme platby službu, (úklid společných prostor), vlastně se jedná o jednoduchou otázku: zvednout platbu-ANO, případně nesouhlasit-NE. Vzhledem k tomu, že je problém sehnat i těchto 11 členů, rozhodli jsme se pro hlasování „per rollam“. Toto hlasování máme ve stanovách. Všechny náležitosti s přípravou tohoto hlasování byly, (doufám), v souladu s pravidly, písemné doručení všem vlastníkům, vyvěšení na nástěnce, rozeslání e-mailu všem co mají e-mailovou adresu, vše v dostatečném předstihu, 3 týdny. A teď tento problém: Přišly mi pouze 4 odpovědi, s mým hlasem je to 5 hlasovacích lístků. Všechny mají souhlasné stanovisko s navrhovanou změnou: ANO. Jde mi o toto: Platí v tomto případě schválení této změny?

Vlastníci se zúčastnili v počtu 5 vlastníků, 5 platných hlasů ANO. Ti co se nezúčastnili se nepočítají a platí ANO?

Nebo jak jsem se dočetl, hlasovací lístky které nebyly dodány, platí jako nesouhlas s návrhem? Pak by platilo: 5 hlasů ANO, 6 hlasů NE. Děkuji
Jarda 40

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Petr Šťastný (bez ověření), 5. Červenec 2024 - 12:08

  K přijetí rozhodnutí vyžaduje souhlas většiny hlasů všech vlastníků jednotek (všech, tj. nikoliv pouze těch, kteří se zúčastní hlasování), ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů.

  A tou většinou je myšleno více než 50% podílu…

  Vložil Zdenek 22, 4. Červenec 2024 - 19:31

  Pane Jardo, o ceně služby, a tedy i o záloze na službu, shromáždění nerozhoduje, cena služby je dána dodavetelem té které služby a vybíraná záloha ji musí pokrýt.

  Jinak hlasy, ať už se jedná o zasedání nebo rozhodování mimo zasedání „per rollam“, se počítají vždy podle spoluvlastnických podílů (podle procent). Ve vašem případě byste jednoduše sečetl procenta spoluvlastnických podílů těch vlastníků, kteří dodali podepsaný hlasovací lístek s „ano“. Nic dalšího vás nemusí zajímat.

  Vložil Justitianus, 4. Červenec 2024 - 12:24

  Vaše hlasování bylo naprosto zbytečné. A také zmatečné, protože nemůže mít žádný právní účinek pro nikoho.

  Úhrady za službu spojenou s užíváním bytů nemohou být stanoveny hlasováním. Mezi příjemce služby se totiž rozúčtuje skutečně vynlaložený náklad na službu. Budete jej ovšem znát nejdříve po skončení zúčtovacího období služeb. Jakékoliv hlasování nemůže na této skutečnosti nic změnit.

  1. Úklid společných prostor je typická služba spojená s užíváním bytů a řídí se podle zákona č. 67/2015 Sb..
  2. SVJ je povinno rozúčtovat příjemcům služby přesně ten náklad, který byl vynaložen na poskytování služby ve zúčtovacím období. Ani o korunu více, ani o korunu méně.
  3. Výše nákladu na službu vyplyne automaticky z účetních dokladů a účetních knih. O nich se nehlasuje !

  ➡️ Je tedy bezvýznamné jakékoliv hlasování o tom zda náklad vynaložený na službu bude či nebude v roce 2024 vyšší. Hlasovali jste tedy o ničem. Je to stejné jako hlasovat o tom zda bude na Štědrý den sněžit. Zapomeňte na to.


  Mimochodem, hlasování při existenci SVJ se vyhodnocuje pouze podle počtu hlasů. Nikoliv podle počtu hlasujících osob. Naprosto bludné jsou i myšlenky, že by nehlasujícím bylo možné přiřadit jakýkoliv hlas (ať ANO, nebo NE). To je totální nesmysl.

  Justitianus

  Vložil Jarda 40 (bez ověření), 4. Červenec 2024 - 21:11

  Toto je poněkud podivné. Záleží přece jenom na vlastnících, jestli si budou platit nějakou službu, nebo jestli si budou uklízet sami. To se musí rozhodnout hlasováním. Pokud si úklid společných prostor budou platit, musí si rovněž rozhodnout o částce, kterou jsou ochotni platit, to znamená opět hlasovat. Takže co je na tom zmatečné?

  Vložil Justitianus, 4. Červenec 2024 - 22:40
  • „Pokud si úklid společných prostor budou platit, musí si rovněž rozhodnout o částce, kterou jsou ochotni platit …“

  Na to jste se ale vůbec neptal ! Ptal jste se zda SVJ má navýšit příjemcům služby platby za službu.

  Napište nám tedy laskavě jak zněl návrh usnesení. Teprve z toho budeme moci rozpoznat o čem se vlastně hlasovalo.

  Justitianus

  Vložil Zdenek 22, 4. Červenec 2024 - 21:45

  Pokud si úklid společných prostor budou platit, musí si rovněž rozhodnout o částce, kterou jsou ochotni platit…

  Pane Jardo, asi vám uniklo, že v případě, pokud SVJ zajišťuje úlikd společných prostor třetí stranou (tj. dodavatelsky), tak cena za tuto službu se stanoví dohodou mezi SVJ a dodavatelem služby.

  Dovedu si představit, že shromáždění rozhodne o tom, že služba „úklid“ nesmí stát víc než… Pak ale se může stát, že za těchto podmínek nebude s to SVJ službu s nikým sjednat.

  Vložil Petr, 4. Červenec 2024 - 12:36

  NOZ

  § 1190

  Osobou odpovědnou za správu domu je společenství vlastníků.

  § 1208

  Do působnosti shromáždění PATŘÍ

  1. schválení rozpočtu, závěrky, vypořádání výsledku a zprávy o hospodaření a správě domu a pozemku, jakož i VÝŠE PŘÍSPĚVKŮ SPRÁVY DOMU A POZEMKU
  2. schválení DRUHU SLUŽEB A ZPŮSOB ROZÚČTOVÁNÍ
  3. ROZHODOVÁNÍ v dalších záležitostech určených zákonem, stanovami nebo v záležitostech, KTERÉ SI K ROZHODNUTÍ VYHRADÍ.

  Zákon o službách 67/2013 Sb.,

  § 4

  Výše záloh za služby a způsob změny jejich výše

  (4) Poskytovatel služeb má právo změnit v průběhu roku měsíční zálohu v míře odpovídající změně ceny služby. Změněná měsíční záloha může být požadována nejdříve od … . Změna výše musí být v oznámení řádně odůvodněna, jinak ke zvýšení zálohy nedojde.

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Dle mne tedy, pokud dle vašich stanov (nebo možná i dle usnesení shromáždění) nemá shromáždění vyhrazenu pravomoc rozhodovat o navýšení cen služeb, tak o tom rozhoduje statutár.

  Prostě a jednoduše, Poskytovatel je SVJ, a jde o pravomoc Statutára nebo pravomoc Shromáždění.

  Obvykle se zde píše „NEVÍME, CO MÁTE VE VAŠICH STANOVÁCH“

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".